Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Produktivitāte.lv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Produktivitāte.lv

Produktivitāte.lv

278 Views Download Presentation
Download Presentation

Produktivitāte.lv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Produktivitāte.lv Agrita Landzāne Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Jēkabpils reģionālās nodaļas vadītāja Jēkabpils, 11.08.2011

 2. Par projektu • Apmācību programma • Latvijas un ārvalstu treneru kursi • Pasniedzēju atlase un atklāti mācību kursu iepirkumi • www.produktivitate.lv • Projekta dokumentācija

 3. Fakti par projektu

 4. Par programmu • 79 mācību programmas • augustā iepirkumā vēl jaunas 18 programmas • partneru skaits - 133 • plānotais partneru skaits 250 (līdz 2012. gada beigām) • par Partneri uzņēmēji var kļūt bez maksas • projekts beidzas: 2013.gada novembris

 5. Galvenās mācību kursu tēmas

 6. Eksporta akadēmija • Eksporta Akadēmija • EksportaAkadēmijasstudijuvizīte • Eksporta stratēģijas izstrāde • EksportaRītuMeistarklases • Zīmolaadaptācijaeksportam • Eksportapārdošanasorganizācija • Starpkultūrupārrunuprasmes • Eksportaproduktaradīšana un kārodaseksporta „zvaigznes” • Spēcīgu Baltijas zīmolu izveide: Zīmola vadības procesi un stratēģijas eksporta veiksmei ES • Krievijas uzņēmējdarbības vide un eksporta iespējas Latvijas uzņēmējiem • Nīderlandesbiznesa vide un eksportaiespējasLatvijasuzņēmējiem • EksportsuzCentrāloĀziju (Kazahstāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna) u.c.

 7. Projekta īstenošanas shēma LTRK LIAA Pašnodarbinātais Komersants 1 Komersants 2 Apmācību sniedzējs**A Apmācību sniedzējs**B IUB

 8. Kā kļūt par Partneri?

 9. Uz finansējumu var pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kas darbojas atbalstāmajās nozarēs • Šajā projektā neatbalstāmās nozares: • Ieroču, tabakas ražošana un tirdzniecība • Azartspēles un derības • Operācijas ar nekustamo īpašumu • Tirdzniecība • Apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi • Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana • (MK noteikumi Nr. 328, 7 pielikums)

 10. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja: • projekta iesniedzējam vai partneriem ir nodokļu un citu noteikto obligāto maksājumu parādi • vai • partneri atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam* • * Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas - ceturtdaļu no pamatkapitāla. Šo nosacījumu nepiemēro sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem, kas ir reģistrēti pirms mazāk nekā trijiem gadiem kopš projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

 11. Lai pieteiktos programmā: 1. Iesniegums LTRK 2. Informatīva anketa par uzņēmumu 3. VID izziņa par nodokļu nomaksu

 12. Apmācību Finansējums • ESF atbalsta intensitāte programmas Partneriem: • 72.5% līdz 50 darbiniekiem • 62.5% no 50 līdz 250 darbiniekiem • 52.5%virs 250 darbiniekiem • Partneri avansā finansē savu darbinieku apmācības • ESF līdzfinansējums Partneriem tiek samaksāts pēc 3-4 mēnešiem • Projekta vadība, administrēšana: 7% no apmācību summas

 13. Projekta realizācijas kārtība • Partnerības līgums ar LTRK • Nosaka apmācības vajadzības • Izvēlas sev interesējošos mācību kursus • Vienojas ar pasniedzēju • 100% finansē apmācību izmaksas • Nodrošina savu darbinieku klātbūtni apmācībās • LTRK sagatavo atskaites • Saņem attiecināmo atbalsta finansējumu 3 mēnešu laikā pēc apmācībām.

 14. Projekta mājaslapa: www.produktivitate.lv

 15. Paldies par uzmanību! Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Agrita Landzāne Ervīns Butkevičs Jēkabpils reģionālā nodaļas vadītāja Produktivitate.lv koordinators Brīvības iela 157, Jēkabpils Kr. valdemāra iela 35, Rīga jekabpils@chamber.lvervins.butkevics@chamber.lv Tel. 26147741 Tel. 29454417