Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Доповідач: Антощук Світлана Григорівна , д.т.н ., професор , PowerPoint Presentation
Download Presentation
Доповідач: Антощук Світлана Григорівна , д.т.н ., професор ,

Доповідач: Антощук Світлана Григорівна , д.т.н ., професор ,

233 Views Download Presentation
Download Presentation

Доповідач: Антощук Світлана Григорівна , д.т.н ., професор ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Досвід ОНПУ при подготовціфахівців в галузіінформаційнихтехнологій Доповідач: АнтощукСвітлана Григорівна, д.т.н., професор, Директор Інституту комп’ютерних систем ОНПУ завідувач кафедрою інформаційних систем Всеукраїнський форум «Освіта в ІТ сфері 21 століття: пріоритети, проблеми, рішення» 14-15 березня Одеса

 2. Підготовка з ІТ- спеціальностей в ОНПУ У галузі освіти «Природничі науки»: галузь знань «0403 - Системні науки та кібернетика» • напрями підготовки: • 6.040301 - Прикладна математика, • 6.040302 - Інформатика У галузі освіти «Інженерія»: галузь знань «0501 - Інформатика та обчислювальна техніка» • напрями підготовки: • 6.050101 - Комп’ютерні науки, • 6.050102 - Комп’ютерна інженерія, • 6.050103 - Програмна інженерія; галузь знань «0502 - Автоматика та управління» • напрями підготовки: • 6.050201 - Системна інженерія, • 6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

 3. Мета розвитку ІТ освіти –збільшенняякості та кількості ІТ фахівців Проблема: випуск ІТ - фахівців не задовольняє попиту на них в ІТ - галузі як по якості так за кількістю випускників Наслідки: - низькі перспективи працевлаштування - великі затрати на ІТ підготовку - низькі темпи розвитку ІТ галузі, як самої інноваційної в Україні

 4. Мета розвитку ІТ освіти –збільшенняякості та кількості ІТ фахівців Що найбільш характерно? - незадовільний рівень підготовки або (та) мотивації абітурієнтів - різке відставання матеріальної бази ВНЗ при підготовці ІТ-фахівців - високий рівень теоретичних знань та низький практичного досвіду у випускників - конкурентний ринок. Високі, різні та швидкозмінні вимоги до випускників. Необхідність швидкого їх урахування - розвиток ІТ-освіти окремо від ІТ-бізнесу, відірваність отриманих знань від реальних потреб - кадрові проблеми ВНЗ + болонський процес (стандартизація освіти, її індивідуалізація, збільшення самостійної роботи, підвищення мобільності студентів, тощо) + збільшення спектру можливостей та пропозицій для ІТ-випускників

 5. Розвиток ІТ освіти в ОНПУ. Спрямована підготовка школярів • Впровадження інноваційних форм навчання та здійснення консультацій для школярів разом з Центром довузівської підготовки. • Співробітництво зі школами, технічними ліцеями та коледжами • Проведення при підтримці Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної обсвіти та виховання двічі на рік семінарів для вчителів шкіл з інформатики та математики • Підтримка літніх шкіл для школярів, конкурсів та олімпіад з програмування • Інформаційна підтримка МАН http://itink.opu.ua/man

 6. Розвиток ІТ освіти в ОНПУ. Організаційна підтримка інноваційних процесів при підготовці ІТ- спеціалістів • удосконалення методичного забезпечення. • поліпшення стану лабораторій, створення нових стендів. • створення віртуальних лабораторій • інформаційна підтримка учбового процесу

 7. Організаційна підтримка інноваційних процесів при підготовці ІТ- спеціалістів • Організація та проведення факультативів, літніх і зимових шкіл для поглибленого вивчення окремих дисциплін , конференцій • Прийнята концепція вивчення іноземних мов • Стрімкий розвиток міжнародного співробітництва • Створений та успішно розвивається ЦІКТ “ІТ - інкубатор ”: лабораторія сучасних програмних технологій лабораторія мобільних систем; лабораторія інноваційної діяльності; лабораторія CISCO; лабораторія Майкрософт.

 8. ІТ-проекти в науковихдослідженняхвітчизняного та міжнародногорівнів Проекти соціальної спрямованості: • Автоматизована система та WEB-портал для Одеського міського товариства інвалідів.

 9. IІ. ІТ-проекти в наукових дослідженнях вітчизняного та міжнародного рівнів Проекти соціальної спрямованості: • Інформаційна система та WEB-портал для автоматизації наукової та адміністративної діяльності Одеського археологічного музею НАНУ. • Інформаційна мережа для Музею західного та східного мистецтва м.Одеса.

 10. Інтеграція ІТ компаний та ВНЗ –шлях розвитку ІТ - освіти в Україні. Досвід ОНПУ • Luxoft • NetCracker • ExigenServices • Укртелеком • Sigma • Intel • Provectus • «УА ЛІНУКС» • Siemens НПО «Дискрет» та інш.

 11. Інтеграція ІТ компаний та ВНЗ –шлях розвитку ІТ - освіти в Україні • Компанія Luxoft • підтримка олімпіад АСМ, створення Клубу ігрового програмування; • організація студентської програми, практика студентів; • організація стажування для викладачів; • створення проектної лабораторії Вдалий експеримент Luxoft : В ОНПУ створено проектну лабораторію, де студенти приймають участь в розробці реального програмного продукту . Дві команди студентів в лабораторії ОНПУ під керівництвом кураторів з Luxoft ведуть розробку програмного забезпечення «по-дорослому»: використовуючи Agile-методологію зі  скрамами , які проводяться кожен день, та щотижневими спринтами.

 12. Інтеграція ІТ компаний та ВНЗ –шлях розвитку ІТ - освіти в Україні

 13. Інтеграція ІТ компаний та ВНЗ –шлях розвитку ІТ - освіти в УкраїніPHOENIX CONTACT

 14. Інтеграція ІТ компаний та ВНЗ –шлях розвитку ІТ - освіти в Україні

 15. Інтеграція ІТ компаний та ВНЗ –шлях розвитку ІТ - освіти в Україні • Різні види підвищення рівня підготовки як викладачів так і студентів • Організація різних видів практик студентів, у тому числі і проектних практик • Організація загального керівництва випускними роботами бакалаврів, спеціалістів та магістрів • Удосконалення та створення робочих програм дисциплін, лабораторних практикумів • Проведення сумісних проектних та дослідницьких робіт • Проведення та підтримка семінарів, тренінгів, конкурсів, презентацій та інш. • Підвищення кваліфікації викладачів • Спонсорська підтримка інформаційного, матеріального та ліцензійного забезпечення учбового процесу

 16. Щиро дякую за увагу! Thank you for attention!