Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KN BLABEL PowerPoint Presentation

KN BLABEL

127 Views Download Presentation
Download Presentation

KN BLABEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KN BLABEL Działające przy Studium Języków Obcych AGH

  2. Nasze cele Blabel to koło naukowe o profilu językowym. Naszym głównym celem jest poznawanie języków, kultur i tradycji innych narodowości... ...a także integracja w środowisku akademickim

  3. Podstawowe informacje Data rejestracji: 27 maja 2007 Liczba członków: 36 Opiekunowie koła: • mgr Magdalena Pabisiak • mgr Anna Cisowska • mgr Rafał Głowacz (konsultant ds. języka angielskiego) Skład zarządu: • Katarzyna Czesak • Martyna Zaciera • Michał Boryniec

  4. Nasze projekty The Blabels to wydawane przez nas pismo, które przedstawia kulturę innych krajów w różnych aspektach: począwszy od codziennego życia, przez studia, praktyki, po ciekawostki kulinarne i podróżnicze. W każdym numerze można znaleźć artykuły napisane w różnych językach – polskim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim czy francuskim O gazecie 'The Blabels' dowiesz się więcej na www.blabel.agh.edu.pl/gazeta/

  5. Nasze projekty • „Języki Świata – poznać, zrozumieć, spróbować” to projekt współtworzony z Filmoznawczym Kołem Naukowym AGH. W trakcie comiesięcznych spotkań kulturalnych uczestnicy mogą zaprzyjaźnić się z jednym z języków, który jest tematem przewodnim oraz obejrzeć ciekawy film.

  6. Nasze projekty • W tym roku nasze Koło przygotowuje serię przedstawień Sławomira Mrożka: Męczeństwo Piotra Oheya po angielsku, Serenada po hiszpańsku oraz adaptacje krótkich nowelek po francusku, rosyjsku i być może niemiecku.

  7. Sesja Referatów Członkowie naszego Koła czynnie biorą udział w corocznych Sesjach Referatów – szczególnie w sekcji językowej. W 2013 roku nasi koledzy zajęli całe podium ;)

  8. Oficjalne imprezy KN Blabel chętnie uczestniczy w organizacji oficjalnych imprez... International Day Dzień Otwarty SJO Targi Organizacji Studenckich

  9. Nasze imprezy … a także organizuje własne Wieczór Azjatycki Wieczór Japoński International Evenings

  10. Dołącz do nas! Więcej informacji na temat działalności koła www.blabel.agh.edu.pl Jeżeli chcesz zapisać się do naszego koła, pisz na adres: blabel@student.agh.edu.pl are U BLABEL?