Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Audi модели PowerPoint Presentation
Download Presentation
Audi модели

Audi модели

281 Views Download Presentation
Download Presentation

Audi модели

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Audiмодели Компютърна химия-1курс ПУ”Паисий Хилендарски”

  2. Съдържание: • Audi Q7 • Audi Q5 • A3 • A5 • A8

  3. Динамичен,многостранен,безкомпромисенAudi Q7 • Технически данни • Електроника • Оборудване

  4. Обща информация Звукова система Оборудване Нов интелектAudi Q5

  5. Audi A3 Насладете се на свободата

  6. Индивидуалност и удоволствие зад волана • Технически данни • Серийно оборудване • Допълнително оборудване

  7. Audi A5Преоткриите купето…. • Магията на новия външен вид • Оборудване • Технически данни

  8. Спортен и ексклузивенAudi A8 • Актуално за Audi A8 • Оборудване • Техника

  9. Луксозен…...