matemix n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATEMIX PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

MATEMIX - PowerPoint PPT Presentation

myra
324 Views
Download Presentation

MATEMIX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MATEMIX Urve Paulmann Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 13.08.2009

 2. Ainealased luuletused matemaatikast • Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli IVs ja Vs klassi õpilaste ainealased luuletused matemaatikast võistlusele “Kool, kus lugemine loeb”

 3. Olen alla meetri mees, elu pikk on alles ees. Sekunditest suurt ei tea, minut ajab segi pea. Kroonidest ma ka ei tea, sente annab isa hea. Mul on juba oma kassa, selleks on mul rahapõssa. Põrsas raskeks muutub siis, kilosid tal lausa viis. Mulle ema ütlebki: “Homme sendid panka vii!” Kilomeetreid emaga, peame maha kõndima. Siis ma jõuan pangani, kuhu oma sendid viin. Mõõtühikud

 4. Sentidest siis kroonid said, põrsas muutus sedamaid. Nüüd ma kroonid ritta laon, saan neist terve meetri jao. Carina Sõsojev IVs kl.

 5. Pöörane perekond Kaugel-kaugel kõrvalises kolmnurkses kuusikus on omapärane okaspuudest onnike. Seal sehkendab segane seltskond, pisikesel pindalal pöörane perekond. “Mina maitseksin meelsasti mett!” mainib Miljon. “Tahaksin tassikese tulist teed!” turtsub Triljon. Nad nääklevad niimoodi nurgas. Korrutis kolistab köögis katlaga, sest Sekund soovib süüa seapraadi.

 6. Jagatis jagab joonlauaga jäätist, kui koridorist kappab kööki Kuup, rõõmsalt ringutab rammus Ruut. Pindala plaksutab peenelt peegli ees, Sajandik sasib sassis soengut. Viisnurk vilistab viiekümnendat viisikest, tõsine Tegur teeb teistele toitu. Kell kaheksa kihutavad kõik koos kooli. Hannabel Hoolma IVs kl.

 7. Matatund Arva ära, millest jutt, ses tunnis mõnel kurgus nutt. Ajuragin, higipull, vahel pahandust teeb lihtne null. Mis siin ikka arvata, aina muudkui arvuta. Numbrid tulbas pikas reas, vastust teadma pead sa peast.

 8. Siis kui arvad, et kõik klapib, äkki selgub, mõistust napib. Aega vähe, tahaks hinnet head, kust küll võtta sellist pead, mis mul viied kotti tooks, meeleolu helgeks looks. Tegelt asi polegi nii hull, vahel matatund on päris pull. Teet-Hendrik Sinimeri Vs kl.

 9. Matemaatikaalane kirjandus • Matemaatika vormelisõidus • Matemaatika ekstreemspordis • Kummituslossi saladused • Ja palju, palju teisi: Ruumiaabits (Rein Kolde, Rein Lauks) Mõtlemismängud (roheline, punane, sinine kaanevärv) Murra läbi! (Kalju Kallaste) Arvuta arvu (Jonny Ball)

 10. Kursused teemal “Aktiivõpe põhikooli matemaatikas”

 11. Hulktahukad e. polüeedrid XII kl. teema “Hulktahukad ja pöördkehad”. Korrapäraseid hulktahukaid ehk platoonilisi kehi on 5: • korrapärane tetraeeder (4 võrdkülgsetkolmnurka) • kuup e. korrapärane heksaeeder • korrapärane oktaeeder (8 võrdkülgset kolmnurka) • korrapärane ikosaeeder (20 võrdkülgset kolmnurka) • korrapärane dodekaeeder (12 võrdkülgset kolmnurka)

 12. Praktiline tegevus: iga õpilane valmistab ühe platoonililise keha mudeli (ei tohi teha korrapärast tetraeedrit ega korrapärast heksaeedrit) ja arvutab selle täispindala. • Et tulemus oleks võimalikult huvitav ja mitmekesine, võis valmistada ka suvalisi hulktahukaid (viisnurkne antiprisma).

 13. Uurimistööd, uurimustööd, aastatööd, lõputööd • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool – uurimustöö 8. klass (vt. kooli kodulk.). • Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium – gümnaasiumiosas. • Tertia klassi (X kl.) õpilase töö võib olla referatiivne, uurimuslikku poolt esindavad sel juhul põhiliselt õpilase kokkuvõtted ja hinnangud teema kohta. • Secunda (XI) ja prima (XII) klasside tööd peavad olema uurimuslik-referatiivsed, sisaldama analüüsi ja järeldusi (vt. kooli kodulk.: aastatööde juhend)

 14. Minu poolt väljapakutud teemad on olnud: • Protsentarvutused koolimatemaatikas • Klassiväline matemaatika • Matemaatika ja teiste ainete vaheline integratsioon • Rahandusülesanded koolimatemaatikas

 15. Sütevaka vilistlaskogu annab välja preemia parimale lõputööle, kuhu esitati kaks viimast tööd: • “Matemaatika ja teiste ainete vaheline integratsioon” – Eveli Hämarsalu 2007, • “Rahandusülesanded koolimatemaatikas” – Karina Sild 2009. • Mõlemad tööd olid lõplikus valikus. • Karina Sild saavutas oma tööga I koha Pärnu linna noorte teadustööde konkursil.

 16. Parima lõputöö preemiale kandideerinud töödega on võimalik tutvuda uurimustööde virtuaalsel koduleheküljel, mis on valminud Siim Einfeldi lõputööna. • Margus Kõomägi (TÜ, retsensent) üldhinnang tööle: “Oli meeldiv lugeda, et õpilane peab “nn rahandusülesandeid olulisimateks matemaatika õpetamisel”. Tegemist on huvitava ja vajaliku tööga, mida tõenäoliselt varem pole tehtud. Retsensendi arvates on töö praktilise väärtusega ning selles olevaid mõtteid ja tulemusi võiks arvestada koolimatemaatika programmide tegijad”.