slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Да овладеем стихиите Земя, Огън Вода, Въздух – З.О.В.В. за живот PowerPoint Presentation
Download Presentation
Да овладеем стихиите Земя, Огън Вода, Въздух – З.О.В.В. за живот

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Да овладеем стихиите Земя, Огън Вода, Въздух – З.О.В.В. за живот - PowerPoint PPT Presentation


 • 374 Views
 • Uploaded on

Проект за двустранно партньорство, секторна програма “Коменски” 2010-201 2 г. Да овладеем стихиите Земя, Огън Вода, Въздух – З.О.В.В. за живот. 164 . гимназия с преподаване на испански език “Мигел де Сервантес”, София. 16-18 октомври 2013 г., гр.Трявна. Партньор - Португалия.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Да овладеем стихиите Земя, Огън Вода, Въздух – З.О.В.В. за живот


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект за двустранно партньорство,

секторна програма “Коменски” 2010-2012 г.

Да овладеем стихиите Земя, Огън Вода, Въздух – З.О.В.В. за живот

164. гимназия с преподаване на испански език

“Мигел де Сервантес”, София

16-18 октомври 2013 г., гр.Трявна

slide2

Партньор - Португалия

Ешкола Секундария да

Амадора, гр. Амадора

 • Елементите вода, въздух, земя и огън (слънце) в eжедневието и в науката
 • Екологичните аспекти, предизвикателствата и проблемите, свързани с използването на възобновяемите енергийни източници във всяка от двете държави - Португалия и България и в Европейския съюз
 • Обучението по чужд език чрез интегриране на езиковите дейности и съдържанието
 • Програмата на ЕС ”Околна среда 2010 - нашето бъдеще, нашият избор”

Проект, посветен на ...

Работен език - португалски

slide3

Постигнахме целите си...

 • Обменихме знания
 • Насочихме вниманието на ученицитекъм проблемите и възможностите за екологично използване енергията
 • Усъвършенствахме езиковите си умения – ученици и учители
 • Усъвършенстваха се уменията на учениците да правят опити, да събират и анализират информация, да изразяват и да защитават собствено мнение
 • Взаимно опознахме културата и традициите на страните-партньори
 • Обогатхме материалите за обучение по португалски език
slide4

Организирахме работата си ...

 • Поддържахме контакт с партньорите
 • Използвахме възможностите на информационните технологии
 • Общувахме с родители и ученици, с партньорите от Португалия
 • Обобщихме работата и отчитахме напредъка
 • Формирахме ученически екипи и екип от учители
 • Експериментирахме
 • Направихме наблюдения, измервания и опити по химия, география и физика
 • Посетихме обекти, свързани с изучаваните проблеми
slide5

Проучихме ...

 • Свойствата на водата чрез опити по физика и химия
 • Факти, свързани с геотермалната, водната, вятърната и слънчевата енергия
 • Местни източници на възобновяема енергия
 • Проблемите на регионалния и континенталния климат
 • Елементите вода, огън, земя и въздух във фолклора и традициите
slide6

Помогнахме на учениците да разберат ...

 • За решаване на въпросите за климатичните промени и недостигащите енергийни ресурси, трябва тясно сътрудничество в национален и в европейски мащаб
 • Познаването на общоевропейската политика и тази на страната-партньорза енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергии е основа за критично и отговорно отношение към националната политика по тези въпроси
slide7

Посетихме много обекти в Португалия ...

 • Музей на електричеството в Лисабон
 • Фотоволтаична електроцентрала в гр. Серпа
 • Океанариум в гр. Лисабон
 • Лабораториите на Центърa за морски науки към Университетa в Алгарве
 • Музей на открито “Педрейра де галина”, съхранил следи от епохата на динозаврите
 • Центрове “Жива наука”и др.
 • Вятърни генератори край с. Мафра и др.
slide8

Посетихме много обекти в България...

 • Музей на солта в гр. Поморие
 • Посетителски център “Поморийско езеро” на Федерация “Зелени балкани”
 • Музей на грънчарството в с. Бусинци
 • Астрономическа обсерватория и планетариум в гр. Ямбол
 • Музей на киселото мляко в с. Студени извор
 • Каскадна електроцентрала ВЕЦ „Своге”
 • Институт по хидрология и метеорология, БАН
 • Химически факултет и Геолого-географски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и др.
slide9

Създадохме разнoобразни продукти...

Кратък тематичен португало-български разговорник

DVD диск

Албум със снимки – в помощ на обучението по португалски език

Брошура с опити по химия и физика

Уеб страница

Модели на екологични селища

Кратки видеоклипове за посетени обекти

slide11

Работихме в екип ...

 • Лили Самуркова, учител по физика - координатор
 • Снежина Томова, учител по португалскиезик
 • Магдалена Горрин, учител по география и икономика и екскурзоводство
 • Красимира Костадинова, учител по физика и химия
 • Ана-Кристина Петроф, учител по португалски и френски език - координатор
 • Нуно Виера, учител по физика
 • Лилиана Амадо, учител по математика
 • Есперанса Амендоейра, учител по биология
 • Повече от 40 български и португалски ученици от 10., 11. и 12. клас
slide12

Проектът оказа положително въздействие

 • както върху ученицитев областите на ключовите компетентности,
 • познанието и възпитанието,
 • така и върхуцялата училищна общност!

Комуникация на роден и на чужд език

Компютърни умения, умения за учене, умения в областта на науката

и технологиите

Социални и граждански компетенции

Културно осъзнаване

и израстване

Инициативност

slide13

Благодарим на експертите от

Центъра за развитие на човешките ресурси за подкрепата, консултациите и съдействието!

Благодарим за високата оценка за изпълнението на проекта!

www.ibbcervantes-bg.com