Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Žmogaus socialinė raida sociokultūriniame kontekste. Dalykas ” Įvadas į vaiko globą ir sociokultūrinį ugdymą”. Lekt. Auksė Petruškevičiūtė 2010 m. Paskaitos tema: Žmogaus socialinė raida sociokultūros kontekste Tikslas: išnagrinėti socialinės raidos sampratą ir ypatumus. RAIDOS SAMPRATA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - moswen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

Žmogaus socialinė raidasociokultūriniame kontekste

Dalykas ” Įvadas į vaiko globą ir sociokultūrinį ugdymą”

Lekt. Auksė Petruškevičiūtė

2010 m.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste


Raidos samprata
RAIDOS SAMPRATA kontekste

 • Tai priemonė pagerinti gyvenimą. Ar tai tik materiali priemonė?

 • Aristotelis: “Matyt, turtas nėra gėris, kurio mes siekiame, nes jis yra naudingas tik kažkam kitam”. Žmogaus gyvenimo tikslas turi būti nukreiptas į gėrį.


Xvii a seras williamas petty vienas pirm j ekonomist
XVII a. seras Williamas Petty (vienas pirmųjų ekonomistų)

Išskyrė šiuos raidos aspektus:

 • Visuotinis saugumas ir

 • Kiekvieno žmogaus ypatinga laimė


Ekonomistas w arthuras lewisas 1955 m teig
Ekonomistas W. Arthuras Lewisas 1955 m. teigė:

Ekonomikos augimas turi:

 • pagerinti ir materialius, ir kultūrinius žmogaus gyvenimo standartus,

 • suteikti moterims ir vyrams lygias galimybes.

  Išvada: reikia rūpintis ne tik materialine žmonių gerove , bet ir kultūrinėmis vertybėmis.


Sid m kite
ĮSIDĖMĖKITE

 • EKONOMIKOS AUGIMAS – tai tik sudedamoji žmogaus socialinės raidos dalis.

 • Ekonomikos pažanga savaime negarantuoja socialinės visų visuomenės sluoksnių pažangos (investicija į karo pramonę korupcija ir kt. )

 • Ekonomikos pažanga yra būtina žmogaus socialinės raidos sąlyga.


Mogaus socialin raida daugiamatis procesas
Žmogaus socialinė raida – daugiamatis procesas

 • Procesas, kuris plečia žmogaus pasirinkimo galimybes.

 • Galima rinktis iš daugybės alternatyvų, kurios laikui bėgant kinta, tačiau žmogus privalo turėti galimybę pasirinkti tris pagrindinius dalykus. Kokius?Trys pagrindiniai mogaus socialin s raidos dalykai
Trys pagrindiniai žmogaus socialinės raidos dalykai kitų pasaulio šalių.

 • Ilgai ir sveikai gyventi.

 • Įgyti žinių

 • Apsirūpinti ištekliais, reikalingais normaliam gyvenimo lygiui pasiekti.


Papildomos pasirinkimo galimyb s
Papildomos pasirinkimo galimybės: kitų pasaulio šalių.

 • politinės, ekonominės, socialinės laisvės,

 • galimybės kurti ir gaminti,

 • gyventi gerbiant save ir turint žmogaus teisių garantijas.


Mogus socialin s raidos vertyb
Žmogus – socialinės raidos vertybė kitų pasaulio šalių.

Raida – tai ne tik pažanga žmogui, bet ir paties žmogaus pažanga.

Žmogus laikomas soc. raidos tikslu ir priemone.

Tai:

 • pažanga žmogui

 • žmogaus pažanga,

 • pažanga, už kurią atsakingas žmogus.


Raida suteikia mogui laisv rinktis
Raida suteikia žmogui laisvę rinktis. kitų pasaulio šalių.

O ką rinktis?

Žmogus turi nuspręsti PATS.


Mogaus soc raida dvipus
Žmogaus soc. raida dvipusė: kitų pasaulio šalių.

 • Ugdomi žmogaus fiziologiniai, psichologiniai, protiniai ir profesiniai gebėjimai.

 • Įgyti gebėjimai sudaro sąlygas juos panaudoti kultūrinėje, ekonominėje, politinėje veikloje.

  Svarbu, kad būtų išlaikomas gebėjimas užtikrinti gerovę dabartinei ir ateities kartoms.


Mogaus soc raida grind iama tokiais principais
Žmogaus soc.raida grindžiama tokiais principais: kitų pasaulio šalių.

 • Produktyvumu

 • Lygybe

 • Didesnių galimybių suteikimu

 • Tolydumu


Mogaus soc raidos principai
Žmogaus soc.raidos principai: kitų pasaulio šalių.

 • Produktyvumas.

  Svarbu ir ugdyti žmogaus gebėjimus ir sudaryti sąlygas juos panaudoti. Tai ne tik investicijos į žmogaus sveikatą, išsilavinimą, būstą. Reikalinga tokia aplinka, kurioje jis atskleistų savo gebėjimus ir juos panaudotų kūrybiškai.


Mogaus soc raidos principai1
Žmogaus soc.raidos principai: kitų pasaulio šalių.

 • Lygybė.

  Tai plačių veiklos galimybių sudarymas nepriklausomai nuo lyties, tautybės, gyvenamosios vietos, amžiaus, religijos.

  Lygybė, tai nereiškia vienodo raidos rezultato, kuris priklauso nuo individualių žmogaus gebėjimų.


Mogaus soc raidos principai2
Žmogaus soc.raidos principai: kitų pasaulio šalių.

 • Didesnių galimybių suteikimas

  Raida, tai ne tik pažanga žmogui, bet ir paties žmogaus pažanga. Žmogus neturi būti tik pašalpų ir pagr. socialinių garantijų gavėjas. Jis turi gauti galimybę aktyviai veikti ir dalyvauti priimant sprendimus, kurie formuoja jo gyvenimą.


Mogaus soc raidos principai3
Žmogaus soc.raidos principai: kitų pasaulio šalių.

 • Tolydumas

  Visuomenė turi būti atsakinga už savo sprendimus ir išlaikyti gebėjimą užtikrinti gerovę bei pasirinkimo galimybes tiek tarp dabarties ir ateinančių kartų, tiek tarp tos pačios kartos žmonių.


Mogaus soc raidos matavimai
Žmogaus soc.raidos matavimai kitų pasaulio šalių.

 • Sunku įvertinti tokią raidą, tačiau mokslininkai sukūrė metodą, kuris apima pagrindines žmogaus pasirinkimo galimybes ir išreiškia šalies ekonominę pažangą.

 • Kokios pagrindinės pasirinkimo galimybės?


Mogaus gerov priklauso ne tik nuo pajam dyd io bet ir kaip jos naudojamos
Žmogaus gerovė priklauso ne tik nuo pajamų dydžio, bet ir kaip jos naudojamos.

 • Esmė ne tik ugdymas, bet ir tai, kokią naudą iš jo gauna žmogus.


Socialin s raidos indeksas
Socialinės raidos indeksas ir kaip jos naudojamos.

Apskaičiuojamas remiantis tarptautiniais palyginamaisiais duomenimis.

 • Gyvenimo trukmė

 • Išsimokslinimo pasiekimas

 • Gyvenimo lygis


Socialin s raidos indeksas1
Socialinės raidos indeksas ir kaip jos naudojamos.

 • Pagal šį indeksą sprendžiamą apie socialinį žmogaus pragyvenimo lygį valstybėje.

 • Indeksas naudojamas nustatyti ar valstybė yra išsivysčiusi ir matuoti ekonominės politikos įtaka gyvenimo kokybei.

 • Indeksą 1990 sukurė Nobelio premijos lauretas indas Amartya Sen ir pakistanietis Mahbub ul Haq padedant anglams Gustav Ranis bei Meghnad Desai.

 • Nuo sukūrimo indeksas naudojamas Jungtinių Tautų vystymo programoje (United Nations Development Programme) pateikiant kasmetinę ataskaitą apie Žmogaus socialinę raidą (Human Development Report) pasaulio valstybėse.


Socialin s raidos indeksas2
Socialinės raidos indeksas ir kaip jos naudojamos.

 • Pagrindinės dimensijos atitinka tris pagrindines žmogaus soc.raidos sąlygas.

 • Gyvenimo trukmė ir išsilavinimas – tai soc.raidos tikslai.

 • Pajamos- tai priemonė šiems tikslams pasiekti.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste
Į pirmąjį valstybių dešimtuką, atspindintį didžiausią žmogiškojo potencialo raidą, pateko (iš viso buvo 170 valstybių):

 • 1. Islandija

 • 2. Norvegija

 • 3. Australija

 • 4. Kanada

 • 5. Airija

 • 6. Švedija

 • 7. Šveicarija

 • 8. Japonija

 • 9. Olandija

 • 10. Prancūzija

 • JAV į pirmąjį dešimtuką nepateko – ji užėmė 12 poziciją.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

Pagal Jungtinių Tautų plėtros programos Žmogaus socialinės raidos 2009 m. pranešime paskelbtą 2007 m. Žmogaus socialinės raidos indeksą (angl. Human development index) 1 balo sistemoje pirmauja šios valstybės:

1. Norvegija (0,971).

2. Australija (0,970).

3. Islandija (0,969).

4. Kanada (0,966).

5. Airija (0,965)

 • Detaliau žr.:United Nations Development Programme: Human Devepment report 2009, in: http://hdr.undp.org/en/statistics/; visas 2009 m. pranešimas – http://hdr.undp.org/en/


Kitoks socialin s raidos apskai iavimo metodas neatrastas
Kitoks socialinės raidos apskaičiavimo metodas neatrastas.

 • Žmogaus soc.raida turi didelę politinę reikšmę. Galima įvertinti ir įsivertinti.

 • Žmogaus soc.raida gali būti skaičiuojama ir regiono lygmeniu.


U duotis
Užduotis. neatrastas.

 • Pagal Laimės indeksą, BVP, Ekonominės laisvės indeksą, Žmogaus socialinės raidos indeksą pirmąsias penkias vietas užimančios valstybės (Pateikite remdamiesi informacijos šaltiniais).


Socialin atskirtis
SOCIALINĖ ATSKIRTIS neatrastas.

Tai įvairių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros procesuose:

 • politiniame,

 • socialiniame,

 • ekonominiame ir

 • kultūriniame šalies gyvenime.


Socialin s atskirties prie astys skiriamos ios trys grup s
Socialinės atskirties priežastys. Skiriamos šios trys grupės:

 • Teisinės politinės. Susijusios su politiniais ir teisiniais barjerais, kurie užkerta žmonės realizuoti savo teises.

 • Ekonominės socialinės.

 • Kultūrinės psichologinės. Susijusios su tam tikrais psichologiniais stereotipais, įtakojančiais žmonių bendravimą. Tai priklauso nuo šeimos ir bendruomenės kultūros.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste


Ra tingumas ir socialin raida
Raštingumas ir socialinė raida kūrimas.

 • Raštingumas lemia žmogaus sveikatą, gerovę, dažnai tampa pajamų šaltiniu, praplečia galimybes dalyvauti socialiniame., ekonominiame, politiniame ir kultūriniame gyvenime.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

 • Raštingumas kūrimas. – tai žmogaus sugebėjimas keistis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti visuomenėje priimtomis priemonėmis.

 • Raštingumas yra sudėtinė išsimokslinimo dalis.


Vietimas
Švietimas kūrimas.

 • Tai vienas svarbiausių soc. raidos aspektų.

 • Švietimo tikslas- perduoti pasaulinės ir tautos kultūros sukauptą patirtį, papročius, tradicijas, padėti augančiai kartai integruotis į visuomenę.


Mogaus socialin raida sociokult riniame kontekste

Švietimo institucijų funkcijos: kūrimas.

 • Kutūros puoselėtojos ( perduoti visuomenės kultūrą iš kartos į kartą);

 • Socialinės kaitos iniciatorės.Socialin s rizikos eima
Socialinės rizikos šeima kūrimas.

Šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų:

 • piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis,

 • priklausomas nuo azartinių lošimų,

 • dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę, ar seksualinę prievartą,

 • gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir saugumui.


Literat ros s ra as
Literatūros sąrašas kūrimas.

 • Leonavičius J. “Sociologijos žodynas” .- V:Academia, 1993

 • “Žmogaus socialinė raida”(vadovėlis aukštosioms mokykloms).-Homo liber.Vilnius, 2001 http://hdr.undp.org/en/statistics/; visas 2009 m. pranešimas – http://hdr.undp.org/en/

 • http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061113093726.htm

 • http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_quer/hqi_fp.htm

 • http://www.forbes.com/2010/07/14/world-happiest-countries-lifestyle-realestate-gallup-table.html