slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura. 1. Kontzeptuzko planteamendua. Honako hauek dira ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredua ren helburuak: Erreferentziazko esparru izatea, konparatzeko eta guztion jomuga izateko.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura' - mya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. Kontzeptuzko planteamendua

 • Honako hauek dira ikastetxeen heldutasun teknologikoaren ereduaren helburuak:
  • Erreferentziazko esparru izatea, konparatzeko eta guztion jomuga izateko.
  • Ikastetxeko prozesu pedagogikoak eraginkortasunez digitalizatzeko gida izatea.
 • Eredua bera ez da helburua, bitartekoa baizik, Europako eta Espainiako plan guztiek komunean duten helburua lortzeko:

“...herritarren hezkuntzan eta gaikuntzan parte hartzen duten eragileek bitarteko digitalak ahal bezainbat aprobetxa ditzaten, egungo eta etorkizuneko herritarrak hezteko”.

slide3

1. Kontzeptuzko planteamendua

 • Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren eredua erreferentziazko esparrua da:
  • Orokorra, helburu komuna finkatzen duelako IKTen aprobetxamendu teknologikoa dela-eta, ikastetxe guztientzat baliozkoa dena.
  • Malgua, ikastetxe mota guztietara (aldietara, neurrietara, kokalekura, ezaugarri espezifikoetara…) egokitu daitekeelako, ikastetxe bakoitzak bere plan propioa izan dezan IKTei buruz, bere benetako beharretara eta konpromisoetara egokitutakoa.
  • Neurgarria, irizpide objektiboetan oinarritzen delako; gainera, irizpideoi esker, ikastetxeen ranking orokorra egin daiteke.
  • Kalitate ereduekin bateragarria, haiek osatzeko irizpideekin bateragarria eta, are gehiago, osagarria delako.
  • Sendoa, IKTen erabilera pedagogikoari buruzko nazioarteko jardunbiderik onenetan oinarritzen delako.
  • Publikoa: ereduaren parametroak, ebaluazio-irizpideak eta helburuak publikoak dira baita hezkuntza komunitatearengandik jakina.
slide4

2. Planteamendu praktikoa

 • Ikastetxeen heldutasun teknologikoaren ereduari esker, honako hauek lor daitezke:
  • Ikastetxeen diagnostiko zehatza egoera teknologikoa dela eta.
  • Aurrez ikusitako maila lortzeko egin beharreko hobekuntza bidea.
 • Horren guztiaren ikuspegia pedagogikoa eta kudeaketazkoa da, eta hezkuntza arloko eragile guztiak ditu hartzaile: ikasleak, irakasleak eta familiak.
 • Laguntza zerbitzuek eredua erabiliko dute, IKTen saileko dinamizatzailearekin eta ikastetxeko zuzendaritza batzordearekin batera, ikastetxe bakoitzean egin beharreko ekintza planak osatzeko, ikastetxeek IKTak erabiltzen dituzten modua koordinatuta eta homogeneoki bateratu eta hedatzearren.

“Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren ereduari” esker, ikastetxeko prozesuak zenbateraino digitalizatuta dauden neurtu eta teknologien, prozesuen eta hezkuntza arloko eragile guztien gaitasunen alorrean zer ildori jarraitu behar zaion finkatu egin daiteke, heldutasun teknologikoaren honako maila hauek lortzeko.

slide5

EBALUAZIOA & EGIAZTATZEA

BARNE HOBEKUNTZA PLANA

5. maila

Ikastetxeko IKTen saileko dinamizatzailearekin osatua eta zuzendaritza batzordearekin adostua

4. maila

Hobekuntza bidea

3. maila

Ikastetxea hobetzeko proiektua gauzatzeko plana

2. maila

1. maila

Aholkatutako hobekuntza neurriak:

1.Prozesuak/prozedurak

Prozesuak hobetzea

2.Bitartekoak/azpiegiturak

Ohiko bitartekoak (open source)

3. Gaitasunak

Prestakuntza/ikastaroak/egiaztagiriak

Irakasleen IKTei buruzko eskakizunen araberakoak

Aholkatutako hobekuntza neurriak

adibideetatik ondorioztatzen dira.

Mailak adierazleen bidez neurtzen dira.

slide6

3. Ikastetxeko prozesuen mapa

 • Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren eredua abian jartzeko lehenengo urratsa ikastetxeko prozesuen mapa osatzea da, eta prozesuok zenbateraino digitalizatuta dauden neurtzea, Kalitatea Hezkuntza kalitate ereduak finkatutako arauei jarraiki, hura osatzen duen aldetik.
 • Honako hauek dira ikastetxeko bi prozesu multzo nagusiak
  • Prozesu pedagogikoak irakasleen irakaskuntza lanarekin lotuta daude, eta irakasleek bai ikasgelan eta bai ikasgelatik kanpo, hezkuntza arloko eragileekin (familiekin, ikasleekin eta irakasleekin) gauzatzen dituzte.
  • Ikastetxea kudeatzeko prozesu administratiboak ikastetxean sistematikoki eta zentralizatuta gauzatzen dira, eta ez dute zuzeneko loturarik irakasleen irakaskuntza lanarekin. Besteak beste, irakaskuntza lanean laguntzeko prozesuak (matrikulak, notak, txostenak…) eta prozesu administratibo hutsak, “prozesu osagarriak” (mantentze lanak, garbiketa, jangela, garraioa…) ditugu.
slide7

Ikastetxea

Prozesu pedagogikoak

Ikastetxea kudeatzeko proz. adm.

 • Ikasleek aurrez izen ematea
 • Matrikulak
 • Ikasleen ebaluazioaren kudeak. administratiboa
 • Baliokidetasunen eta homologazioen kudeaketa
 • Espedienteak lekualdatzea eta tituluak egitea

Kudeak. akademiko administratiboa

 • Eskola ematea
 • Apunteak
 • Azterketak...

Gelako prozesuak

 • Zerrendak egitea
 • Hutsegiteen jarraipena
 • Gurasoentzako txostenak egitea
 • Nota txostenak egitea

Ikasgelen kudeak. eta tutoreak laguntzea

Eragileekiko prozesuak

 • Gaien eta irakasgaien ordutegia
 • Ikasleen ordutegia
 • Irakasleen ordutegia
 • Ikasgelak eta eremuak erabiltzeko ordutegia

Ordutegiaren kudeaketa

 • Ariketak
 • Eztabaidak
 • Galdeketak
 • Jarduera osag.

Irak.-ikaslea

 • Bekak eta ikasteko laguntzak
 • Eskolara joateko garraio zerbitzua
 • Eskolako asegurua eta osasun zerbitzuak
 • Eskolako jangela zerbitzua

Zerbitzuen kudeaketa

 • Tutoretza
 • Notak
 • Txostenak...

Irak.-familiak

 • Dokumentuak erregistratzea
 • Dokumentuak gorde eta zaintzea
 • Egiaztagiriak
 • Gutun ofizialak

Kudeaketa administratiboa

Irak.-irak.

 • Mintegiak
 • Proiektu pedagogikoak...

Kanpo eragileak

 • Aurrekontuak egitea
 • Jarraipena: kontabilitatea eta kontrola
 • Aurrekontuak ixtea
 • Aurrekontuak ebaluatzea

Kudeaketa ekonomikoa

Ikastetxearen administraz. orokorra

 • Ikastetxeko kide anitzeko organoen jarduna
 • Giza baliabideen kudeaketa administratiboa

3. Ikastetxeko prozesuen mapa

ARGIGARRIA

slide8

4. Ereduaren egitura: esparru nagusiak eta mailak

 • “Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren eredua” zehazteko, honako hauek bereizten ditugu:
  • Ikastetxeko prozesuak eraginkortasunez digitalizatze aldera, ikastetxeak landu edo hobetu egin behar dituen esparru nagusi edo interesgarriak. Esparru interesgarriak ezaugarri komuna duten prozesuen multzoak dira, eta prozesu multzoen sailkapen nagusia lehen aipatutakoa da: prozesu pedagogikoak (ikasgela barnekoak eta ikasgelatik kanpokoak) eta ikastetxea kudeatzeko prozesu administratiboak (irakaskuntza lanean laguntzeko prozesuak eta prozesu osagarriak) bereizten dituena
  • Heldutasun mailak zehatz-mehatz definitutako egoera sekuentzialak dira, eta ikastetxeak helduago izateko (hain zuzen ere, digitalizatzen aurrera egiteko) izan beharko lituzkeen ezaugarrien berri ematen dute. Heldutasun mailak “Ikastetxeetan IKTak erabiltzeari buruzko inkesta” igorri berriaren emaitzen arabera zehaztuko dira: lortzen diren emaitzez, izendatzaile komunetan txikiena finkatuko da, heldutasun digitalaren maila neurtzeko.
slide9

Esparru nagusiak (prozesuak)

Prozesu pedagogikoak

Ikastetxea kudeatzeko proz. adm.

Ikasgelatik kanpoko irakaskuntza lana

Irakaskuntza lanean laguntzeko prozesu administratiboak

Ikasgelako irakaskuntza lana

Prozesu administratibo osagarriak

HELBURUAK

HELBURUAK

HELBURUAK

HELBURUAK

Ikastetxeko prozesuak/jardunbideak

Prozedurak/jardunbideak

Adierazleak

Heldutasun mailak

Adierazleak

Prozedurak/jardunbideak

Prozedurak/jardunbideak

1. maila

Adierazleak

Prozedurak/jardunbideak

Adierazleak

2. maila

3. maila

4. maila

5. maila

Ebaluazio tresna

4. Ereduaren egitura: eskema

ARGIGARRIA

slide10

4. Ereduaren egitura: heldutasun mailak

ARGIGARRIA

 • 1. maila: “azpiegiturak eta gaikuntza”. Maila honetan, ikastetxeak Premia planak egun zehazten dituen azpiegiturak ditu, eta ikastetxeko irakasleak haiek erabiltzeko gaituta daude. Esaterako, irakasleen % 80k erabil ditzake IKTak ikasgelan.
 • 2. maila: “erabilera”. Ikasgela barnean, irakasleek aldian-aldian erabiltzen dituzte ikastetxeko baliabide informatikoak (IKTen gelak). Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxea teknologia berrien bidez jartzen da harremanetan prozesuren baten esparruan hezkuntza arloko eragileekin, bide tradizionalak ere erabili arren denboraldi batez. Esaterako, zuzendaritza batzordearen eta irakasleen, irakasleen eta irakasleen eta zuzendaritza batzordearen eta familien arteko ez-ahozko komunikazioa posta elektroniko bidezkoa da.
 • 3. maila: “ikasgela digitalizatzea”. Ikasgela barnean, ohikoa da irakasgai guztietan IKTak erabiltzea, eta ikasgelak etengabe daude ekipamendu teknologikoaz hornituta, hura egunero erabiltzeko moduan. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikasleek eta familiek online eskura dezakete ikastetxeari edo, are gehiago, irakasgaiei buruzko informazio jakina, hala nola, ikastetxearen webgunearen, ikasgelako webgunearen, berripaper elektronikoen… bidez. Informazioa norabide bakarrekoa da funtsean. Ikastetxeak ordu luzez zabaltzen ditu ikasgelak eta IKTen baliabideak eskola orduetatik kanpo, hezkuntza arloko eragileek erabil ditzaten.
 • 4. maila: “ikasgela birtualizatzea”.Ikasgela barnean, ikasleak gaitzeko prozesua nonahiko eta etengabeko prozesutzat hartzen da, eskola orduetatik kanpo ere gertatzen dena, eta, hori dela-eta, plataforma hezigarrien (teleheziketa plataformaren, blogen, extraneten, wikien…) bidez, ikasgela kanpora zabaltzen da eta etengabeko eztabaida pizten da ikasleen eta irakasleen artean. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxeak badu plataforma hezigarri bat, Internet bidez erabil daitekeena, hezkuntza arloko gainerako eragileekin etengabe eta bi norabideetan komunikatzeko.
 • 5. maila: “ikastetxea birtualizatzea”. Ikasgela barnean, ikasleak gaitzeko prozesua guztiz nonahikoa da, eta teleheziketa plataforma bat erabiltzen da haren euskarritzat. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxea egun osoz dago zabalik, Internet bidez, eta ikastetxea hezkuntza arloko kideak gaitzeko eragile eta gizarte sarea sortzeko sustatzaile eta dinamizatzailea da; sarea, familiek ez ezik, gizarte osoak eratzen du.
slide11

Ikastetxea heldutasun teknologikoaren proiektuan sartzea

1. ebaluazioa

5. Egiaztatze prozesua

Ikastetxeko zuzendaritza

Deialdia IKTen dinamizatz.

Kontzesioa IKTen dinamizatz.

IKTen dinamizatz. prestakuntza

Ikastetxeko IKTei buruzko ekintza plana

Laguntza zerbitzuak

2. ebaluazioa

Aholkatzen diren hobekuntza neurriak

Maila neurtzea

Ikastetxeko IKTen dinamizatzailea

Laguntza eta jarraipena

Laguntza zerbitzuak

Egiaztapena

slide13

1. Planteamiento conceptual

 • El Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo pretende,
  • Servir de marco de referencia con el que compararse y al que tener como objetivo compartido.
  • Ser una guía para la digitalización efectiva y eficiente de los procesos pedagógicos del centro educativo.
 • El modelo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para conseguir el objetivo compartido por todos los planes europeos y nacionales:

“...alcanzar un aprovechamiento pleno de los medios digitales por parte de los agentes que participan en la educación y capacitación de los ciudadanos en su objetivo de formar a actuales y futuros ciudadanos y ciudadanas”.

slide14

1. Planteamiento conceptual

 • El Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo es un marco de referencia :
  • General: establece un objetivo común y compartido en cuanto al aprovechamiento pedagógico de las TIC, válido para todo tipo de Centros.
  • Flexible: adaptable a las distintas tipologías de centros (etapas, tamaños, ubicación, características específicas...), de modo que cada centro tendrá su propio plan TIC adaptado a sus necesidades y compromiso real.
  • Mensurable: basado en criterios objetivos que permiten establecer un ranking general de centros.
  • Compatible con modelos de calidad: definido con criterios compatibles con los empleados en los modelos de calidad, a los que complementa
  • Sólido: apoyado en las mejores prácticas de uso pedagógico de las TIC a nivel internacional.
slide15

2. Planteamiento práctico

 • El Modelo de Madurez TIC de Centro permite obtener en la práctica:
  • un diagnóstico exacto de la situación tecnológica de un centro,
  • el camino de mejora a seguir para alcanzar el nivel acordado.
 • Todo ello desde el punto de vista pedagógico y de gestión, y para todos la comunidad educativa: alumnado, profesores y familias.
 • El Modelo será la herramienta que los Servicios de Apoyo utilicen para trazar, junto con el dinamizador TIC y la dirección del Centro, los planes de actuación a llevar a cabo en cada Centro Educativo, con el fin de unificar y extender de modo coordinado y homogéneo, el uso que de las TIC se hace en los mismos.

El “Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo” permite valorar el grado de digitalización de los procesos de un Centro y marcar la línea a seguir en cuanto a tecnologías, procesos y capacidades de todos los agentes de la comunidad educativa, para alcanzar los siguientes niveles de madurez tecnológica.

slide16

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PLAN DE MEJORA INTERNA

Nivel 5

Elaborado conjuntamente con el Dinamizador TIC del Centro y con el consenso de la Dirección

Nivel 4

Camino de mejora

Nivel 3

Plan de ejecución del

proyecto de mejora en el Centro

Nivel 2

Nivel 1

Recomendación de acciones de mejora :

1.Procesos/procedimientos

Mejores prácticas en procesos

2.Herramientas/infraestructuras

Herramientas Típicas (open source)

3. Competencias

Formación/Cursos/Certificaciones

En base a los Perfiles TIC Docentes

Las acciones recomendadas de mejora se derivan de ejemplos

Los niveles se analizan mediante indicadores

slide17

3. Mapa de procesos del Centro

 • El primer paso en la puesta en marcha del Modelo de Madurez Tecnológica de un Centros es establecer su mapa de procesos, y evaluar el grado de digitalización de los mismos, siguiendo las pautas marcadas por el modelo de calidad Kalitatea Hezkuntza, al que complementa:
 • Los dos grandes bloques de procesos que se identifican en un Centro Educativo son
  • Procesos Pedagógicos: son aquellos procesos que tienen que ver con la actividad docente del profesorado, tanto dentro del aula, como fuera de ella con los agentes de la comunidad educativa (familias, alumnos y profesores)
  • Procesos Administrativos de Gestión del centro: conjunto de procesos que se llevan a cabo en el centro de modo sistemático y centralizado, y que no están vinculados de modo directo con la actividad docente del profesorado. Entre ellos hay procesos administrativos de soporte a la actividad docente (matrículas, notas, expedientes...) y otros puramente administrativos que llamaremos procesos auxiliares (mantenimiento, limpieza, comedor, transporte...)
slide18

Centro Educativo

Procesos pedagógicos

Procesos Gestión Adva. Centro

 • Preinscripción de alumnos
 • Matriculación
 • Gestión administrativa evaluación alumnado
 • Gestión de equivalencias, homologaciones,
 • Traslado de expedientes y expedición de títulos

Gestión académico-administrativa

 • Impartir clases
 • Apuntes
 • Exámenes...

Procesos en aula

 • La elaboración de listas
 • El seguimiento de la asistencia
 • La elaboración de informes a los padres
 • La elaboración de boletines de notas

Gestión de las aulas y ayuda al tutor

Procesos de relación con Agentes

 • Horarios por materias y asignaturas
 • Horarios del alumnado
 • Horarios del profesorado
 • Horarios de utilización de aulas y espacios

Gestión de horarios

 • Ejercicios
 • Debates
 • Consultas
 • Activ. Complement.

Prof-Alumn.

 • becas y ayudas al estudio
 • servicio de transporte escolar
 • seguro escolar y servicios sanitarios
 • servicio de comedor escolar

Gestión de servicios

 • Tutorías
 • Notas
 • Informes...

Prof-Familias

 • El registro de documentos
 • El archivo y custodia documental
 • Las certificaciones
 • La correspondencia oficial

Gestión administrativa

Prof-Prof

 • Seminarios
 • Proyectos pedagógicos...

Agentes externos

 • La elaboración de presupuestos
 • El seguimiento: la contabilidad y el control
 • El cierre presupuestario:
 • La evaluación presupuestaria

Gestión económica

Administración general del centro

 • Las actividades de órganos colegiados del centro
 • Gestión administrativa de los recursos humanos

3. Mapa de procesos del Centro

ILUSTRATIVO

slide19

4. Estructura del modelo: áreas clave y niveles

 • Para la definición del “Modelo de Madurez TIC de Centro Educativo” se identifican:
  • Las áreas claveo áreas de interés en las que el centro debe trabajar y mejorar para alcanzar la digitalización de sus procesos de forma efectiva y eficiente. Las áreas de interés son grupos de procesos en torno a una característica distintiva común. La primera división de bloques de procesos son los mencionados en los apartados anteriores:”Procesos Pedagógicos” (dentro y fuera del aula) y “Procesos Administrativos o de Gestión del Centro” (de soporte a la docencia, y auxiliares).
  • Los niveles de Madurez son estados secuenciales bien definidos que describen las características que el centro debe tener para incrementar su madurez (en este caso para evolucionar hacia la digitalización). Los niveles de madurez se definirán en función de los resultados de la “Encuesta sobre la utilización de las TIC en los Centros Educativos”, enviada recientemente. Con los resultados obtenidos se trazará el mínimo común denominador a partir del que se establecerá el nivel 1 de madurez digital.
slide20

Áreas clave (procesos)

Procesos pedagógicos

Procesos gestión adva. del centro

Actividad docente fuera del aula

Procesos admvos. de apoyo a la docencia

Actividad docente en el aula

Proceso advos. auxiliares

OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Procesos/prácticas del Centro

Procedimientos/prácticas

Indicadores

Niveles de madurez

Indicadores

Procedimientos/prácticas

Procedimientos/prácticas

Nivel 1

Indicadores

Procedimientos/prácticas

Indicadores

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Herramienta de Evaluación

4. Estructura del modelo: esquema

ILUSTRATIVO

slide21

4. Estructura del modelo: Niveles de Madurez

ILUSTRATIVO

 • Nivel 1: “infraestructuras y capacitación”: En este nivel el Centro dispone de las infraestructuras actuales del plan Premia, y de las competencias entre el profesorado, para ser utilizadas. Por ejemplo: el 80% del profesorado tiene el perfil básico de “Profesor/a usando TIC en el aula”..
 • Nivel 2: “utilización”: Dentro del aula, los recursos informáticos disponibles en el centro (Aulas TIC) son utilizados periódicamente por el profesorado. Fuera del aula la relación con la comunidad educativa, comienza a hacerse a través de las nuevas tecnologías, en alguno de los procesos (por ejemplo: uso del correo electrónico en las comunicación no verbales “dirección-profesorado”, “profesorado-profesorado” y “dirección-familias”), aunque convivan temporalmente con soluciones tradicionales.
 • Nivel 3: “digitalización del aula”: dentro del aula, el uso de las TIC en cada asignatura se generaliza, y las aulas disponen de una dotación tecnológica permanente que permite su utilización diaria. Fuera del aula, el alumnado y las familias pueden acceder on line a determinada información del Centro o de las propias asignaturas (por ejemplo, a través de la web del centro, web de la clase, boletines electrónicos..). La información es básicamente unidireccional. El centro tiene un amplio horario de apertura de las aulas y recursos TIC fuera del horario lectivo, a disposición de la Comunidad Educativa.
 • Nivel 4: “virtualización del aula”: dentro del aula, el proceso de capacitación de alumnos/as comienza a configurarse como un proceso ubicuo y permanente, más allá del horario lectivo, por lo que a través del uso de plataformas educativas (plataforma de teleformación, blogs, extranet, wikis...) el aula se abre al exterior, y al debate permanente entre el alumnado y el profesorado. Fuera del aula, el centro dispone de una plataforma educativa accesible a través de internet, que permite una comunicación permanente y bidireccional con el resto de agentes de la comunidad educativa.
 • Nivel 5: “virtualización del centro”:dentro del aula, el proceso de capacitación del alumnado es totalmente ubicuo y se utiliza una plataforma de teleformación como herramienta de soporte al mismo. Fuera del aula, el centro está abierto 24 horas a través de internet, convirtiéndose en el motor de la capacitación de la comunidad educativa y en promotor y dinamizador de una red social que abarca no sólo a las familias, sino a la sociedad en general.
slide22

Inclusión del Centro en el proyecto de Madurez TIC

1ª Evaluación

5. Proceso de certificación

Dirección del centro

Convocatoria Dinamizador TIC

Concesión Dinamizador

TIC

Formación Dinamizador TIC

Plan de acción TIC del Centro

Servicios Apoyo

2ª Evaluación

Recomendaciones de Mejora

Identificación de Nivel

Dinamizador TIC del Centro

Soporte y seguimiento

Servicios Apoyo

Certificación