Yrkesutbildningsavtalet i ett n tskal
Download
1 / 18

Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal. Information om lärlingar enligt Yrkesutbildningsavtalet. Byggindustrins Regionala Yrkeskommitté (RYK). RYK och BYN. Regionala Yrkeskommittén (RYK) Partssammansatta regionala samverkansorgan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal' - myles-barrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yrkesutbildningsavtalet i ett n tskal

Yrkesutbildningsavtalet i ett nötskal

Information om lärlingar enligt Yrkesutbildningsavtalet

Byggindustrins

Regionala Yrkeskommitté (RYK)


Ryk och byn
RYK och BYN

 • Regionala Yrkeskommittén (RYK)

  • Partssammansatta regionala samverkansorgan.

  • Planerar, organiserar och övervakar yrkesutbildningen.

  • Utfärdar utbildningsbok och yrkesbevis.

  • Kontaktuppgifter på www.byn.se

 • Byggnadsindustrins Yrkesnämnd www.byn.se

  • Partssamverkan på nationell nivå.

  • Mål: Tillfredsställande rekrytering och utbildning av yrkesarbetare.

  • Tillämpningsanvisningar till Yrkesutbildningsavtalet.

  • IT-baserade stödsystem till RYK.

  • Distansutbildning för företagslärlingar.


3 missade YTP

3 missade YTP

Bygg-/Anläggnings-avtalet

Yrkesutbildningsavtalet

BYN

RYK

RYK

Gymnasie-skolans

Byggprogram

Gymnasielärling

Yrkes-teoretiskt prov”YTP”

Yrkes-bevis

Tillsvidare-anställning som yrkes-arbetare(normalt)

Planlagd yrkesutb.

Företaget utser

Ansvarig för yrkesutb.

och Handledare

Anm. lärlings-anst.

Utfärdande utbildningsbok

RYK fastställer utbildningstid

RYK

2800 timmar

Övrigyrkes-arb.

Varierande färdigutbildningstid, beror på yrke

RYK

Annan bakgrund

< 20 Ungdom

> 20 Vuxen

Traditionell lärling

Yrkes-teoretiskt prov”YTP”

Tillsvidare-anställning som yrkes-arbetare(normalt)

Yrkes-bevis

Planlagd yrkesutb.

Företaget utser

Ansvarig för yrkesutb.

och Handledare

Anm.lärlings-anst.

Utfärdande utbildningsbok

RYK kan tillgodoräkna tidigare erfarenhet

RYK

BYN

RYK

Övrigyrkes-arb

Eventuell start hos utbildningsgivare

Distans-utbildningYrkesteori

Validerad tid, från 0 timmar


Vilket slags l rling
Vilket slags lärling?

 • Gymnasielärling

  • Har gått gymnasieskolans Byggprogram

  • Underlaget för utbildningsboken i BYNs elev-/lärlingsregister

  • All teoriutbildning normalt genomförd

 • Traditionell lärling

  • Om lärlingen inte har gått på Byggprogrammet

   • Ungdomslärlingar < 20 år

   • Vuxenlärlingar

  • Tidigare yrkeserfarenhet kan räknas in

  • Företaget ska bekosta utbildning i yrkesteori


Kollektivavtalet
Kollektivavtalet

 • Företaget måste ha kollektivavtal

  • Medlemmar i BI/ME eller hängavtal med Byggnads/Seko

  • Det är avtalet som definierar utbildningsåtagandet

  • Verksamheten i BYN/RYK, rekryteringsinsatser mm finansieras kollektivt

 • Lärlingar som arbetat i företag inom annat avtalsområde kan i många fall tillgodoräknas relevant yrkeserfarenhet.

  • Utbildningsbok utfärdas vid anställning i avtalsbundet företag.

  • RYK tillgodoräknar ev. tidigare erfarenhet i samband med utfärdande av utbildningsbok.

  • Tillgodoräknad tid ska kunna styrkas.


Hur m nga l rlingar ska man ha
Hur många lärlingar ska man ha?

 • Ingen tvingande regel för hur många lärlingar man måste ha

 • En lärling på fem yrkesarbetare är en rekommendation

 • Fler företag behöver ta in lärlingar


Regler f r l rlingsanst llningen
Regler för lärlingsanställningen

 • Yrkesutbildningsavtalet reglerar

  • Anställning

  • Utbildning

 • Viktigt att vara överens om att anställningen ingås enligt detta yrkesutbildningsavtal

  • Anställningsbekräftelse ska upprättas

  • RYK ska informeras

  • Varje lärling ska ha en handledare som utses av företaget

  • En lärlingsansvarig ska utses av företaget

  • ”Lärlingstrappan” ger successivt ökande lön

   • Lönenivåerna framgår av

    • Byggnadsavtalet

    • Anläggningsavtalet

    • Väg- och banavtalet.


L netrappan
Lönetrappan

Fördelningstal

100%

OBS!

Exempel:

Lärlingar med Gymnasieutbildning

TBM, Väg och anläggning, Golv

Yrkesbevis

88%

5501-godkänt YTP

75%

4301-5500

65%

Godkänd i alla kurser

på Byggprogrammet

ger 2500 + 300 tim

2800-4300

60%

2300-2799

55%

-2299 arbetade timmar


L rlingsanst llningen
Lärlingsanställningen

 • Tillsvidareanställning

  • Företrädesrätt för tidigare anställda lärlingar

  • Lärlingsanställning kan i särskilda fall ske för viss tid. Särskild dispens ska sökas hos RYK.

  • Uppsägning

   • Arbetsbrist etc under lärlingstiden

    • Underrätta lärling och RYK

    • En månad för att leta ny lärlingsplats, därefter en månads uppsägning

   • Omedelbar

    • Samråd med RYK

   • Vid lärlingstidens utgång

    • Underrätta lärling och RYK

    • Två månader


Utbildningsboken
Utbildningsboken

 • RYK utfärdar utbildningsboken efter anställning

 • Gymnasieeleverna får ”Anmälan om lärlingsanställning/ansökan om utbildningsbok”vid skolavslutet.

 • Traditionella lärlingarBlankett laddas ned från www.byn.se


Distansutbildning yrkesteori
Distansutbildning/yrkesteori

 • Företaget ansvarigt för Yrkesutbildningen

 • Teoriutbildning är obligatorisk för trad.lärlingar

 • Teorikursen beställer företaget efter samråd med RYK

  • BYN förmedlar utbildningsmaterialet

  • Självstudier. Svar via brev eller webb.

  • Företaget betalar utbildningsmaterialet och examination

   • Kostnad 8 000 -11 000 beroende av yrke (2008)

 • BYNs målbeskrivning anger vad som ingår


Utbildningstid
Utbildningstid

Tabell utbildningstid från avtalet


Yrkesbevis
Yrkesbevis

 • När lärlingstiden är avklarad ska lärlingen klara ett Yrkesteoretiskt prov (YTP) för att få yrkesbevis

 • Om företag och lärling är överens kan provet göras tidigare än tid för ”normalprov”

  • 6300 timmar istället för 6800 för TBM-yrken

 • RYK utfärdar yrkesbeviset efter avklarat YTP


Yrkesteoretiskt prov ytp
Yrkesteoretiskt Prov - YTP

 • Lärlingen har rätt att göra tre prov som bekostas av arbetsgivaren

 • Ska kunna genomföras på företaget

  • Kan göras on-line

YTP infördes i praktiken

från 2007-11-01 och gäller alla lärlingar

anställda efter 2006-06-01


Begrepp inom l rlingsutbildningen
Begrepp inom lärlingsutbildningen

 • Utbildningsbok utfärdas av RYK. Dokumentation över lärlingsutbildningen. Hjälpmedel för att se till att utbildningen under lärlingstiden innehåller alla moment. Arbetsgivaren för in arbetade timmar i boken.

 • På arbetskortet ska lärlingen själv redovisa sin arbetstid och sina arbetsuppgifter. Fulltecknat arbetskort bestyrks av arbetsgivaren och överförs till utbildningsboken.

 • Teorikursen är en distanskurs i yrkesteori som företagslärlingen läser parallellt med att denne arbetar. Teorikursen omfattar studiematerial baserat på en av BYN fastställd målbeskrivning. Under kursens gång skickar lärlingen in svarsbrev för rättning.

 • Yrkesbevis utfärdas när lärlingen fullgjort sin utbildningstid (längden kan variera beroende på yrke), och klarat YTP. För att den traditionella lärlingen ska få ut sitt yrkesbevis krävs utöver fullgjort antal timmar även en genomgången teorikurs.

 • Ungdomsutbildning är benämning på utbildning av arbetstagare som påbörjat utbildning före 20 års ålder.

 • Vuxenutbildning är benämning på utbildning som påbörjas efter 20 års ålder.

 • Lärlingsansvarig

 • Handledare

 • Utbildningstid är beroende av tidigare erfarenhet och hur denna värderas i förhållande till det yrke utbildningen avser.

 • Gymnasielärlingen har fått en grundutbildning i gymnasieskolan och utbildas därefter i företag.

 • Traditionell lärling får hela sin utbildning i företag kompletterad med särskild teorikurs.

 • Yrkesutbildningsavtalet, som ingår i Byggnadsavtalet, är det kollektivavtal som reglerar lärlingens anställning.


Mer information
Mer information

 • Byggnadsindustrins Yrkesnämnd www.byn.seTillämpningsregler för yrkesutbildningsavtalet samt kontaktinformation till din handläggare lokalt (RYK).

 • Sveriges Byggindustrier www.bygg.org

 • Maskinentreprenörerna www.me.se

 • Byggnadsarbetareförbundet www.byggnads.se

 • SEKO www.seko.se

  Nötbild från: Foto: www.fotoakuten.se


ad