slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SARZYNIE – ANALIZA ANKIETY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SARZYNIE – ANALIZA ANKIETY - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Czy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie pomagają? Wymiar pomocy z perspektywy 5 lat działalności. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SARZYNIE – ANALIZA ANKIETY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SARZYNIE – ANALIZA ANKIETY' - myron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Czy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie pomagają?Wymiar pomocy z perspektywy 5 lat działalności.
specjalistyczny o rodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w nowej sarzynie analiza ankiety
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SARZYNIE –ANALIZA ANKIETY
slide4
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie uzyskuje informacje zwrotne i opinie klientów na temat pracy i działalności w oparciu o dane zdobyte z ankiety ewaluacyjnej SOW. Na ich podstawie dokonuje się analizy i oceny pomocy udzielonej przez pracowników SOW.
slide5
Na pytanie „Czy uzyskane wsparcie pozwoliło rozwiązać Pana/Pani problem?” klienci udzielili następujących odpowiedzi:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie,

dane za lata 2010, 2011, 2012 - I połowę.

slide6
Dane znajdujące się na powyższym wykresie wskazują, że ponad połowa klientów (55%) odpowiedziała, że wsparcie uzyskane w Ośrodku pozwoliło w rozwiązaniu problemu przemocy, ponad 1/3 klientów (39%) twierdzi, że częściowo i tylko (6%) badanych jest zdania, że ich problemu nie udało się rozwiązać.
 • Reasumując Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie prowadzi skuteczne działania, gdyż ponad 90% klientów twierdzi, iż wsparcie pracowników Ośrodka pozwoliło całkowicie bądź częściowo rozwiązać problem przemocy.
slide7
Klientów korzystających ze wsparcia SOW zapytano również o to, jak oceniają pomoc udzieloną przez pracowników Ośrodka.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie,

dane za lata 2010, 2011, 2012 - I połowę.

slide8
Reasumując 91% klientów ocenia bardzo dobrze i raczej dobrze pomoc udzieloną przez pracowników SOW. Zaledwie 6% badanych raczej źle ocenia pomoc niesioną przez pracowników, tylko 3% nie miało zdania na ten temat.
 • Podsumowując większość klientów ocenia bardzo dobrze pracę SOW w Nowej Sarzynie. Odpowiedzi klientów wskazują na to, że narzędzia pracy stosowane przez pracowników są skuteczne i przynoszą efekty w postaci rozwiązywania problemów i zadowolenia klientów.
slide9
Klienci SOW w Nowej Sarzynie zapytani o zgodę na monitorowanie ich sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka udzielili następujących odpowiedzi:
slide10
SOW Nowa Sarzyna rozpoczął monitorowanie sytuacji życiowej klientów od 2008 roku. Powyższy wykres wskazuje, że w latach 2008-2012 zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 89% osób, 8% nie wyraziło zgody, a pozostałe osoby (3%) nie były monitorowania z powodu braku wystąpienia przemocy, nie posiadania telefonu bądź wyjazdu za granicę.
slide11
Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie oceniają bardzo dobrze pracę wykonywaną przez pracowników Ośrodka na rzecz rozwiązania problemu przemocy stwierdziło tak 91%. Niemalże większość klientów, bo 90% klientów ocenia pracę Ośrodka jako skuteczną.
specjalistyczny o rodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie sos w lesku analiza ankiety
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE SOSW LESKU –ANALIZA ANKIETY
slide13
Klienci SOW w Lesku zapytani o to, jak oceniają pomoc udzieloną przez pracowników, udzielili następujących odpowiedzi:
slide14
Z powyższych odpowiedzi wynika, że 89% klientów ocenia bardzo dobrze i raczej dobrze pomoc udzieloną przez pracowników SOW. Zaledwie 7% badanych ocenia raczej źle i bardzo źle pomoc niesioną przez pracowników, tylko 4% nie miało zdania na ten temat.
 • Podsumowując większość klientów ocenia bardzo dobrze pracę SOW w Lesku.
slide16
Aż 85% respondentów ocenia dobrze działanie i pracę Ośrodka. Przeciwne zdanie co do dobrego funkcjonowaniu Ośrodka ma zaledwie 3% badanych. Z kolei 12% klientów nie miało zdania na tak postawione im pytanie.
 • Wnioskując bardzo duży procent badanych odnosi się pozytywnie do funkcjonowania i istnienie SOW w Lesku, w związku z czym ofiary przemocy będą chętnie korzystać ze wsparcia, jakie mogą uzyskać w tak dobrze działającym Ośrodku.
slide17
Klienci SOW w Lesku zapytani o zgodę na monitorowanie ich sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka udzielili następujących odpowiedzi:
slide18
SOW Lesko rozpoczął monitorowanie sytuacji życiowej klientów od 2009 roku. Powyższy wykres wskazuje, że w latach 2009-2012 zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 95% osób, tylko 3% nie wyraziło zgody, a pozostałe 2% klientów nie było monitorowania z powodu braku wystąpienia przemocy.
slide19
Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie SOS w Lesku oceniają bardzo dobrze pracę wykonywaną przez pracowników Ośrodka na rzecz rozwiązania problemu przemocy (89%), co za tym idzie taki sam procent klientów wyraził zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka (89%).
specjalistyczny o rodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w korytnikach analiza ankiety
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KORYTNIKACH –ANALIZA ANKIETY
slide22
Powyższy wykres wskazuje, że spośród osób mieszkających w Ośrodku w latach 2007-2012, 91% ankietowanych przyznało, że współpraca z Ośrodkiem przyczyniła się do korzystnej zmiany ich sytuacji życiowej, 9% miało trudności z oceną tej współpracy, natomiast nikt z respondentów nie uważał, że kontakt z SOW wpłynął niekorzystnie na ich sytuację życiową.
slide23
Zdaniem ankietowanych, spośród wszystkich form pomocy oferowanej przez SOW w Korytnikach najbardziej pomocna była: pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 62%, następnie pomoc prawna - 19% i socjalna - 19%.
slide25
Jak pokazuje powyższy wykres, 82% ankietowanych klientów ambulatoryjnych uważa, że jakość pracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach była bardzo dobra. Z kolei 18 % respondentów podało, że jakość pracy SOW była dobra.
slide27
SOW Korytniki rozpoczęły monitorowanie sytuacji życiowej klientów od 2007 roku. Powyższy wykres wskazuje, że w latach 2007-2012 zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 94% osób, tylko 6% nie wyraziło zgody.
slide28
Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie W Korytnikach oceniają bardzo dobrze pracę wykonywaną przez pracowników Ośrodka (82%). Aż 91% klientów twierdzi, że współpraca z Ośrodkiem przyczyniła się do rozwiązania problemu przemocy. Najbardziej skuteczna według respondentów okazała się pomoc psychologiczna – pedagogiczna (62%).
slide31
Powyższy wykres obrazuje, iż liczba klientów korzystających z pomocy Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 2007 roku stale wzrasta. W roku 2007 z pomocy skorzystało 367 osób, w 2008r. – 521 osób, w 2009r. – 587 osób, w 2010r. – 674 osób, w 2011 nieco mniej bo 588 osób i w 2012r.(dane od I-III kwartał) 430 osób.
 • W SOW Korytniki liczba klientów korzystających ze wsparcia w latach 2007-2012 wyniosła 919 osób, w tym najwięcej bo 305 klientów było w 2010r.,
 • W SOW N. Sarzyna liczba klientów w latach 2007-2012 wyniosła 843 osoby, w tym najwięcej osób skorzystało z pomocy w 2011 r. (203 osoby),
 • W SOW SOS Lesko liczba osób, które skorzystały z pomocy wyniosła 839 osób, w tym najwięcej bo 182 osoby było w 2008r.,
 • W SOW Gorzyce liczba klientów korzystających ze wsparcia w latach 2007-2012 wyniosła 566 osób, w tym najwięcej klientów jest w 2012r. (128 osób).

Podsumowując ze wsparcia Ośrodków korzysta duża liczba klientów, tendencja utrzymuję się mniej więcej na jednakowym poziomie. Dane pokazują, że problem przemocy dotyczy nadal wielu osób i mimo stereotypów krążących w społeczeństwie o ofiarach przemocy, dużo osób korzysta z pomocy SOW.

slide33
Powyższy wykres wskazuje, iż liczba klientów stacjonarnych korzystających z pomocy SOW- ów utrzymuję się na jednakowym poziomie w poszczególnych latach. W 2007r. w Ośrodkach przebywało 158 klientów, w 2008r. liczba ta zwiększyła się do 231 klientów i w 2009r. 230 klientów, w 2010r. było nieco więcej bo 239 klientów, w 2011r. było 240, a w 2012r. Do września przebywało na terenie Ośrodków 181 klientów.
 • W SOW Korytniki liczba klientów stacjonarnych korzystających ze wsparcia w latach 2007-2012 wyniosła 308 osób, w tym najwięcej bo 75 klientów było w 2011r.,
 • W SOW N. Sarzyna liczba klientów stacjonarnych w latach 2007-2012 wyniosła 346 osoby, w tym najwięcej klientów stacjonarnych było w 2010 r. (83 osoby),
 • W SOW SOS Lesko liczba klientów stacjonarnych wyniosła 290 osób ,w tym najwięcej bo 61 osób było w 2008r.,
 • W SOW Gorzyce liczba klientów stacjonarnych w latach 2007-2012 wyniosła 335 osób, w tym najwięcej klientów było w 2011r. (62 osoby).
og em klienci stacjonarni w latach 2007 2012
Ogółem klienci stacjonarni w latach 2007-2012

Reasumując najwięcej klientów korzystających z pomocy całodobowej było w SOW Nowa Sarzyna (346 osób), następnie w SOW Gorzyce (335 osób), dalej 308 klientów w SOW Korytniki i 290 klientów w SOW SOS Lesko.

Łącznie w latach 2007-2012 w Ośrodkach klientów stacjonarnych było 1279.

slide36
Powyższy wykres wskazuje, iż liczba klientów ambulatoryjnych korzystających z pomocy SOW- ów utrzymuję się na jednakowym poziomie w poszczególnych latach. W 2007r. Ze wsparcia Ośrodkach skorzystało 209 klientów, w 2008r. liczba ta zwiększyła się do 290 klientów, w 2009r. 357 klientów, w 2010r. było zdecydowanie więcej bo 435 klientów, w 2011r. Nieco mniej bo 348, a w 2012r. do września z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 241 klientów.
 • W SOW Korytniki liczba klientów ambulatoryjnych korzystających z porad w latach 2007-2012 wyniosła 611 osób, w tym najwięcej bo 240 klientów w 2010r.,
 • W SOW N. Sarzyna liczba klientów ambulatoryjnych w latach 2007-2012 wyniosła 489 osoby, w tym najwięcej klientów ambulatoryjnych było w 2011 r. (147 osób),
 • W SOW SOS Lesko liczba klientów ambulatoryjnych wyniosła 549 osób ,w tym najwięcej bo 121 osób skorzystało z porad w 2008r.,
 • W SOW Gorzyce liczba klientów ambulatoryjnych w latach 2007-2012 wyniosła 231 osób, w tym najwięcej klientów skorzystało z pomocy w 2012r. (72 osoby).
og em klienci ambulatoryjni w latach 2007 2012
Ogółem klienci ambulatoryjni w latach 2007-2012

Reasumując najwięcej klientów korzystających z pomocy ambulatoryjnej było w SOW Korytniki (611 osób), następnie w SOW SOS Lesko (549 osób), dalej 489 klientów w SOW Nowa Sarzyna i 231 klientów w SOW Gorzyce.

Łącznie w latach 2007-2012 w Ośrodkach klientów ambulatoryjnych było 1880.

slide38
Poniższy wykres przedstawia liczbę kobiet korzystających zarówno z pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia Ośrodka skorzystało 261 klientek, w 2008r. liczba ta wzrosła do 362 kobiet, w 2009r. 423 klientki, w 2010r. było zdecydowanie więcej bo 518 klientek, w 2011r. nieco mniej bo 420, a w 2012r. do września z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 276 kobiet.
liczba kobiet w latach 2007 2012 z podzia em na poszczeg lne o rodki
Liczba kobiet w latach 2007-2012 z podziałem na poszczególne Ośrodki
 • W SOW Korytniki w latach 2007-2012 liczba kobiet korzystających z porad to 714,
 • W SOW N. Sarzyna w latach 2007-2012 kobiet, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej to 582,
 • W SOW SOS Lesko liczba kobiet wyniosła 636,
 • W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 liczba kobiet, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej to 328
slide40
Poniższy wykres przedstawia liczbę mężczyzn korzystających zarówno z pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia Ośrodka skorzystało 4 mężczyzn, w 2008r. liczba ta wzrosła do 25 mężczyzn, w 2009r. 30 klientów, w 2010r. było już nieco mniej bo 21 mężczyzn, w 2011r. Z pomocy skorzystało 22 klientów, a w 2012r. do września z pomocy skorzystało 28 mężczyzn.
liczba m czyzn w latach 2007 2012 z podzia em na poszczeg lne o rodki
Liczba mężczyzn w latach 2007-2012 z podziałem na poszczególne Ośrodki
 • W SOW Korytniki w latach 2007-2012 liczba mężczyzn korzystających z porad to 19,
 • W SOW Nowa Sarzyna w latach 2007-2012 mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy całodobowej i doraźnej to 44,
 • W SOW SOS Lesko liczba mężczyzn wyniosła 36,
 • W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 liczba mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy całodobowej i doraźnej to 31
slide42
Poniższy wykres przedstawia liczbę dzieci, które wraz z rodzicami korzystały zarówno z pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia Ośrodka skorzystało 101 dzieci, w 2008r. liczba ta wzrosła do 133 dzieci, w 2009r. 134 niepełnoletnich, w 2010r. było 135 dzieci, w 2011r. z pomocy skorzystało 146 dzieci, a w 2012r. do września z pomocy skorzystało 114 dzieci.
liczba dzieci w latach 2007 2012 z podzia em na poszczeg lne o rodki
Liczba dzieci w latach 2007-2012 z podziałem na poszczególne Ośrodki
 • W SOW Korytniki w latach 2007-2012 liczba dzieci korzystających z pomocy (173),
 • W SOW Nowa Sarzyna w latach 2007-2012 dzieci, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej to 217,
 • W SOW SOS Lesko liczba dzieci wyniosła 166,
 • W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 liczba dzieci, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej to 207.
slide44
W SOW Korytniki w latach 2007-2012 z pomocy Ośrodka skorzystało 9 mężczyzn
 • W SOW Nowa Sarzyna w latach 2007-2012 mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy całodobowej i doraźnej było 26 mężczyzn,
 • W SOW SOS Lesko w latach 2007-2012 liczba mężczyzn wyniosła 26,
 • W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 w Ośrodku było 2 mężczyzn
slide45
W SOW Korytniki w latach 2007-2012 z pomocy Ośrodka skorzystało 39 osób,
 • W SOW Nowa Sarzyna w latach 2007-2012 osób niepełnosprawnych, które skorzystały z pomocy całodobowej i doraźnej było 40,
 • W SOW SOS Lesko w latach 2007-2012 liczba klientów wyniosła 26,
 • W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 w Ośrodku było 19 osób ze stopniem niepełnosprawności.
wnioski
WNIOSKI
 • Działalność Specjalistycznego Ośrodka wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie skierowana jest szczególnie na udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy. W latach 2007-2012 z pomocy Ośrodka w Korytnikach, Nowej Sarzynie, Lesku i Gorzycach łącznie skorzystało 3167 osób.
 • Niemalże każdego roku liczba klientów utrzymuje się na jednakowym poziomie. Najwięcej klientów było między rokiem 2009-2011 (około 600 osób rocznie).
 • Dotychczas znacznie więcej klientów skorzystało z pomocy ambulatoryjnej (1880 osób) w tym w Ośrodku w Korytnikach było najwięcej (611 osób). Zaś z pomocy stacjonarnej skorzystał (1279 osób) w tym w Ośrodku w Nowej Sarzynie było najwięcej klientów (346 osób).
slide47
Klientami Ośrodków najczęściej są kobiety, do dn. 09.2012r. z pomocy skorzystało 2260 kobiet, następnie dzieci (763) i najmniej liczną grupą klientów byli mężczyźni (130).
 • Ze wsparcia SOW korzystają także osoby starsze czyli w wieku poprodukcyjnym po 65 roku życia. Dotychczas łącznie we wszystkich Ośrodkach z pomocy skorzystały 63 osoby starsze.
 • SOW udziela również wsparcia osobom posiadającym stopień niepełnosprawności, dotychczas pomocy udzielono 124 osobom niepełnosprawnym.
ad