slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gigabel………………….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gigabel…………………..

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Gigabel………………….. - PowerPoint PPT Presentation

mya
131 Views
Download Presentation

Gigabel…………………..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jeton Asani GIGABEL COMPUTERS "Abdyl Frasheri"8/8 1200 Tetovo Macedoina Mobile (389)71 254 200 Jeton.asani@gmail.com Gigabel…………………..

 2. GIGABEL është partner i juaj më i mirë në fushën e automatizimt të pompave te benzines dhe nje sistem integrator i specializuar për punë me pompat e benzinës (pikat e karburantit) gigabel ka shtrirje rajonale Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. Në Maqedoni ka realizuar: automatizimin e 50 pompave të benzinës që ështe edhe 50 % i tregut të pompave private ne Maqedoni. Në Kosovë numri i pompave shkon në 5 të instaluara dhe 35 ne faze të instalimit. .………………………………………………..Gigabel .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 3. Për efikasitet të lartë në ndërmarjen tuaj Automatizimi dhe SI (sistem integracioni) paraqet mjetin dhe resursin thelbësor në punën e çdo subjekti afarist. Sa më i shpejtë, më efikas, më direkt që është ai aq më shumë kontribuon në përparimin e proceseve afariste dhe për fleksibilitet gjithnjë më të madh të kompanisë. mënyra bashkëkohore e punës kërkon zgjedhje teknike që do të integrojë të gjitha proceset në kompani. Ajo mundësonsjelljen e vendimeve të shpejta dhe të duhura konform kohës dinamike dhe sfiduese në të cilën jetojmë, ku informacioni i shpejtë dhe i drejtë çon ne vendimin e duhur. .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 4. kartelat magnetike pas instalimit të sistemit,ATë mund ta përdorin vetëm punonjësit që do të kenë kartelat magnetike. Menaxhimi i kartelave bëhet prej një vendi qendror. në punën tonë ne i ndërlidhim pikat më kritike të kompanisë tuaj, edhe ate në vijë vertikale punonjësit nëpër pompat e bezinës me menaxhmentin e lartë të kompanise dhe klientin me punonjësit e tij në vijë horizontale, me këtë ne arijmë që ti shmangin të gjitha pikat ku mund të lind mosbesimi dhe dyshimi për çfardo keqpërdorimi. .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 5. MODULET • Sistemi funkcionon në bazë të moduleve te cilat lehte te menaxhohen: . • Moduli i pompave analoge. • Moduli i pompave digjtale, • Koncentratori, • Software-i, • Lexuesit e kartelave, -Moduli pagesës* .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 6. Kontrolloni ndërmarjen tuaj Gigabel ka parasysh nevojën për të pasur nën kontroll ndërmarjen në çdo moment nga çdo vend. Prandaj software i cili ju ofrohet mundeson që ju të ndjekni procesin e punës në ndërmarjen tuaj qoftë edhe nga distanca. të gjitha informacionet në një kohë reale ti keninë një vend qendror në kompaninë tuaj. .…………………………………………….gigabel .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 7. përpunim i shpejtë, i sigurtë dhe i saktë i të dhënave gigabel ka parasysh kompleksitetin e informatave që hynë dhe dalin gjatë zhvillimit të veprimtarisë suaj dhe kohën që nevojitet për përpunimin e atyre të dhënave. Prandaj për shkak të racionalizimt të punës dhe kohës të vlefshme tuaj ne ju ofrojmë software i cili kryen përpunimin e shpejtë, të saktë dhe të sigurtë të të dhënave dhe informatave që kanë të bëjnë me rrjedhshmërinë e veprimtarisë në ndërmarrjen tuaj. Softwear-i jonë mund qe të lidhet me software-ët tuaj aktual qe mos të ketë ndryshime rënjësore nëmënyrën e deritanishme të zhvillimit të procesit të punës .…………………………………………….gigabel .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 8. koneksion i tipeve te ndryshme te pompave ne sistem gigabel e ka parasysh mënyrën e deritanishme të zhvillimit të këtij lloji veprimtarie. prandaj ofrojmë zgjidhje të problemit të lidhjes në një sistem operativ të llojeve dhe tipeve të ndryshme të pompave të benzinës. .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 9. Mundësi te ndryshme te pageses Gigabel ka parasysh kërkesat e ndryshme të klientëve tuaj. prandaj përveç mënyrave të zakonshme të pagesës ofrojmë mënyra të reja bashkëkohore. Risia qëndron në modulin e pagesave nëpërmjet kartelave rimbushëse, për ndërmarje të mëdha dhe të vogla. Prezenca fizike e klientit dhe PIN-i i kartelës risin nivelin e sigurisë si për ju ashtu edhe për klientët. * Ky modul i cili nuk hyn në paketën bazë programohet sipas nevojave të shfrytëzuesit dhe klientëve të tij. .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 10. Mirembajtje e lehte e sistemit Ne dhe oferta që ju prezentohet e kemi parasysh komplekstitetin e vetë sistemit që ju ofrohet. Prandaj sistemi është modular. Çdo defekt i mundëshëm i sistemit regullohet me lehtësi. Menjanohet vetëm moduli në të cilin është shfaqur defekti, ndërsa, i tërë sistemi ngel i pa prekur. .………………………………………………..Gigabel Gigabel…………………..

 11. Gigabelcomputers është prodhues i hardware-it dhe software-it dhe plotësisht është i pavarur nga ndonjë kompani tjetër. Gigabel…………………..