kliniske retningslinjer fra tekst til it underst ttelse hvor ligger faldgruberne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kliniske retningslinjer - fra tekst til it-understøttelse, hvor ligger faldgruberne? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kliniske retningslinjer - fra tekst til it-understøttelse, hvor ligger faldgruberne?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
nadalia

Kliniske retningslinjer - fra tekst til it-understøttelse, hvor ligger faldgruberne? - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Kliniske retningslinjer - fra tekst til it-understøttelse, hvor ligger faldgruberne?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kliniske retningslinjer -fra tekst til it-understøttelse,hvor ligger faldgruberne? Temadag om sammenhængende patientforløb, sundheds-processer og it 20. april 2012

 2. Agenda • Baggrund og definitioner • Retningslinjer • Arbejde • IT-understøttelse • Relationer mellem retningslinjer, IT og klinisk arbejde • Udfordringer ved etablering af retningslinje baseret klinisk IT

 3. Vidensbaseret patientbehandling Status: • Sundhedssektoren døjer med • Variation1 • Lang implementeringstid for ny viden2 • Fejl og utilsigtede hændelser3 • Enorm mængde sundhedsfaglig viden4 • Ingen effekt af kliniske retningslinjer!5 • Krav om ‘just in time’ viden 6, 7 Kjellberg 2005 Shojana 2007 Kohn 2000 Davis 2006 Farmer 2008 Smith Bates 2003

 4. Grundlag for IT processtøtte Informations teknologi Retningslinjer Arbejde

 5. Kliniske retningslinjer Systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når der skal træffes beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer. (DSKS 2003: Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og definitioner)

 6. Indeholder mange slags viden Hvad, hvornår, hvem, hvordan….. Diagnoserelaterede - udredning - behandling Proces relaterede - behandling eller undersøgelse Procedure relaterede Mix Almene - f.eks forebyggelse af hospitalsinfektioner I praksis ofte meget lange Ofte er mange retningslinjer relevante samtidigt Opdateringsfrekvens? Kliniske retningslinjer

 7. Klinisk arbejde

 8. Klinisk arbejde Er præget af: • Mobilitet • Multitasking • Akutte og planlagte opgaver • Risici • Hyppige afbrydelser • Varrierende procestid og databehov • Mange aktører - koordination • Professionsspecifikke arbejdsmodeller • Professionsspecifik dokumentation • Mundtlig kultur • Tavs viden

 9. Klinisk IT

 10. Klinisk IT Hardware • Eksisterende fysiske rammer • Tilgængelighed • Pris • Multiple formater • Kontekst forhold • Hygiejne, robusthed, sikkerhed…… • Performance 24 x 7 Software • Mange systemer • Informationsmodeller • grænsesnit • Multi user usability • Adgang kun til relevante data • Logning

 11. Information Technology IT understøttelse standardisering Automatisering Kontext Arbejde Retningslinje Vejledning Kontext

 12. Vidensbasis for klinisk arbejde Domæne specific viden Domæne Retningslinjer Klinisk raportering Organisations specifik viden Organisation Standard planer Standard dokumentation (SFI) Patient specific information Patient Patient data Patient plan Aktiviteter i klinisk praksis

 13. Computeriserede kliniske retningslinjer Bør være: • Aktivitetsspecifikke • Overblik - detail • Tilstede på behandlingssted • Indlejret i arbejdspraksis • Fleksible • Understøtte koordination af arbejdet • Automatisererede når det er hensigtsmæssigt • Designet så lokale tilpasninger er mulige • Designet til at understøtte strategiske mål • Hastighed – hastighed - hastighed

 14. Væsentlige udfordringer • Der findes ingen ”standard” patienter • Planer ændres under eksekvering • Patientplaner har en tæt relation til indsamling og præsentation af data • Det tager lang tid at udforme standardplaner • Der sker til stadigheder ændringer i kliniske retningslinjer • Der sker til stadighed ændringer i organisation og ressourcer • Kliniske retningslinjer - standardplaner - patientplaner skal kunne udtrykkes standardiseret og højt struktureret for at være computerlæsbare/computer eksekverbare • Metoder til validering af at planer omsat til computer læsbare planer er i overensstemmelse med forlægget

 15. karen.marie.lyng@regionh.dk ?