v rov a z ru n n stroje v r mci oppi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úvěrové a záruční nástroje v rámci OPPI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Úvěrové a záruční nástroje v rámci OPPI - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Úvěrové a záruční nástroje v rámci OPPI. Obsah prezentace. Výsledky OPPP ČMZRB v OPPI Záruční a úvěrové programy Nástroje podpory Změny v postupech implementace. Výsledky v OPPP (k 31.8. 2006). KREDIT: 756 úvěrů za 1 537 mil. Kč z toho: malé úvěry – 428 žádostí za 515 mil. Kč

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvěrové a záruční nástroje v rámci OPPI' - naava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Výsledky OPPP
 • ČMZRB v OPPI
 • Záruční a úvěrové programy
 • Nástroje podpory
 • Změny v postupech implementace
v sledky v oppp k 31 8 2006
Výsledky v OPPP (k 31.8. 2006)
 • KREDIT: 756 úvěrů za 1 537 mil. Kč
     • z toho: malé úvěry – 428 žádostí za 515 mil. Kč
     • standardní úvěry – 82 žádosti za 309 mil.

podřízené úvěry – 246 žádostí za 713 mil.

 • START: 733 úvěrů za 325 mil. Kč
 • Celkem: 1 489 úvěrů za 1 862 mil. Kč.
mzrb v oppi
ČMZRB v OPPI
 • Zprostředkující subjekt ( zabezpečuje příjem žádostí, vyhodnocuje a poskytuje podporu konečným příjemcům , t. j. podnikatelům).
 • Správce fondu ( řízení finančních toků úvěrových a záručních fondů).
 • Spoluinvestor do úvěrového fondu.
 • Úvěry a záruky – možnost získat financování projektů, které by se pro rizikovost obtížně financovaly. Nástroj podporující udržitelnost nabídky dlouhodobého zvýhodněného financování.
bez ro n v ry
Bezúročné úvěry
 • Bezúročný úvěr do výše 1,5 mil. Kč až na 7 let (pro fyzické osoby do 0,75 mil. Kč) nebo záruka k bankovnímu úvěru ( až 80 %) a finanční příspěvek ve výši 15 % zaručeného úvěru.
 • Pro začínající podnikatele – registrace k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím.
 • Nutno absolvovat vzdělávací program „Základy podnikání“( k získání bezúročného úvěru.
 • Zajištění bezúročného úvěru avalovanou bianco směnkou.
 • Možnost sdružování zájemců o podnikání či vstupu do obchodních společností (s výjimkou a. s.).
 • Podpora de minimis.
pod zen v ry 1
Podřízené úvěry - 1
 • Pro malé i střední podnikatele.
 • Podřízený úvěr - do 25 mil. Kč, k realizaci projektů s náklady až cca 50 - 60 mil. Kč. Doba splatnosti až 11 let, odklad splátek 6 let, úroková sazba 3 % p. a., do výše maximálně 50 % nákladů projektu. Nutný souběžný bankovní úvěr ve stejné výši.
 • Podřízenost úvěru - úvěr se splácí až jako poslední ze všech dluhů podnikatele.
pod zen v ry 2
Podřízené úvěry - 2
 • Typické řešení – ČMZRB financuje stroje a zařízení. Banka – nemovitost, zásoby. Nemovitost slouží jako zajištění bankovního úvěru.
 • Pro podnikatele, kteří po dobu dvou let zvýší zaměstnanost (2 zaměstnanci) možnost finančního příspěvku formou úhrady části splátek jistiny úvěru ve výši 10 % úvěru.
 • Jako bloková výjimka pro MSP.
program z ruka
Program ZÁRUKA
 • Pro malé střední podnikatele.
 • Přednostní důraz na rozvoj tohoto programu.
 • Záruky do výše až 80 % jistiny úvěru k bankovním úvěrům investičním i provozním ( s vyloučením kontokorentních úvěrů).
 • Dva typy záruk: současný typ záruky - univerzálně použitelný a nový typ záruky – pro menší úvěry s velmi rychlým vyřízením v průběhu několika dnů od podání žádosti.
 • Jako bloková výjimka pro MSP i de minimis ( záruky za provozní úvěry).
ekoenergie
Ekoenergie
 • Pro malé i střední podnikatele.
 • Podřízený úvěr - do 50 mil. Kč, doba splatnosti až 15 let, odklad splátek 8 let, úroková sazba 1 % p. a., do výše maximálně 50 % nákladů projektu.
 • Pro podnikatele, kteří splní podmínky (úspěšná realizace projektu či úspory energie) mohou získat finanční příspěvek formou úhrady části splátek jistiny úvěru ve výši 30 % úvěru.
 • Podle pokynů pro regionální podporu.
epc projekty
EPC projekty
 • Pro podnikatele s méně než 250 zaměstnanci.
 • Zvýhodněný úvěr ve výši až 10 mil. Kč, s úrokovou sazbou 1 % p. a., s dobou splatností do 10 let a odkladem splácení až 3 roky , zajištění avalovanou směnkou, nebo
 • Záruka s finančním příspěvkem ve výši až 15 % z výše zaručeného úvěru.
 • Poskytování této podpory bude ovlivněno tím, zda se jí podaří notifikovat.
n kter zm ny od roku 2007
Některé změny od roku 2007
 • Uznatelným nákladem je i koupě podniku v konkurzu (považuje se za investici).
 • Majetek pořízený z podpořeného úvěru, který má ve vlastnictví používat pro podporované OKEČ a nepřemístit do Prahy či mimo ČR.
 • Zasílání informací o realizaci projektu končí 3 roky po ukončení realizace projektu.
 • Složitější proces podání žádosti v případech, kdy se nejedná o podporu de minimis ( nutno potvrdit před uzavíráním smluv s dodavateli strojů a zařízení přijatelnost projektu).
 • Zpřesněný výpočet veřejné podpory u záruk a úvěrů.
 • Vracení veřejné podpory jako sankce.
nov produkty
Nové produkty
 • M-záruka ( výrazně zjednodušená žádost, velmi rychlé vyřízení)
 • prodlužování záruk za provozní úvěry ( časové omezení)
 • podřízený úvěr s finančním příspěvkem
 • záruka s finančním příspěvkem pro začínající podnikatele
dal zm ny
Další změny
 • Více informací na webové stránce banky (vyhledávač, programů podpory , více vysvětlujících materiálů).
 • Upravené formuláře žádosti.
 • Zpřesněný výklad definice MSP.
kontakty
Kontakty

www.cmzrb.cz

info@cmzrb.cz

Pobočky: Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha.

Regionální pracoviště: České Budějovice

ad