Transgenders op de schoolbanken
Download
1 / 30

Transgenders op de schoolbanken - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Transgenders op de schoolbanken. Dr. Joz Motmans Studiedag ‘Gender en seksuele diversiteit op school. Van beleid naar praktijk ’. Brussel , 31/05/2013. Overzicht presentatie. Achtergrond 1.1. Terminologie 1.2. Sociaal 1.3. Medisch 1.4. Juridisch Transgender kinderen op school

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Transgenders op de schoolbanken' - murphy-stephenson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Transgenders op de schoolbanken

Transgenders op de schoolbanken

Dr. Joz Motmans

Studiedag ‘Gender en seksuelediversiteit op school. Van beleidnaarpraktijk’. Brussel, 31/05/2013


Overzicht presentatie
Overzichtpresentatie

 • Achtergrond

  1.1. Terminologie

  1.2. Sociaal

  1.3. Medisch

  1.4. Juridisch

 • Transgender kinderen op school

  2.1. Noden

  2.2. Werkmap “Gender in de blender”

  2.3. Aanbevelingen voor scholen


1 achtergrond 1 1 t erminologie
1. Achtergrond1.1. Terminologie

Heel wat termen gaan rond:

Seksuele identiteit

Genderidentiteit

Gendervariant

Cross-sekse gedrag

A-typischegenderontwikkeling

Genderdysforie

Transgender

Transseksueel

Transitie

Travestie


1. Achtergrond1.1. Terminologie

Individueleseksueleidentiteit

 • 4 componenten:

  • geslacht (biologisch gegeven)

  • genderidentiteit (psychologische beleving)

  • genderexpressie en genderrol (sociaal-culturele context)

  • seksuele geaardheid

 • Niet duaal, maar op continuüm


genderrol mannelijk---------androgyn----------vrouwelijk

seksueleoriëntatiehetero-----------bi/queer--------homo/lesbisch

genderidentiteitmannelijk------transgenderist------vrouwelijk

biologischeseksejongen---------interseksueel------------meisje1 achtergrond 1 2 sociaal
1. Achtergrond1.2. Sociaal

“Gendervariant”

 • gedrag, uiterlijk en/of in hun innerlijke beleving niet zoals we van een meisje of jongen standaard verwachten = roldoorbrekend

 • getuigen van diversiteit, niet enkel transgender!

 • vaak gepest owvgendernoncorformiteit

 • aanvaardbaar als kind, niet als jongere/puber

 • eerder ok voor meisjes dan voor jongens

 • vaders moeilijker met cross-sekse gedrag van zonen


1 achtergrond 1 3 medisch
1. Achtergrond1.3. Medisch

 • “A-typische gender-ontwikkeling”

 • “Genderidentiteitsstoornis (GID)”

  • Term uit DSM-IV en ICD-10

  • Iemand geboren met alle geslachtskenmerken van één sekse, maar de beleving van het geslacht (het identiteitsgevoel), komt niet (volledig) overeen met deze sekse, gepaard gaande met onbehagen en lijden

  • DSM V: “Genderdysforie”


1 achtergrond 1 3 medisch1
1. Achtergrond1.3. Medisch

Van pathologie naar variatie

 • Studies van niet-Westerse culturen tonen ons dat er verschillende variaties bestaan van gender

 • Culturen verschillen in hun definities van genderrol en tonen verschillende gradatie in tolerantie t.o.v. atypisch gendergedrag en genderverandering

 • Wereldwijd discussie/evolutie naar afwijzing pathologiseren, zelfs door WPATH

 • Nu: “transgender”: verwijst niet naar stoornis of lijden, dus minder stigmatiserend

 • Parapluterm, transgenderisme = verzamelterm voor het hele spectrum van cross-gender verschijnselen waarbij genderidentiteit niet klopt met lichaam


1 achtergrond 1 3 medisch2
1. Achtergrond1.3. Medisch

Signalen?

 • Elk kind kent mogelijks fase(s) van cross-sekse gedrag, is NIET pathologisch!

 • Wanneer permanent, langdurig en op meerderevlakken(gevoel, beleving, interesses, gedrag ...) het gevoelheerstdatgenderbelevingnietklopt met lichaam, énditgepaardgaat met lijden: best hulpzoeken -> KinderteamUz Gent

 • Ongeveer20%blijkt later door tegroeienrichtingtransitie


1 achtergrond 1 3 medisch3
1. Achtergrond1.3. Medisch

Kinderteam van UZ Gent

 • Kinderpsycholoog en -psychiater, endocrinoloog

  • Diagnosestelling, opvolgingontwikkeling

  • Kind en gezin centraal

 • “transitie”:

  • intake en diagnosestelling, begeleiding: psychiater/psycholoog/endocrinoloog (ook omgeving)

  • hormonale therapie: endocrinoloog

   • Vanaf Tannerstadium 2: puberteitsremmers

   • Vanaf 16j cross sekse hormonen

  • chirurgie: plastisch chirurg, uroloog, gynaecoloog (18+)


Toename in zorg groot
Toename in zorg = groot


1 achtergrond 1 3 medisch4
1. Achtergrond1.3. Medisch

(a) Intake en diagnosestelling

 • A-typische genderontwikkeling?

 • Ontwikkelingsdiagnose: DSM-IV-TR 302.6

 • Andere kinderpsychiatrische stoornissen? Autisme spectrum stoornis, depressie, hechtingstoornis etc.

 • Uitsluiting interseksualiteit: onderzoekendocrinoloog


1 achtergrond 1 3 medisch5
1. Achtergrond1.3. Medisch

(b) Begeleiding

 • cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden

 • schoolse vaardigheden

 • werken aan weerbaarheid en stressfactoren

 • ouders: info protocol, begeleiding in emoties en ouderlijke rol

 • samen met ouders en kind zoeken naar compromissen en gedrag passend bij leeftijd en omgeving

 • contact met school en leerkracht: afstemming

 • continue her-evaluatie: alle wegen open


1 achtergrond 1 3 medisch6
1. Achtergrond1.3. Medisch

(c) Hormonaletherapie

 • Genderteam(Ethischcomité): goedkeuring

 • Fase 1: Opstartpuberteitsremmers:

  • Tannerstadium 2 (12 à 13 jaar)

  • Stoptontwikkelingongewenstelichaamskenmerken

  • Omkeerbaar

  • Start “real life experience”: diagnostischewaarde

  • Fase 2: cross-seksehormonen: hormoonsubstitutietherapie

  • 16 jaar

  • Geennoodzaak

  • Onomkeerbaar


1 achtergrond 1 3 medisch7
1. Achtergrond1.3. Medisch

(d) Chirurgische interventies

 • Vanaf 18 jaar

 • Min. 2 jaar leven in gewenste rol

 • Zeer individueel

 • Doel = lichaam aanpassen aan genderidentiteit

 • Tevens: sterke sociale en emotionele impact: omkleden, sport, douchen, sauna, strand, zwemmen, seksualiteit, …

 • Trans meisjes: creatie vagina, ev. borstvergroting

 • Trans jongens: borstamputatie, verwijdering eileiders en baarmoeder, creatie penis


1 achtergrond 1 4 juridisch
1. Achtergrond1.4. Juridisch

Federaal

2007: wet betreffende transseksualiteit

 • Juridische geslachtsverandering = recht, maar gekoppeld aan strikte medische criteria:

  • Naamsverandering: diagnose GID + hormoongebruik

   • School- en universiteitsdiploma’s!

  • Geslachtsverandering: diagnose GID + chirurgische aanpassingen (onvruchtbaarheidseis)‏

   2007: genderwet

  • Vermeldt expliciet geslachtsverandering

  • Verzwarende omstandigheid bij haatmisdrijf

  • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen


1 achtergrond 1 4 juridisch1
1. Achtergrond1.4. Juridisch

Vlaanderen

2008: decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

 • Beschermde kenmerken (art 16§5): transseksualiteit

 • Toepassingsgebied (art 20): o.a. onderwijs

 • 13 lokale meldpunten discriminatie

  Federaal + Vlaanderen: genderidentiteit en genderexpressie zijn NIET beschermd

 • Voorzien in het interfederaal actieplan homofobie en transfobie


Rr aantallen 1 1 1993 30 06 2012 631
RR: aantallen: 1/1/1993 – 30/06/2012 = 631


2 transgenderisme op school
2. Transgenderisme op school?

2.1. Scholen: genderdivers of genderconform?

 • Wat weten we?

 • Wat zijn de tekorten?

 • Waarom belangrijk?

 • Hoe toepassen in de klas?

  2.2. Wat met transgender leerlingen op school?

 • Wat mag en kan?

 • Hoe problemen voorkomen?


2 transgenderisme op school 2 1 scholen genderdivers of conform
2. Transgenderisme op school?2.1. Scholen: genderdivers of -conform?

Onderzoeksgegevens:

 • Druk van peers → genderconform gedrag

 • Gendernonconform gedrag is minder acceptabel dan homoseksualiteit

  • Weinig onderzoek onder transjongeren, wel retroactief:

  • 64% jongens en 44% meisjes ondervond pesterijen

  • Verbaal en fysiek geweld, kritiek op uiterlijk, gedrag, of ideeën, belachelijk gemaakt of genegeerd worden,…

  • Vnl. door medeleerlingen!

  • Slechts 32% van de jongeren is open t.a.v. vrienden

   (Motmans, 2008)


2 transgenderisme op school 2 1 scholen genderdivers of conform1
2. Transgenderisme op school?2.1. Scholen: genderdivers of -conform?

Wat zijn de tekorten?

 • Grote vraag naar informatie voor kinderen, jongeren, omgeving (ouders, school, CLB, ..)

 • Weinig boeken, goede documentaires, websites...

 • Gebrek aan info zorgt voor veel vertraging in persoonlijk proces en isolatie!

  “Wat niet gekend is, waar je geen woorden voor hebt, dat kan je niet benoemen”


2 transgenderisme op school 2 1 scholen genderdivers of conform2
2. Transgenderisme op school?2.1. Scholen: genderdivers of -conform?

Thema = voor iedereen belangrijk

 • Deel van vakoverschrijdende eindtermen van secundair onderwijs : “Context 2: De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag.” = deel van de persoonlijke ontwikkeling

 • Verhoogde kennis en begrip: zorgt voor verdraagzaamheid, solidariteit, diversiteit …

  In lijn met gelijke kansen- en antidiscriminatiebeleid

 • Gemeenschappelijke verklaring over een beleid m.b.t. gender en seksuele geaardheid in het onderwijs


2 transgenderisme op school 2 1 scholen genderdivers of conform3
2. Transgenderisme op school?2.1. Scholen: genderdivers of -conform?

SPECIFIEK: Educatieve map “Gender in de Blender”

Provincie Vlaams-Brabant

 • 23 werkvormen // 4 componenten

 • Gedifferentieerd

 • Tips voor literatuur en documentatie

 • Verklarende woordenlijst

 • Illustraties en gedichten

 • www.genderindeblender.be: getuigenissen, mythes en feiten, …


2 transgenderisme op school 2 1 scholen genderdivers of conform4
2. Transgenderisme op school?2.1. Scholen: genderdivers of -conform?

Educatieve map “Gender in de Blender”

 • Voordelen concept

  • overstijgt tweedeling man/vrouw

  • brengt oneindige genderdiversiteit in beeld

  • het gaat niet over die andere, het gaat over ons allen

  • iedereen is uniek en evenwaardig

 • Algemene doelstelling

  • leren genuanceerd denken

  • leren openstaan voor het andere en het onbekende

  • leren omgaan met diversiteit

 • niet alleen voor jongeren, ook voor volwassenen!


2 transgenderisme op school 2 1 scholen genderdivers of conform5
2. Transgenderisme op school?2.1. Scholen: genderdivers of -conform?

MAINSTREAM: Tips voor leerkrachten

 • Hoe werken we genderstereotiepen in de hand?

  • Creëer geen groepen of ken geen taken toe naargelang geslacht, maar wees creatiever

  • Steun elke interesse die jongeren tonen, ook al is deze roldoorbrekend

 • Hoe kunnen we respect voor genderdiversiteit tonen?

  • Neem genderexpressie en genderidentiteit mee op in het rijtje van antidiscriminatiegronden in het schoolreglement en in antipestbeleid

  • Pak scheldwoorden en andere incidenten of pestgedrag meteen aan wanneer ze voorvallen


2 transgenderisme op school 2 2 wat met transgenders op school
2. Transgenderisme op school?2.2. Wat met transgenders op school?

 • Scholen: pas bewust van probleem wanneer situatie zich voordoet:

  • Sport: welke kleedkamer?

  • Welk toilet?

  • Schoolreis: bij wie slapen?

  • Schoolpas: foto? naam?

  • Examens, diploma: naam?

 • Houding leerkracht en directie = cruciaal


2 transgenderisme op school 2 2 wat met transgenders op school1
2. Transgenderisme op school?2.2. Wat met transgenders op school?

 • Vorming en training voor schoolpersoneel, CLB

 • Specifiek beleid en regels voor trans jongeren: wat kan en wat niet?

  • Niet wachten op problemen, maar pro-actief concreet transgenderbeleid als deel van diversiteitsbeleid

  • Schoolinterne documenten: eigen beleid mogelijk!

  • Overlegstructuur ouders-kind-hulpverlening-school

  • Contacten met / kennis van trans organisaties zoals T-jong en Berdache België

  • Transgender Infopunt: website / permanentie


Bedankt
Bedankt!

 • Educatief materiaal: www.genderindeblender.be

 • Hulpverlening: Kinderteam UZ Gent: [email protected]

 • Jongerengroep: www.t-jong.be

 • Ondersteuning voor ouders: Berdache België: [email protected]

 • Discriminatie: IGVM: www.igvm.fgov.beof holebifoon: 0800 99 533 of [email protected]

 • ééncentraleplek: www.transgenderinfo.be