Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SBEP PowerPoint Presentation

SBEP

318 Views Download Presentation
Download Presentation

SBEP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SBEP ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI TİCARET www.sosyalbilgievi.tr.cx

  2. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI • GENEL BİLGİLER: • ------------------------------ • Mal ve Hizmetlerin belirli bir değer karşılığında alınıp • satılmasına TİCARET denir. • Bu ticaret,ülke sınırları içinde yapılırsa İÇ TİCARET , ülke • sınırları dışında yapılırsa DIŞ TİCARET denir. • GENEL KAVRAMLAR: • ------------------------------ • İthalat Kavramı • Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasıdır.Ülkemizde en • büyük ihracat limanı,İzmir Limanı’dır.Bunun en önemli • nedenleri; • a) İzmir’in içinde bulunduğu Ege Bölgesi ürünleri’nin • (Zeytin, Üzüm,Haşhaş,Tütün,İncir ve Pamuk) diğer • devletler tarafından çok talep görmesi ve bu ürünlerin • en kısa sürede İzmir Limanı’na ulaştırılmasıdır. • b) Hinterland (Ard Bölge) ‘ın geniş olması • B) İthalat Kavramı • Bir ülkenin başka ülkelerden mal satın almasıdır.Ülkemizde • en büyük ithalat limanı,İstanbul Limanı’dır.Bunun en • önemli nedenleri; • a) Önemli Coğrafi Konum üzerinde bulunması • b) Hinterland (Ard Bölge) ‘ın geniş olması

  3. ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİ ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİ ----------------------------- I-Tarımsal Ürünler (Zeytin,Üzüm,Haşhaş,Tütün, İncir,Pamuk,Fındık,Kayısı) II-Hayvansal Ürünler (Canlı Hayvan,Deri,Yumurta, Yün) III-Tekstil Ürünler (Pamuklu,Yünlü ve İpekli Dokumalar,Hazır Giyim) IV-Maden Ürünleri (Krom,Bakır,Demir,Bor)

  4. ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ İTHAL ÜRÜNLERİ ÖNEMLİ İTHAL ÜRÜNLERİ ----------------------------- I-Fabrika Makineleri ve Aletler II-Motorlu Araçlar III-Petrol ve Petrol Ürünleri IV-Gübre ve Tohum V-Ecza Ürünleri VI-Tropikal ÜrünlerMuz,Kahve,Hurma ve Kauçuk

  5. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI GİRİŞ: Ülkemiz dünyada en çok ALMANYA ile ticaret yapmak- tadır. ÜLKEMİZİN TİCARET YAPTIĞI ÜLKELER --------------------------- 1 ) ALMANYA 2 ) A.B.D. 3 ) FRANSA 4 ) İTALYA • ÜLKEMİZDE TİCARETİN • GERÇEKLEŞTİĞİ ÖNEMLİ LİMANLAR • Türkiye’de En Büyük • İhracat Limanı • İZMİR LİMANI • b) Türkiye’de En Büyük • İthalat Limanı • İSTANBUL LİMANI

  6. SBEP son www.sosyalbilgievi.tr.cx