Welkom op de ouderavond
Download
1 / 29

Welkom op de ouderavond - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Welkom op de ouderavond. Havo-4 en Vwo-4 en 5. Ouderavond 26 september 2011 Havo-4 en Vwo-4 en -5. * voorlichting Tweede Fase. * kennismaking met de mentor. Wat is er anders?. Profielen CM, EM, NG en NT Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom op de ouderavond' - moses


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Welkom op de ouderavond

Welkom op de ouderavond

Havo-4 en Vwo-4 en 5


Ouderavond

26 september 2011

Havo-4 en Vwo-4 en -5

* voorlichting Tweede Fase

* kennismaking met de mentor


Wat is er anders
Wat is er anders?

 • Profielen CM, EM, NG en NT

 • Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel

 • Nieuwe vakken: bijv. ckv, bsm

 • Studiewijzers en programmaplanners, PTA

 • Invloed examen al (in beperkte mate) merkbaar

 • Toetsweken

 • Toetsen over grotere delen van de stof

 • Praktische opdrachten, handelingsdelen, PWS

 • E-uren


Overzicht schooljaar 2011 2012
Overzicht schooljaar 2011-2012

 • 4 periodes die afgesloten worden met een toetsweek:

  • toetsweek 1: 31 oktober - 7 november 2011

  • toetsweek 2: 16 januari - 23 januari 2012

  • toetsweek 3: 21 – 28 maart 2012

  • herkansing voor 1 vak na iedere toetsweek

  • toetsweek 4: 19 - 26 juni 2012 (GEENherkansingsmogelijkheid)


Examencijfer 1
Examencijfer(1)

Het examen per vak bestaat uit :

 • Centraalexamencijfer (CE)

 • Schoolexamencijfer (SE):

  gewogen gemiddelde van alle toetsen en praktische opdrachten

  - in havo-4 (jaarresultaat=SE1) en 5

  - in vwo-4 (jaarresultaat=SE1), 5 en 6


Examencijfer 2
Examencijfer(2)

 • Eindcijfer = (SE + CE)/2

 • Sommige vakken hebben geen CE, in dat geval geldt: SE-cijfer = eindcijfer

 • Een aantal van die vakken vormt samen één SE-cijfer (het combinatiecijfer):

  - havo: maat, lv, PWS.

  - vwo: (kcv), lv, anw, maat, PWS.


Toetsen
Toetsen

 • 1 herkansing per toetsperiode, behalve na toetsweek 4

 • Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar mogen niet herkanst worden

 • Herkansingstoetsen en gemiste toetsen worden afgenomen in het 2e tijdvak

 • Handelingsdeel (o.a maatschappelijke stage) te laat ingeleverd? Dan geen herkansing toegestaan


Regels rond toetsen en examens
Regels rond toetsen en examens

 • Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de examenzaal !! (beslist geen mobiele telefoons in de examenzaal!!)

 • te laat (tot een half uur!) bij schriftelijke toets, maar … geen extra tijd

 • bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0


Ziekte tijdens de toetsweek
Ziekte tijdens de toetsweek

 • ouders of verzorgers bellen rechtstreeks met teamleider (TL) of directielid (niet het antwoordapparaat inspreken)

 • volgende dag ziek, danweerbellen

 • inhalen nadat een ondertekende verklaring wordt ingeleverd bij de TL (formulier bij de TL verkrijgbaar of te downloaden)


Pta klas 4 p rogramma van t oetsing en a fsluiting
PTA klas 4 (Programma van Toetsing en Afsluiting)

 • geeft per vak aan welke toetsen meetellen voor het SE

 • beschrijft summier de leerstof van die SE-toetsen

 • beschrijft de weging van de toetsen en praktische opdrachten

 • bevat het examenreglement met o.a. de “slaag/zakregeling”

 • kan worden gedownload van de website van de school en staat op TeleTOP.


Programmaplanner per vak
Programmaplanner per vak

 • beschrijft per vak de leerstof en weging van alle toetsen en praktische opdrachten in klas 4

 • kan worden gedownload van de website van de school en staat op TeleTOP


Studiewijzer per vak
Studiewijzer per vak

 • beschrijft leerstof per week of per les

 • staat op TeleTOP


Combinatiecijfer
Combinatiecijfer

 • toetsen van de combinatievakken (Lv,anw, kcv en maat) mogen niet herkanst worden

 • onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet lager dan een 4 zijn

 • combinatiecijfer is belangrijk voor compensatie!


Combinatiecijfer havo
Combinatiecijfer (HAVO)

 • - maatschappijleer: 6,5 7

  - levensbeschouwing: 5,6 6

  - profielwerkstuk: 6,5 7

 • Combicijfer: (7 + 6 + 7)/3 = 6,7 7


Bevorderingsnorm
Bevorderingsnorm

 • een leerling is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de slaagnorm van het eindexamen

 • alle overige leerlingen zijn “in bespreking”


Overgang volgens slaagnorm
Overgang volgens slaagnorm

 • alle vakken voldoende

 • één 5 en de overige vakken voldoende

 • één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6

 • twee vakken een 5, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6

 • één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6

 • Ne, En, Wi maximaal één 5


Verzwaring slaagnorm
Verzwaring slaagnorm

 • gemiddelde van alle niet-afgeronde cijfers voor de vakken op het Centraal Schriftelijk Examen moet 5,5 of hoger zijn

 • ten hoogste één 5 als eindcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde (gaat in per schooljaar 2012 – 2013)


Gevolgen toepassing slaagnorm
Gevolgen toepassing slaagnorm

Werk nu al voor compensatiepunten:

 • gemiddelde overgangscijfer

 • toetsen die direct meetellen voor SE (anw, bsm, kcv, lv, maat, wisD en in)

 • profielwerkstuk (vanaf eind havo-4/vwo-5)

 • praktische opdrachten


Knelpunten voor de leerlingen
Knelpunten voor de leerlingen

 • op tijd beginnen en stof goed bijhouden

 • praktische opdrachten op tijd inleveren

 • overzicht houden en plannen!!

 • effectief studeren (e-uren, thuis)

 • optimaal rendement uit de lessen halen


E uren waarom
E-uren: waarom?

 • 1000 uren-norm

 • Gevolg: aantal contacturen wordt per week aangevuld tot 34 met maximaal 9 e-uren (behalve in de toetsweken)


E uren hoe en waar
E-uren: hoe en waar?

 • Leerling bepaalt zelf voor welke vakken en aan welke opdrachten er in de e-uren wordt gewerkt

 • Een groot deel van de opdrachten – basisopdrachten(“huiswerk”), extra opdrachten -zijn te vinden in TeleTOP

 • Leerling bepaalt zelf wanneer. Bij voorkeur tussenuren opvullen

 • In de mediatheek en het OLC (open leercentrum)


E uren een voordeel
E-uren: een voordeel?

 • Een voordeel voor de leerlingen als de e-uren effectief worden ingezet !!

 • Effectieve invulling van tussenuren

 • Meer continuïteit in het dagelijkse werk op school

 • Minder of zelfs geen schoolwerk thuis te doen

 • Verhoging van de kwaliteit van het gemaakte werk

 • Mogelijkheid om lesstof direct te verwerken

 • Ruimte voor ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

 • Mogelijkheid om samen te werken


E uren wat is er te doen
E-uren: wat is er te doen?

 • Basisopdrachten (“huiswerk”)

 • Extra opdrachten (zwakke vakken of onderdelen van vakken)

 • Profielwerkstuk

 • Praktische opdrachten

 • Boeken lezen voor Nederlands en moderne vreemde talen

 • Voorbereiding toetsweken


Begeleiding
Begeleiding

 • mentor - eerste aanspreekpunt

 • teamleider

 • decaan - profielkeuze, vervolgopleiding

  - proefstuderen (voor havo-4 en vwo-5)

  - opleidingenavond, dinsdag 29 november 2011


Na de pauze bijeenkomst met de mentor

Havo-4

Cne lok. 216

Dln lok. 131

Hmk lok. 104

Hei lok. 013

Mid lok. 136

Mty lok. 128

Sjo lok. 201

Vwo-4 en -5

Bgd lok. 117

Bor lok. 103

Dkw lok. 215

Lin lok. 101

Mei lok. 105

Nch lok. 206

Pte lok. 012

Snd lok. 112

Bew lok. 205

Mty lok. 128

Rur lok. 029

Scc lok. 126

Wih lok. 030

Na de pauze: bijeenkomst met de mentor

Wie is de mentor ? Zie overzichten bij de ingang van de aula.ad