slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht verenigd in de PKN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht verenigd in de PKN

play fullscreen
1 / 74
Download Presentation

Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht verenigd in de PKN - PowerPoint PPT Presentation

mulan
115 Views
Download Presentation

Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht verenigd in de PKN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hartelijk welkom in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht verenigd in de PKN Datum: Zondag 13 april 2014 Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. J.J. van der Meulen Piano: Mevr. L. van Tent

 2. We zingen voor de dienst: ELB 342 (1/4)

 3. We zingen voor de dienst: ELB 342 (2/4)

 4. We zingen voor de dienst: ELB 342 (3/4)

 5. We zingen voor de dienst: ELB 342 (4/4)

 6. We zingen voor de dienst: ELB 262 (1/4)

 7. We zingen voor de dienst: ELB 262 (2/4)

 8. We zingen voor de dienst: ELB 262 (3/4)

 9. We zingen voor de dienst: ELB 262 (4/4)

 10. Woord van welkom door de ouderling van dienst

 11. Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2 (1/4)

 12. Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2 (2/4)

 13. Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2 (3/4)

 14. Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2 (4/4)

 15. Stil gebed Votum & Groet

 16. Zingen: Gezang 484 : 1 en 4 (1/2)

 17. Zingen: Gezang 484 : 1 en 4 (2/2)

 18. Gebed om ontferming

 19. Zingen: ELB 217 (1/3)

 20. Zingen: ELB 217 (2/3)

 21. Zingen: ELB 217 (3/3)

 22. Gebed bij de opening van het Woord

 23. De kinderen mogen naar voren komen Zingen: Projectlied van de 40-dagentijd (couplet van de 6e zondag) Heb je wel gehoord van de Veertig Dagen? Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt? Dat Jezus steun zoekt in gebed In de tuin is niemand die Hem redt Dat is één. Dat is twee. Dat is drie. Dat is vier. Dat is vijf. Dat is zes...

 24. De kinderen gaan naar de nevendienst Het licht, dat aangestoken wordt aan de paaskaars, gaat mee met de kinderen als teken van Gods aanwezigheid, zijn liefde en warmte. We zingen met elkaar:

 25. “Samen in het licht” (1/1)

 26. Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a (1/3) 12 Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? 13 Hoe kun je de HEER vergeten, die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde gegrondvest? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst voor de toorn van je belagers, voor hun pogingen je te vernietigen? Waar blijven die belagers met hun toorn?

 27. Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a (2/3) 14 Weldra wordt de geketende bevrijd; hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf, het zal hem aan niets ontbreken. 15 Ik, de HEER, jullie God, die de zee opzweep, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten, 16 ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van mijn hand, ik die de hemel geplant heb en de aarde gegrondvest, die tegen Sion zeg: ‘Mijn volk ben jij.’

 28. Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a (3/3) 17 Word wakker, word wakker, Jeruzalem, sta op!

 29. Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46 (1/3) 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. 36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!

 30. Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46 (2/3) Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 

 31. Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46 (3/3) 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45 Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’

 32. Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6 (1/3)

 33. Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6 (2/3)

 34. Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6 (3/3)

 35. Verkondiging

 36. Zingen: ELB 224 (1/7)

 37. Zingen: ELB 224 (2/7)

 38. Zingen: ELB 224 (3/7)

 39. Zingen: ELB 224 (4/7)

 40. Zingen: ELB 224 (5/7)

 41. Zingen: ELB 224 (6/7)

 42. Zingen: ELB 224 (7/7)

 43. De kinderen komen terug uit de nevendienst De afbeelding van Jezus die bidt in de tuin van Getsemane wordt op de projectplaat geplakt

 44. Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Bijdrage van de catechisanten Sela - Belijdenis

 45. Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Presentatie van de catechisanten Lena Michelle Korevaar, Tabitha Sonja Elli van den Dool, Adriana Elisabeth van Tent, Sem Johannes Samuël Noordzij

 46. Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Onderwijzing Belijdenis: afwending en toewending. “Wilt u zich afwenden van alle kwaad, van alles wat tegen Gods wil ingaat? En wilt u zich toewenden naar Christus en naar Zijn Rijk dat komt?” Gemeente en catechisanten: “Ja, dat wil ik.”

 47. Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (1/6)

 48. Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (2/6)

 49. Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (3/6)

 50. Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (4/6)