za tita elektromotora od preoptere enja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zaštita elektromotora od preopterećenja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zaštita elektromotora od preopterećenja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Zaštita elektromotora od preopterećenja - PowerPoint PPT Presentation


  • 607 Views
  • Uploaded on

Zaštita elektromotora od preopterećenja. Zaštita od preopterećenja motora Do strujnog preopterećenja motora dolazi zbog: - preopterećenja pogonjenog stroja (ili prenisko dimenzionirana snaga motora) - sniženja napona u mreži koja napaja motorni pogon - odstupanje od nazivne frekvencije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zaštita elektromotora od preopterećenja' - myron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Zaštita od preopterećenja motora

Do strujnog preopterećenja motora dolazi zbog:

- preopterećenja pogonjenog stroja (ili prenisko dimenzionirana snaga motora)

- sniženja napona u mreži koja napaja motorni pogon

- odstupanje od nazivne frekvencije

- teški uvjeti upuštanja motora

- nesimetrija napona

slide3
Motori koji rade u normanim uvjetima opterećenja se od preopterećenja mogu štititi s prekostrujnim relejima sa strujno nezavisnom vremenskom karakteristikom.

Kao sigurnija zaštita koriste se termički releji s bimetalima grijanim direktno ili indirektno strujom motora.

Termički se releji izvode kao posebni uređaji ili kao dio motornih zaštitnih sklopki koje imaju:

- elektromagnet za daljinsko uključenje

- trenutni prekostrujni član

- termički član

- pomoćne kontakte

slide5
Termički releji podešavaju se na nazivnu struju štićenog motora i ugrađuju se u sve tri faze.

Kod motora spojenih u zvijezdu ugrađuju se u dovode do motora.

Kod motora spojenih u trokut ugrađuju se u seriju s namotom pojedine faze.

slide6
Kod pravilnog izbora i podešenja termičke prekostrujne zaštite motora ona mora zadovoljiti u sljedećim slučajevima:

- kod motora koji rade u režimu trajnog pogona i koji mogu biti izvrgnuti preopterećenjima sve do prekretnog momenta

- kod motora s trajnim teretom u slučaju pojave jednofaznog pogona zbog pregaranja osigurača

- kod normalnih i otežanih uvjeta upuštanja motora, te kod upuštanja motora preklopkama zvijezda-trokut

slide7
Za zaštitu motora kod vrlo teških uvjeta upuštanja i kod intermitirajućih pogona koristi se metoda direktnog mjerenja temperature - TERMISTORI (zbog male mase mogu vjerno slijediti i nagle promjene temp. namota).

Ovakva zaštita je osjetljiva i na povećane temp. izazvane slabom ventilacijom ili povećanom temperaturom okoline.

Svi se termistori spajaju u seriju, čime se postiže kontrola ispravnosti kruga zaštite.

slika 

bimetali
BIMETALI

Bimetale tvore dvije međusobno spojene metalne trake izrađene od dviju različitih slitina. Svaka od njih ima svoj linearni koeficijent rastezanja, različit od koeficijenta druge sastavnice. Prolaskom električne struje povećava se temperatura traka, one se različito rastežu i bimetal se savija na jednu stranu. Bimetali se, između ostalog, rabe za bimetalnu zaštitu.

slide11
Ivana Koronc
  • Osnove elektrotehnike