skjema for registrering av deltakerdatabase l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skjema for registrering av deltakerdatabase PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skjema for registrering av deltakerdatabase

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Skjema for registrering av deltakerdatabase - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Skjema for registrering av deltakerdatabase. Webflyt!!. Taster inn URL i nettleser Får spørsmål om brukernavn og passord Taster inn tildelt brukernavn og passord Hvis glemt brukernavn og passord, kontakt Forskningsrådet ved XXXXXX Ved korrekt brukernavn og passord logges brukeren på

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Skjema for registrering av deltakerdatabase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
webflyt
Webflyt!!
 • Taster inn URL i nettleser
 • Får spørsmål om brukernavn og passord
  • Taster inn tildelt brukernavn og passord
  • Hvis glemt brukernavn og passord, kontakt Forskningsrådet ved XXXXXX
 • Ved korrekt brukernavn og passord logges brukeren på
 • Brukeren får opp skjermbilde med 2 valg
  • Registrere ny bedrift
  • Oppdatere/endre egne eksisterende bedrifter
 • Ved valg av registrere ny bedrift
  • Går til skjema
 • Ved valg av oppdatere/endre egne eksisterende bedrifter
  • Liste med allerede registrerte bedrifter presenters med navn på selskap, org nummer og hovedprosjektnummer
slide4

Angir hvilke felter som er obligatoriske å fylle ut

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Bedriftens navn

fritekstfelt

Organisasjonsnummer

kun tall

Fylke

I hvilket fylke er hovedkvarteret til bedriften lokalisert

Nedfallsmeny

Ut fra foregående valg presenteres kommuner i valgt fylke

Kommune

Nedfallsmeny

Kommer automatisk frem som følge av overnevnte valg

Kommunenummer

Benytter SSB sin fordeling (se notatfeltet under)

Bransje

fritekstfelt

Produkter/tjenester

Antall ansatte

hente fra liste med: 0-9 10-29 30-49 50-99 100-199 200-399 400-800 800->

Nedfallsmeny

hente fra liste med: 0-9 10-29 30-59 60-99 100-199 200-399 400-800 800-1.499 1.500- ->

Ca. omsetning i mill. NOK siste år

Nedfallsmeny

Andel av omsetning som er Forskning og utvikling (FoU)

Nedfallsmeny

hente fra liste med: 0-0,5% 0,5-1%

1-2% 2- 5% 5-10% 10-20% 20- ->% ikke estimerbart (nederste valg på nedfallsmeny)

<< forrige neste >>

slide5

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Medlemsforhold: Hvilke eventuelle arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner er bedriften og/eller de ansatte medlem(er) av. Velg flere hvis nødvendig

Arbeidsgiverorganisasjon(er)

NHO

Ved valg av NHO

Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under

Nedfallsmeny

HSH

NAVO

KS

Andre

fritekstfelt

Arbeidstakerorganisasjon(er)

Nedfallsmeny

LO

Ved valg av LO

Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under

YS

Andre

fritekstfelt

<< forrige neste >>

slide6

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Ja

Deltar bedriften i andre programmer enn VS2010 i Forskningsrådet?

Nei

fritekstfelt

Hvis ja, hvilke?

Bruk av Skattefunn siste år

Ja

Nei

Deltakelse i VS2010Her markerer du om bedriften er direkte eller indirekte deltaker i VS2010

Indirekte

Direkte

Navn

Hovedprosjekttilhørighet

Prosjektnummer

Bedriften er i fase:

Under planlegging

Aktiv

Avsluttet

<< forrige neste >>

slide7

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Gjelder utviklingsprosessen i den enkelte bedrift. Eventuelle samarbeid med andre bedrifter holdes foreløpig utenfor.

du kan fylle ut mer enn en kategori.

Mål/hensikt:

Hvilke av punktene er relevante for prosjektet som drives sammen med bedriften?

Kvalitetsforbedring

Bedre innovasjonsevne

Produktutvikling

Bred medvirkning

Kompetanseheving

Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

Gjennomløpstid

Nye roller for de tillitsvalgte

Andre produktivitetsforbedringer

Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte

Bedre arbeidsmiljø

Kostnadsreduksjon

Redusert sykefravær

Kundetilfredshet

Belønningssystem

Verdikjede

Annet, (skriv stikkord)

Strategisk endring av organisasjonsstruktur

fritekst

slide8

Skriv inn andre formelle utvalg

Skriv inn andre formelle utvalg

Skriv inn andre formelle utvalg

I liten grad

I liten grad

I liten grad

I stor grad

I stor grad

I stor grad

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Følgende organer finnes i bedriften:

Er organet av betyding for VS2010 prosjektet?

I stor grad

I liten grad

Styrerepresentasjon for de ansatte

I stor grad

Bedriftsutvalg

I liten grad

Avdelingsutvalg

I liten grad

I stor grad

Arbeidsmiljøutvalg

I liten grad

I stor grad

Andre formelle utvalg

Andre utvalg registreres bare dersom de er av betydning for den aktivitet som er relevant for VS2010 prosjektet

<< forrige neste >>

slide9

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Arbeidsformer

Gjelder alle organer som er av betydning for utviklingsarbeidet, enten de karakteriseres som ”formelle” eller ”uformelle”.

I hvilke grad er disse punktene relevante for prosjektet som drives i bedriften?

Svært relevant

Relevant

Lite relevant

Ikke relevant

Dialogkonferanser

Arbeidsplassmøter

Allmøter

(Felles) prosjektgrupper

Utviklingskoordinator (rollen)

Andre

Skriv inn andre formelle utvalg.

Skriv inn andre formelle utvalg.

Skriv inn andre formelle utvalg.

<< forrige neste >>

slide10

LitenMiddelsStor

%

%

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Resultater

Hvilke forandringer er oppnådd på de områder som omfattes av mål/hensikt kategoriene

(henviser til tidligere utfylte punkter under mål/hensikt)

Forandring i positiv retning,

angi % uten desimaler

Ingen forandring

Forandring i positiv

retning, ikke kvantifisert

Forandring i negativ retning

Ikke relevant

Kvalitetsforbedring

%

LitenMiddelsStor

Produktutvikling

Kompetanseheving

Gjennomløpstid

Andre produktivitetsforbedringer

Kostnadsreduksjon

Kundetilfredshet

Verdikjede

Strategisk endring av organisasjonsstruktur

Bedre innovasjonsevne

Bred medvirkning

Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

Nye roller for de tillitsvalgte

Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte

Bedre arbeidsmiljø

Redusert sykefravær

Belønningssystem

<< forrige neste >>

Annet, (skriv stikkord)

slide11

Nei

nedfallsmeny

Kun dette prosjektets varighetGjennom flere prosjekterUbegrenset varighet

Side 11 av 13

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Samarbeid med andre bedrifterDersom det ikke eksisterer samarbeid med andre bedrifter, trykk her(brukeren blir da sendt til samarbeid gjennom ”det regionale partnerskap”)

Er samarbeidet formalisert?

Ja

Når ble nettverket etablert?

yyyy

Fyll ut år med fire siffer

Hvilken varighet er nettverket tenkt å ha?

Hvor mange bedrifter inngår?

tall

Fylles det ut skjema for en eller flere av de øvrige bedriftene?

Ja

Nei

<< forrige neste >>

slide12

Side 12 av 13

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Hva er bedriftens rolle i nettverket?

nedfallsmeny

Leder

Deltaker

Passiv

Hva slags tiltak brukes for å utvikle nettverket?

Felles prosjekter

Felles opplæringsprogrammer

Felles ledelse/sekretariat

Felles konferanser

Samarbeid langs verdikjeden

Annet

Har antall deltakende bedrifter økt fra etableringen av nettverket til tidspunktet for utfylling av skjemaet?

Ja

Nei

<< forrige neste >>

slide13

Side 13 av 13

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

På hvilke områder har samarbeidet positive effekter?

Kvalitetsforbedring

Bedre innovasjonsevne

Produktutvikling

Bred medvirkning

Kompetanseheving

Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

Gjennomløpstid

Nye roller for de tillitsvalgte

Andre produktivitetsforbedringer

Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte

Bedre arbeidsmiljø

Kostnadsreduksjon

Redusert sykefravær

Kundetilfredshet

Belønningssystem

Verdikjede

Annet, (skriv stikkord)

Strategisk endring av organisasjonsstruktur

fritekst

<< forrige neste >>

<< forrige neste >>

slide14

Kvalitetsforbedring

Produktutvikling

Kompetanseheving

Gjennomløpstid

Andre produktivitetsforbedringer

Kostnadsreduksjon

Kundetilfredshet

Verdikjede

Strategisk endring av organisasjonsstruktur

Bedre innovasjonsevne

Bred medvirkning

Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

Nye roller for de tillitsvalgte

Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte

Bedre arbeidsmiljø

Redusert sykefravær

Belønningssystem

Annet, (skriv stikkord)

slide15

Nei

Nei

Nei

Nei

Side 15 av 13

Bakgrunnsopplysninger

Utvikling i bedrift

Nettverk

Du er her

Samarbeid gjennom det regionale partnerskap

Deltar representanter for bedriften i styrings-/ referansegruppe eller lignende som omfatter flere bedrifter?

Ja

Delvis

Tilsvarer denne gruppen/dette organ tanken om et regionalt partnerskap med utgangspunkt i fylkeskommunen?

Ja

Delvis

Hvis delvis eller nei, er det fordi:

 • De bedrifter som omfattes er vesentlig færre enn de som må omfattes av et fylkeskommunalt partnerskap?
 • Viktige aktører (som arbeidslivspartene, fylkeskommunen eller SND) ikke er representert?
 • Andre årsaker?

Ja

Ja

fritekst

<< forrige neste >>

slide16

Skjema er fylt ut for periode:

1. halvår 2003

2. halvår 2003

1. halvår 2004

2. halvår 2004

1.halvår 2005

Etc…….

Fylt ut av:

Navn

Forskningsinstitusjon

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet.

<< forrige avslutt >>