NF zosilňovač 2 x 50 W - PowerPoint PPT Presentation

nf zosil ova 2 x 50 w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NF zosilňovač 2 x 50 W PowerPoint Presentation
Download Presentation
NF zosilňovač 2 x 50 W

play fullscreen
1 / 14
NF zosilňovač 2 x 50 W
689 Views
Download Presentation
mulan
Download Presentation

NF zosilňovač 2 x 50 W

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NF zosilňovač 2 x 50 W Vypracoval: Daniel Zvolenský

 2. Úvod • Zostrojiť dvoj-kanálový zosilňovač s integrovanými obvodmi TDA 1514A so zosilnením 50 Wattov pri záťaži 4Ω. • K zosilňovaču pridať korekčný predzosilňovač. • Navrhnúť dosku plošného spoja pre napájací zdroj. Mojou úlohou bolo:

 3. Popis jednotlivých častí zosilňovača vstupy výstupy aktívny a pasívny chladič toroidný transformátor napájací zdroj koncový zosilňovač korekčný predzosilňovač

 4. Reproduktorové boxy Reproduktory som zvolil troj-pásmové, a to kvôli obsiahnutiu celého akustického pásma.

 5. Popis jednotlivých častí reproduktorového boxu výško-tónový rep. kríže stredo-tónový rep. hĺbko-tonóvý rep. bass-reflex tlmiaca vlna výhybka

 6. Ďakujem za pozornosť. Vypracoval:Daniel Zvolenský Trieda:4.C Školský rok:2004/2005 Konzultant:Ing. Anton Hrčka

 7. Napájací zdroj Technické údaje: U0max=+23V UImax=19V I0max=3A C1-C4=4m7 D1-D4= P600B poistky T5A

 8. Schéma zapojenia napájacieho zdroja

 9. Korekčný predzosilňovač Technické údaje: Rozsah napájacieho napätia:+10 až +45V Napájací prúd: 35mA max. Menovitá vstupná citlivosť: 775mV Rozsah regulácie: hĺbky pri f=40Hz +16dB výšky pri f=16kHz +16dB hlasitosť -100 až 0dB Odstup signál/šum (A=0dB): 90dB min.

 10. Schéma zapojenia korekčného zosilňovača

 11. NF zosilňovač 2 x 50 W Technické údaje: Rozsah napájacieho napätia: +9V až +30V Výstupný výkon P0(Rz= 4Ω, Uz= +23V): 2x50W Vstupná citlivosť (P0= 50W, Rz= 4Ω): 500 mV Minimálna záťažová impedancia : 4 Ω Vstupná impedancia: 22 kΩ Skreslenie P0= 0,05 až 40W, f= 1kHz: 0,03%

 12. Schéma zapojenia koncového zosilňovača

 13. Stredo-tónový reproduktor

 14. Výhybka Jedná sa o trojpásmové výhybky CN 03-3-12/4 a optimálnou deliacou frekvenciou fd1=800 Hz a fd2=5 kHz.