slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Elevpresentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Elevpresentation - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Elevpresentation. En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län Genomförd av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting. Vad är det som gör att man mår bra och har en bra hälsa?. Vilka faktorer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elevpresentation' - naava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Elevpresentation

En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län

Genomförd av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting

slide2
Vad är det som gör att man mår bra och har en bra hälsa?

Vilka faktorer

faktorer är det som

påverkar hur lätt

man har att lära sig

nya saker?

visste du att
Visste du att?
 • Syftet med undersökning är att ta reda på hur ungdomar i hela Örebro län mår.
 • Cirka 10 000 enkäter har lämnats ut till alla elever i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet åren 2005, 2007, 2009, 2011 och 2014.
 • Vi har fått tillbaka nästan 8 000 svar varje gång, vilket innebär att åtta av tio elever har svarat.
slide5
Vad är det som påverkar?

Livsvillkor

Hälsa/ohälsa

Levnadsvanor

slide6
Olika typer av hälsa!

Social hälsa

Psykisk hälsa

Fysisk hälsa

slide7
etnicitet

delaktighet och inflytande

trygghet och sociala relationer

LIVSVILLKOR

födelseland

skola

kön

föräldrarnas sysselsättning

boende

ålder

slide8
Skola

8 av 10 elever trivs i skolan. Elever i skolår 2 på gymnasiet är de som säger att de trivs allra bäst

7 % av eleverna skolkar minst en gång i månaden.

Det är vanligast med skolk på gymnasietmen det har blivit mycket mindre.

slide9
Skola

5 av 10 elever känner att de får vara med och påverka hur de ska arbeta på skolan.

Elever i skolår 9 är de som minst känner att de kan vara med och påverka.

Cirka 5 % upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar

eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret.

diskutera utifr n livsvillkor
Diskutera utifrån livsvillkor

En stor del av din tid är du i skolan och att trivas i skolan är viktigt för att kunna må bra.

Att känna sig trygg i skolan under dagen är en rättighet som alla har. Alla skolor ska ha en plan för likabehandlings-arbetet som alla känner till. Det är lika illa att bli kränkt av en jämnårig som av en vuxen.

Vad är viktigt för att du skall trivas och känna dig trygg i skolan?

Hur påverkar pengar din hälsa?

Vad och hur kan du vara med och påverka det som sker i skolan?

vad kan du g ra
Vad kan du göra
 • Om du inte alls trivs i skolan bör du prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen. Din mentor eller rektor går också bra. Skolan är skyldig att hjälpa dig!
 • Om du känner dig mobbad eller illa behandlad prata med en vuxen som du har förtroende för. Rektor måste också få veta. Enligt skollagen måste skolan hjälpa dig!
 • Om du tycker att du blir eller har blivit kränkt, trakasserad eller diskriminerad kan du även vända dig till Barn- och elevombudet, www.skolinspektionen.se/BEO.
slide12
kost

fysisk aktivitet

LEVNADSVANOR

tobak

alkohol

narkotika

sex & samlevnad

fritidsvanor

matvanor
Matvanor
 • 7 av 10 elever i 7:an och 6 av 10 elever i 9:an och gymnasiet äter frukost varje dag

Pojkar i 7:an är de som oftast äter frukost varje dag

De allra flesta har en normal vikt i förhållande till längden

fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet

7 av 10 elever tränar minst två gånger i veckan på sin fritid

Pojkar är mer fysiskt aktiva på sin fritid än flickor

Pojkar i skolår 7 är de som rör på sig allra mest

slide15
Sex

Hälften av de som hade haft samlag för första gången uppgav

att det var något som de verkligen ville.

Cirka 4 % gjorde det fast de inte ville eller blev tvingade

Var 5:e svarade att ”det bara blev så”

fritid
Fritid

Yngre elever läser böcker för nöjes skull oftare än äldre elever

Det vanligare bland flickor att ha en hobby, som till exempel att spela ett instrument, skriva musik, måla etc.

Flickor går oftare på café, restaurang eller liknande än pojkar

Pojkar går oftare och tittar på idrott medan flickor går på musikarrangemang eller konserter

slide17
Rökning och snusning

Det är färre och färre som börjar att röka

Av de som röker är det vanligast bland flickor i gymnasiet

Endast 3 av 100 elever röker i 7:an

Det är vanligare att snusa bland pojkar,

14 % av pojkarna på gymnasiet snusar varje dag

slide18
Alkohol och narkotika

Fler och fler ungdomar väljer att helt avstå från alkohol. Nästan 6 av 10 elever i skolår 9 som säger nej till att dricka alkohol

Det är mycket ovanligt att ha använt narkotika

Nej!

Åtta av tio elever tycker det är bra att narkotika är olagligt

d iskutera utifr n levnadsvanor
Diskutera utifrån levnadsvanor
 • Att äta en ordentlig frukost är viktigt. Efter en ordentlig frukost klarar du skolarbetet bättre.
 • Goda matvanor och fysisk aktivitet viktigt för att må bra. Minst en timme om dagen skall du röra på sig.

Vilken betydelse har kulturen för vår hälsa?

Vilken betydelse har datorn i ditt liv? Påverkar den hur du mår?

Hur skall skolan kunna bidra till at vi rör på oss mer?

Vilka är de viktigast motiven till att tacka nej om någon skulle bjuda på öl, vin eller sprit?

vad kan du g ra1
Vad kan du göra
 • Har du svårt att äta frukost kan ett alternativ vara att ta med sig en smörgås eller en frukt till skolan och äta den på rasten.
 • Rör på dig dagligen! Det kan vara att gå eller cykla till skolan/stan istället för att åka buss, eller ta trapporna istället för hissen.

Har du frågor och funderingar om sexualitet och hälsa, kontakta ungdomsmottagningen där du bor eller läs mer på www.umo.se

slide21
sömn vikt

längd

kropp värk sjukdomar

HÄLSA

besvär

lycka stress oro

ha kontroll

funktionsnedsättning

h lsa livskvalitet
Hälsa & livskvalitet

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop.

Det skiljer sig exempelvis mellan hur personer med olika

livsvillkor upplever sin hälsa.

God hälsa

Psykisk hälsa

Dålig hälsa

Besvär

slide23
Hälsokorset

Må bra

Upplevd hälsa

Verklig hälsa

Sjuk

Frisk

Verklig ohälsa

Upplevd ohälsa

Må dåligt

h lsa och livskvalitet
Hälsa och livskvalitet

De allra flesta, 8 av 10, ser ljust på framtiden och uppger att de mår bra eller ganska bra

Även om de flesta flickor mår bra, uppger var 4:e flicka i 9:an och gymnasiets 2:a år att de ofta känner sig nedstämda. Knappt var 10:e pojke i samma ålder känner så

Det är vanligare att pojkarna känner att de har kontroll.

diskussion
Diskussion

Vi har frågat er hur ni mår. På detta sätt får vi en bra helhetsbild av er hälsa.

Varför upplever många unga psykisk ohälsa?

Vad är viktigast för att du ska må bra?

vad kan du g ra2
Vad kan du göra

Prata med någon som du har förtroende för t ex skolsköterskan, skolpsykologen, en lärare eller ungdomsmottagningen. BRIS, Jourhavande kompis är andra du kan kontakta!

 • www.bris.se
 • www.umo.se
 • www.bo.se
 • www.orebroll.se/ung
n r allt k nns bra
När allt känns bra…

Känner ni att ni får vara med och påverka vad som görs i skolan

Har någon att vara med på fritiden

Trivs ni bra i skolan

Har bra kompisar

Känner ni att ni kan lita på vuxna, i skolan och i familjen

Röker inte

Motionerar på fritiden

Dricker inte alkohol eller använder droger

Ser ljust på framtiden

vad tycker ni r viktigast att vi arbetar vidare med utifr n resultaten
Vad tycker ni är viktigast att vi arbetar vidare med utifrån resultaten?

Fortsatt arbete

Vad är mest intressant för dig att fördjupa dig i?

slutligen
Slutligen…

Ett stort tack till alla er som har besvarat enkäten!

Med er hjälp har vi fått värdefull kunskap om hur ungdomar

i Örebro län mår.

Om du är nyfiken på fler resultat från undersökningen kan du gå in på:

www.orebroll.se/livohalsaung

ad