es lyek s lehet s gek az 50 v felettiek sz m ra a k zfoglalkoztat sban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Updated on

Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban. Szombathely , 2012. május 11. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály Leo.lorincz @ bm.gov.hu. Foglalkoztatási célkitűzés. A kitűzött kormányzati cél:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Esélyek és lehetőségek az 50 év felettiek számára a közfoglalkoztatásban Szombathely , 2012. május 11. Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály Leo.lorincz@bm.gov.hu

  2. Foglalkoztatási célkitűzés A kitűzött kormányzati cél: 2020-ig 1 millió új, adózó munkahely létrehozása, 75%-os foglalkoztatási ráta elérésea 20-64 éves korcsoportban. Magyar Munka Terv: • 2012-ben a közfoglalkoztatás és a privát szektor által teremtett munkahelyek közötti arány 80-20% • 2015-re az arány a tervezettek szerint a versenyszféra munkahely-teremtési kapacitásainak megerősödésével kiegyenlítődik

  3. 2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás éve Demográfiai változások: • a következő évtizedekben folyamatosan nőni fog az idősek aránya • problémát jelent az alacsony születésszám és a növekvő elvándorlás • az idősek munkaerőpiacra bekerülésének aránya elmarad a létszámuk növekedésétől (emellett emelkedik a nyugdíjak és az idősek gondozásának terhe) EU 2020 Stratégia öt céljából kettőt az aktív idősödés támogatása nélkül nem lehet megvalósítani.

  4. Idősek foglalkoztatása Forrás: KSH

  5. Idősek foglalkoztatása • Magyarországon az 50 év felettiek munkaerő-piaci szempontból hátrányban vannak a fiatalokkal szemben, szakképzettségük struktúrája nem egyezik meg a helyi munkaerőpiac igényeivel, szakmai ismereteik nem eléggé korszerűek. A munkáltatók körében bizonyos diszkrimináció tapasztalható irányukban. • Az idősek képességeinek kihasználása növeli az őket alkalmazók versenyképességét is. • Az aktív idősödés célja annak előmozdítása,hogy az idős emberek megőrizzék gazdasági, társadalmi-szociális és kulturális aktivitásukat. • Az aktív idősödés lényege, hogy az évek előrehaladásával, egyre többet hozzunk ki magunkból, ne pedig kevesebbet.

  6. Munkavállalást akadályozó tényezők 50 év felett • alacsony iskolai végzettség, illetve elavult szakképzettség, • idegen nyelvtudás és számítástechnikai ismeretek hiánya, • kapcsolati háló kiépítéséhez szükséges képességek hiánya, • önbizalomhiány (félelem a kudarctól), • rossz egészségügyi állapot ( mentális betegségek kialakulása), • mobilitás hiánya ( foglalkoztatásukat a lakhelyükhöz közel kell megoldani), • előítélet (az életkoruk, nemük, származásuk, stb. miatt), • motiváció, munkavállalási hajlandóság hiánya

  7. Foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása Forrás: KSH

  8. Területi különbségek a gazdaságilag aktív népesség megoszlásában Forrás: KSH

  9. Közfoglalkoztatás Mit jelent a közfoglalkoztatás? Az állam átmeneti munkalehetőségetbiztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a köz számára. A közfoglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony, bizonyos elemeiben azonban eltérően szabályozott.

  10. A közfoglalkoztatás funkciója • a munkaügyi központok által a hátrányos helyzetű álláskeresők számára felkínált állások számát gyarapítja, • lehetővé teszi a munkavállalási hajlandóság vizsgálatát (beindul a fekete gazdaság kifehérítése), • lehetőséget ad a munkahelyi tapasztalatszerzésre, és ezáltal az egyéni elhelyezkedési esélyek növelésére, • munkaalkalmat kínál azok számára, akiknek az elhelyezkedése normál (nem támogatott) állásokban kilátástalan, • más lehetőség hiányában biztosítja a nyugdíjjogosultsághoz szükséges munkaviszony megszerzését, társadalombiztosítási ellátásra jogosít,

  11. A közfoglalkoztatás funkciója a munkára képes tartósan munkanélküli személyek rendszeres munkajövedelemhez jutnak, az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti, a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatás ideje alatt a piaci igényeknek megfelelő alap - illetve továbbképzésben részesülnek, amely az elsődleges munkaerőpiacra való visszajutásukat segíti, a mentorok, oktatók közfoglalkoztatásban történő alkalmazása munkalehetőséget jelent a magasan képzett idősebb álláskeresők számára.

  12. 50 év feletti álláskeresők részvétele a közfoglalkoztatásban Forrás: NFSZ

  13. Közfoglalkoztatásban résztvevők megoszlása nem és iskolai végzettség szerint Forrás: NFSZ

  14. Kistérségi startmunka mintaprogramok A közfoglalkoztatásért felelős miniszter olyan mintaprogramokat indíthat el, amelyekben a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók. A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek. A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.

  15. Kistérségi startmunka mintaprogramok 2012. évben 94 - a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján - hátrányos helyzetű kistérség településein valamint miniszteri egyedi döntés alapján további 3 kistérségben indulnak mintaprogramok. A tervezés során 19 megye 1816 települése lett megszólítva. Főbb tevékenységi területek: mezőgazdasági projekt, • növénytermesztés • állattenyésztés • hagyományos tartósítás belvízelvezetés mezőgazdasági földutak rendbetétele bio- és megújuló energiafelhasználás közúthálózat javítása illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, valamint téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.

  16. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!