verduurzaming zwembaden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verduurzaming zwembaden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verduurzaming zwembaden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Verduurzaming zwembaden - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on

Verduurzaming zwembaden . Besparen is niet duur Jan Rullens. Toen Nu. Voldoen aan een ieders behoefte?. of zo?. Sportconvenant. 2000-2010 tussen EZ-VROM-VWS-Recron-VKN • 25% meer energie-efficiency • 20% meer water- en chemicaliënefficiency

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verduurzaming zwembaden' - morty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verduurzaming zwembaden
Verduurzaming zwembaden

Besparen is niet duur

Jan Rullens

toen nu
Toen Nu

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

voldoen aan een ieders behoefte
Voldoen aan een ieders behoefte?

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

of zo
of zo?

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

sportconvenant
Sportconvenant

2000-2010 tussen EZ-VROM-VWS-Recron-VKN

• 25% meer energie-efficiency

• 20% meer water- en chemicaliënefficiency

• 10% minder afval door afvalpreventie

• duurzame energie 5% van totale energieverbruik

• meer duurzaam bouwen

Helaas ………

opgeblazenin 2005

Uitgangspunt

80% sport- en recreatieaccomodaties aangesloten werd niet gehaald

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

aantallen
Aantallen

Inventarisatie uitgevoerd in 2008

2900 (zwem)badinrichtingen

Verdeeld over

Openbare baden– open lucht – overdekt –combi ( 800)

Semi-openbare baden – idem (1600)

Medische en Therapiebaden ( 250)

Peuter- en/of speelbaden ( 250)

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

exploitatie
Exploitatie

Door eigenaar: Parken als Landal Greenparcs, Centerparcs, Hoogeboom, Sauna’s, Hotels, campings enz.

Door eigenaar: overheid / gemeente

Door exploitanten: zoals SFN, Optisport, Sportijn, LACO

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

verbruikskentallen zwembaden
Verbruikskentallen zwembaden

C

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

exploitatiekosten zwembad cijfers globaal
Exploitatiekosten zwembad (cijfers globaal)

Situationeel

Personeel 45 %

Kapitaal 19 %

Energie / water 13 %

Overige kosten 23 %

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

mogelijkheden verduurzamen
Mogelijkheden verduurzamen

Bestaande Bouw

Bouwkundig

Installatie waterbehandeling / bassin

Installatie luchtbehandeling

Elektrische installatie

Nieuwbouw

RO

Ontwerp

Alternatieve bronnen

Hernieuwbare energie

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

uitdaging van grijs naar groen
Uitdaging: Van grijs naar groen

vraagbeperking

(gas+elektra+water)

duurzame

vormen

efficiënter

schoner

Trias energetica

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

duurzame zwembaden in de toekomst
Duurzame zwembaden in de toekomst

– Nieuw=energieneutraal

– Bestaand=energierenovatie

onderdeel van de (stedelijke) omgeving

juiste combinaties (vraag en aanbod) bij elkaar brengen

– uitwisselen van energie + (afval)water met buurt of wijk

- Herbruikbaar afval(water)

- Cradle to cradle ontwerpen

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

grootste winst
Grootste winst!

Kostprijs laag houden door goede inkoop

Niet gebruikt gas

Niet gebruikte elektriciteit

Niet gebruikt water

Niet gebruikte chemicaliën

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

was wm art 8 11 lid 3 nu art 5 3 bor
Was Wm: art. 8.11 lid 3- NU art. 5.3 Bor

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e van de Wet worden in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen enz…………………

Daarbij wordt er van uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken worden toegepast.

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

activiteitenbesluit art 2 15
Activiteitenbesluit: art. 2.15

Lid 1

Degene die de inrichting drijft neemt energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of

energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15 %

Lid 2

…energieverbruik in enig kalenderjaar

>200.000 kilowatt uur elektriciteit of

>75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten onderzoek te laten verrichten

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

stappen die gezet moeten worden
Stappen die gezet moeten worden

Informatie vergaren

Zelfanalyse

Externe analyse

Inventarisatie

Advies

Besluitvorming

Uitvoering

Afspraken

Evaluatie

Monitoring

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

mogelijkheden voor exploitatie
Mogelijkheden voor exploitatie

Energie advies door gespecialiseerd adviseur

EPA-U advies door Eneco (of ander energiebedrijf) h.j.houwen@eneco.nl

EPC voor 10 jr, investering door gemeente, optimalisatie door Eneco

Connerga:ESCO (Energy Service COmpany). Connerga optimaliseert en doet initiële investering, verdient deze terug op basis van behaalde energiebesparingen T.Beumer@connerga.com

3 jaars-contract

1e jr realiseert klant 10% vd besparing

2e jr realiseert klant 25% id

3e jr realiseert klant 40% id

Latere jaren is 100 % vd besparing voor de klant,

zonder enige eigen investering.

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

voorbeelden
Voorbeelden

Rotterdamse zwembaden EPA-U advies

Verduurzamen overheidsgebouwen is inmiddels collectief (europees) aanbesteed. Follow-up medio 2010 bekend. Energie PrestatieContract voor 10 jr.

Delft, zwembad Kerkpolder, overdekt, midden 80-er jaren

Rendement 1e jr. 10 %, 2e jr. 25 %, 3e jr. 40 % van de besparing volgende jaren is de volledige besparing voor het bad.

Landal, Hoogvaals, overdekt, midden 70-er jaren, kleiner als Delft, Rendement als in Delft

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

nieuwe tijden nieuwe kansen
Nieuwe tijden, nieuwe kansen!

Toverwoord: Klimaatneutraal

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Klimaatakkoord tussen Rijk en gemeenten:5 pijlers 

Duurzame overheid

Duurzame energieproductie

Schone en zuinige mobiliteit

Duurzame gebouwde omgeving

Duurzame bedrijven

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

slok gemeenten http www klimaatmonitor databank nl
SLOK gemeenten (http://www.klimaatmonitor.databank.nl)

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

andere besparende maatregelen een greep
Andere besparende maatregelen (een greep…)

Warmteterugwinning op douchewater

Isoleren glijbaan die buiten de schil loopt

Compartimenteren ruimten / gebruikstijden aanpassen

Zwembadwater (en chemicaliën) besparen door beter douchen

Actief koolfilter zwembadwater verwijderen / vervangen

Restwarmte afnemen van een nabijgelegen bedrijf met overschot

Waterbesparing is tevens chemie en energie besparen

Verminder ventilatievoud (waar mogelijk)

Duurzame gezamenlijke inkoop energie

Water voorverwarmen met zonnewarmte

Zonneenergie

Geothermie

zwembaden milieu en energie onze zorg
Zwembaden: milieu en energie, ONZE zorg

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving

vragen
Vragen?

Een project waarbij InfoMil ondersteuning zou kunnen bieden is oa.: energiebesparing bij bijvoorbeeld sportaccommodaties of zwembaden

Kijk eens op:

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing/

Branche: Sport

Voor adviseurs: http://www.metasus.nl/metasus_energie_efficiency_sector_2008.pdf

Jan Rullens

adviseur InfoMil

Agentschap NLMilieu en LeefomgevingT + 31 88 602 5973

rullens@infomil.nl

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving