Tipuri de date compuse
Download
1 / 9

Tipuri de date compuse - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Tipuri de date compuse. Tablouri de date: vectori de date, matrice bidimensionale, matrice n-dimensionale si siruri de caractere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tipuri de date compuse' - mya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tipuri de date compuse
Tipuri de date compuse

 • Tablouri de date: vectori de date, matrice bidimensionale, matrice n-dimensionale si siruri de caractere.

 • Pe lângă reprezentarea datelor sub formă matriceală (date omogene), limbajul de programare C permite si lucrul cu structuri de date:grupuri de date neomogene (tipuri diferite).

  În acest sens, există tipurile următoare:

 • - tipul struct, permit gruparea unor obiecte (date) de tipuri diferite, referite printr-un nume comun;

 • tipul union, permit utilizarea în comun a unei zone de memorie de către mai multe obiecte de diferite tipuri;

 • Campuri de biti, - membri ai unei structuri pentru care se alocă un grup de biţi, în interiorul unui cuvânt de memorie;

 • Enumerari, sunt liste de identificatori cu valori constante, întregi

 • Declaraţiilor typedef- asociază nume tipurilor noi de date;


Exemplu
EXEMPLU

Se defineşte noul tip de date numit data, cu membrii zi, luna, an.

Identificatorii variabilelor de tipul data sunt data_naşterii, data_angajării.

Declaraţia poate apare sub forma:

struct data {

int zi;

char luna[11];

int an;

};

struct data data_nasterii, data_angajarii;

/*Variabilele data_nasterii şi data_angajarii sunt date de tipul data */

Declaraţia poate apare sub forma:

struct data {

int zi;

char luna[11];

int an;

} data_naşterii, data_angajării;

Se poate omite numele noului tip de date:

struct {

int zi;

char luna[11];

int an;

} data_naşterii, data_angajării;


Structuri
Structuri

Referirea unui membru al structurii se realizează cu ajutorul unui operator de bază, numit operator de selecţie, simbolizat prin .

Operatorul are prioritate maximă. Membrul stâng al operatorului de selecţie precizează numele variabilei de tipul introdus prin structură, iar membrul drept-numele membrului structurii, ca în exemplul următor:

Exemplu:

struct angajat{

char nume[20], prenume[20];

int nr_copii;

double salariu;

char loc_nastere[20];

};

struct angajat a1= {"Popescu", "Vlad", 2, 2900200, "Galati"};

a1.nr_copii = 3;

Variabilele de acelaşi tip pot apare ca operanzi ai operatorului de atribuire. În acest caz atribuirile se fac membru cu membru. În exemplul anterior am declarat şi iniţializat variabila a1, de tip angajat. Declarăm şi variabila a2, de acelaşi tip. Dacă dorim ca membrii variabilei a2 să conţină aceleaşi valori ca membrii variabilei a1 (a1 si a2 de tip angajat), putem folosi operatorul de atribuire, ca în exemplul următor:

struct angajat a2;

a2=a1;


Structuri1
Structuri

Structurile pot avea ca membri tablouri (structura angajat are ca membrii tablourile de caractere loc_naştere[20], nume[20], prenume[20]). Deasemenea, variabilele de tip definit prin structură pot fi grupate în tablouri.

Exemplu:

struct persoana{

char nume[20], prenume[20];

int nr_copii;

double salariu;

char loc_nastere[20];

}angajati[100];

/* S-au declarat noul tip numit persoana şi variabila numită angajati, care este un vector (cu maxim 100 de elemente), ale cărui elemente sunt de tipul persoana */


Structuri2
Structuri

Limbajul C permite definirea de structuri ale căror membri sunt tot structuri:

Exemplu:

struct data{

int zi;

char luna[11];

int an;

};

struct persoana{

char nume[20], prenume[20];

int nr_copii;

double salariu;

char loc_naştere[20];

struct data data_naşterii;

};

struct persoana p1={"Popescu","Vasile",1,4000000,"Galati",{22,"Mai",1978}};Declara ii de tip
DECLARAŢII DE TIP

Limbajul C permite atribuirea unui nume pentru un tip (predefinit sau utilizator) de date. Pentru aceasta se folosesc delcaraţiile de tip. Forma generală a acestora este:

typedef tip nume_tip;

Nume_tip poate fi folosit la declararea datelor în mod similar cuvintelor cheie pentru tipurile predefinite.

Exemplu:

//1

typedef int INTREG;

INTREG x, y;

INTREG z=4;

//2

typedef struct{

double parte_reală;

double parte_imaginară;

} COMPLEX;

COMPLEX x, y;


Enumerarea
Enumerarea

Tipul enumerare asociază fiecărui identificator o consatantă întreagă. Sintaxa declaraţiei:

enum identificator_tip_enumerare {

identif_elem1 = const1, . . .

} lista_identif_variabile;

Exemplu:

//1

enum boolean {FALSE, TRUE}; //definirea tipului boolean cu elementele FALSE si TRUE

//declaratie echivalenta cu enum boolean {FALSE=0, TRUE=1};

//2

typedef enum temperatura {mica=-10, medie=10, mare=80};

//tipul enumerare temperatura, cu elementele mica (de valoare -10), medie (valoare 10), mare (valoare 80)

temperatura t1, t2; //declararea variabilelor t1, t2 de tip enumerare temperatura

t1=medie;


Tipuri de date compuse
TEME

 • Variabilele tablou şi variabilele de tip definit de utilizator sunt exemple de variabile compuse (reprezintă date structurate). Care este, totuşi, deosebirea dintre ele?

 • Ce posibilităţi de definire a unor noi tipuri de date vă oferă limbajul C/C++?

 • În ce constă diferenţa dintre structuri şi uniuni?

 • Cum se numesc componentele unei structuri?

 • Există vreo restricţie referitoare la tipul membrilor unei structuri? Dacă da, care este aceasta