missbruksv rden haparanda 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Missbruksvården Haparanda 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Missbruksvården Haparanda 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Missbruksvården Haparanda 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Missbruksvården Haparanda 2010. PERSONAL. Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Jaana Karvo (Socialsekreterare) Jouni Posti (Handläggare) Riitta Danell (Drogterapeut) Sisko Vänni (Familjestödjare). Verksamhet. Socialtjänsten och Familjenshus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Missbruksvården Haparanda 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Missbruksvården Haparanda 2010

  2. PERSONAL • Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) • Jaana Karvo (Socialsekreterare) • Jouni Posti (Handläggare) • Riitta Danell (Drogterapeut) • Sisko Vänni (Familjestödjare)

  3. Verksamhet Socialtjänsten och Familjenshus

  4. Identifiering • Audit, Audit –E • Dudit, Dudit-E • ADAD • ASI Bedömningsinstrument som används för kartläggning av personens situation och problem och ligger till grund för en bedömning av hjälpbehovet och behandlingsplanering. • Screening

  5. Bedömning Riskbruk Missbruk Beroende

  6. Åtgärd • Kortrådgivning /MI • Utredning/MI MI - Motiverande samtal -En metod för att hjälpa personer med riskbruk, missbruk eller beroende att komma till insikt i hur deras alkohol/droganvändning påverkar deras eget samt anhörigas liv -Väcka motivation till att förändra sina alkohol/drogvanor.

  7. Behandling Institutionsvård SoL, LVM Öppenvårdsmottagning VILJAN

  8. Öppenvårdsmottagningen VILJAN • Rådgivning och information • Behandling enskilt och i grupp • Eftervård enskilt och i grupp • Anhörigbehandling • Barngrupper • Halvvägsboendet • Kontaktpersoner • Fältarbete • Samsjuklighet • Kvinnofrid / stöd för män • Jourboende hos Länkarna • Andrahandskontrakt

  9. Rådgivning och information • Droginfo • Riskbruk, missbruk och beroende • Missbruksutveckling • Beroendetecken • Missbrukets påverkan för individen och personer i den missbrukandes omgivning

  10. METODER Grundbehandling och eftervård • 12-stegsmetod Ett manualbaserat program som används för personer, som uppfyller kriterierna för diagnoserna alkoholberoende och missbruk. Programmen bygger på Anonyma Alkoholisters synsätt på alkoholism som en kronisk, progressiv sjukdom.

  11. METODER (forts.) • CRA En manualbaserad missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) • Återfallsprevention Behandling som utgår från Gorskis modell för strukturerad återfallsprevention vid kemiskt beroende.

  12. METODER (forts) Anhörigprogram Grupp eller enskilt • Riktar sig till vuxna anhöriga som lever eller har levt i en nära relation till någon som missbrukar alkohol eller andra droger. • Skall ge kunskap och information om beroende och om hur personer som lever i missbruksmiljöer påverkas av detta. Genom föreläsningar, filmer och diskussioner hjälps anhöriga till denna insikt. • Med hjälp och stöd av andra i gruppen lär sig de anhöriga att hantera sin specifika situation på ett konstruktivt sätt. • Utöver information och kunskap om beroende och medberoende får den enskilde nya verktyg till att bearbeta och förändra sin situation. • Fördelat på 16 gruppträffar och består av föreläsningar, film och diskussioner.

  13. METODER (forts) Programmet i barnguppen Rädda Barnens program för barn som lever med mamma eller pappa som dricker. • Riktar sig till barn som lever i missbruksmiljöer. • Består av gruppträffar där barnen får information om beroende och dess påverkan på familjen. • Varje möte har ett tema som ligger till grund för samtal, lek och skapande. • Barnen får möjlighet att berätta om och bearbeta sina känslor och upplevelser kring missbruket.

  14. Metoder (forts.) • Haschprogram • Lösningsfokuserat • Nätverksarbete • Familjearbete • Meditation

  15. Kortrådg/MI Institutionsv. SoL, LVM Riskbruk Soc. Fam.hus Audit/dudit Audit-E, ASI Screening Utredning/MI Öppenvårdsmottagning VILJAN Missbruk/beroende Soc. Riskbruk MVC Fam.hus Audit Prover Soc. Behandling enskilt, grupp Missbruk/beroende Eftervård enskilt, grupp Kort rådg/MI/Soc. Riskbruk BVC Fam.hus Audit Prover Anhörigbehandling Soc. Missbruk/beroende Barngrupper Kort rådg/MI Halvvägsboendet Riskbruk VC Abstinensbehandl Soc. VC Audit Prover DSM Jourboende Länkarna Misssbr/beroende Kontaktpersoner Andrahandskontrakt Riskbruk Kort rådg/MI Vux. Psykiatri Audit/Dudit Screening Prover DSM, ICD10 Missbr/beroende Soc. ”HAPARANDAMODELLEN” FÖR MISSBRUKSVÅRD Identifiering Bedömning Åtgärd Verksamhet Behandling

  16. Tack för oss !