Reeli sirotkina hoolekandeosakond sotsiaalministeerium
Download
1 / 12

Reeli Sirotkina Hoolekandeosakond Sotsiaalministeerium - PowerPoint PPT Presentation


  • 348 Views
  • Uploaded on

Reeli Sirotkina Hoolekandeosakond Sotsiaalministeerium. Programm „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ -- hoolduskoormus ja tööturul osalemine. Eesmärgid:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reeli Sirotkina Hoolekandeosakond Sotsiaalministeerium' - morrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reeli sirotkina hoolekandeosakond sotsiaalministeerium

Reeli Sirotkina

Hoolekandeosakond

Sotsiaalministeerium

Programm „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ --hoolduskoormus ja tööturul osalemine


Eesm rgid
Eesmärgid:

1) eakale või puudega inimesele või dementsele suunatud hooldusteenuste (päevane ja koduhooldusteenus) pakkumine, võimaldamaks senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist või isiku hiljuti tekkinud hoolduskoormuse tõttu tööturult väljalangemise ennetamist;

1(1) sügava puudega või dementsuse diagnoosiga inimesele suunatud ööpäevaringse hooldusteenuse pakkumine, võimaldamaks senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist või majanduslike toimetulekuprobleemidega isiku (kelle pere sissetulek leibkonnaliikme kohta jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetulekutoetust) tööturult väljalangemise ennetamist hiljuti tekkinud hoolduskoormuse tõttu;


Eakate ja puudega inimeste hoolekannet korraldavad kohalikud omavalitsused. Sotsiaalteenused eakatele ja puudega inimestele kattuvad suurel määral. Näiteks kasutavad koduteenust nii eakad kui ka puudega (sh tööeas) inimesed.


Eakad ja puudega inimesed mis on erinevus teenuste pakkumisel
Eakad ja puudega inimesed – mis on erinevus teenuste pakkumisel?

Selgemini eristatavad sotsiaalteenused eakatele (teenusekasutajate arvust lähtuvalt) on koduteenus, ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutuses ja päevakeskuse teenused.

Kaks esimest teenust aitavad hooldusteenuste kaudu leevendada funktsionaalsete võimete kahanemise ja tervise halvenemisega seotud toimetulekuraskusi, päevakeskuse teenused aga aitavad võidelda süvenema kippuva sotsiaalse isoleeritusega vanemas eas, luues vaba aja veetmise ja omavahelise suhtlemise võimalusi.

Puudega inimeste puhul lisanduvad sellesse loetellu rehabilitatsiooniteenus, isikliku abistaja teenus, tugiisikuteenus, proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soodustingimustel eraldamine ning puudega inimeste hooldamine kodustes tingimustes.


Mis on hooldus

pakkumisel?Hooldus on igat tüüpi hooldustegevus, mida pakuvad nii formaalsed kui mitteformaalsed hooldajad kas harjumuspärastes (kodus) või spetsiaalsetes (asutuses) tingimustes. Hooldustegevused on väga laialdased ning piirid hoolekande ja tervishoiu teenuste vahel muutuvad hägusamaks. Hooldustegevuste hulka kuuluvad enesehooldus, abi liikumisel, meditsiini- ja hooldusabi vaimse ja füüsilise terviseprobleemidega toimetulekul, igapäevaelu puudutavate toimingute juures abistamine, nõustamine ja emotsionaalne toetus heaolu tagamisel ning muud vabaaja tegevusedsotsiaalsete vajaduste tagamiseks.”

Tester 1996 viidanud Bureau et al 2007

Mis on hooldus?


Juhised kov teenuste osutamiseks
Juhised KOV teenuste osutamiseks pakkumisel?

http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kohalike-omavalitsuste-sotsiaalteenuste-soovituslikud-juhised/koduteenus.html

http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kohalike-omavalitsuste-sotsiaalteenuste-soovituslikud-juhised/hooldusteenus.html


Asutushooldus v i koduhooldus

Asutuse eelised ja miinused pakkumisel?

Kodu eelised ja miinused

2010. aastal said koduteenust 6225 inimest

81% neist olid üle 65. aasta vanad; 46% üle 80

Kohalik omavalitsus maksab teenuse eest

180 kõikidest omavalitsustest osutab koduteenust, 46 aga mitte

Iga aasta kasvab teenuse vajadus 10%

Aastal 2011 oli 124 hoolekandeasutust ning 72% neist on kohaliku omavalitsuse hallata. Neis oli 5182 eakat.

(Sotsiaalministeerium, 2012).

Asutushooldus või koduhooldus


P evakeskused
Päevakeskused pakkumisel?

2010 tegevusi vaadates oli 94 päevakeskuse teenust pakkuvas asutuses eakate osakaal ca 70% teenustes ja tegevustes (nõustamine, koduteenus, toitlustamine jne), 70% huvitegevustes, 80% üritustel ja 50% eneseabigruppides.

Osalemine on aastatel 2008-2010 püsinud enamvähem sama.


Tervis ja hooldus
Tervis ja hooldus pakkumisel?

65+ väga hea või hea tervis on 15% inimestest ja väga halb tervis 39% inimestest, kusjuures hea tervisega inimeste arv kasvab ja väga halva tervisega inimeste arv väheneb.

Igapäevategevuste piiratus 65+

Ei ole piiratud 25% (2007)

Suurel määral piiratud 35% (2007)

Ei ole piiratud 32% (2011)

Suurel määral piiratud 24% (2011)

Pikaajaline haigus

2007 79% on 21% ei ole

2011 80% on 20% ei ole

Statistikaamet


Muutused viimastel aastatel
Muutused viimastel aastatel pakkumisel?

  • Viimastel aastatel on eakatele ja puudega inimestele suunatud teenused jõudsasti edasi arenenud: lisandunud on kohti ööpäevaringset hooldamisteenust osutavates asutustes.

  • Eakatele ja puudega inimestele suunatud teenuste kasutajatest moodustavad suure osa 65-aastased ja vanemad. Teenusekasutajate hulk on kasvanud põhiliselt vanemaealiste (75+ või 80+) teenusekasutajate arvel.

  • Teenuste osutamine sõltub liialt KOV võimalustest.

  • Majanduslik olukord mõjutab nt. ööpäevaringse teenuse kasutajate arvu, nt. 2009. aastal teenuse kasutajate arv langes.