En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29 - PowerPoint PPT Presentation

en kort introduktion inf r skl och sambruk f rstudie inf rande i kommun och landsting 2014 01 29 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29 PowerPoint Presentation
Download Presentation
En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29
161 Views
myrrh
Download Presentation

En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudieInförande i kommun och landsting2014-01-29

 2. Frågor vi talar om idag • Vad kan tjänsten göra för medborgaren? • Vad kan tjänsten göra för en offentlig aktör? • Vad är Mina meddelanden idag? • Vem ansvarar för tjänsten och vilka parter deltar? • Hur fungerar tjänsten med andra kanaler? • Hur ser framtiden ut? • Kostnader och besparingar? • Hur får man veta mera om tjänsten?… och ni är välkomna att ställa andra frågor.

 3. Den enkla historien Till Skatteverket Förordning!Etablera ett adressregister för säker digital post från offentlig sektor till den enskilde Till privatpersoner och företagErbjudande!Välj en digital brevlåda för din offentliga post Adressbok för säker elektronisk post frånstat, kommun, landsting Till stat, kommun & landsting Erbjudande!Öka er service och sänk era kostnader Möjlighet att väljaen säker digital brevlåda 3

 4. Tjänsten för medborgaren • Det är tryggt • Det är enkelt • Det är tillgängligt och snabbt • Billigt (till och med gratis) och bekvämt • Det är miljövänligt (och samhällsekonomiskt) för oss alla

 5. Vad tycker medborgaren om tjänsten • Vi frågade 47 000 besökare pånågra stora offentliga webbplatser: • Åtta av tio tycker tjänstenär mycket eller ganska intressant • Två av tio är mindre eller inte allsintresserade • Många olika skäl att välja tjänsten • Många vill hjälpa till Viktigt:Frivillighet är helt avgörande för framgångMöjlighet att kunna ”nixa” delar av trafiken 5

 6. Digital agenda för Sverige • ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” • Ett samlat möte med det offentliga för den enskilde • Möjlighet att nå längre och närmare ut i vardagen • Mer innovation genom öppen, standardiserad samverkan mellan det offentliga och näringslivet.

 7. Tjänsten för en offentlig aktör • Ökad service för medborgare som använder e-tjänster och självbetjäningGer snabbare och säkrare hantering än papperspost och vanlig e-post och sms. • Ett mer samlat och enhetligt kundmöte med högre datakvalitet och lägre registerhållningskostnader för adress och kontaktuppgifter • Når längre och närmare ut i vardagen, bortom det offentliga till privata aktörer • Lägre distributionskostnader för utskick- En bråkdel mot kostnaden för papperspost- Ju fler meddelanden i systemet desto lägre snittkostnad • Färre samtal till kundcenter, samlad händelserapportering från flera avsändare • Bättre miljöval och effektivare offentlig sektor

 8. Ettkonceptoch en infrastruktur Förmedlaren tar emot meddelanden och förmedlar dem till aktuell brevlådeoperatör. Hos brevlådeoperatören har privatpersoner och företag sin säkra e-brevlåda. Myndigheten skapar meddelanden som lämnas in till förmedlaren. Skatteverket ansvarar för Mina meddelandens infrastruktur. I förmedlingsadressregistret lagras de som har ett konto hos Mina meddelanden och information om vilken brevlådeoperatör de har valt

 9. Så här fungerar det att få ett meddelande 3 Kontroll i (FaR) Förmedlings adressRegistret ”Harmlösa” meddelanden Mottagare 0 4 Kontroll av kontaktuppgifter 2 Verksamhets- system Säker e-brevlåda ”Känsliga” meddelanden Privatpersoner och företagare med e-legitimation Expedierande myndighet 1 Papperspost

 10. Mina meddelanden idag • I drift sedan januari 2011 • Anslutningsplan sammanställd för 2013-2017 • Kommuner och landsting sedan oktober 2013 • Flera privata brevlådeoperatörer under 2014 • Flera nya anslutningsleverantörer under 2014 • Försiktig upptrappning med bred lansering under 2015

 11. Meddelandevolymer anslutna, e-delegationen, prognos kontotillväxt

 12. Samma meddelandevolymer anslutna, e-delegationen, 100% privatpersoner och företagare anslutna

 13. Olika möjligheter att nå sin brevlåda

 14. En plats där du väljer din brevlåda Erbjudande!Berätta vilken brevlådadu vill att vi skickar dinoffentliga digitala post till

 15. Vem styr och vem deltar i dansen Postföretag, banker, printing-leverantörer, programvaru-leverantörer, ”open source”-konsulter, … Bolagsverket Skatteverket Transportstyrelsen SUNET … Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Pensionsmyndigheten … Karlshamn Västerås … Små och medelstoraföretag … ROT/RUT-kunder … Bilägare … Studerande … Arbetssökande Arbetsgivare … Föräldrar Sjukskrivna Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensions-myndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen

 16. Enklare Tillsammans med andra kanaler Öppnare Effektivare Förälder Företagare Sjuk Nyanländ Arbetslös Student Bostadslös Efterlevande Enskilt Gemensamt Näringslivet

 17. Att växla kanal för kommunikation sms: Du har fått Digital Post! Företagare 4. Personligrådgivning 2.Företagarmöte 3.Skattekonto nordea.se Digital brevlåda Skatteupplysningen(Kundcenter) verksamt.seMina sidor skatteverket.seMina sidor visma.se 6. Automatisk inlämning efter personidentifieringav företagaren Skatteverkets maskinella inlämningstjänst 5. Justering inför bokslutet

 18. Trend utanför vår kontroll Våra kanaler till olika intressenter Aktiva åtgärderfrån vår sida Asynkrona Synkrona Inga storaförändringar väntas

 19. Trend utanför vår kontroll Våra kanaltrender Aktiva åtgärderfrån vår sida Asynkrona Synkrona Inga storaförändringar väntas

 20. Tillsammans med andra kanaler • Kanalblandningen ökar i kommunikationen • Den enskilde kräver att kunna styra kanalvalet • Äldre kanaler minskar långsamt • Helt nya typer av meddelanden uppstår • Den totala trafiken exploderar • Den enskilde växlar kanalpreferenser snabbare • Offentlig sektor måste finnas i andras kundmöten

 21. Framtida funktioner • 2014 • Flera typer av privata alternativ för brevlådan • Nya digitala typer av meddelanden • Nya typer av bilagor i meddelanden • Nya adresseringssätt för att ge stöd för internadressering hos större mottagare • 2015 • Förvaltningsgemensam ärendeöversikt i brevlådan • Export, import och arkivstöd i brevlådan • Fler möjligheter att välja och styra mottagning av digital post • Mer avancerade brevlådor med stöd för interposthantering • Stöd för nästa generation av svensk e-legitimation • Förvaltningsgemensam Profiltjänst • 2016 (?) • Förvaltningsgemensam Profiltjänst • Stöd för gemensam inloggning offentliga webbplatser • Internationell digital post

 22. Individen möter offentlig sektor Livssituation: Äldre i behov av omvård i hemmet Livshändelse: Olycka, sjukdom eller ålder som gör att äldre inte klarar sig själv Äldre invånare Skapa ansökan Ta emot beslut Väljutförare Ta emot bekräftelse Ta emot insatsplan Tar emot insats Ta emot rapport Kommun myndighet insats mål-uppföljning ansökan utredning beslut kundval bekräftelse insatsplan En Kund-händelse! Tar emot ansökan Utred och besluta Verkställ beslut Följ upp insats Utförare En Kund-händelse! mål-uppföljning beställning insatsplan rapport bekräftelse Följ upp insats Tar emot beställning Planera insats Utför och rapportera insats En Kund-händelse! En Kund-händelse! Statliga myndigheter myndighets-information Myndighets register Bedöm och besluta ärende Kvalitets-register & statistik statistik indikatorer Kvalitets-register Statistik-register Ta emot data Ta emot data Utkast av Kurt Helenelund för E-delegationens arbetsutskott Digital samverkan

 23. Gemensam ärendeöversikt Kund-händelse! Kund-händelse! Kund-händelse! Kund-händelse! Ny vy i brevlådan: Ärendeöversikt

 24. Export från brevlåda till brevlåda Arkivtjänst Ämnesfilter:Accepterar allt ”NewBox”

 25. Export från brevlåda till arkiv Arkivtjänst Metadata anges alltid av avsändaren Meddelandetyp fastställs av avsändaren Meddelandekategori fastställs av Mina meddelanden MeddelandeämneFastställs av Mina meddelanden Öppnas av Arkivtjänst Ämnesfilter:”Hälsa” Bifoga tillmeddelande Andra arkivtjänster kan ha andra Ämnesfilter som:”Föräldraskap”, ”Arbete”, ”Ekonomi”, ”Lantbruk”Eller också acceptera alla slags ämnen utan filtrering.

 26. Kostnader och besparingar Kostnader • Gemensamma kostnader i etableringen och i framtiden • Anslutning i en punkt eller många?Integrationskostnader beror på egna systemfloran • Adress- och infrastrukturkostnader • Distributionskostnader och olika prismodeller Alternativkostnader • Utskick kommunmedborgare, kalkyl: 80 - 100 kr/år • Nya kategorier av meddelanden sänker servicekostnad • Elektronisk inlämning ger högre kvalité och lägre kostnad

 27. Kostnader • Kostnaden är inte proportionell mot antalet skickade meddelanden • Kostnaden påverkas av • Hur många medborgare och företag som väljer Mina meddelanden • Vilken brevlådeoperatör medborgare och företag väljer • Hur deras beteende kommer att vara

 28. Två utfall Kostnaden kommer att fördelas på staten och privata brevlådeoperatörer utifrån de val av brevlåda som medborgare och företag gör.

 29. Framgångsfaktorer Det måste finnas många intressanta meddelanden från det offentliga som många användare kan nå genom att skaffa digitala brevlådor. För att åstadkomma det krävs följande: • Skapa förutsättningar för att ansluta så många brevlådor som möjligt till Mina meddelanden genom • Brevlådeoperatörer såsom • banker • andra privata brevlådeoperatörer • Min myndighetspost • Sända tillräckligt många intressanta och prioriterade meddelanden • Genomföra en bred marknadsföring så att användare ansluter sig

 30. Var finns mer information SKL:s och Sambruks gemensam förstudie om anslutning till Mina meddelanden lotta.ruderfors@sambruk.se (projektledare), anna.gillquist@skl.se (beställare) Hemsidan för Mina meddelanden www.minameddelande.se E-delegationens samverkan kring förvaltningsgemensamma tjänster www.edelegationen.se Kontaktpersoner inom Mina meddelanden för råd och stöd • För frågor och stöd i anslutningsprocessen: sylve.johnson@skatteverket.se (samordningsansarig anslutande myndigheter) • För frågor om övergripande planering:hakan.l.johansson@skatteverket.se (huvudprojektledare) • För frågor om extern partnersamverkan:lars.svee@skatteverket.se • För frågor kring kommunikationssamordning och kampanjer :inger.greve@skatteverket.se