inverteriai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inverteriai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inverteriai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Inverteriai - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Inverteriai. Inverteris – tai prietaisas keičiantis nuolatinę įtampą į kintamąją. Inverteriai praktikoje dažniausiai taikomi: Keičiant 12VDC į 230VAC įtampą; Dažnio keitikliuose; Alternatyviųjų energijos šaltinių įtampą norint atiduoti į elektros tinklus, buitiniams prietaisams maitinti;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inverteriai' - murray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inverteris tai prietaisas kei iantis nuolatin tamp kintam j
Inverteris – tai prietaisas keičiantis nuolatinę įtampą į kintamąją.

Inverteriai praktikoje dažniausiai taikomi:

 • Keičiant 12VDC į 230VAC įtampą;
 • Dažnio keitikliuose;
 • Alternatyviųjų energijos šaltinių įtampą norint atiduoti į elektros tinklus, buitiniams prietaisams maitinti;
 • Nuolatinės įtampos intarpuose tarp skirtingų energetinių sistemų;
 • Buityje.
tipin s inverterio elektrin s schemos
Tipinės inverterio elektrinės schemos

arba

Dvipusė H tiltelio schema

Vienpusė H tiltelio schema

Vienpusiame tiltelyje pora kaskadiniu jungimu Q3 ir Q4 veikiantys tranzistoriai pakeičiami kondensatoriais. Tokia schema pritaikoma mažesnio galingumo inverteriuose pvz.: kompiuterių maitinimo šaltiniuose 50Hz dažnį verčiant į 40kHz ir daugiau.

slide4

!

H tiltelio veikimo principaskeičiant DCįAC

Vienfazio H tiltelioveikimo principo aiškinamoji schema

Tiltelio raktų komutavimo taisyklės:

A+ arba A- raktas gali būti uždarytas, tačiau negali būti uždaryti vienu metu

Vdc

B+ arbaB- raktas gali būti uždarytas, tačiau negali būti būti uždaryti vienu metu

*Kaskados raktų perjungimo metu, kai +A atidaromas, o A- uždaromas (arba atvirkščiai) dėl pereinamųjų procesų abu raktai gali užsidaryti, tuomet galimas nuolatinės įtampos šaltinio užtrumpinimas.

*Kad to išvengti, perjungimo metu abu raktai trumpą laiką išjungiami. Šis laikas reikalingas pereinamiesiems procesams užgesti vadinamas Dead Time, po to uždaromas priešingas raktas.

A+

B+

Va

Vb

Load

A

B

Įtampų lygiai Va ir Vb mazguose

Kai A+ uždaras, Va = Vdc

Kai A- uždaras, Va = 0

Kai B+ uždaras, Vb = Vdc

Kai B- uždaras, Vb = 0

slide5

H tiltelio aiškinamoji schema

 • Įtampų lygiai ant apkrovos Vab:
 • Kai A+ ir B- uždaryti, Vab = +Vdc
 • Kai A+ ir B+ uždaryti, Vab = 0
 • Kai A- ir B+ uždaryti, Vab = -Vdc
 • Kai A- ir B- uždaryti, Vab = 0

Vdc

A+

B+

+ Vdc −

 • Atbuliniai diodai yra skirti raktų (tranzistorių)apsaugai nuo induktyviosios apkrovos sukurtos saviindukcijos evj, kuomet atjungus apkrovą susidaro raktui pavojingas neigiamos įtampos viršįtampis.

Va

Vb

Load

A

B

slide6

H-Bridge Inverter

 • Stačiakampės įtampos moduliacija:
sta iakamp s moduliacijos veikimo principas

!

Stačiakampės moduliacijos veikimo principas
 • Įtampų lygiai ant apkrovos Vab:
 • Kai A+ ir B- uždaryti, Vab = +Vdc
 • Kai A+ ir B+ uždaryti, Vab = 0
 • Kai A- ir B+ uždaryti, Vab = -Vdc
 • Kai A- ir B- uždaryti, Vab = 0

Vload

Vdc

−Vdc

 • Tokia įtampos kreivė yra vadinama modifikuota sinusoide ir yra pritaikoma keičiant nuolatinę įtampą į kintamąją.
 • Modifikuotos sinusoidės impulso pločio ir amplidutės sandauga yra suderinama taip, kad atitiktų švarios sinusinės efektynę vertę Vrms.
modifikuotos sinusoid s inverteri pavyzd iai
Modifikuotos sinusoidės inverterių pavyzdžiai

Modifikuotos sinusoidės vaizdas oscilografo ekrane

slide10

Induktyviosios apkrovos sukurtų viršįtampių iškrovimas

Vdc

Išskiriami du ciklai:

1. Nuolatinės įtampos šaltinis maitina apkrovą, teka darbinė maitinimo srovė.

2. Atidarius A+ ir B- raktus, dėl induktyvių elementų apkrovoje susidaro saviindukcijos Evj, kuri yra priešingos krypties nei maitinimo šaltinio įtampa.

A+

B+

Evj

Va

Vb

Load

Load

 • Kadangi sukurta elektrovara neleidžia nutrūkti srovei, tai dėl pasikeitusios įtampos krypties viršįtampio srovė iškraunama per atbulai jungtus diodus į maitinimo šaltinį Vdc.

+

-

A

B

 • Tokiu būdu raktai yra išsaugojami nuo pavojingo viršįtampio.
modifikuotos sinusoid s inverteri privalumai tr kumai
Modifikuotos sinusoidės inverterių privalumai, trūkumai

Privalumai:

 • Paprasta gamyba;
 • Pigūs;
 • Didelis patikimumas;
 • Didelis masės ir energijos santykis.

Trūkumai:

 • Sukuria daug harmonikų, todėl jautriems prietaisams harmonikoms netinka naudoti.
 • Netinka naudoti prietaisams, sukuriantiems didelę talpinę apkrovą.
kaip inverteriu gauti sinusin i jimo signal be dideli i kraipym

!

Vdc

−Vdc

Kaip inverteriu gauti sinusinį išėjimo signalą be didelių iškraipymų?

Tokį kokybiška inverterio išėjimo signalą galima gauti raktus komutuojant aukšto dažnio signalu, keičiant raktų komutavimo laiką norimo gauti išėjime signalo dėsniu.

Dažniau raktas laikomas įjungtas nei išjungtas

Dažniau raktas laikomas išjungtas nei įjungtas

Unipolar Pulse-Width Modulation (PWM)

slide14

Vcont > Vtri , uždaromas A+, atsidaromas

raktas A

, Va = Vdc

Vcont < Vtri , atidaromas A+, uždaromas

raktas A

, Va = 0

Vcont > Vtri , uždaromas B+, atidaromas

raktas

B

, Vb = Vdc

Vcont < Vtri , atidaromas B+, uždaromas

raktas B

, Vb = 0

Impulso pločio moduliacijos veikimo principas (PWM)

Vcont yra įėjimo (palyginimo) signalas, kurį norine gauti inverterio išėjime.

Vcont paprastai būna sinusoidė, tačiau ji taip pat gali būti muzikos takelis.

Vcont

Vtri

−Vcont

Veikimo principas:

Vtriyra pjūklinės (trikampės) įtampos signalas, jis paprastai būna 30 kartų didesnio dažnio nei Vcont.

ma = pikinės įėjimo signalovertėssantykissu pikine pjūkline signalo verte.

mf = pjūklinio signalo dažnio santykis suįėjimo signalo didžiausiu dažniu.

slide17

Impulsus formuojančio bloko veikimo principas:Įėjimo signalas (raudona) komparatoriaus pagalba lyginamas su pjūklinės įtampos signalu (juoda). Komparatoriaus išėjime gaunamas kintamo impulso pločio signalas (mėlyna).

slide18

Inverteris atkuria signalo kokybę tuo geriau, kuo didesnis yra pjūklinės įtampos dažnis

Kai pjūklinės įtampos dažnis yra 500Hz išėjimo įtampa (žalia spalva)

Kai pjūklinės įtampos dažnis yra 2000Hz išėjimo įtampa (žalia spalva)

slide21

V

4

dc

·

p

2

V

dc

!

2

Inverterio, pargristo impulsu pločio moduliacijos (PWM) veikimo principų efektinės vertės iškraipymo priklausomybė nuo ma, kai inverteris dirba tuščiosios veikos režimu.

V

1rms

mayra vadinamas moduliacijos koeficientu

m

a

0 1

įsisotinta

linijinė

netiesinė

kad panaikinti auk tesni sias harmonikas naudojamas em da ni filtras
Kad panaikinti aukštesniąsias harmonikas naudojamas žemų dažnių filtras

LC firtro parametrai paprastai parenkami taip, kad butų išfiltruoti aukšto dažnio stačiakampių impulsų sukurtos harmonikos.

pwm kontroliuojamas h tiltelis

!

PWM kontroliuojamas H tiltelis
 • Turi didelį efektyvumo koeficientą
 • Iškraipymai yra didesni negu lyginant su linijiniu stiprintuvu, tačiau linijiniai stiprintuvai turi žymiai zemesnį efektyvumo koeficientą.
 • Puikiai tinka elektros variklių valdymui, elektros prietaisams maitinti.
 • Puikiai tinka stiprinti zemo dažnio muzikinius talekius.