sulama su yu kal tes ve tuzluluk
Download
Skip this Video
Download Presentation
SULAMA SU YU KALİTESİ VE TUZLULUK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

SULAMA SU YU KALİTESİ VE TUZLULUK - PowerPoint PPT Presentation


 • 460 Views
 • Uploaded on

SULAMA SU YU KALİTESİ VE TUZLULUK. Prof.Dr.Belgin ÇAKMAK. Neden su kalitesi?. Sulama projelerin de, bitki su ihtiyacının karşılanmasında, s uyun miktarının yeterliliği yanında kalitesi nin de sulamaya uygunluğu önemlidir. Suyun kalitesi bitkiye ve toprağa etki eder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SULAMA SU YU KALİTESİ VE TUZLULUK' - moswen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neden su kalitesi
Neden su kalitesi?
 • Sulama projelerinde, bitki su ihtiyacının karşılanmasında, suyun miktarının yeterliliği yanında kalitesinin de sulamaya uygunluğu önemlidir.
 • Suyun kalitesi bitkiye ve toprağa etki eder.
 • Bitkiye etkisi; toplam tuzluluk etkisi ve toksik etki şeklinde olur.
 • Toprağa etkisi; toprağın fiziksel özelliklerini bozma şeklinde olur.
toplam tuzluluk etkisi
Toplam tuzluluk etkisi?
 • Çözelti içerisindeki tüm iyonların (anyon ve katyonlar) oluşturduğu etkidir. Bu etkiye “ozmotik etki” de denir. Suda eriyebilen tüm katıların toplam etkisidir.
 • Tuzlar çözelti içerisinde bir basınç oluştururlar, buna “ozmotik basınç” adı verilir.Bu basınç bitkinin kökleri ile topraktan suyu alırken yenmek zorunda olduğu bir kuvvettir.
 • Yüksek ozmotik basınç yani yüksek tuzluluk etkisinde bitki suyu almakta zorlanır ve gereksinim duyduğundan daha az su alabilir, bu olayafizyolojik kuraklık denir.
 • Daha az su kullanımı ise verimde ve meyve kalitesinde azalmaya neden olur.
toksik zehir etki
Toksik (zehir) etki
 • Toksik etki, çözelti içerisindeki iyonların bireysel etkisidir.
 • Toplam tuzluluk düşük olsa dahi bazı iyonların yüksek konsantrasyonda bulunmaları bitkide verim ve meyve kalitesi kötüleşmelerine neden olabilir.
 • Bu iyonlardan en önemlileri CO3=, HCO3-, Cl-, B ‘dur.
 • CO3= ve HCO3- özellikle yağmurlama sulamada önemlidir.
 • Cl- yapraklarda birikerek yaprak yanmasına neden olur.
 • B, <1 ppm düzeyinde olumsuz etki yapmazken, >4 ppm düzeyinde hemen tüm kültür bitkileri için zararlı etkiye sahiptir.
sulama suyu kalitesinin tayini in yap lan lemler
Sulama Suyu Kalitesinin Tayini İçin Yapılan İşlemler
 • Su örneklerinin alınması
 • Sulama suyu elektriksel iletkenliğinin ve pH sının ölçülmesi
 • Kimyasal analizler
 • Sulama suyu kalite kriterlerinin belirlenmesi
 • Sulama suyu kalitesinin sınıflandırılması
su rneklerinin al nmas
Su örneklerinin alınması
 • Sulama sularının doğru olarak sınıflandırılması için örneklerin usulüne uygun olarak alınması önemlidir.
 • Laboratuvar analizleri için yaklaşık 2 litre su gereklidir. Akarsudan yada rezervuarlardan örnekler, suyun durgun olmadığı akışın olduğu bölümlerden, kuyulardan ise suyun bir süre akıtılmasından sonra alınır.
 • Plastik yada cam şişelere, şişenin örnek ile iyice yıkanmasından sonra alınır. Su örneği en kısa sürede (aynı gün) laboratuvara teslim edilmeli ve analizlere de hemen başlanmalıdır.
elektriksel iletkenli in ec l lmesi
Elektriksel iletkenliğin (EC) ölçülmesi
 • EC değeri suda erimiş toplam tuz miktarının iyi bir göstergesidir. Bu nedenle EC değeri kolay ölçülebilir olması nedeniyle sulardaki toplam tuzluluğun belirtilmesinde sıkça kullanılır.
 • Bu amaçla geliştirilen EC metre cihazları ile ölçülür ve direnç (ohm) in tersi olarak mho/cm şeklinde ifade edilir.
 • 25oC’de mmhos/cm=dS/m olarak ifade edilir.
 • ΣK(meq/l)/EC(dS/m)=10(12) ilişkisi vardır.
sulardaki ph de erinin l lmesi
Sulardaki pH değerinin ölçülmesi
 • Sulama sularının asit, nötr yada bazik durumunu saptamak amacıyla pH değeri tayin edilir.
 • Bu değer sudaki erimiş tuzların hidrojen iyonları konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır.
 • pH 7’den küçükse çözelti asit, 7’den büyük ise bazik, 7 ise nötr’dür.
 • Çözeltinin pH değeri, bu amaç için geliştirilmiş olan pH metre cihazı ile ölçülür.
 • Sulama sularının pH değeri genelde 6.5 ila 8.5 arasında değişir.
sulama sular nda yap lan kimyasal analizler
Sulama sularında yapılan kimyasal analizler
 • Anyonlar (Cl-, CO3=, HCO3-, SO4=, NH3-)
 • Katyonlar (Na+, K+, Ca++, Mg++)
 • Analiz sonuçları meq/l, ppm yada mg/l olarak ifade edilir.

ppm = meq/l x 64

meq/l = (EC mmhos/cm) x 10

ppm = mg/l = (EC mmhos/cm) x 640

sulama suyu kalite kriterlerinin belirlenmesi
Sulama suyu kalite kriterlerinin belirlenmesi
 • Suda eriyebilir tuzların toplam konsantrasyonu

Elektriksel iletkenlik (EC) şeklinde ifade edilir.

 • Na+ iyonunun diğer katyonlara oranı

%Na=(Na+/ΣK) x 100

SAR=Na+/√[(Ca+++Mg++)/2]

 • Bor yada diğer toksik iyonların konsantrasyonu
 • Ca++ ve Mg++ ilişkin bikarbonat konsantrasyonu

RSC=(CO3=+HCO3-)-(Ca+++Mg++)

sulama suyu kalitesinin s n fland r lmas
Sulama suyu kalitesinin sınıflandırılması
 • Sulama suyu kalitesinin sınıflandırılması amacıyla çok sayıda araştırıcı tarafından geliştirilmiş pek çok sınıflandırma sistemi bulunmaktadır.
 • Ülkemizde uzun yıllardır bu amaçla ABD Tuzluluk Lab. Sınıflandırma Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde sular toplam tuzluluk (EC) ve SAR değerlerine göre sınıflandırılırlar.
slide14
Toplam tuzluluk açısından sular;
 • düşük tuzlu 0-0.25 dS/m;
 • Orta tuzlu 0.25-0.75 dS/m;
 • Yüksek tuzlu 0.75-2.25 dS/mve
 • Çok yüksek tuzlu >2.25 dS/m
 • Sodyumluluk açısından sular;
 • ;
 • düşük sodyumlu 0-10 meq/l;
 • Orta sodyumlu 10-18 meq/l;
 • Yüksek sodyumlu 18-26 meq/lve
 • Çok yüksek sodyumlu >26 meq/l
ad