slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Србија у доба Немањића PowerPoint Presentation
Download Presentation
Србија у доба Немањића

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Србија у доба Немањића - PowerPoint PPT Presentation

muireann-chesney
97 Views
Download Presentation

Србија у доба Немањића

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Србија у доба Немањића

 2. Далеки преци нашег српског народа су Јужни Словени. • У далекој прошлости,живели су северно од планина Карпата. • Населили су се на Балканско полуострво у првој половини 7.века.Досељавање је трајало веома дуго.На ове просторе су их привукли плодно земљиште и погодна клима.

 3. Временом,Срби су се ујединили и створили своју државу. • Прва српска држава звала се Рашка.Простирала се између Ибра,Таре и Зап.Мораве. • Главни град био је Рас ,у близини данашњег Новог Пазара. Србијом је око 2оо година ( 12.-14. века) владала породица Немањић.

 4. Први владар из ове породице био је Стефан Немања

 5. Стефан Немања постигао је велики успех током своје владавине. • Проширио је територију српске државе и ослободио Србију од власти византијског цара. • На престолу га је наследио средњи син Стефан Немањић,познатији као Стефан Првовенчани.

 6. Печат Стефана Немање

 7. За време владавине Стефана Првовенчаног Србија постаје краљевина,а он први српски краљ. • Растко Немањић,најмлађи син Стефана Немање замонашио се,одрекао власти и посветио духовном животу као монах Сава.

 8. На преласку из 13. у 14. век Србијом је владао краљ Милутин.Успешним ратовањем против Византије освојио је Македонију и проширио територију Србије ка југу. • У првој половини 14.века Србијом је владао цар Душан,најмоћнији владар из породице Немањић. У његово доба створена је најмоћнија држава на Балкану.

 9. Цар Душан

 10. Пошто је проширио земљу,Душан је крунисан за цара 1346.године. • Због своје моћи и великог успеха у ратовима и вођењу државе добио је име Душан Силни.

 11. Новчић цара Душана.

 12. Следећи владар био је Душанов син Урош. • Није имао способности владара нити доброг ратника.Српска држава се поделила-није успео да сачува државу. • У народу је прозван Урош Нејаки. • Српско царство се распада на неколико области. • Био је последњи владар из породице Немањић.