Projekti t lesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010 2011 tegevused
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Projekti “Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010-2011” tegevused . Margery Roosimaa Projektijuht Lõpuseminar 07.12.2011. Euroopa Sotsiaalfondi programm „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - morty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekti t lesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010 2011 tegevused

Projekti “Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010-2011” tegevused

Margery Roosimaa

Projektijuht

Lõpuseminar 07.12.2011


Projekti t lesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010 2011 tegevused


Projekti kavandatud tegevused 1
Projekti kavandatud tegevused hoolekandemeetmed 2010-2013” (1)

 • Programmide koostamise aluseks kasutatakse programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandmeetmed 2007–2009” alapunkti “Rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise lähenemise piloteerimine ja reaalse süsteemi kujundamine” raames välja töötatud programmi kirjeldamise vormi ja eelarve koostamise mudelit.

 • Moodustatakse töögrupp rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamiseks, kaasatakse puudega inimeste organisatsioone, erialaliidu esindajaid ja rehabilitatsiooniteenuse osutajad.


Projekti kavandatud tegevused 2
Projekti kavandatud tegevused hoolekandemeetmed 2010-2013” (2)

 • Pakutakse majandustegevuse registris registreeritud rehabilitatsiooniteenuse osutajate poolt töölesaamist toetavaid rehabilitatsiooniprogramme.

 • Viiakse läbi 2 infoseminari teenuse osutajatele ja teenuse saajatele, tutvustamaks programmipõhise lähenemise eesmärki ja tulemuslikkust rehabilitatsiooniteenuse osutamisel.

 • Koostatakse rehabilitatsiooniprogramme tutvustav kogumik


Projekti kavandatud tegevused 3 indikaatorid
Projekti kavandatud tegevused hoolekandemeetmed 2010-2013” (3) Indikaatorid


Hanked ehk programmide valik kokku piloteerimisel 16 programmi 13 st eri asutusest
Hanked, ehk programmide valik: kokku piloteerimisel 16 programmi 13-st eri asutusest

I hange aprill 2010

 • Pakkumiskutsele vastasid 12 asutust/ 15 programmi

 • Komisjon valis välja 9 rehabilitatsiooniprogrammi

 • Programmid 150-le kliendile (vaegkuuljad katkestasid -20 klienti)

  II hange märts-aprill 2011

 • Pakkumiskutsele vastasid 7 asutust, kõik said rahastuse.

 • Programmid 107-le kliendile

  + Astangu Keskus 25 klienti


Programmide hindamine
Programmide hindamine programmi 13-st eri asutusest

 • Hankekomisjoni liikmed: SKA, SoM, Töötukassa, EPIK + Astangu keskuse esindajad (ekspertidena kaasatud ka Dagmar Narusson ja Tarmo Kadak)

 • Kaasati erialaeksperte, kes andsid programmidele kirjalikud hinnangud (I vs II hange)

  NB! Edaspidi oluline kaasata erialaeksperte (3 hinnangut programmi kohta)


Programmid
Programmid programmi 13-st eri asutusest

Alaealistele suunatud rehabilitatsiooniprogramm

 • „Muutused algavad minust endast – nõustamisprogramm alaealisele õigusrikkujale ja tema perele“ Kristiine Sotsiaalkeskus

  Liikumispuudega inimestele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid

 • „Tööealistele seljaajukahjustusega inimestele suunatud rehabilitatsiooniprogramm” Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

 • “Liikumispuudega inimese töövõime toetamine” Adeli Eesti OÜ


Meelepuudega isikutele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid
Meelepuudega isikutele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid: programmi 13-st eri asutusest

 • „Kohanemiskursused kuulmispuuetega tööealistele inimestele“ MTÜ Eesti Vaegkuuljate Liit

 • „Töölesaamist toetav rehabiliteerimisprogramm nägemispuudega inimestele“ MTÜ Nägemispuudega inimeste Rehabiliteerimiskeskus (NIRK)


Ps hilise erivajadusega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid
Psüühilise erivajadusega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid:

 • „Psüühilise erivajadusega inimeste tööle saamist ja tööl püsimist toetav programm“ Tallinna Vaimse Tervise Keskus

 • “Interaktiivselt tööturule!” SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

 • „Söömishäirega patsientide ja söömishäirega kaasuvate tervislike seisundite rehabilitatsiooniprogramm“ Ambromed Kliinik


Somaatiliste haigustega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid
Somaatiliste haigustega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid

 • „Südamega edukalt tööle tagasi“ ja „Insuldijärgselt tööle tagasi“ AS Keila Taastusravikeskus

 • „Elu koos valuga“ Põlva Haigla AS

 • „Liigestepatoloogiaga patsientide töövõime tagamist ja sotsiaalset aktiivsust toetavate tegevuste programm“ MTÜ Kambja Tervisekeskus


Vaimupuudega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid
Vaimupuudega klientidele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid:

 • “Eelduste loomine toetamaks erivajadustega tööealiste noorte tööturule sisenemiste ja integreeritust ühiskonda“ SA Maarja Küla

 • „Iseseisvama elu poole“ Põlva Haigla AS

 • “Toega tööle” Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus


Programmide osutamisest
Programmide osutamisest rehabilitatsiooniprogrammid:

 • Programme osutati perioodil 20.07.2010-31.10.2011

 • Pikim programm kestis 13 kuud, lühim 5 päeva

 • Piloteerimisel tekkis vajadus programmi tegevusi muuta vastavalt kliendile, mida sai aktsepteeritud


Programmide osutamisest1
Programmide osutamisest rehabilitatsiooniprogrammid:

 • Kulumudeli koostamine osutus keeruliseks (I vs II hanke lepingud)

 • II hankel kulumudeli infotund

 • Sisuaruanne- Halduslepingu lisa 3 alusel (projektiks täiendatud, lisatud avatud küsimused)


Hindamisinstrumendid
Hindamisinstrumendid rehabilitatsiooniprogrammid:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamise vormi(välja töötatud Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidud hanke “Rehabilitatsiooniteenuse taotlemise ja teenusele suunamise protsessi kirjeldamine. Rehabilitatsiooniteenuse õigustatud isikute kriteeriumitele vastavuse määratlemiseks hindamisinstrumendi ja sinna juurdekuuluva juhendi välja töötamine“ raames)

  ja WHO DAS 2.0(Maailma Terviseorganisatsiooni poolt välja töötatud puude hindamise küsimustik, põhineb RFK-l)hindamisinstrumendi piloteerimine

 • Kaasatud eksperdid (Triin Vana, Karin Hanga ja Mari Kreitzberg)

  + vabatahtlikud piloteerijad ehk tänased rehabilitatsioonispetsialistid, kes ei osalenud projektis


Kulumudel
Kulumudel rehabilitatsiooniprogrammid:

 • Kulumudeli (välja töötatud raamprogrammi TÖÖLESAAMIST TOETAVAD HOOLEKANDEMEETMED 2007 – 2009, alapunkti “Rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise lähenemise piloteerimine ja reaalse süsteemi kujundamine” raames) piloteerimine

 • Kaasatud eksperdid (Tarmo Kadak ja Koidu Saame)


Projekti t lesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010 2011 tegevused


Koost
Koostöö ekspert Dagmar Narusson

 • Erialaliidud ja puuetega inimeste organisatsioonid (hanke ekspertidena)

 • Töötukassa

 • KOV

 • “vabatahtlikud” rehabilitatsioonivajaduse hindamise piloteerijad

 • SoM


Tulemused
Tulemused ekspert Dagmar Narusson

 • Programmides osalenud kliente 269

 • Programmi katkestanud kliente 17

 • Programmi läbinud kliente 252

 • Tööle saanud kliente 52

 • Töö säilitanud kliente 79

 • Õppima asunud kliente 13

 • Tööturuteenustele suunatud kliente 68


Indikaatorid
Indikaatorid ekspert Dagmar NarussonVeel tulemas
Veel tulemas 14

 • Programme tutvustav artiklite kogumik

 • Lõppraport

 • Saavad olema kättesaadavad nii Astangu keskuse kui Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel


Projekti t lesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine 2010 2011 tegevused

Kontakt:+372 687 7254 14

margery.roosimaa@astangu.ee

Tänan!