ast d v integrovan ch dopravn ch syst mech r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Účast ČD v integrovaných dopravních systémech ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Účast ČD v integrovaných dopravních systémech ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Účast ČD v integrovaných dopravních systémech ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Účast ČD v integrovaných dopravních systémech ČR. Ing. Richard Baxa Ing. Vladimír Peléšek. Obecné základní principy účasti ČD v IDS. Jednotný regionální systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Účast ČD v integrovaných dopravních systémech ČR' - moya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ast d v integrovan ch dopravn ch syst mech r

Účast ČD v integrovaných dopravních systémech ČR

Ing. Richard Baxa

Ing. Vladimír Peléšek

.

obecn z kladn principy asti d v ids
Obecné základní principy účasti ČD v IDS

Jednotný regionální systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy

Jednotný a jednoznačný přepravně tarifní systém umožňující zachování technologické kompatibility při odbavení a kontrole na železnici

Jednoznačná vůle objednatelů regionální dopravy k integraci ČD při zachování zájmů MD v oblasti dálkové dopravy

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

ast d v typech ids
Účast ČD v typech IDS
 • Uznávání jízdenek MHD podle objednávky správního orgánu města na jeho území a v blízkém okolí (IDS Ta)
 • Dopravní svazy (VYDIS)
 • Systémy s KÚ jako koordinátory (IDSOK)
 • Systémy se samostatnými organizátory (PID, ODIS, IDS JMK,IREDO, IDOK, IDOL, IDP, IDS Pk,ZID)

Právní forma samostatných organizátorů

* příspěvkové organizace kraje

* s.r.o. ve 100 % vlastnictví kraje

* s.r.o. kraje ve spoluvlastnictví s městem

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

syst my ids s ast d
Systémy IDS s účastí ČD

IDS 2011

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

syst my ids s ast d1
Systémy IDS s účastí ČD

V současnosti 1141 tarifních bodů na železniční síti ČD

IDS 2010

146

0

181

90

44

176

88

158

45

36

5

15

6

161

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

pod l zaintegrovan ch trat d v voj
Podíl zaintegrovaných tratí ČD - vývoj

Největší změny od května 2010:

IDS JMK: Znojemsko od 1.7.10 jedn. jízdenky z UNIPOK od 5/10

IREDO: KH kraj západ od 13.6.10

PID: přeprava “zdarma“

Zastavení provozu na tratích 245, 017, 296, 326

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

p epravn v kon milion osobokilometr
Přepravní výkon (milionů osobokilometrů)

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

po et p epraven ch osob ids milion j zd
Počet přepravených osob IDS (milionů jízd)

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

po et p epraven ch osob celkem d milion
Počet přepravených osob celkem ČD (milionů)

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

slide10

Podíl jednotlivých IDS na přepravním výkonu

Celkem ČD měly v roce 2010 účast ve 12 systémech IDS.

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

skladba j zdenek ve vlac ch pid v praze
Skladba jízdenek ve vlacích PID v Praze

% jízdních dokladů PID

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

j zdn doklady ids na eleznici
Jízdní doklady IDS na železnici
 • bezkontaktní čipové karty vydané dopravci / samosprávou
 • jednotlivé/předplatní jízdenky vydané cizími dopravci
 • předplatní jízdenky vydané na nádraží z pokladny UNIPOK
 • jednotlivé/předplatní jízdenky vydané ve vlaku z POP

Ve vlaku z POP: IREDO, IDSOK,IDOL

Čipové karty: PID, IDP, IDOL

Předplatní UNIPOK: PID, ODIS, IDS JMK VYDIS, IREDO, IDSOK

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

principy d lby tr eb v syst mech ids
Principy dělby tržeb v systémech IDS:
 • Naturální jednice (dopravní výkony v mkm, vozkm)
 • Přepravní + anketní průzkumy (% podíl jízdenek IDS, výpočet oskm, podíl tržeb v zóně)
 • Indexované historické tržby
 • Smluvní úhrada (fixní paušál, % ze společných tržeb)

Vybrané ekonomické ukazatele:

Statistické tržby za účast ČD v IDS v roce 2010…………………. 524,38 mil Kč

Výtěžnost ČD za účast v IDS v roce 2010………………………… 0,65 Kč / oskm

Hospodářský výsledek 2010 (ČD celkem) ………………………..… 9 milionů Kč

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

strategick c le d do budoucna
Strategické cíle ČD do budoucna

a) Tržní orientace, ziskovost

* kompenzace požadovaných slev

* dobré financování, efektivní provoz

b) Orientace na zákazníka

* objednatel (kraj)

* cestující

c) Konkurenceschopnost vůči ostatním dopravcům

* tarifní

* kvalita přepravy

* úhrada našich služeb od cizích dopravců

Ing. Richard Baxa: Účast ČD v IDS ČR

slide15

Děkujeme za pozornost

Ing. Richard Baxa

Ing. Vladimír Peléšek

České dráhy a.s. – Generální ředitelství

Tel.: 972 232 769

baxa@gr.cd.cz

pelesek@gr.cd.cz