Herstelplan PFZW
Download
1 / 17

Herstelplan PFZW Wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Herstelplan PFZW Wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen?. PFZW, Zeist, april 2009. De dekkingsgraad speelt een centrale rol in het herstelplan. Dekkingsgraad:. Markt risico aan beide kanten. Waarde beleggingen Waarde verplichtingen. risico. risico.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Herstelplan PFZW Wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen?' - mufutau-robertson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Herstelplan pfzw wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen

Herstelplan PFZW

Wat zijn de maatregelen en hoe is het plan tot stand gekomen?

PFZW, Zeist, april 2009


De dekkingsgraad speelt een centrale rol in het herstelplan
De dekkingsgraad speelt een centrale rol in het herstelplan

Dekkingsgraad:

Markt risico

aan beide kanten

Waarde beleggingen

Waarde verplichtingen

risico

risico

 • De dekkingsgraad hangt af van de waarde van de beleggingen

 • Sinds invoering van de Pensioenwet is de dekkingsgraad

 • ook gevoelig voor de marktrente

 • 1%-punt rentedaling kost ca. 16% dekkingsgraad

 • PFZW dekt een deel van dit renterisico af

2


Dekkingsgraad daalde in 2008 van 148 naar 92
Dekkingsgraad daalde in 2008 van 148% naar 92%

 • Rendementen op alle zakelijke waarden waren negatief: waarde

 • beleggingen gedaald

 • Rentes zijn sterk gedaald: waarde verplichtingen gestegen

 • Gevolg: sterke daling van de dekkingsgraad

3


Financieel toetsingskader ftk stelt de grenzen
Financieel Toetsingskader (FTK) stelt de grenzen

 • Binnen 5 jaar: herstel uit dekkingstekort (104,5%)

  • Wettelijke grens 3 jaar, Minister van SZW heeft deze termijn

   verlengd tot 5 jaar

  • In dekkingstekort mag niet geïndexeerd worden

 • Binnen 15 jaar: herstel uit reservetekort (123%)

  • De grens voor reservetekort verschilt per fonds

  • De 23% is gebaseerd op het risico van de beleggingen t.o.v. de verplichtingen

 • In het plan gaan we uit van Pensioenwet parameters

  • prijsinflatie: 2,0%

  • loongroei: 3,0%

  • rendement: 6,9%

  • rente: 3,6%

4


Dit zijn onze eigen uitgangspunten
Dit zijn onze eigen uitgangspunten

 • De bestaande financiële opzet geeft reeds herstel

 • We willen indexeringsachterstanden beperken

 • Premieverhoging geeft op korte termijn weinig herstel

  en is schadelijk voor de sector en de economie

 • Bij de te nemen maatregelen wordt een evenwichtige afweging

  van belangen gemaakt

 • Inzet is daarbij te voorkomen dat pensioenen en pensioenrechten

  worden aangetast


Dat heeft tot onderstaand herstelplan geleid
Dat heeft tot onderstaand herstelplan geleid

 • Pensioenregeling wordt niet aangepast

 • Premie- en beleggingsbeleid gehandhaafd

  • Premie (22,5%) meer dan kostendekkend; opslag (2,5%) uit vorige herstelplan

  • Lange termijn beleggingsbeleid geeft bijdrage aan herstel

 • We wijzigen tijdelijk de indexeringsstaffel om achterstand te beperken

  • Dekkingsgraad van 105% of lager: geen indexering

  • Tijdelijke wijziging: dekkingsgraad tussen 105% en 117,5%: 50% indexering

  • NB Dit is leidraad, bestuur besluit elk jaar over de indexering

   Bestuur bereidt zich voor op maatregelen voor situatie waarin

   herstel uitblijft

6


Dit herstelplan geeft de volgende resultaten
Dit herstelplan geeft de volgende resultaten

 • Aan wettelijke vereisten voldaan:

  • Binnen 5 jaar boven minimaal vereist eigen vermogen van 104,5%

  • Binnen 15 jaar boven vereist vermogen van 123%

 • Indexeringsachterstand na 5 jaar 12,7% en na 15 jaar 24,9%

  • Aanname: 3% loongroei per jaar; bij minder loongroei lagere achterstand

7


Tegenvallend herstel kan aanvullende maatregelen vragen
Tegenvallend herstel kan aanvullende maatregelen vragen

 • Economische ontwikkelingen zijn erg onzeker

 • Herstel kan ook langer gaan duren

 • Daarom bereidt het bestuur zich in 2009 voor op pakket

 • aanvullende maatregelen voor het geval dat

  • Extra premieverhoging

  • Versobering van de regeling bij gelijkblijvende premie

  • Verlagen van pensioenen en pensioenrechten

 • Daarbij staan voorop

  • Evenwichtige belangenbehartiging

  • Verlagen van pensioenen en pensioenrechten is een uiterste maatregel

8


De bestaande financi le opzet was vertrekpunt voor het herstelplan
De bestaande financiële opzet was vertrekpunt voor het herstelplan

extra

- F)

volledig

20% + 2,5%

20%

premie-korting

geen

130%

130%

105%

105%

100% reëel

100% reëel

9

Dekkingsgraad


Bestaande financi le opzet geeft reeds herstel
Bestaande financiële opzet geeft reeds herstel herstelplan

 • Gegeven de pensioenwetparameters:

 • Herstelt het fonds in 3 jaar uit dekkingstekort (boven 104,5%)

 • Herstelt het fonds in 10 jaar uit reservetekort (boven 123%)

 • Maar: Indexeringsachterstand loopt fors op: 25,9% na 15 jaar

 • Dus was een aandachtspunt: indexering en evenwichtige

 • belangenbehartiging

10


Welke keuzes hebben we om te sturen
Welke keuzes hebben herstelplanwe om te sturen

Bestuur weegt voor elk stuurmiddel de pro’s en contra’s

tegen elkaar af; uitgangspunt is evenwichtige

belangenbehartiging?

in het herstelplan ingezet:

Langere hersteltermijn

Niet of gedeeltelijk indexeren (staffel tijdelijk aangepast)

Premieopslag (op de premie zat al een opslag uit het vorige plan)

Als herstel tegenvalt:

Premie verhogen

Regeling versoberen bij gelijkblijvende premie

Verlagen pensioenen en pensioenrechten

11


Evenwichtige belangenbehartiging wie levert koopkracht in
Evenwichtige belangenbehartiging herstelplanWie levert koopkracht in?

Wie levert koopkracht in? Onderstaande tabel maakt dit zichtbaar:

koopkracht nu --koopkracht later -

Vanuit dit perspectief treft niet indexeren met name gepensioneerden

en oudere actieven

12


Evenwichtige belangenbehartiging overdrachten van jong naar oud nemen toe door indexering
Evenwichtige belangenbehartiging herstelplanOverdrachten van jong naar oud nemen toe door indexering

Weergegeven variant: 100% indexering boven een dekkingsgraad van 105%

Rode balken: vermogensoverdrachten van jong naar oud in huidige situatie

Gele balken:extra indexering buiten financiële opzet vergroot overdrachten

13


Afwegingen bij tijdelijke wijziging van de indexeringsstaffel

Afwegingen bij tijdelijke wijziging van de indexeringsstaffel

Pro’s:

 • In lijn met reële ambitie: streven naar volledige indexering

 • Beschermt koopkracht: koopkracht gepensioneerden wordt geraakt als we niet

 • indexeren, oudere actieven lopen dit risico ook

 • Verkleint indexeringsachterstand: achterstand kan oplopen indien herstel lang

 • uitblijft

  Contra’s:

 • Geeft risico op zwaardere maatregelen: nu gegeven indexering moet bij “zwaar

 • weer” mogelijk later worden afgestempeld

 • Vergroot generatieoverdrachten: door te indexeren groeien generatieoverdrachten

 • van jong naar oud

 • Is afwijking van huidig beleid: bij dekkingsgraad tussen 105% en 117,5% wordt

 • meer geïndexeerd

14


Resultaat indexeringsstaffel wordt tijdelijk aangepast
Resultaat: indexeringsstaffel wordt tijdelijk aangepast indexeringsstaffel

Groen: normale indexeringsstaffel

Rood: tijdelijke aanpassing staffel

extra

volledig

helft

15

130%

130%

105%

105%

100% reëel

100% reëel

117,5%

Dekkingsgraad


Impact van de economie op het herstel is groot
Impact van de economie op het herstel is groot indexeringsstaffel

 • De economische ontwikkelingen zijn onzeker

 • We gaan uit van het Pensioenwet-scenario (PW)

 • Maar het kan ook erg tegenvallen; herstel duurt dan te lang

 • Het bestuur bereidt zich dan ook voor op te nemen aanvullende maatregelen

16


Tegenvallend herstel kan aanvullende maatregelen vragen1
Tegenvallend herstel kan aanvullende maatregelen vragen indexeringsstaffel

 • Extra premieverhoging

 • Versobering van de regeling bij gelijkblijvende premie

  • Verlagen opbouwpercentage

  • Verhogen pensioenleeftijd

  • PP weer volledig in risicodekking

  • Verlagen NCP-overgangsrechten

 • Verlagen van pensioenen en pensioenrechten

 • Daarbij staan voorop

  • Evenwichtige belangenbehartiging

  • Verlagen van pensioenen en pensioenrechten is een uiterste maatregel

17