Download
comunicaci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
La prohibició de fumar PowerPoint Presentation
Download Presentation
La prohibició de fumar

La prohibició de fumar

86 Views Download Presentation
Download Presentation

La prohibició de fumar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Comunicació La prohibició de fumar

  2. El tabac • La Llei 42/2010, de 30 de desembre de 2010, més coneguda com a nova llei antitabac és una llei espanyola que va entrar en vigor el 2 de gener de 2011, com a modificació de l'anterior llei antitabac de 2006. • L'extensió de la prohibició de fumar a qualsevol tipus espai d'ús col·lectiu,local obert al públic, que no estigui a l'aire lliure

  3. Països amb la llei antitabac • Amb aquesta legislació, Espanya passa a ser uns dels primers països a prohibir fumar en alguns llocs a l'aire lliure

  4. Sancions • Faltes lleus: • 30€ • Faltes greus: • Fins 600000€

  5. Preguntes • A favor de la llei: • El tabac com un problema sanitari • La prohibició de fumar en els llocs de treball • En contra de la llei: • Pèrdues econòmiques • Restriccions en les llibertats individuals