kpss konu anlatimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KPSS KONU ANLATIMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KPSS KONU ANLATIMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

KPSS KONU ANLATIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

KPSS KONU ANLATIMI. REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM. Murat CİVELEK. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com. 3 . ÜNİTE BÖLÜM-2: MESLEKİ REHBERLİK. Bölüm Analizi. KPSS’de bu bölümden her yıl ortalama 1-2 soru gelmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KPSS KONU ANLATIMI' - moses-barton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kpss konu anlatimi

KPSS KONU ANLATIMI

REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Murat CİVELEK

Web: http://www.rehberlik.biz.tr

Mail: civelek.murat@gmail.com

slide2
3. ÜNİTE

BÖLÜM-2: MESLEKİ REHBERLİK

slide3

Bölüm

Analizi

KPSS’de bu bölümden her yıl ortalama 1-2 soru gelmektedir.

Bu bölümdeki sorular genellikle bilgi veya örnek verilerek sorulan yarı bilgi sorusu şeklindedir.

slide4

EĞİTSEL REHBERLİK

Mesleki rehberlik; bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları, kendi ilgilerine, yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun işleri/meslekleri seçmeleri, benimsemeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri konusunda yapılan yardım hizmetleridir.

Mesleki rehberlik hizmeti; bireyi tanıma, meslek alanlarını tanıma ve bireyin özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasındaki bağlantıyı kurarak kendine en uygun mesleği seçmesine yardım etme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir.

slide5

MESLEKİ REHBERLİK HİZMETİNİN AMAÇLARI

 • Mesleki gelişim alanında bireyin temel amacı; “çalışmayı öğrenme”dir. Yani bireyin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre, bir iş/meslek seçebilmesi veya bu seçime hazır hale gelmesidir.
 • Mesleki rehberliğin genel amaçları şunlardır:
 • Bireyin ilgi ve yeteneklerine uygun veya seçmeyi düşündüğü meslekleri bütün yönleriyle ona tanıtmak
 • Bireylerin çeşitli türdeki iş, meslek ve faaliyetler hakkında kaynaklardan bilgi edinmelerini sağlamak
 • Bireylere kendi değer, yetenek ve ilgilerini keşfedebilmelerine uygun yaşantılar hazırlamak
 • Bireyi bazı meslekler hakkında edindiği yanlış bilgilerden ve kalıplaşmış önyargılardan kurtarmak için ona bilgi vermek
 • Bireyin meslek seçimini kolaylaştırmak için ona karar verme ve problem çözme becerisi kazandırmak
 • Bireyin mesleki olgunluk düzeyini artırmak
slide6

2003 KPSS

 • Mesleki rehberlik aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
 • Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olma
 • Üst eğitim kurumları hakkında bilgi verme
 • Karar verme becerisi geliştirmeye yardımcı olma
 • Alıştırma (oryantasyon) hizmetleri verme
 • İlgi ve yetenek testleri uygulama
slide8

2012 STS

 • Aşağıdakilerden hangisinin mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında öğrenciye öncelikli olarak yapılması gerekmektedir?
 • Mesleki tercih yaparken yardımcı olma
 • Kendilerini tanımalarına yardımcı olma
 • Öğrencinin vermiş olduğu mesleki karara aileyi ikna etme
 • Mesleklerin istihdam durumuyla ilgili bilgi verme
 • Mesleklerin ekonomik getirileriyle ilgili bilgi verme
slide9

MESLEKİ REHBERLİK NE DEĞİLDİR?

(MESLEKİ REHBERLİKLE İLGİLİ YANLIŞ ANLAYIŞLAR)

 • Bireyler, ileride kolay iş bulabilecekleri meslekleri seçmelidir.
 • Bireyler, ekonomik getirisi yüksek veya iş bulabilecekleri meslekleri seçmelidir.
 • Bireylerin en iyi yapabilecekleri tek bir meslek vardır.
 • Bireyler, sosyal statüsü yüksek meslekleri ve sosyal cinsiyet rollerine uygun meslekleri seçmelidir.
 • Bireyler, ailesinin veya öğretmenlerin istedikleri meslekleri seçmelidir.
 • Bireyler, isterlerse tüm mesleklerin gereğini yaparlar yani başarılı olurlar.
slide10

2006 KPSS

 • Aşağıdaki görüşlerden hangisi, öğrencilerin meslek gelişimine yardım etmek isteyen bir öğretmenin sahip olabileceği çağdaş mesleki rehberlik anlayışına uygun olmaz?
 • Meslek gelişimi bir süreçtir.
 • Her öğrenci tek ve benzersizdir.
 • Öğrenciler sosyal cinsiyet rollerine uygun mesleklere yönlendirilmelidir.
 • Her mesleğin gerektirdiği değişik kişilik özellikleri bulunmaktadır.
 • Her meslek alanı ve düzeyi ne olursa olsun değerlidir.
slide11

2001 KPSS

 • Mesleki seçimine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
 • Her birey çaba gösterirse her mesleğin gerektirdiklerini yerine getirebilir.
 • İyi bir meslek, kişiye yüksek mevki ve kazanç sağlayan meslektir.
 • Birey, ilk girdiği meslekte yaşam boyu çalışmalıdır.
 • Her bireyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır.
 • Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidirler.
slide13

MESLEKİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1. Yetenek

2. İlgi

3. Değerler

4. Yetkinlik Beklentisi (Öz yeterlilik İnancı)

5. Biyolojik Etmenler

6. Sosyoekonomik Düzey

slide14

2009 KPSS

 • Yapılan bir araştırmada, ÖSS’ye giren öğrencilerin tercih listeleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda, öğrencilerin % 75’inin ilk sıralarda tıp fakültelerini seçtikleri saptanmıştır.
 • Birçok lise mezunu için gerçekçi olmayacak bu hedefin belirlenmesinde en çok etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
 • İlgi
 • Değer
 • Yetenek
 • Akademik başarı
 • Benlik algısı
slide15

2006 KPSS

 • Birey bir mesleği statü elde etme, para kazanma, başkalarına yardım etme gibi durumlarla ilişkilendiriyorsa bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, o bireyin meslek seçiminde daha etkili olur?
 • İlgileri
 • Değerleri
 • Yetenekleri
 • Kişiliği
 • Ailesi
slide16

MESLEK GELİŞİM KURAMLARI

ÖZELLİK FAKTÖR KURAMI

Mesleki rehberlik alanında en eski bu görüş Parsons’a aittir. Bu görüş Williamson, Paterson ve Daley tarafından geliştirmiştir.

Bu görüşe göre, her bireyin kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler güvenilir ölçme araçlarıyla tespit edilebilir.

Her mesleğin kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler de saptanabilir. Buna göre uygun meslek seçimi, bireyin profili ile mesleğin profilinin en iyi şekilde eşleştirilmesine bağlıdır.

Mesleğin nitelikleri bireyin niteliklerine ne kadar uyarsa birey o meslekte o kadar başarılı ve mutlu olur.

slide17

2012 STS

 • Bir rehber öğretmen 12. sınıf öğrencilerine vermiş olduğu konferansta “Hepiniz kendinize özgü özelliklere sahipsiniz. Seçeceğiniz mesleğin gerektirdiği nitelikle sizin sahip olduğunuz nitelikler birbirine ne kadar yakınsa meslek yaşamınızda da o kadar başarılı olursunuz.” ifadesini kullanmıştır.
 • Rehber öğretmenin ifade ettiği bu görüş, aşağıdaki kuramlardan hangisinin açıklamasına en yakındır?
 • Holland’ın tipoloji kuramı
 • Roe’nin gereksinim kuramı
 • Ginzberg’in gelişim kuramı
 • Özellik faktör kuramı
 • Super’in benlik kuramı
slide18

GİNZBERG ve ARKADAŞLARININ GELİŞİM KURAMI

Meslek seçiminin yalnızca belirli bir anda gerçekleşen bir olay değil, çocuktan ergenliğe, oradan da erken yetişkinliğe kadar uzanan dönemi kapsayan bir gelişim sürecidir.

Bireyin meslek seçimi için gelişim sürecinin izlenmesi ve çeşitli aşamalarda ona yardım edilmesi gerekir. Bu kuramın üç temel unsuru şunlardır:

slide20

2012 KPSS

 • Ahmet 5 yaşındayken kendisine “Ne olacaksın?” diye sorulduğunda futbolcu olacağını söylemekteydi. Ancak Ahmet 13-14 yaşına geldiğinde futboldan hâlâ hoşlanmasına rağmen futbol oynamanın kendisine uygun olmadığını fark ederek futbolcu olmaktan vazgeçti.
 • Ginzberg ve arkadaşlarına göre, Ahmet’in bu kararı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
 • İlgi
 • Yetenek
 • Keşfetme
 • Belirleme
 • Değer
slide21

SUPER’İN BENLİK KURAMI

Super’e göre meslek seçimi, belli bir gelişim süreci içinde oluşan benlik tasarımının mesleğe yansıması ve ifadesidir. Mesleki gelişim devamlı bir süreç, meslek seçimi ise bir sentez yapma işi olarak görülür. Super’e göre benlik tasarımı bir kimsenin kendini nasıl gördüğüdür.

Benlik, meslek seçimini etkiler; çünkü aslında meslek seçimi, bireyin kendi hakkındaki tasarımını oldukça açık bir biçimde ifade etmeyi istediği bir yaşam noktasıdır. Yani birey meslek tercihini ifade ederken “ben şu ya da bu biçimde bir insanım” demektedir.

Super, benlik tasarımının oluşması ve bir mesleki tercihine dönüşmesinin, gelişim süreci boyunca gerçekleştiğini belirmektedir. Bu mesleki gelişim sürecini Super 5 evreye ayırmaktadır.

slide23

2013 KPSS

 • “Ben çok yetenekliyim, çok güzel resim yapabiliyorum. Bu nedenle ressam olabilirim.” düşüncesiyle güzel sanatları seçen bir gencin bu kararı hangi kuramcının görüşüyle açıklanabilir?
 • O’Harave Tiedeman
 • Roe
 • Ginzberg ve arkadaşları
 • Parsons
 • Super
slide24

2011 KPSS

 • Lise 2. sınıf öğrencisi Ayşe okul rehber öğretmenine şunları anlatır:
 • İlköğretim 8. sınıfta iken annemle liseleri gezerek bilgi toplamıştık. Çocuklarla çalışmak istediğim için meslek liselerini de ziyaret etmiştik. Bir rehber öğretmen, fikrimin ileride değişebileceğine dikkat çektiğinden, meslek lisesini tercih etmedim. Geçen yaz bir kreşte gönüllü olarak çalıştım. O zaman anladım ki çocuklarla çalışmak bana göre değilmiş. Sanırım ben yardım etmekten çok insanları etkilemeyi ve ikna etmeyi seviyorum.
 • Super’in benlik kuramına göre, yukarıdakileri okul rehber öğretmenine anlatan Ayşe, hangi mesleki gelişim basamağındadır?
 • Deneme
 • Farkındalık
 • Büyüme
 • Belirleme
 • Geçiş
slide25

HOLLAND’IN TİPOLOJİ KURAMI

Meslek seçimi; kişiliğin iş dünyasında ifade bulan bir yansımasıdır. Holland, insanların, tanımladığı 6 kişilik (gerçekçi, araştırıcı, artistik-sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel) tipinden birine sahip olduğunu ve ona uygun mesleklerden birini seçtiğini savunur. Yani bireyin kişilik özellikleriyle mesleki yönelişler arasında bir ilişki vardır.

Holland’a göre iş dünyasındaki çeşitli meslekler, içerdikleri etkinlikler bakımından 6 tür mesleki çevre oluşturmaktadırlar. Bunların her biri için altı tür kişilik örüntüsü betimlenmektedir. Bu kişilik örüntüleri kişinin çevresine uyum tarzını yansıtmaktadır.

slide27

2012 KPSS

 • Seçil Hanım; dışa dönük, enerjik, kendine güvenli ve ikna yeteneği yüksek olan bir kişidir. Sosyal ve eğlenceli faaliyetlerden hoşlanan bir kişi olan Seçil Hanım’ın organizasyon becerisi de yüksektir.
 • Buna göre Seçil Hanım, Holland’ın kişilik tiplerinden hangisine uymaktadır?
 • Girişimci
 • Gerçekçi
 • Araştırıcı
 • Geleneksel
 • Sosyal 
slide28

2012 STS

 • Sevgi, rehber öğretmeniyle görüşmeleri sonrasında açık havada, mekanik konularda ve ellerini kullanarak çalışacağı bir işte daha mutlu olacağını fark etmiştir.
 • Holland’ın tipoloji kuramına göre Sevgi’nin baskın kişilik tipinin aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?
 • Girişimci
 • Gelenekçi
 • Gerçekçi
 • Araştırıcı
 • Sosyal
slide29

2011 KPSS

 • Lise 2. sınıf öğrencisi Ayşe okul rehber öğretmenine şunları anlatır:
 • İlköğretim 8. sınıfta iken annemle liseleri gezerek bilgi toplamıştık. Çocuklarla çalışmak istediğim için meslek liselerini de ziyaret etmiştik. Bir rehber öğretmen, fikrimin ileride değişebileceğine dikkat çektiğinden, meslek lisesini tercih etmedim. Geçen yaz bir kreşte gönüllü olarak çalıştım. O zaman anladım ki çocuklarla çalışmak bana göre değilmiş. Sanırım ben yardım etmekten çok insanları etkilemeyi ve ikna etmeyi seviyorum.
 • Holland’ın tipoloji kuramına göre, Ayşe'nin baskın kişilik tipi ve kişilik tipine uygun meslekler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 • Kişilik tipi ___Meslek____
 • Araştırıcı Sosyolog, antropolog
 • Sanatçı Tiyatro sanatçısı, müzisyen, mimar
 • Sosyal Psikolojik danışman, öğretmen
 • Girişimci Avukat, pazarlamacı
 • Gelenekçi Muhasebeci, finans uzmanı
slide30

2010 KPSS

Holland’a göre bireyler kişilik tiplerine uygun meslekler seçmektedirler. Holland altı kişilik tipi tanımlamaktadır: Gerçekçi, aydın, sosyal, gelenekçi, girişimci ve artistik. Aydın tipler beden güçleri yerine zihin güçlerini kullanmayı isteyen, esnek düşünceli, sabırlı, ısrarcı, bilimsel faaliyetlere ilgi duyan, bağımsız kimselerdir. Sosyal tipler ise başkalarıyla bir arada bulunmaktan, onlara yardım etmekten, ikna etmekten, insanları ve duygularını anlamaya çalışmaktan hoşlanırlar. Her iki tipin de başarma güdüleri yüksektir.

Buna göre, hem aydın hem de sosyal tip özelliklerini aşağıdaki meslek üyelerinden hangisinde görme olasılığı en fazladır?

A) Doktor

B) Jeolog

C) Ressam

D) Kimyager

E) Muhasebeci

slide31

ROE’NİN İHTİYAÇ KURAMI

Roe’ya göre; meslekler, psikolojik ihtiyaçları karşılamak üzere seçilirler. Bireyin, çocukluk döneminde, evde ihtiyaçlarını karşılama derecesi ve yöntemleri onun ileride meslek seçiminde belirleyici rol oynayan iç uyarıcıları oluşturur. Roe kuramını, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine dayandırmıştır. Roe’ye göre, daha çok hayatın ilk yıllarında yaşanan doyum veya hayal kırıklıkları meslek alanındaki yönelişleri belirlemektedir.

Bireyin ihtiyaçlarını doyurma yolları onun, yetenek, ilgi ve tutumlarından hangilerini geliştireceğini belirler. Hiç doyurulmayan ya da çok az doyurulan ihtiyaçlar birer güdü haline gelir. Bu durumda, aile ortamında sevgiye doymamış olan kişi, ya insanlardan uzaklaşıp nesnelerle uğraşmayı ya da sevgi ihtiyacını doyuracak araçlar olarak insanlarla uğraşmayı tercih edeceklerdir.

slide32

ROE’NİN İHTİYAÇ KURAMI

Meslek seçimi bireyin geçirmiş olduğu yaşantılarla ilgilidir. Mesela; çocukluğunda sosyal ortamdan uzak kalmış bir çocuk, onu telafi edebilmek amacıyla sosyal meslekleri (öğretmen, psikolog) seçebilmekteyken; aynı zamanda buna zıt olarak insandışı-sosyal olmayan meslekleri de (madde ve makinalarla ilgili meslekleri: mühendislik gibi) seçebilmektedir.

Meslekleri “insanlarla” ve “insan olmayanla” ilgili meslekler olarak ikiye ayıran Roe, bireylerin bu alanlardan birine yönelişinin gerisinde, çocukluk yaşantılarından kaynaklanan sevgi ihtiyacının bulunduğu görüşündedir.

Ana-babaların çocuklarına karşı tutumları, çocukların mesleki seçimlerinin asıl belirleyicisidir. Anne-baba çocuğa karşı soğuk ve reddedici tutum sergilerlerse, çocuk ileride insanlarla çalışmaktan ve işbirliği yapmaktan hoşlanmaz ve kaçınır. Anne-baba sıcak ve kabul edici davranırlarsa, çocuklar ileride diğer insanlarla çalışmaktan hoşlanırlar.

slide34

PSİKO-ANALİTİK KURAM

Önemli temsilcisi Brill’dir. Psikoanalitik kuramcılar, meslek seçiminde, bilinç dışı gereksinimleri doyurma yolunda “yüceltilmiş” davranışlar olduğu görüşünden hareket ederler. Yani bilinçaltına (bilinçaltı bilinçdışındadır) bastırılmış duygu ve düşünceler (saldırganlık ve cinsellik) meslek seçimini etkiler. Birey bu duyguları (kendisinde oluşan psiko-fizik enerjiyi) doyurmak için toplumca kabul gören meslekleri seçerler.

Brill’e göre iş/meslek seçimi tesadüfi değil; bilinç dışı dürtülerin yönlendirilmesidir. Meslek, kişiliğin bir yansımasıdır. Mesela; sadistik içtepileri bireyleri kasaplık, operatörlük (cerrah) gibi mesleklere yöneltir. Aynı şekilde saldırganlık temel güdüsünün etkili olduğu bireyde boksör, asker, karate gibi alanlara yönelecektir.

slide35

ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE MESLEK GELİŞİM GÖREVLERİ

1) Okul öncesi ve ilkokul kademesi (5-11 yaş):

 • Bu dönem meslek gelişim açısından “uyanış ve farkında olma”dönemidir.Bu dönemde mesleki gelişim alanında temel ihtiyaç “çalışmayı öğrenmedir.” Çalışmayı öğrenmekle kastedilen çocuğunçalışmaya ve iş yaşamına karşı olumlu tutumlar geliştirmesidir. Bu kademede rehberlik hizmetlerinde en önemli görev sınıf öğretmenlerine düştüğünden, öğretmen sınıfta iyi bir model olmalıdır.
 • Meslekleri keşfetmeye başlama
 • Her mesleğin gerekli ve önemli olduğunu anlama
 • Herkesin iyi yapabileceği bir işin/mesleğin olduğunu anlama
 • Mesleklerin her iki cinsiyet için de uygun olabileceğini kavrama
 • Mesleğin belli bir eğitimle kazanıldığının farkına varma
 • Kişisel ilgi ve yeteneklerini fark etmeye başlama
slide36

2) Ortaokul kademesi (11-15 yaş):

 • Meslek gelişim açısından “meslekleri keşfetme ve araştırma” dönemidir. Bu kademede mesleki danışma ve rehberlik hizmetlerine duyulan gereksinim artmaktadır. Çünkü bu dönemde ileri eğitim veya çalışma hayatına hazırlanma konusunda karar verme ve problem çözme süreci başlar. Bu kademede iş yerlerine ve üst eğitim kurumlarına gezi düzenleme, öğrencilerin hayal ettikleri meslekleri sınıfta canlandırmalarını sağlama, öğrencilere ilgi, yetenek testleri uygulayarak sonuçları onlarla paylaşmak gibi etkinlikler yapılabilir.
 • Karar verme ve problem çözme becerisi kazanma ve geliştirme
 • Kendi özellikleri ile eğitim/meslek amaçları arasındaki ilişkiyi görme
 • Güçlü ve zayıf yönlerini, yeteneklerini tanıma ve keşfetme
 • Meslekleri keşfetme
 • Cinsiyet/meslek alanındaki önyargıları fark etme ve sorgulama
slide37

3) Ortaöğretim (lise) kademesi (15-18 yaş):

 • Bu dönemde temel amaç, gencin bu dönemde gerçekleştirmesi gereken mesleki gelişim görevlerini başarması ve kendisinden beklenen mesleki olgunluğa ulaşmasıdır. Meslek seçimi açısından en önemli dönemdir. Bu dönem meslek gelişim açısından “karar verme” dönemidir.
 • Mesleki kararlarda kişisel değerlerin ve özelliklerin önemini kavrama
 • Mesleki kararda kendini sınırlandıran etkenleri dikkate alma
 • İş olanakları araştırma, işe girme ve yerleşme
 • Üniversite sınavına hazırlanma
 • Kendi ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslek seçme ve koşulları hakkında doğru bilgiler edinme
 • Mesleki kararda ailenin de görüşlerini dikkate alma
 • Yapılan seçim ve aldığı kararları gerçekleştirmede bireysel sorumluluklarını kabul etme ve üstlenme
 • Mesleki sorumlulukların getireceği stresleri, iş yaşamının güçlüklerini anlama
slide38

MESLEK VE KARİYER

Mesleki rehberlik ve meslek seçimi kavramları günümüzde farklı şekillerde ele alınmaktadır. Günümüzde meslek yerine kariyer danışmanlığı gibi kavramlar kullanılmaktadır. Meslek; özel bir iş ya da çalışma aktivitesi, kariyer ise; bireyin yaşama boyu sergilediği çalışma yaşantılarının toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda kariyer eğitimi;bireyin iş ve çalışma dünyasına hazırlanmasını ve kariyer geliştirmesini kolaylaştıran planlı eğitimleri, kariyer danışmanlığıise; bireylerin yaşam boyunca sürdürecekleri mesleğe girişe ilişkin planlamalar, karar verme ve uyum süreçleridir.

Meslek; bireyin yaşam rollerinin bir kısmını kapsarken, kariyer; meslek öncesi, mesleği sürdürme anı ve meslek sonrasıyla ilgili tüm rolleri kapsayan gelişimsel bir süreçtir. Kariyer geliştirme ve danışmanlığı uygulamaları, okul dışında, farklı meslek kuruluşları tarafından da sürdürülmektedir.

slide39

MESLEK VE KARİYER

Kariyer eğitimi ve gelişimi yaşam boyu devam eden bir süreç olarak kabul edilir. Bu nedenle kariyer eğitimi özel bir yaş ya da öğrenim düzeyiyle sınırlı değildir. Yaşamın erken dönemlerinden başlayarak, bireylere tutum, yetenek ve ilgilerini tanıma olanağı verir. Ayrıca bireylerin kişisel farkındalıklarını artırmalarına, karar verme ve kariyer planı yapmalarına ve seçtikleri meslekte doyum sağlamalarına yardımcı olunmaya çalışılır.

Kariyer eğitimi çalışmalarına bütün okul personelinin (özellikle öğretmenlerin) katılımı sağlanır. Kariyer eğitimiyle okuldaki tüm öğrencilere ulaşmak mümkün olur ve öğrenciler daha üst düzeyde, mesleki danışmanlık hizmeti almaya hazır hale gelir.

slide40

MESLEKİ OLGUNLUK

Mesleki olgunluk, bireyin içinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin “mesleki gelişim görevlerini” başararak bir sonraki dönemin gelişim görevlerini başarmaya hazır hale gelmesidir. Yani bireyin yaş ve düzeyine uygun olarak meslek seçimiyle ilgili tutum ve davranışları kazanmasıdır. Buna göre lisedeki bir öğrenci kendi ilgi yetenek ve kişilik özelliklerine uygun bir meslek tercihi yapmışsa, mesleki olgunluğu yüksektir yorumu yapılabilir.

Bir bakıma gencin meslek seçimiyle başa çıkma şekli, onun genel olgunluğunun göstergesidir. Birey, her bir mesleki gelişim evresinden başarıyla geçtikçe mesleki olgunluğu da gelişir. Ancak, okulöncesi eğitimden başlanarak bireyin içinde bulunduğu mesleki gelişim evresinden diğerine başarıyla geçebilmesi bir bakıma kendisinden beklenen mesleki olgunluğa ulaşabilmesi, her bir dönemde (ilkokul, ortaokul ve lise yılları) kendisinden beklenen mesleki gelişim görevlerini üstlenmesiyle ve başarmasıyla mümkündür.

slide43

Yapılan araştırmalar ergenlerin henüz lise 1. sınıfta bu olgunluğa ulaşmamış olduğunu, lise sona doğru olgunluk derecesinin artmaya başladığını göstermektedir.

Kuşkusuz bazı gençler bu olgunluğa daha erken ulaşabilirken bazıları üniversite sonrasına dek ulaşamayabilir. Bu durum gencin kişisel özelliklerine bağlı olduğu kadar çevresel etkenlere de (aile, okul koşulları vb.) bağlı olabilir.

slide44

2010 KPSS

 • Lise 1. sınıfların tanıtım ve yönlendirme dersine giren Gülay Hanım yıl sonunda gruba mesleki ilgi envanteri uygulamış ve 1. sınıftaki not ortalamasına ve envanter sonucuna göre Meryem’i eşit ağırlık alanına yönlendirmiştir. Meryem ise en yakın arkadaşı sayısal bölümü tercih ettiği için ve notları da yeterli olduğundan sayısal alanı tercih etmiştir. Lise 4. sınıfa geçtiğinde ise yeniden eşit ağırlık alanını tercih etmiş ve Gülay Hanım’a, yaz tatilinde izlediği bir filmden sonra bankacı olmanın tam kendisine göre olduğunu söylemiştir.
 • Buna göre, Meryem’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • Meryem meslek seçiminde akılcı karar veremediğinden bu kararı onun yerine öğretmeni ailesiyle birlikte almalıdır.
 • Meryem başlangıçta sosyal ihtiyaçlara dayalı alan seçerken son sınıfta kendini gerçekleştirme ihtiyacını ön planda tutmaktadır.
 • Meryem mesleki açıdan fantezi (hayal) döneminde bulunduğundan farklı alanlara ilgi duymaktadır.
 • Meryem’in mesleki olgunluk düzeyi düşük olduğundan özdeşime dayalı alan seçmektedir.
 • Meryem’in kişilik tipleri ayrıştığından lise 4’te araştırıcı kişilik tipine uygun bir mesleğe yönelmektedir.