Hotel restaurantskolen den 15 maj lovindgrebet i konflikten om l rernes arbejdstid
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on

Hotel- & Restaurantskolen den 15. maj – Lovindgrebet i konflikten om lærernes arbejdstid. Indholdet i lovindgrebet (L 409). Nye regler træder i kraft den 1.8.2014. Indtil da gælder hidtidige arbejdstidsaftaler. Alle lokale aftaler og kutymer bortfalder den 1.8.2014

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - muriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hotel restaurantskolen den 15 maj lovindgrebet i konflikten om l rernes arbejdstid
Hotel- & Restaurantskolen den 15. maj – Lovindgrebet i konflikten om lærernes arbejdstid


Indholdet i lovindgrebet l 409
Indholdet i lovindgrebet (L 409)

Nye regler træder i kraft den 1.8.2014. Indtil da gælder hidtidige arbejdstidsaftaler.

Alle lokale aftaler og kutymer bortfalder den 1.8.2014

Efter den 1.8.2014 – fortsat mulighed for at indgå nye lokale aftaler.

CFU-forliget er gældende


Indholdet i l 409
Indholdet i L 409

Aldersreduktion udfases. Den bevares uændret for lærere, der fylder 57 senest den 31.7.2013

For lærere der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år gælder: Man har ret til aldersreduktion, men lønnen nedsættes tilsvarende. Pensionen bevares

Som kompensation ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. 3.000 (31.3.2012)


Indholdet i l 4091
Indholdet i L 409

”Særlige værnsregler ” – gælder kun for lærere

Ledelsen skal i dialog med læreren udarbejde en opgaveoversigt forud for normperioden, som er et år.

Arbejdet tilrettelægges normalt mandag –fredag i dagtimerne

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet


Indholdet i l 4092
Indholdet i L 409

Tjenestemændenes arbejdstidsaftale er gældende

med en undtagelse:

Årsnorm i stedet for månedsnorm

Særlige regler for EUD- og AMU-lærere

For EUD-lærere udløses tillæg, undervisningstimer over en 3 ugers periode udgør mere end 70,5 timer

For AMU-lærere udløses tillæg, hvis det ugentlige undervisningstimetal overstiger 30,9 klokketimer.


Tjenestem ndenes arbejdstidsaftale
Tjenestemændenes arbejdstidsaftale

Der kan indgås lokale aftaler mellem ledelse og TR, der fraviger de centrale bestemmelser

Opgørelse af arbejdstid:

Fra mødetidspunkt til man kan gå hjem

Pauser medregnes hvis de under ½ time

Rejsetid medregnes dog højest 13 timer pr. døgn

Rådighedstjeneste: Hjemme 1/3, ellers ¾

Afspadsering og ferie medregnes

Ret til fravær medregnes med planlagt tid eller 7,4 timer


Tjenestem ndenes arbejdstidsaftale1
Tjenestemændenes arbejdstidsaftale

 • Overtid godtgøres med 50 % i form af afspadsering

 • eller udbetaling

 • Afspadsering skal gives senest 3 måneder efter

 • opgørelsesperiodens udløb

 • Afspadseringstidspunktet skal varsles mindst 80 timer

 • i forvejen

 • For arbejde fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på

 • søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt

 • juleaftensdag efter kl. 14 ydes et tillæg på 25%


Tjenestem ndenes arbejdstidsaftale2
Tjenestemændenes arbejdstidsaftale

 • Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage godtgøres

 • med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50

 • pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct.

 • Arbejdstilrettelæggelse

 • - Den daglige hvileperiode kan undtagelsesvis nedsættes

 • fra 11 til 8 timer 1 gang ugentlig.

 • - Det forudsættes, at der tages størst muligt hensyn til den

 • ansatte ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse.

 • Tjenesteplaner skal bekendtgøres så tidligt som muligt,

 • og ændringer heri skal varsles så tidligt som muligt.


Nogle af bestemmelserne der udg r
Nogle af bestemmelserne der udgår

Aftaleret på principper for forberedelse

Aftaleret på rettetid

Centrale akkorder for tid til eksamensarbejde

§ 9-timer

TR’s indflydelse på § 11-timer

Aldersreduktion i sin nuværende form


Konsekvenser af lovindgrebet
Konsekvenser af lovindgrebet

 • De vante rammer er ikke længere gældende.

 • Ledelserne bliver presset af Moderniseringsstyrelsen

 • Forberedelsestiden vil udfordret på nogle områder

 • Vigtigt at lærergruppen kan redegøre for, hvilke forhold, der er nødvendige for at sikre høj kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø


Konsekvenser af lovindgrebet1
Konsekvenser af lovindgrebet

 • Definér lærerrollen – hvad skal der til, for at lærerne kan være professionelle?

 • Lærerrollen skal defineres kollektivt.

 • Man skal stå sammen om at sikre de nødvendige vilkår via TR

 • Hvad kendetegner en god arbejdsplads?


Cfu forliget i overskrifter
CFU-forliget i overskrifter

 • Generelle lønforhøjelser.

 • Pr. 1.april 2013 0,82 % = negativ virkning af reg.ordningen. Samlet set ingen lønstigninger pr. 1. april 2013.

 • Pr. 1. april 2014 0,8 % + virkning af reg.ordning

 • Revideret SU-aftale og projekt om tillid og samarbejde

 • Tryghed og kompetenceudvikling

 • Revision af aftale om socialt kapitel

 • Depotsikring og delpension