skal dlouhodob ho ukl d n elektronick ch dokument n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Czech Republic. tinf 2010 . 2. Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita. Situace. Máme legislativu, která podporuje používání elektronických dokumentů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů' - myrrh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skal dlouhodob ho ukl d n elektronick ch dokument

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů

RNDr. Miroslav Šedivý

Telefónica O2 Czech Republic

tinf 2010

slide2

2

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Situace

 • Máme legislativu, která podporuje používání elektronických dokumentů
 • Máme už i systémy pro tento oběh (PVS, ISDS)
 • Dokážeme se shodnout na formátech elektronických dokumentů
 • Zbývá vyřešit poslední:
  • Jak uchovávat dokument y pro budoucnost?
  • Konverze by neměla být konečným řešením pro všechny případy
 • Hlavním problémem je zajištění „pravosti“ dokumentupo dlouhou dobu
slide3

3

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Zachování hodnoty

 • Kdy si dokument uchová svou hodnotu v čase:
  • Pokud obsahuje v jakémkoliv okamžiku během doby, po kterou je uložen, prokazatelně stejnou informaci jako v okamžiku samotného uložení
  • Pokud lze prokazatelněurčit roli osob podílejících se na obsahu dokumentu
  • Pokud lze prokazatelněurčit důležitý časový údaj spojený s tímto dokumentem (např. okamžik vzniku)
 • Pokud má dokument zachovány uvedené atributy, považujeme jej za validní – takový dokument neztrácí nic ze své právní síly

Dlouhodobé uložení

Vznik, zpracování

Přezkoumání

integrita

časové určení

odpovědnost

slide4

4

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Zachování hodnoty

 • Jak můžeme zajistit zachování validity :
  • Administrativními opatřeními
  • Technickými metodami
  • Kombinací výše uvedených opatření
 • Opřít se lze především o :
  • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění (zejména po novele z roku 2004)
  • Vyhlášky k uvedeným zákonům
slide5

5

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Technické metody

 • Technické metody jsou postaveny na následujících pojmech:
  • Kvalifikovaný certifikát – pro zajištění integrity a osobní zodpovědnosti (elektronický podpis)
  • Kvalifikovaný systémový certifikát – pro zajištění integrity a „firemní“ zodpovědnosti (elektronická značka)
  • Kvalifikované časové razítko – pro prokázání časového určení
 • Tedy výhradně pojmy ze zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění po novele z roku 2004
 • Zároveň se jedná o metody použité v §69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (novela 2009)
slide6

6

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Technické metody

slide7

7

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Technické metody

 • Podepsaný uložený dokument
slide8

8

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Technické metody

 • Podepsaný uložený dokument
slide9

9

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Technické metody

 • Podepsaný uložený dokument
slide10

10

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Dokumenty a jejich validita

Kombinované metody

 • Jiné metody jsou především kombinované
 • Opírají se o zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění a s ním spojené vyhlášky
 • Staví na kombinaci metod ze zákona o elektronickém podpisu a technicko-administrativních opatřeních
 • Jejich společným znakem je
  • důvěra v ideální chování subjektů, které však nelze zaručit
  • nahrazení standardních metod administrativními opatřeními
  • přehlížení možností napadení
  • výrazná nerovnováha v postavení uživatele a státu
slide11

11

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Řešení dlouhodobého ukládání dokumentů

O2STA

  • Co je O2STA:
 • Modul realizující důvěryhodné úložiště schopné dlouhodobě uchovávat dokumenty bez narušení vlastností
  • integrity
  • časového určení
  • neodvolatelnosti odpovědnosti
 • Zajišťuje
  • kontrolu atributů ukládaného dokumentu
  • přidání dalších nezbytných doplnění dokumentu
  • pravidelnou kontrolu jejich validitu
  • tvorbu důkazního materiálu
 • To vše bez závislosti na vnějším okolí (včetně CA)!
slide12

12

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů

Řešení dlouhodobého ukládání dokumentů

Možné přístupy

 • Dva možné přístupy
 • V rámci řešení spisové služby
 • Jako samostatný modul
slide13

13

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů

Řešení dlouhodobého ukládání dokumentů

Výhody - nevýhody

 • Výhody - nevýhody
 • V rámci řešení spisové služby
 • All – in – one
 • Provázanost s konkrétní spisovou službou
 • Špatně se napojuje na jiné agendy mimo spisovou službu
 • Při změně spisové služby vzniká riziko nepřevoditelnosti archívu
 • Při změně legislativy je nezbytné dělat upgrade‚ je to součást ESS
 • Jako samostatný modul
 • Není vázán na spisovou službu
 • Lze jej napojit téměř na cokoliv
 • Migrace dat do nové spisovny se jej netýká
 • Není tolik vázán na změny v legislativě
 • Nutná spolupráce se spisovou službou
slide14

14

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Popis produktu

Popis O2STA

 • Důvěryhodné úložiště zajišťuje
  • příjem dokumentů od zdroje
  • přidání archivní elektronické značky
  • vystavení nového časového razítka
  • kontrolu atributů dokumentu a kontrolu elektronických podpisů a časových razítek s dokumentem spojených – karanténa (až 24 hod)
  • uložení do úložiště
  • pravidelnou kontrolu validity a opatřování následnými časovými razítky
  • poskytování informací o dokumentech
  • poskytování důkazů o validitě dokumentů
slide15

15

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Popis produktu

Popis O2STA

 • Schéma důkazního materiálu
slide16

16

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Popis produktu

Popis O2STA

 • Schéma důkazního materiálu
slide17

17

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Popis produktu

Popis O2STA

 • O2STA může sloužit jako přídavný modul k jiné aplikaci (např. spisové službě)
 • Důvěryhodné úložiště není pracovním úložištěm
  • Do DA přicházejí dokumenty, u nichž je nezbytné zachovat obsah včetně atributů
  • Pokud se má dokument dále měnit, do archívu lze ukládat jednotlivé verze
 • Propojení pomocí WS
slide18

18

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Popis produktu

Popis O2STA

 • Modul důvěryhodného úložiště nemá souborový přístup:
  • jakákoliv manipulace na základě elektronicky podepsané žádosti
  • k podpisu žádosti se používá kvalifikovaný certifikát, případně kvalifikovaný systémový certifikát
  • žádosti se archivují standardním způsobem (tedy jako vlastní dokumenty)
slide19

19

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Popis produktu

Popis O2STA

 • Základní typy žádostí
  • Uložení dokumentu
  • Vyzvednutí dokumentu
  • Vyzvednutí důkazu
  • Skartace dokumentu
slide20

20

Úskalí dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů Popis produktu

Popis O2STA

 • Formy realizace: