Inwestycje kapita owe szans na rozw j innowacyjnych pomys w
Download
1 / 20

Inwestycje kapitałowe – szansą na rozwój innowacyjnych pomysłów ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Inwestycje kapitałowe – szansą na rozwój innowacyjnych pomysłów ?. „Od pomysłu … do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki” . Warszawa, 25 listopada 2010 r. Plan prezentacji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Od innowacyjnego pomysłu do debiutu na Giełdzie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inwestycje kapitałowe – szansą na rozwój innowacyjnych pomysłów ?' - mya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inwestycje kapita owe szans na rozw j innowacyjnych pomys w
Inwestycje kapitałowe – szansą na rozwój innowacyjnych pomysłów ?

„Od pomysłu … do debiutu na NewConnect

– perspektywa Zarządu Spółki”

Warszawa, 25 listopada 2010 r.


Plan prezentacji
Plan prezentacji pomysłów

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)

  • Od innowacyjnego pomysłu do debiutu na Giełdzie

  • Pozycja lidera

 • Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research (IRK)

  • Miejsce w Grupie Kapitałowej GPW

  • Misja i kluczowe obszary działania

 • III. Rola IRK we wspieraniu innowacyjnych pomysłów

  • Wsparcie dla twórców, spółek oraz inwestorów

  • Warsztaty eksperckie w celu pozyskania kapitału


12 kwietnia 1991: Podpisanie aktu założycielskiego GPW

16 kwietnia 1991: Pierwsza sesja giełdowa, na której notowano 5 spółek

30 sierpnia 2007: Uruchomienie alternatywnego rynku akcji NewConnect

30 sierpnia 2009: Uruchomienie rynku obligacji Catalyst

9 listopada 2010: Wielki Debiut GPW na Giełdzie

 • 2010: Warszawski parkiet wczołówce Europy pod względem debiutów iwartości ofert pierwotnych; ponad 500 notowań; kapitalizacja ponad 800 mld złotych (ok. 200 mld EUR).


GPW - obrót instrumentami finansowymi na trzech rynkach: pomysłów

 • Główny Rynek (regulowany): akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane oraz kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe;

 • NewConnect (alternatywny system obrotu):akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe;

 • Catalyst (rynek instrumentów dłużnych):obligacje komunalne, korporacyjne oraz listy zastawne;O nas
O nas pomysłów

 • IRK: powołany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Izbą Domów Maklerskich;

 • IRK:wypełnia lukę w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr rynku kapitałowego w Polsce oraz

 • w obszarze programów badawczych rynków kapitałowych

 • w Europie Środkowo-Wschodniej;

 • IRK:cel strategiczny to zbudowanie pozycji dającej uprawnienia do licencjonowania określonych zawodów i  certyfikacji programów rozwojowych.

 • Inwestuj w Rozwój Kompetencji


Misja i warto ci
Misja i wartości pomysłów

 • Lider w edukacji oraz w badaniach rynku kapitałowego w Polsce;

 • Uznany i wspierany przez środowisko twórca i propagator standardów zawodowych;

 • Wiodąca instytucja szkoleniowa i badawcza w zakresie rynków kapitałowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej;

 • Wspieramy rozwój kapitału intelektualnego,

 • wzrost konkurencyjności firm oraz bezpieczeństwo funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce


IRK: kluczowe obszary działania pomysłów

 • Obszary działania IRK

 • Szkolenia

 • Konferencje

 • Badania

Inwestuj w Rozwój Kompetencji


Szkolenia pomysłów

 • Programy rozwojowe dla emitentów, domów maklerskich i inwestorów;

 • Szkolenia i kursy dla konkretnych zawodów, np. maklera giełdowego, doradcy inwestycyjnego, inspektora nadzoru, prawnika rynku kapitałowego, specjalisty rozliczeń papierów wartościowych, specjalisty kontraktów terminowych, specjalisty od relacji inwestorskich;

 • Edukacja w obszarze rynku obligacji;

 • Tworzymy Mapę Kwalifikacji dla rynku kapitałowego

 • w Polsce, opartą na implementacji Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (ERK)


Konferencje pomysłów

 • Współdziałanie w ramach Grupy Kapitałowej GPW, np. w istotnych wydarzeniach dla rozwoju rynku kapitałowego;

 • Zaangażowanie w konferencje dedykowane rozwojowi rynku NewConnect i Catalyst – poprzez promowanie innowacyjności;

 • Inicjatywa w zakresie szeroko rozumianej edukacji społecznej na temat potencjału rynku kapitałowego;

 • Rozumiemy potrzebę edukacji

 • interesariuszy rynku kapitałowego

 • dla jego stabilności i dalszego rozwoju


Badania pomysłów

 • Project Manager projektu, którego celem jest zbadanie wpływu wartości kapitału intelektualnego na wartość i pozycję spółki notowanej na GPW;

 • Wspieranie spółek notowanych na GPW w analizie trendów rozwoju rynków w Polsce i za granicą;

 • Inicjowanie oraz uczestniczenie w pracach studialnych i edukacyjnych dotyczących rozwoju rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej;

 • Mamy świadomość współodpowiedzialności

 • za prognozowanie trendów rozwoju rynku kapitałowego


Jeżeli pomysłów …

 • Masz pomysł na innowacyjny biznes;

 • Uważasz, że brak kapitału jest barierą dla rozwoju Twojej firmy;

 • Funkcjonujesz na rynku, ale marzysz, aby o Twoim produkcie (usłudze) dowiedział się świat;

 • Jesteś zainteresowany w wykorzystaniu środków unijnych na rozwój innowacyjnych pomysłów i technologii;

 • Zastanawiasz się nad pozyskaniem kapitału z Giełdy;

  Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na choćby niektóre

  z tych pytań, NewConnect jest propozycją dla Twojej firmy


IRK: wsparcie pomysłów innowacyjności produktów,

usług, procesów biznesowych

 • Współdziałanie GPW, PARP i IRK w uruchomieniu potencjału spółek do wykorzystania środków z Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP;

 • Nadzór merytoryczny nad szkoleniami dla inwestorów i spółek, zainteresowanych w dynamicznym rozwoju, m.in. z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania;

 • Organizacja warsztatów eksperckich „Od pomysłu … do debiutu na NewConnect - perspektywa Zarządu Spółki”;


„Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki”

 • Cele:

 • Poszerzenie wiedzy na temat NewConnect i Głównego Rynku GPW – platform finansowania i obrotu dla spółek w różnych fazach rozwoju;

 • Wskazanie uczestnikom warsztatów szans na przyspieszenie wzrostu firmy – poprzez NewConnect;

 • Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących Programu Operacyjnego PARP - Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 3.3.2;

 • Inspiracja do innowacyjności firm i rozwoju kompetencji zawodowych;

Warsztaty eksperckie


„Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki”

 • Dla kogo:

 • Zarządy spółek prawa handlowego nastawione na dynamiczny rozwój firmy z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania;

 • Właściciele zainteresowani pozyskaniem środków z funduszy unijnych na wsparcie innowacyjnego biznesu (produktów, usług, technologii, procesów);

 • Inwestorzy poszukujący firm o dużym potencjale wzrostu;

Warsztaty eksperckie


„Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki”

Warsztaty eksperckie

 • Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie efektywnej ścieżki pozyskania kapitału na rozwój firmy;

 • Zapoznanie się z praktycznymi uwarunkowaniami dotacji unijnych;

 • Możliwość nawiązania kontaktu z rekomendowanym Autoryzowanym Doradcą oraz z inwestorami i ekspertami obecnymi na spotkaniu;


„Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki”

 • Ramowy program warsztatów eksperckich

 • Pierwszy dzień zajęć:

 • IRK: „Finansowanie rozwoju spółki – sposobem na budowanie strategicznej przewagi konkurencyjnej”

 • GPW: „Wsparcie przedsiębiorstw w drodze na rynek publiczny. Fundusze pomocowe dla emitentów NewConnect i Głównego Rynku GPW. Konkretne przypadki.”

 • Spółka notowana na GPW: „Przed debiutem … i teraz – co dał Spółce NewConnect”

 • Autoryzowany Doradca: „Dla kogo NewConnect, a dla kogo – inwestor branżowy lub inna forma finansowania rozwoju działalności”

 • Przedstawiciele PARP i Funduszy Pożyczkowych: „Jak sfinansować innowacyjne przedsięwzięcia”

 • Czas na spotkania z ekspertami oraz z inwestorami


„Od pomysłu… do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki”

 • Ramowy program warsztatów eksperckich –c.d.

 • Drugi dzień zajęć:

 • IRK: „Rozwój kompetencji - kapitał spółki na czas wzrostu”

 • Autoryzowany Doradca: „Jak z sukcesem wprowadzić spółkę na Giełdę – ABC procesu”

 • Spółka notowana na GPW: „Co zmieni się w spółce po decyzji o wejściu na NewConnect: praktyczne aspekty zarządzania zmianą”

 • IRK: „Podsumowanie spotkania”

 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach eksperckich


Podsumowanie Zarządu Spółki”

 • Innowacyjność oraz wiedza – źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku;

 • Wsparcie przedsiębiorstw w drodze na rynek publiczny – szansą dla liderów;

 • Fundusze pomocowe dla emitentów NewConnect i Głównego Rynku GPW - sposobem na budowanie wartości spółki;

 • Warsztaty eksperckie ”Od pomysłu - do debiutu na NewConnect – perspektywa Zarządu Spółki” – partnerskim projektem dla dalszego rozwoju spółek notowanych na GPW;

 • Do zobaczenia na warsztatach eksperckich

 • „Od pomysłu … do debiutu na NewConnect…”


Dzi kuj za uwag jana chudzik prezes zarz du
Dziękuję za uwagę Zarządu Spółki”Jana ChudzikPrezes Zarządu


ad