predn ka 3 obozn menie s dsx syst mom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prednáška 3. Oboznámenie s DSX systémom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prednáška 3. Oboznámenie s DSX systémom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Prednáška 3. Oboznámenie s DSX systémom - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Prednáška 3. Oboznámenie s DSX systémom. Ing. Ján Mičkanin 2013/2014. Oboznámenie s DSX systémom. Aplikovaná informatika v NM. SPRAVOVANIE SYSTÉMU DSX - naštartovanie systému, reštartovanie systému, ukončenie práce so systémom DSX. Spravovanie systému Prehľad v hlavnom menu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prednáška 3. Oboznámenie s DSX systémom' - morrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predn ka 3 obozn menie s dsx syst mom

Prednáška 3.Oboznámenie s DSX systémom

Ing. Ján Mičkanin 2013/2014

obozn menie s dsx syst mom
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

SPRAVOVANIE SYSTÉMU DSX

- naštartovanie systému, reštartovanie systému, ukončenie práce so systémom DSX

Spravovanie systému

Prehľad v hlavnom menu

Práca s funkciami kamery

Konfigurácia DSX

Práca s optickým diskom

Použitie front na pozadí

Použitie ďalších funkcií systému

Používanie menu utilit systému

obozn menie s dsx syst mom1
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

1. Spravovanie systému:

 • Štart systému:
 • Otočenie kľúča v smere hodinových ručičiek zapne napájanie systému
 • Počas štartu nepohybovať so stativom !!!
 • 2. Po vypísaní Ok na dotykovej obrazovke  napísať go-app  stlačíme Enter
 • 3. Po vypísaní Ok po druhý krát  napísať go  stlačíme Enter
 • Ak je systém nakalibrovaný, ale kalibrácia nie je zálohovaná  je zobrazená pripomienka  po stlačení „c“ pokračujeme ďalej
 • Reštart systému:
 • Na konzole stlačíme v rýchlom slede <CTRL>, <ALT>, <DEL> (NIE SÚČASNE !!!)  objaví sa štartovacia správa na konci ktorej sa nachádza „Ok“
 • Nasleduje postup, ako pri klasickom štarte systému
obozn menie s dsx syst mom2
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

1. Spravovanie systému:

 • Ukončenie práce so systémom:
 • V hlavnom menu potvrdíme položku „Shutdown“  potvrdíme „Yes“
 • Po objavení hlásenia s „Ok“ otočíme kľúč proti smeru hodinových ručičiek do polohy „0“
obozn menie s dsx syst mom3
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

2. Hlavné menu:

 • Predstavuje východiskový bod pri práci
 • Umožňuje prístup k funkciám systému
obozn menie s dsx syst mom4
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

2. Hlavné menu:

 • Manual processing:
 • Slúži k manuálnemu spracovaniu pacientských štúdií, k definovaniu, manipulácii a zobrazeniu kriviek, oblastí záujmu a obrázkov
 • Processing:
 • Využitie spracovateľských protokolov v systéme slúžiacich
 • k zvýšeniu diagnostických hodnôt pacientskych štúdií
 • Display:
 • Manipulácia s obrázkami  pre zväčšenie diagnostickej hodnoty
 • -existujú tu možnosti ako: prezeranie statických, dynamických
 • a pohyblivých štúdií, pridávanie textu do obrázkov, meranie uhlov, vzdialeností a počtu impulzov
 • Import/Export:
 • - Slúži pre zasielanie pacientských dát na mechaniky ako napr. optický disk, disketová mechanika, alebo iné zariadenia pripojené k systému DSX
obozn menie s dsx syst mom5
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

2. Hlavné menu:

 • Background:
 • špecifikuje, ktorý proces môže byť spustený na pozadí, pri súčasnom použití ďalšieho procesu
 • umožňuje preveriť obsah každej fronty
 • Database:
 • slúži k práci s pacientskou databázou
 • Configuration:
 • nastavenie konfigurácií DSX systému ako napr.: nastavenie času a dátumu, nastavenie periférií systému
 • Protocols:
 • - spravovanie vyšetrovacích a spracovávateľských protokolov
obozn menie s dsx syst mom6
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

2. Hlavné menu:

 • Defaults:
 • spravovanie „Rýchleho menu“ a ďalších systémových implicitných hodnôt
 • Acquisition protocol:
 • vyšetrovací protokol slúži k použitiu preddefinovaných vyšetrovacích protokolov na DSX
 • Acquisition manual:
 • manuálne vyšetrenie
 • pre interaktívne riadenie vyšetrenia a tvorbu vyšetrovacích protokolov
obozn menie s dsx syst mom7
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

2. Hlavné menu:

 • Tlačidlá na spodnom riadku:
 • Tieto tlačidlá sa nikdy nemenia, nemusia však byť ich funkcie k dispozícii v každom okne systému (pri nefunkčnosti sú nevysvietené)
 • Change pacient:
 • Používa sa pri voľbe pacienta, ktorý má byť spracovaný, alebo majú byť jeho dáta odoslané na niektorú perifériu systému
 • Quick menu:
 • Prístup k predefinovaný spracovávateľským protokolom
 • System ID:
 • - Používa sa na zobrazenie údajov o konfigurácii a možnostiach systému
obozn menie s dsx syst mom8
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

2. Hlavné menu:

 • Utility menu:
 • umožňuje prístup k pomocným funkciám
 • Main menu:
 • po zatlačení skočí program z akéhokoľvek okna na hlavné menu
 • Cancel:
 • návrat k predošlému menu
 • Error inquiry:
 • - ak nastane chyba s niektorou z front na pozadí, umožní nám zobraziť príčinu vzniku problému
obozn menie s dsx syst mom9
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

3. Práca s funkciami kamery:

Funkcie:

1. kalibrácia dotykovej obrazovky

2. spravovanie matíc uniformity

3. záznam referenčného spektra

4. definovanie implicitných orientácií

5. spravovanie kalibračných dát

6. definovanie doby trvania záznamu spektra pred vyšetrením

7. výmena kolimátorov

obozn menie s dsx syst mom10
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

3. Práca s funkciami kamery :

 • Kalibrácia dotykovej obrazovky:
 • Odporúča sa robiť vtedy, ak je problematické čítanie z dotykovej obrazovky pod uhlom, pod ktorým sa pozeráme na obrazovku
 • Postup:
 • Reštartujeme systém
 • Zadáme „go-app“  potvrdíme a po naskočení „ok“ zadáme príkaz „calibrate“
 • Po potvrdení klávesou ENTER sa objaví znamienko „+“
 • Zaujmeme polohu, pre ktorú chceme kalibráciu vykonať a zatlačíme „+“
 • Vzápätí sa objavia ďalšie znamienka, ktoré tiež potvrdíme
 • Ako náhle sa znovu objaví „ok“ zadáme príkaz „save-app“, ktorý potvrdíme klávesou ENTER
 • Zadáme „go“ a po stlačení klávesy ENTER sa objaví hlavné menu
obozn menie s dsx syst mom11
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

3. Práca s funkciami kamery :

 • Záznam referenčného spektra:
 • Používa sa k záznamu ref. spektra ktoréhokoľvek izotopu a k jeho porovnaniu so spektrom pred vyšetrením
 • Túto informáciu môžeme využiť k zisteniu potreby kalibrácie detektora
 • Postup:
 • Hlavné menu  ConfigurationCamera
 • Zadáme heslo  potvrdíme enterom
 • Zvolíme „Predefinedspectraacquisition“
 • Objaví sa menu, v ktorom zvolíme „Acquireenergyspectra“  objaví sa snímané spektrum
obozn menie s dsx syst mom12
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

3. Práca s funkciami kamery :

5. Po dosiahnutí dostatočného počtu impulzov stlačíme STOP  objaví sa spektrum preddefinovaných hodnôt

6. Je možné zaznamenať spektrum ako referenciu, alebo opustiť menu bez uloženia  „Continue without saving“

7. „Return“  kamera sa vráti do konfiguračného menu

obozn menie s dsx syst mom13
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

3. Práca s funkciami kamery :

 • Definovanie doby trvania záznamu spektra pred vyšetrením :
 • bez ohľadu na nastavenú dobu je možné túto dobu okamžite ukončiť stlačením <CTRL>+<A>
 • Postup:
 • Hlavné menu  ConfigurationCamera
 • Zadáme heslo  potvrdíme enterom
 • Zvolíme „Energyspectraacquisitionduration“  objavenie menu
 • Pre potvrdenie použitia spektra pred každým vyšetrením zvoľte „Spectrumbeforeacquisitions“
 • Zvoľte „Enteracquisitiontime in second“ a vložte údaj z intervalu <1; 65> sekúnd  stlačte ENTER  kamera sa vráti do konfiguračného menu
obozn menie s dsx syst mom14
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

3. Práca s funkciami kamery :

Výmena kolimátorov:

Odobranie kolimátora:

obozn menie s dsx syst mom15
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

3. Práca s funkciami kamery :

Výmena kolimátorov:

Odobranie kolimátora:

Uskladňovanie kolimátorov:

obozn menie s dsx syst mom16
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

3. Práca s funkciami kamery :

Výmena kolimátorov:

Inštalácia kolimátora:

obozn menie s dsx syst mom17
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

4. Konfigurovanie DSX:

 • Konfigurácia periférií, Konfigurácia modemu, Konfigurácia siete, Konfigurácia systémového času a dátumu
obozn menie s dsx syst mom18
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

4. Konfigurovanie DSX:

 • Konfigurácia periférií:
 • periférie sú záznamové, výstupné a komunikačné zariadenia
 • periférie môžu byť pripojené priamo k DSX, alebo pomocou siete
 • konfiguračné menu obsahuje periférie, ktoré je možné používať
 • ak je pri periférii „YES“  periféria je pripravená na použitie
 • Ak je pri periférii „NO“  periféria nie je pripravená na použitie, poprípade je potrebné perifériu správne nakonfigurovať
 • Konfigurácia farebnej tlačiarne:
 • V konfiguračnom menu stlačíme „Installation“
 • Zvolíme „Color printer“
 • Objaví sa zoznam tlačiarní, ktoré sú k dispozícii a tlačidlo „Remote“, pomocou ktorého vieme nainštalovať vzdialené tlačiarne
 • Po výbere lokálnej tlačiarne môžeme potvrdiť tlačidlom „Validate“ tlačiareň
 • Pre použití vzdialenej tlačiarne zvolíme „Remote“, vyberieme tlačiareň, nastavíme frontu pre komunikáciu a potvrdíme „Validate“
 • Po potvrdení sa zmení v konfig. menu hodnota z „NO“ na „YES“
 • Stlačíme „Saveconfiguration“
obozn menie s dsx syst mom19
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

4. Konfigurovanie DSX:

obozn menie s dsx syst mom20
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

4. Konfigurovanie DSX:

 • Konfigurácia digitálnej multikamery:
 • V konfiguračnom menu zvolíme „Installation“
 • Zvolíme „Digitalimager“  zobrazí sa menu digitálnej multikamery
 • Môžeme vybrať lokálnu (Aspec), alebo sieťovú multikameru (Aspect, Helios)
 • Po potvrdení sa zobrazí inštalačné menu a „Digitalimager“ sa prepne z „NO“ na „YES“
 • Pre uloženie konfigurácie stlačíme „Saveconfiguration“
 • Konfigurácia modemu:
 • V konfiguračnom menu zvolíme „Installation“
 • Zvolíme „ModeM“  objaví sa tel. zoznam
 • V menu môžeme nakonfigurovať na voľných pozíciach „Site name“, „Phonenumber“, počet opakovaní vyzváňania
 • Na potvrdenie stlačíme „Validate“
 • Pre uloženie stlačíme „Savephonebook“
obozn menie s dsx syst mom21
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

4. Konfigurovanie DSX:

 • Zmena systémového času:
 • V konfiguračnom menu zvolíme „Changetime“
 • Pomocou šípok zmeníme hodnoty  potvrdíme „Validate“
 • Čas bol zmenený
 • Zmena systémového dátumu:
 • - Mení sa podobne ako čas, len zvolíme „Changedate“
 • - Dátum má tvar: DD-MM-YY (deň-mesiac-rok)
 • Konfigurácia siete:
 • Možnosti: automatické mazanie, automatický prenos, adresár siete, druh siete
obozn menie s dsx syst mom22
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

4. Konfigurovanie DSX:

obozn menie s dsx syst mom23
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

4. Konfigurovanie DSX:

obozn menie s dsx syst mom24
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

4. Konfigurovanie DSX:

 • Konfigurácia siete:
 • Auto delete – umožňuje automatické mazanie dát po 15 dňoch
 • Auto transfer – umožňuje automatickú archiváciu dát pacientov s novými vyšetreniami
 • Network directory – ide o adresár dát, umožňuje ľahšie vyhľadávanie dát po sieti
 • Network version – druh siete
 • Postup:
 • V konfiguračnom menu zvolíme „Installation“  stlačíme „Network configuration“
 • V konfiguračnom menu siete máme možnosť zapnúť vyššie spomínané položky
 • Potvrdíme tlačidlom „Validate“  stlačíme „Save configuration“
obozn menie s dsx syst mom25
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

5. Správa optického disku:

 • Optický disk je médiu vhodné pre dlhodobú archiváciu dát
 • Postup nastavovania je podobný, ako pri digitálnej multikamere, rozdiel je len v položke „Optical disk“ v konfiguračnom menu
 • Export na vzdialený optický disk:
 • Pri exporte musia byť archívna a transportná fronta v stave „On“
 • Dáta putujú najprv do transportnej fronty  prenos na interný pevný disk, ku ktorému je pripojená mechanika pre optické disky
 • Z disku putujú dáta do archívnej fronty optickej mechaniky
 • Dáta ostávajú na disku až do ich manuálneho vymazania
 • Pri aktívnej funkcii „Auto delete“ sa dáta automaticky vymažú po 15 dňoch
obozn menie s dsx syst mom26
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

5. Správa optického disku:

 • Inicializácia optického disku:
 • Vložíme optický disk do mechaniky
 • V hlavnom menu zvolíme tlačidlo „Configuration“
 • V konfiguračnom menu zvolíme „Setting&Handling“  zobrazí sa menu periférie
 • Zvolíme „Optical disk“  zvolíme „Initcartridge“  zadáme identifikačné označenie disku
 • Po zadaní označenia (4 až 24 písmen) je disk pripravený pre prácu s DSX
 • Optický disk je inicializovaný (toto opakujeme aj pre druhú stranu disku)
obozn menie s dsx syst mom27
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

5. Správa optického disku:

 • Otvorenie optického disku:
 • Dostaneme sa do konfiguračného menu optického disku  zvolíme „Open cartridge side“
 • Zobrazí sa varovanie pred otvárania mechaniky počas dynamického vyšetrenia
 • Zvolíme „YES“  disk je otvorený  hlavné menu
 • Výber optického disku z mechaniky:
 • V konfiguračnom menu optického disku zvolíme „Remove cartridge“
 • Môžeme vybrať médium
 • Zmrazenie optického disku:
 • - Používa sa pri rýchlejšom čítaní z optického disku v prípade, ak je disk naplnený na približne 90%, no po zmrazení už nie je možný zápis na disk!!!
obozn menie s dsx syst mom28
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

6. Používanie front v pozadí:

 • Umožňujú rôzne aktivity počas vyšetrenia pacienta
 • Delenie:
 • 1. fronta pre tlačiareň / multikameru
 • 2. fronta prenosu (transferu)
 • 3. archívna fronta
 • Fronta pre tlačiareň / multikameru:
 • Ak je fronta uzavretá, dáta sú ukladané na internom disku, nepokračujú ku koncovému zariadeniu
 • Množstvo dát je obmedzené kapacitou disku
 • Postup:
 • V hlavnom menu zvolíme „Background“  menu fronty na pozadí
 • Pre zmenu statusu máme možnosti: 1.printer only, 2. imager only, 3. queue disabled
 • pre náhľad do fronty zvolíme „Printer/Imager Queue“  obrázky čakajúce na tlačiareň sú označené „PR“, na multikameru „IM“
 • Obrázky je možné zmazať z fronty  Validate / ináč Cancel
obozn menie s dsx syst mom29
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

6. Používanie front v pozadí:

 • Použitie transportnej fronty:
 • Pokiaľ sú dáta posielané interaktívne, sú odoslané okamžite, pokiaľ na pozadí  idú do fronty
 • Ak je fronta uzavretá, ostávajú v nej pokiaľ je voľné miesta, ak je fronta „On“  dáta pokračujú ďalej
 • Do fronty vojde najviac 126 vstupov
 • 1 vstup = ak pošleme celú databázu 1 pacienta
 • Ak je odoslaná len časť dát pacienta, je pre každú skupinu obsadený jeden vstup
 • Táto fronta sa používa aj pri posielaní dát modemom, na vzdialený optický disk, alebo do tlačiarne
 • Postup pri zmene a práci so statusom fronty:
 • V hlavnom menu zvolíme „Background“  pre zmenu statusu fronty zvolíme „Status“
 • Ak chceme vidieť obsah fronty  „Transfer queue“
 • Zobrazia sa vstupy k transportu  3 možnosti: 1. [RUN] – práve sa prenáša, 2. Retry – je 4x skúšaný prenos => označený ako chybný, 3. [OFF] – chybný prenos
obozn menie s dsx syst mom30
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

6. Používanie front v pozadí:

 • Použitie transportnej fronty:
 • 4. Môžeme chybnú položku znovu aktivovať „Reactivate“, alebo môžeme položky vymazať „Delete“
 • 5. Návrat do predošlého menu cez „Cancel“
 • Použitie archívnej fronty:
 • Existuje možnosť archivácie okamžite, alebo na určitý čas počas dňa
 • Fronta sa používa na optický disk
 • Fronta môže obsahovať max. 332 položiek
 • Počty položiek sú brané tak isto, ako v predošlej fronte
 • Práca je podobná, ako pri transportnej fronte, je tu možnosť prezerať frontu, mazať z nej položky, na stavovať čas archivácie
obozn menie s dsx syst mom31
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

7. Použitie ďalších funkcií systému:

Správa užívateľských implicitných hodnôt a protokolov:

obozn menie s dsx syst mom32
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

7. Použitie ďalších funkcií systému:

Správa užívateľských implicitných hodnôt a protokolov:

obozn menie s dsx syst mom33
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

7. Použitie ďalších funkcií systému:

 • Rozšírený systém implicitných hodnôt riadi nasledujúce prvky systému:
 • Tvary ikon pre voľbu oblasti záujmu (ROI)
 • Implicitná konfigurácia displeja – je možné ju nahrať podľa potreby (ak zvolíme „Default Disp Conf“ z menu konfigurácie displeja)
 • Implicitná farebná tabuľka
 • Spravovanie používania funkčných kláves – určenie poradia zmeny farebných tabuliek na displeji pri stláčaní funkčných kláves
 • Veľkosť kurzorových šípok
 • Postup:
 • V hlavnom menu zvolíme „Defaults“  zadáme heslo  ENTER
 • Stlačíme „System wide defaults“ zobrazenie menu spravovania systémových implicitných hodnôt
 • Ikona pri výbere oblasti môže byť: veľký kríž, malý kríž, pero, šípka
 • Pre určenie implicitného zobrazenia zvolíme „Default display configuration“  zobrazí sa menu implicitnej konfigurácie displeja
obozn menie s dsx syst mom34
Oboznámenie s DSX systémom

Aplikovaná informatika v NM

7. Použitie ďalších funkcií systému:

5. Možnosť zvolenia implicitnej farebnej tabuľky – používame tlačidlá [+] a [-] v „Default color scale“

6. Zmeny potvrdíme tlačidlom „Validate“  hlavné menu