partie i systemy partyjne pa stw europy wschodniej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Partie i systemy partyjne państw Europy Wschodniej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Partie i systemy partyjne państw Europy Wschodniej - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Partie i systemy partyjne państw Europy Wschodniej. Dr hab. Walenty Baluk, prof. UMCS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Partie i systemy partyjne państw Europy Wschodniej' - murphy-nieves


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Partia - instytucja polityczna pojmowana w kategoriach zespołu osób posiadających zasoby organizacyjne i materialne, stwarzające możliwości uczestnictwa w życiu politycznym. Przynależność jest sformalizowana (statut), a podejmowane działania zorganizowane i powtarzalne, służą realizacji konkretnego celu politycznego

 • W procesie instytucjonalizacji partii politycznej R. Harmel i L. Svåsand wyróżniają trzy fazy:
 • Identyfikacji (tożsamość programowa partii),
 • Organizacji (struktura)
 • Stabilizacji (maksymalizacja zyskówwyborczych)
attila gh wyodr bni cztery fazy instytucjonalizacji
Attila Ágh wyodrębnił cztery fazy instytucjonalizacji:
 • 1) „embrionalną” – pojawienie się nowych partii politycznych w ramach reżimu jednopartyjnego;2) protopartii – funkcjonowanie partii w okresie od upadku starego systemu do pierwszych rywalizacyjnych wyborów;3) parlamentaryzacji – główne partie polityczne są zorientowane na rywalizację i aktywność na forum parlamentu;
 • 4) fazę stabilizacji – maksymalizacji zysków na płaszczyźnie wyborczej i parlamentarnej w celu sprawowania rządów
slide4
Giovanni Sartori - o systemie partyjnym możemy mówić wtedy, kiedy istnieją w nim co najmniej dwie współzawodniczące partie

Typologie systemów partyjnych:

1) ilościowe(M. Duverger: dwupartyjne i wielopartyjne);

2) jakościowe (J. La Palombary i M. Weinery: systemy konkurencyjne i nie dopuszczające konkurencji (rywalizacji politycznej);

3) ilościowo-jakościowe

G. Sartori: a) system partii predominującej; b) system dwupartyjny; c) system wielopartyjny umiarkowanie spolaryzowany; d) system wielopartyjny ekstremalnie spolaryzowany

ukraina
UKRAINA

Etapy transformacji

 • 1)Etap liberalizacji systemu radzieckiego 1989-1991;
 • 2) Etap rządów nomenklatury 1991-1994;
 • 3) Etap rządów oligarchii 1994-2004
 • 4) Rządy „obozu pomarańczowego” 2005-2010
etapy kszta towania si systemu partyjnego
Etapy kształtowania się systemu partyjnego
 • Przedpartyjny 1988-1989

2) Początków wielopartyjności (1989-1991)

3) Postkomunistyczny (1991-1994)

4) Fragmentaryzacji (1994-2004)

etap p rzedpartyjny 1988 1989
Etap przedpartyjny 1988-1989
 • Organizacje ekologiczne – Ukraińska Asocjacja „Zielony Świat” (1987)
 • Organizacje demokratyczne – Ludowy Związek Sprzyjania Przebudowie (1988)
 • Organizacje kulturologiczne – Kijowski Ukraiński Klub Kulturologiczny; „Towarzystwo Lwa”; Stowarzyszenie Języka Ojczystego im. Szewczenki; „Memoriał” (odział ukraiński)
 • Organizacje narodowo-demokratyczne – „Ludowy Ruch Ukrainy na rzecz przebudowy”
 • Organizacje radykalne – Ukraiński Związek Helsiński
 • Organizacje młodzieżowe – Związek Niezależnej Młodzieży
pocz tk w wielopartyjno ci 1989 1991
Początków wielopartyjności (1989-1991)
 • Partie narodowo-niepodległościowe – Ukraińska Partia Republikańska (1990); Ukraińska Chłopsko-Demokratyczna Partia
 • Partie narodowo-demokratyczne – Ludowy Ruch Ukrainy; Demokratyczna Partia Ukrainy
 • Partie liberalno-demokratyczne – Liberalno-Demokratyczna Partia Ukrainy; Ludowa Partia Ukrainy
 • Partie socjaldemokratyczne – Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy; SDPU (z); Partia demokratycznego Odrodzenia Ukrainy.
 • Partie orientacji komunistycznej – KPU
 • Partie skrajnie lewicowe – „Forum Ojczyźniane” (ukraiński „Interfront)
 • Partie oderwane – Partia Zielonych Ukrainy (powstała z inicjatywy członków Asocjacji „Zielony Świat”).
frakcje deputowanych w radzie najwy szej jesie 1991 r

Nazwa frakcji

Liczba mandatów

Agrariusze

74

Demokratycznego Odrodzenia

21

„O sprawiedliwość społeczną”

42

„Ziemia i wolność”

33

„Zgoda”

26

Kongres Sił Narodowo-Demokratycznych

34

Rada Narodowa

90

„Nowa Ukraina”

34

Przemysłowców

22

Rada

31

Ruch

48

Frakcje deputowanych w Radzie Najwyższej (jesień 1991 r.)
tabela 2 wyniki wybor w do rn w 1994 r

Przynależność do partii

Liczba mandatów

W tym zgłoszonych

przez partię

Lewica

Komunistyczna Partia Ukrainy (KPU)

90

61

Chłopska Partia Ukrainy (ChPU)

19

-

Socjalistyczna Partia Ukrainy (SPU)

15

7

Centrolewica

Partia Pracy (PP)

5

2

Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy (SDPU)

2

-

Obywatelski Kongres Ukrainy (OKU)

2

-

Tabela 2. Wyniki wyborów do RN w 1994 r.
slide11

Centrum

Partia Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy (PDOU)

4

-

Partia Ekonomicznego Odrodzenia (PEO)

1

-

Centroprawica

Ludowy Ruch Ukrainy (LRU)

20

13

Demokratyczna Partia Ukrainy (DPU)

2

-

Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ukrainy (ChDPU)

1

-

Prawica

Ukraińska Republikańska Partia

11

8

Kongres Ukraińskich Nacjonalistów

5

3

Ultraprawica

Ukraińska Konserwatywno-Republikańska Partia

1

-

Bezpartyjni

227

-

Razem

405

94

tabela 3 wyniki wybor w do rn w 1998 r

Partie polityczne

Ogólny okręg wyborczy

Mandaty w okręgach jednomandatowych

Razem

%

Mandaty

Ultralewicowe

4,04

14

3

17

PSPU

4,04

14

3

17

Lewicowe

37,05

113

46

159

KPU

24,65

84

38

122

Blok ChPU + SPU

8,55

29

6

35

Blok Partii Pracująca Ukraina

3,06

-

1

1

Wszechukraińska Partia Pracy

0,79

-

1

1

Centrolewicowe

11,12

31

17

48

LDP

5,01

17

13

30

SDPU(z)

4,01

14

3

17

Partia „Związek”

0,70

-

1

1

Partia Kobiecych Inicjatyw

0,58

-

-

-

SDPU

0,32

-

-

-

Partia Obrońców Ojczyzny

0,30

-

-

-

Partia Postępu Duchowego Ekonomicznego i Społecznego

0,20

-

-

-

Tabela 3. Wyniki wyborów do RN w 1998 r.
slide13

Centrum

19,73

35

23

58

PZU

5,43

19

-

19

Partia „Hromada”

4,67

16

8

24

APU

3,68

-

8

8

Blok „Liberalna Partia i Partia Pracy- Razem”

1,89

-

2

2

Blok Partii „NEP”

1,22

-

2

2

Partia Narodowo Ekonomicznego Rozwoju

0,94

-

-

-

Blok Partii „SLOń”

0,90

-

1

1

Partia Regionalnego Odrodzenia Ukrainy

0,90

-

2

2

Blok Partii „Europejski wybór Ukrainy”

0,13

-

-

-

Centroprawicowe

16,28

32

23

55

LRU

9,40

32

14

46

PRP

3,13

-

4

4

Blok Partii „Naprzód Ukraino”

1,73

-

3

3

Chrześcijańsko Demokratyczna Partia

1,29

-

2

2

Republikańsko-Chrześcijańska Partia

0,54

-

-

-

Partia Muzułmanów Ukrainy

0,19

-

-

-

Prawicowe

2,7

-

7

7

Blok Partii „Narodowy Front”

2,7

-

7

7

Ultraprawicowe

0,55

-

1

1

Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe

0,39

-

-

-

Blok Partii „Mniej słów”

0,16

-

1

1

Nie poparło żadnej partii

5,25

-

-

-

Kandydaci bezpartyjni

-

-

101

101

Unieważniono

3,0

-

-

-

Razem

99,72

225

221

446

konfiguracja ugrupowa politycznych w 2000 r
Konfiguracja ugrupowań politycznych w 2000 r.

Polityczne centrum

Prawicowa opozycja

Lewicowa opozycja

Ojczyzna

ULR

Partia Władzy

KPU

SPU

PRP

KUN

ZD

SDPU(z)

Sobór

PSPU

LDP

kierunek konfrontacji

kierunek współpracy

wyniki wybor w do rn w 2002 r

Partie i bloki

Ogólnopaństwowy okręg wyborczy

Okręgi jednomandatowe (mandaty)

Razem

%

mandaty

Ultralewicowe

3,22

-

-

-

1

„Blok Natalii Witrenko”

3,22

-

-

-

Lewicowe

29,87

79

10

89

2

KPU

19,98

59

7

66

3

SPU

6,87

20

3

23

Centrolewicowe

9,09

19

5

24

4

SDPU(Z)

6,27

19

5

24

5

Wszechukraińskie Zjednoczenie Polityczne

„Kobiety dla przyszłości”

2,11

-

-

-

Wyniki wyborów do RN w 2002 r.
slide16

Centrum

19,21

35

75

110

6

Blok „Za jedyną Ukrainę”

11,77

35

66

101

7

Blok „Drużyna pokolenia wiosennego”

2,02

-

-

-

8

PZU

1,30

-

-

-

9

Blok „Jedność”

1,09

-

3

3

10

Blok DPU-SD

0,87

-

4

4

11

Ukraińska Partia Marynarzy

0,11

-

1

1

12

Partia Narodowo-Ekonomicznego Rozwoju Ukrainy

-

-

1

1

Centoprawicowe

24,15

70

42

112

13

Blok W. Juszczenko „Nasza Ukraina”

23,57

70

42

112

14

„Wszechukraińskie Zjednoczenie Chrześcijan”

0,29

-

-

-

Prawicowe

7,26

22

-

22

15

Blok Julii Tymoszenko

7,26

22

-

22

Ultraprawicowe

0,77

-

-

-

16

Blok Partii „Ruski Blok”

0,73

-

-

-

17

UZN

0,04

-

-

-

Bezpartyjni

-

-

93

93

Razem

93,57

225

225

450

konfiguracja ugrupowa politycznych w latach 2002 2004
Konfiguracja ugrupowań politycznych w latach 2002-2004

Polityczne centrum

PR

Prawicowa opozycja

Lewicowa opozycja

Nasza Ukraina

PU

SDPU(z)

KPU

Partia Władzy

SPU

BJuTy

APU

LDP

PPPU

slide18

N

Ugrupowania w wyborach 2006 r.

Głosy

%

Mandaty

1

Partia Regionów

8 144 485

32.12

186

2

Blok Julii Tymoszenko

5 648 345

22.27

129

3

Blok „Nasza Ukraina”

3 536 459

13.94

81

4

Socjalistyczna Partia Ukrainy

1 439 624

5.67

33

5

Komunistyczna Partia Ukrainy

928 501

3.66

21

6

Blok Natalii Witrenko „Ludowa Opozycja”

743 125

2.93

-

7

„Ludowy Blok Łytwyna”

618 060

2.43

-

8

Ukraiński Blok Ludowy Kostenka i Pluszcza

475 636

1.87

-

9

Partia „Wiec”

443 559

1.74

-

10

„Blok Obywatelski PORA-PRP”

372 931

1.47

-

slide19

Ugrupowania w 2007

Liczba głosów

%

Liczba miejsc w RN

+/-

do 2006 r.

Partia Regionów

8013918

34,37

175

-11

Blok Julii Tymoszenko

7162174

30,71

156

+27

Blok „Nasza Ukraina – Ludowa Samoobrona”

3301012

14,15

72

-9

Komunistyczna Partia Ukrainy

1257397

5,39

27

+6

Blok Łytwyna

924568

3,96

20

+20

Socjalistyczna Partia Ukrainy

668185

2,86

0

-33

Postępowa Socjalistyczna Partia Ukrainy

309119

1,32

Wszechukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”

178655

0,76

mo dawia

Mołdawia

Etapy transformacji:

Liberalizacja systemu radzieckiego 1988-1991

Stanowienia państwa mołdawskiego 1991-2000

lata 1991-1994 – między mołdawską a rumuńską tożsamością

lata 1994 – 2000 – kształtowanie mołdawskiej tożsamości

3) Rządy mołdawskich komunistów 2000-2009

wyniki przy pieszonych wybor w parlamentarnych w 1994 r

N

Nazwa ugrupowania

%

Mandaty

1

Agrarno-Demokratyczna Partia Mołdowy

43,18

56

2

Blok:

22,00

28

Partia Socjalistyczna

Ruch „Jedność”

3

Blok Chłopów i Inteligencji

9,21

11

Sojusz Wolnych Chłopów

Kongres Inteligencji

Chrześcijańsko-Demokratyczna Liga Kobiet

Partia Narodowo-Liberalna

4

Blok „Sojusz Chrześcijańsko-Demokratycznego Frontu Ludowego”

7,53

9

Wyniki przyśpieszonych wyborów parlamentarnych w 1994 r.
wyniki wybor w parlamentarnych w marcu 1998 r

N

Nazwa ugrupowania

%

Mandaty

1

Partia Komunistów Republiki Mołdowa

30,01

40

2

Blok „Demokratyczna Konwencja Mołdowy”

19,42

26

Partia Odrodzenia i Zgody Mołdowy

8

Chrześcijańsko-Demokratyczny Front Ludowy

8

Chrześcijańsko-Demokratyczna Liga Kobiet Mołdowy

2

Ekologiczna Partia Mołdowy

2

Chrześcijańsko-Demokratyczna Chłopska Partia Mołdowy

2

3

Blok „Ruch na rzecz demokratycznej i kwitnącej Mołdowy”

18,16

24

Ruch „Na rzecz demokratycznej i kwitnącej Mołdowy”

20

Obywatelska Partia Mołdowy

1

Ruch „Nowa Siła”

2

4

Partia Sił Demokratycznych

8,84

11

Wyniki wyborów parlamentarnych w marcu 1998 r
wyniki wybor w parlamentarnych z lutego 2001 r

N

Nazwa ugrupowania

%

Mandaty

1

Partia Komunistów Republiki Mołdowa

50,07

71

2

Blok „Sojusz Braghisa”

13,36

19

Związek Centrum Mołdowy

1

Socjalistyczna Partia Mołdowy

2

Partia Demokracji Socjalnej „Furnika”

3

Ruch Zawodowców „Speranca – Nadzieja”

1

Ruch „Nowa Siła”

1

Związek Pracy

1

3

Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa

8,24

11

Wyniki wyborów parlamentarnych z lutego 2001 r
wyniki wybor w parlamentarnych 6 marca 2005 r

N

Nazwa ugrupowania

%

Mandaty

1

Partia Komunistów Republiki Mołdowa

45,98%

56

2

Blok Wyborczy „Demokratyczna Mołdowa”

28,53%

34

3

Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa

9.07%

11

Wyniki wyborów parlamentarnych 6 marca 2005 r

*W wyborach uczestniczyło: 9 partii i 2 bloki, próg dla kandydatów niezależnych – 3%, partii - 6%, blok (2 partii) – 9%; blok (3 partii) – 12%, frekwencja – 64,84%

wyniki wybor w parlamentarnych 5 kwietnia 2009 r mandaty

Partia Liberalna

13.13%

15

„Nasza Mołdowa”

9.77%

11

Komunistyczna Partia Republiki Mołdowy

49.48%

60

Liberalno - Demokratyczna Partia Mołdowy

12.43%

15

Wyniki wyborów parlamentarnych 5 kwietnia 2009 r. (% / mandaty)
wyniki przedterminowych wybor w parlamentarnych 29 vii 2009

N

Nazwa ugrupowania

%

Man-daty

1

Partia socjaldemokratyczna

1,86

0

2

Partia Liberalna

14,68

15

3

„Nasza Mołdowa”

7,35

7

4

Ludowa Partia Chrześcijańsko –Demokratyczna

1,91

0

5

Partia Komunistów Republiki Mołdowa

44,69

48

6

Liberalno -Demokratyczna Partia Mołdowy

16,57

18

7

Demokratyczna Partia Mołdowy

12,54

13

8

Ekologiczna Partia Mołdowy „Związek Zielonych”

0,41

0

Wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych 29 VII 2009
wybory parlamentarne 2010 roku

Głosy

Mandaty

Partia Liberalna

9,96

12

Demokratyczna Partia Mołdowy

12,7

15

Liberalno - Demokratyczna Partia Mołdowy

29,42

32

Komunistyczna Partia Republiki Mołdowa

39,34

42

Wybory parlamentarne 2010 roku

Frekwencja – 63,37%; uczestników - 39

rosja

Rosja

Etapy transformacji:

Liberalizacji systemu radzieckiego 1987- VII 1990

Poszukiwania VII 1990 – XII 1993

Kształtowania XII 1993 – 1999

Konsolidacji 2000-2008

system partyjny federacji rosyjskiej
System partyjny Federacji Rosyjskiej

I etap (1990-1993)

Na początku 1992 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało 37 partii politycznych

Powstające ugrupowania można podzielić na następujące nurty

1)       neokomunistyczne

- Maj 1989 r. - „Jedność - za Leninizm i Komunistyczne Ideały” przekształcone w Komunistyczną Partię Bolszewików (związane z N. Andriejewą, stalinowskie)

- „Pracująca Rosja” (W. Anpiłow). Opierała się przede wszystkim na struktury Rosyjskiej Komunistycznej Partii Robotniczej. Utworzona jesienią 1991 r. zrzeszała radykalne neokomunistyczne ugrupowania: Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię Bolszewików, Rosyjską Partię Komunistów, Rosyjską Partię Komunistyczną – KPZR.

- Ludowa Partia „Wolna Rosja” (A. Ruckoja)

- Rosyjski Związek Ogólnoludowy (S. Baburina). Ugrupowanie nacjonalistyczne.

- Komunistyczna partia Federacji Rosyjskiej (G. Ziuganow). Odrodzona w lutym 1993 r. jest uważana za kontynuatorkę Komunistycznej Partii RFSRR z 1990 r. i KPZR.

- Agrarna Partia Rosji (M. Łapszyn). Powstała w lutym 1993 r. na bazie frakcji „Związek Agrarny”

system partyjny federacji rosyjskiej cd
System partyjny Federacji Rosyjskiej (cd.)

2)    socjalistyczne

- Socjaldemokratyczna Partia FR, która powstała na bazie klubów politycznych działających

w latach 1988-1989.

3)    demokratyczne

- Powstałe z nurtu antykomunistycznego: Rosyjska Partia Demokratyczna

- Powstałe z nurtu niekomunistycznego: Partia Konstytucyjnych Demokratów i Partia Konstytucyjno-Demokratyczna - Partia Wolności Narodowej (Astafiewa)

- Powstałe z rozpadu KPZR: Demokratyczna Partia Rosji (N. Trawkin, S. Głaziew, G. Burbulis, S. Sztalin)

i Republikańska Partia Federacji Rosyjskiej

4)    chadeckie

- Rosyjski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny

- Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Rosji

- Rosyjska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna

system partyjny federacji rosyjskiej cd1
System partyjny Federacji Rosyjskiej (cd.)

5)   chrześcijańsko-narodowe (charakter prawosławny)

- Związek Chrześcijańsko-Patriotyczny

- Związek Chrześcijańskie Odrodzenie

6)    nacjonalistyczne

- Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (W. Zyrinowski)

- Republikańska Narodowa Partia Rosji (N. Łysienko)

- Rosyjska Jedność Narodowa (A. Barkaszow)

system partyjny fr w latach 1993 2003

Partie

2003 (%)

M

1999(%)

M

1995(%)

M

1993

(%)

M

Komuniści (KPFR)

12,7

53

24,28

113

22,3

157

12,4

47

Wspólna Rosja

Jedność (Niedźwiedź)

Ojczyzna – Cała Rosja

37,1

222

-

-

-

-

-

-

23,32

77

-

-

-

-

-

-

13,33

66

-

-

-

-

Sojusz Sił Prawicow.

3,9

2

8,52

29

-

9

15,5

58

LDPR

11,6

38

5,98

17

11,18

51

22,9

64

„Jabłoko”

4,3

4

5,93

21

6,89

45

7,82

22

„Nasz Dom Rosja”

-

-

-

7

10,13

55

-

-

„Rodina”

9,1

37

-

-

-

-

-

-

Ludowa Partia

1,2

19

-

-

-

-

-

-

Agrarna Partia

3,8

2

-

-

-

20

8

34

System partyjny FR w latach 1993-2003
partie w rosji na osi lewica prawica 2003
Partie w Rosji na osi lewica-prawica (2003)

AP

„Jabłoko”

ZSP

KPFR

„Rodina”

LP

„JR”

LDPR

wyniki wybor w do dumy pa stwowej w 2007 r

Nazwa ugrupowania

Głosy (%)

Mandaty

Mandaty

%

Agrarna Partia Rosji

2.30

-

-

Partia Polityczna „Siła Obywatelska”

1.05

-

-

Demokratyczna Partia Rosji

0.13

-

-

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

11.57

56

12,44

Związek Sił Prawicowych

0.96

-

-

Partia Sprawiedliwości Społecznej

0.22

-

-

Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji

8.14

39

8,67

Partia Polityczna „Sprawiedliwa Rosja”

7.74

38

8,44

Partia Polityczna „Patrioci Rosji”

0.89

-

-

„Wspólna Rosja”

64.30

315

70

Partia Demokratyczna „Jabłoko”

1.59

-

-

Wyniki wyborów do Dumy Państwowej w 2007 r.
wyniki wybor w do dumy pa stwowej 2011 roku

Nazwa ugrupowania

%

Mandaty

„Jedna Rosja”

49,32

238

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

19,19

92

„Sprawiedliwa Rosja”

13,24

64

Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji

11,67

56

Partia Demokratyczna „Jabłoko”

3,43

-

Partia „Patrioty Rosji”

0,97

-

Partia „Prawe Dzieło”

0,6

-

Wyniki wyborów do Dumy Państwowej 2011 roku

Dane CKW Rosji

rosyjskie partie na osi lewica prawica 2011 2012
Rosyjskie partie na osi lewica-prawica 2011/2012

Patrioci Rosji

„Jabłoko”

Prawe Dzieło

KPFR

„SR”

„JR”

LDPR

„Patrioci Rosji” – umiarkowanie lewicowa partia, powstała z rozłamu w KPFR w 2005 r.,

Zjednoczyła Rosyjską Partię Pracy, „Euroazjatycka Partię – Patrioci Rosji”, Partię „Pokoju i Jedności”.

19 grudnia 2011 roku partia weszło do Ogólnorosyjskiego Frontu Ludowego W.Putina

„Prawe Dzieło” – ugrupowanie prawicowe, powstało w wyniku rozwiązania Sojuszu Sił Prawicowych

bia oru

BIAŁORUŚ

Etapy transformacji:

Liberalizacja systemu radzieckiego, lata 1989-1991

Republika parlamentarna, lata 1991-1994

Republika prezydencka wschodnia, lata 1994-2004

„Odwrót od demokracji” – od 2004 roku

wyniki wybor w do rady najwy szej w 1995 r

Nazwa ugrupowania

Liczba uzyskanych mandatów (ogółem)

Partia Komunistów Białoruska

44

Agrarna Partia

34

Partia Zgody Narodowej

8

Zjednoczona Partia Obywatelska

8

Białoruska Socjal-Demokratyczna Hromada

2

Partia Ogólnobiałoruskiej Jedności i Zgody

2

Białoruska Chłopska Partia

1

Białoruska Partia Patriotyczna

1

Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości

1

Białoruska Partia Pracy

1

Narodowa Partia Białorusi

1

Partia Liberalno-Demokratyczna

1

Niezależni

94

Razem

198

Wyniki wyborów do Rady Najwyższej w 1995 r.
wyniki wybor w do izby reprezentant w x 2000

Partie

Wybrani w

I turze

Wybrani w

II turze

Razem

Komunistyczna Partia (KPB)

2

4

6

Agrarna Partia

4

1

5

Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości

-

2

2

Białoruski Patriotyczny Związek Młodzieży

2

-

2

Biał. P. Socjalno-Sportowa

1

-

2

Socjaldemokratyczna Partia Zgody Narodowej

1

-

1

Białoruskie Zrzeszenie Obywatelskie „Jabłko”

-

1

1

P. Liberalno-Demokratyczna

-

1

1

Zjedn. Partia Obywatelska

-

1

1

Partia Komunistów Białoruska

-

-

-

Bezpartyjni

31

46

78

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów (X 2000)
wyniki wybor w do izby reprezentant w ix 2004

Nazwa ugrupowania

Liczba mandatów

Bezpartyjni

98

Komunistyczna Partia Białorusi

8

Agrarna Partia

3

Partia Liberalno-Demokratyczna

1

Partia BFL

-

Zjednoczona Partia Obywatelska

-

Białoruska Socjal-Demokratyczna Hromada

-

Partia Komunistów Białoruska

-

Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Ludowa Hromada)

-

Socjaldemokratyczna Partia Zgody Narodowej

-

Partia Republikańska

Frekwencja – 89%

-

Razem

110

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów (IX 2004)
wyniki wybor w do izby reprezentant w w 2008 roku

Nazwa ugrupowania

Liczba mandatów

Bezpartyjni

103

Komunistyczna Partia Białorusi

6

Agrarna Partia

1

Partia Liberalno-Demokratyczna

-

Partia BFL

-

Zjednoczona Partia Obywatelska

-

Białoruska Socjal-Demokratyczna Hromada

-

Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Ludowa Hromada)

-

Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości

-

Białoruska Partia Patriotyczna

-

frekwencja – 76,7%

Razem

110

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów w 2008 roku
slide43

Państwo

Nazwa dokumentu

Data uchwalenia

Liczba partii

Rosja

Federalna ustawa o partiach politycznych

21.06.2001

(poprzednia ustawa z 5.12.1995)

199 (1999)

50 (2003)

7 (2009)

Białoruś

Ustawa Republiki Białoruś o partiach politycznych

05.10.1994 (wielokrotnie nowelizowana)

20 (1991)

28 (1999)

15 (2009)

Ukraina

Ustawa Ukrainy o partiach politycznych na Ukrainie

05.04.2001

14 (1992)

52 (1998)

172 (2009)

Mołdawia

Ustawa o partiach politycznych

21.12.2007

50 (1997)

Armenia

Ustawa Republiki Armenia o partiach

03.07.2002

(zmiany: 08.12.04; 09.04.07)

20 (1991)

19 (1995)

114 (2002)

slide44

Azerbejdżan

Ustawa Republiki Azerbejdżanu o partiach politycznych

03.06.1992

(obowiązuje redakcja z 01.10.2007)

30 (2000)

Gruzja

Ustawa organiczna Gruzji o politycznych zjednoczeniach obywateli

31.10.1997

145 (2001)

180 (2006)

Kazachstan

Ustawa Republiki Kazachstan o partiach politycznych

15.07.2002

12 (2006)

Kirgizja

Ustawa Republiki Kirgiskiej o partiach politycznych

12.06.1999

57 (2007)

Tadżykistan

Ustawa Republiki Tadżykistan o partiach politycznych

13.11.1998

8 (2008)

Turkmenia

Ustawa o organizacjach społecznych

21.10.2003

(zastąpiła ustawę z 1991)

1 (2007)

Uzbekistan

Ustawa Republiki Uzbekistan o partiach politycznych

26.12.1996

(zmiany: 20.08.99; 12.12.03 30.04.04 03.12.04)

4 (2009)

slide45

Państwo/rok elekcji

P3%

2NP

SND

SDT

ELPP

System partyjny

Mołdowa / 1994

4,0

80,8

2,0

2,55

2,62

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Ukraina / 1994

4,0

24,44

4,55

1,04

21,8

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Rosja / 1995

5,0

47,1

2,85

1,08

6,17

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Mołdowa / 1998

4,0

63,5

1,54

1,08

3,63

Umiarkowanie wielopartyjny z równowagą między partiami

Ukraina / 1998

8,0

37,3

2,65

1,5

7,01

Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Rosja / 1999

6,0

47,6

1,04

1,75

8,3

Ekstremalnie wielopartyjny z dwiema głównymi partiami

Mołdowa / 2001

5

63,43

3,7

1,6

1,8

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Ukraina / 2002

6,0

47,32

1,1

1,53

7,05

Ekstremalnie wielopartyjny z dwoma głównymi partiami

Rosja / 2003

5,0

61,07

4,2

1,39

3,7

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Mołdowa / 2005

4,0

74,5

1,6

3,1

2,26

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Ukraina/ 2006

5,0

54,39

1,44

1,6

3,5

Umiarkowanie wielopartyjny z równowagą między partiami

Rosja / 2007

4,0

75,87

5,5

1,4

1,9

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

slide46

Państwo/rok elekcji

P3%

2NP

SND

SDT

ELPP

System partyjny

Armenia / 1995

5,0

66,8

14,9

1,1

2,5

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Azerbejdżan / 1995-96

6,0

46,4

13,5

1,0

5,2

Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Gruzja / 1995

7,0

60

3,1

1,06

3,9

Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Armenia / 1999

7,0

50,3

5,6

1,1

4,6

Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Azerbejdżan / 2000

6,0

65,6

10,7

1,5

2,7

Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Gruzja / 1999

6,0

79,6

2,2

3,85

2,8

Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Armenia / 2003

6,0

43,5

2,3

1,4

7,5

Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Azerbejdżan / 2005

2,0

52

12

1,6

2,7

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Gruzja / 2003-2004

4,0

72,7

8,0

3,2

2,4

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominująca

Armenia / 2007

8,0

64,1

3,4

1,1

3,3

Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą

Azerbejdżan / 2010

-

-

-

-

-

Gruzja / 2008

5,0

90,6

7,0

2,8

1,55

Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą

slide47

System skonsolidowany

System nieskonsolidowany

System przejściowy

Protosystem

System jednopartyjny

III

II

I

III

II

I

III

II

I

III

II

I

III

II

I*

W

S

N

Lt Ee Lv

N

Md Ua

S

Ge

Am

Kg

W

Az Ru

Kz

By Tj

Uz

Tm