Nauczmy dzieci my le pom my dzieciom z trudno ciami w uczeniu si matematyki
Download
1 / 34

Koncepcja rozwoju intelektualnego Jeana Piageta - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Nauczmy dzieci myśleć - pomóżmy dzieciom z trudnościami w uczeniu się matematyki. Koncepcja rozwoju intelektualnego Jeana Piageta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncepcja rozwoju intelektualnego Jeana Piageta' - morrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nauczmy dzieci my le pom my dzieciom z trudno ciami w uczeniu si matematyki

Nauczmy dzieci myśleć - pomóżmy dzieciom z trudnościami w uczeniu się matematyki.


Koncepcja rozwoju intelektualnego jeana piageta
Koncepcja rozwoju intelektualnego Jeana Piageta z trudnościami w uczeniu się matematyki.

 • Wg psychologa Jeana Piageta inteligencja jest rozwiniętą formą adaptacji biologicznej, w wyniku której dochodzi do strukturalizowania procesów poznawczych


Rozwój inteligencji u dziecka Piaget podzielił na okresy: z trudnościami w uczeniu się matematyki.


Okres sensoryczno motoryczny inteligencji praktycznej od urodzenia do 2 roku ycia
Okres sensoryczno - motoryczny z trudnościami w uczeniu się matematyki.(inteligencji praktycznej) od urodzenia do ~ 2 roku życia


Okres wyobra e przedoperacyjnych inteligencji reprezentuj cej trwa od 2 do 7 lat
Okres wyobrażeń przedoperacyjnych z trudnościami w uczeniu się matematyki.(inteligencji reprezentującej) trwa od 2 do 7 lat.

myślenie konkretno-wyobrażeniowe (za pomocą obrazów), 

 • intuicyjne i impulsywne

 • intensywny rozwój języka

 • rozwój pojęć

 • przyswajanie znaków i symboli

 •  rozumowanie oparte na zdarzeniach  zewnętrznych  (a nie na operacjach logicznych), które cechuje:

  • nieodwracalność - brak zdolności przekształceń


Okres operacji konkretnych trwa 7 12 lat
Okres operacji konkretnych z trudnościami w uczeniu się matematyki.Trwa ~ 7 - 12 lat.

myślenie słowno-logiczne

 • wykształcone pojęcie stałości ilości

 • odwracalność operacji umysłowych

 • przyswojenie pojęć logicznych oraz zdolność do klasyfikacji hierarchicznej

 • brak myślenia abstrakcyjnego

 • możliwość dokonywania kategoryzacji

 • rozumienie relacji


Okres operacji formalnych trwa od 12 roku ycia nie ka dy go osi ga
Okres operacji formalnych z trudnościami w uczeniu się matematyki.Trwa od ~ 12 roku życia (nie każdy go osiąga).

myślenie hipotetyczno-dedukcyjne

 • rozwój myślenia abstrakcyjnego

 • dominacja inteligencji werbalnej


Ucze klas i iii wiek od 6 10 lat
Uczeń klas I-III ( wiek od 6 -10 lat) z trudnościami w uczeniu się matematyki.

 • znajduje się początkowo na etapie wyobrażeń przedoperacyjnych

 • następnie wchodzi w okres operacji konkretnych


Ucze klas iv vi 10 13 lat
Uczeń klas IV-VI ( 10-13 lat) z trudnościami w uczeniu się matematyki.

 • Nadal okres operacji konkretnych

 • Część uczniów wchodzi w okres operacji formalnychWybrane wyniki badań dotyczące umiejętności matematycznych uczniów klas III(prowadzone przez CKE w 2006 r)

*Badanie było powtarzane na tych samych uczniach na początku klasy IV


 • Uczniowie stosują algorytmy działań (najlepiej posługują się dodawaniem, gorzej odejmowaniem, najsłabiej dzieleniem)

 • Uczniowie stosują algorytmy działań często bezzasadnie, nie potrafią pomyśleć i zastosować innych sposobów liczenia np. 36:4; często popełniają błędy techniczne;

 • Uczniowie nie potrafią policzyć np. 140: 35; 150:25- próbują zrobić to pisemnie, nie szukają innych sposobów


 • Podczas badania stosowania własnych strategii liczenia okazało się, że takie działania jak :

  999+86 =

  1007- 999=

  uczniowie również liczą pisemnie

  (ponad 80 %)

 • Obliczanie obwodu prostokąta sprawiało uczniom wiele kłopotów. Ok. 55 % uczniów wykonywało zadania poprawnie


Rozwiązywanie zadań typowych nie sprawiało problemów (86% poprawnych rozwiązań)

dużym problemem dla uczniów były zadania:

ze zbyt dużą ilością danych - 52,4%

zadania złożone - 25%

zadanie nietypowe -20% poprawnych rozwiązań


Problemy sprawiało uczniom tworzenie kolejnych serii - zadanie wymagające logicznego myślenia np.

1+2+3

2+3+4

3+4+5

………


89,0% zadanie wymagające logicznego myślenia np.

41,9%

34,1%

8,1%

56,6%


Czytanie tekstu z informacjami liczbowymi przedstawiało się następująco:

 • Wyszukiwanie informacji z tekstu ( ok. 90% uczniów)

 • Wyszukiwanie informacji z tekstu i wykorzystanie ich do obliczeń ( ok. 50 %)


Tekst jednorodny
Tekst się następująco: jednorodny


Tekst niejednorodny
Tekst niejednorodny się następująco:


Przyczyny trudno ci w uczeniu si matematyki
Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki się następująco:

 • Uczniowie rozwiązują najczęściej typowe zadania tekstowe , o podobnej strukturze

 • Nauczyciele przygotowują zbyt mało zadań na logiczne myślenie, np. tworzenie serii

 • Wymagamy od uczniów rozwiązania zadania w jeden pokazany sposób

 • Nie uczymy własnych strategii rozwiązania zadania

 • Za mało wykorzystujemy sytuacje z życia codziennego do tworzenia sytuacji edukacyjnych

 • Nie stosujemy odpowiednich do wieku dziecka

 • metod i środków pracy


Metody pracy na poszczeg lnych etapach rozwoju
Metody pracy na poszczególnych etapach rozwoju się następująco:

W okresie wyobrażeń przedoperacyjnych

W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami, klockami


W okresie operacji konkretnych powinno dominowa
w okresie operacji konkretnych powinno dominować : się następująco:

 • Nauczanie czynnościowe( wykonywanie czynności manualnych lub myślowych)

 • Metody aktywne ( zwłaszcza metody twórczego rozwiązywania problemów) przykłady- mapy pamięci


Rodki dydaktyczne
Środki dydaktyczne się następująco:

 • Liczmany, klocki ( kl. I-III)Pi ki edukacyjne edubal kl i iii
Piłki edukacyjne EDUBAL( kl. I-III) centymetrowa, klamerki, guziki)


Kostka do gry kl i iv
Kostka do gry Kl. I-IV centymetrowa, klamerki, guziki)

 • Jak jest zbudowana?

 • Jak rozmieszczone są na niej oczka? Czy zamiast oczek mogą być na niej liczby?

 • Sprawdź  ile wynosi suma oczek na przeciwległych ściankach?

 • Które z poniższych siatek nie są siatkami kostek klasycznych?

 • Porównaj obie kostki przedstawione na poniższym rysunku.

 • - Czy obie koski są takie same?

 • Czy obie są prawdziwe?


 • Gry dydaktyczne ( centymetrowa, klamerki, guziki)z kostkami)uczniowie grają wg instrukcji, a następnie sami tworzą reguły gry


Karty matematyczne
Karty matematyczne centymetrowa, klamerki, guziki)

 • Tabliczka mnożenia, (kl. II- IV)

 • Dodawanie i odejmowanie( kl. I-II)


Korzystanie z nowoczesnych narzędzi (kalkulatory, komputer, źródła informacji kl.I- VIPrzykłady ćwiczeń z kalkulatorem

 • Zepsuty klawisz

  Zepsuty klawisz 0

  – jak uzyskać na kalkulatorze liczbę 100?

  - liczbę 50?

  Zepsuty klawisz 1

 • Jak uzyskać liczę 112?

 • Szacowanie wyniku

 • Gry planszowe z użyciem kalkulatora- Cztery w linii


Pomoce dydaktyczne wykonane przez uczni w

Pomoce dydaktyczne wykonane przez uczniów źródła informacji

Liczmany kl.I-III

Figury geometryczne kl. I-III

Siatki brył kl. IV-VI

Elementy do składania, przecinania – kartki, figury, tasiemki (do nauki ułamków) kl. IV-VI


Wnioski
Wnioski! źródła informacji

 • Mówiąc najogólniej – polskie wyniki są poniżej średniej wyników badań.

 • Nasi uczniowie dobrze radzą sobie przede wszystkim z zadaniami, do rozwiązania których można zastosować algorytm rozwiązania znany ze szkoły albo algorytm opisany w treści zadania.

 • Słabo wypadają – w porównaniu z uczniami z innych krajów – na przykład w tych sytuacjach, w których trzeba samodzielnie i twórczo myśleć, czyli tam, gdzie mają zastosować posiadaną wiedzę w nowej dla siebie sytuacji.

 • Umiejętność stosowania posiadanej wiedzy można rozwijać tylko … próbując stosować (w nowych sytuacjach!) posiadaną wiedzę.


Jeśli chcemy coś zmienić w myśleniu matematycznym naszych uczniów- musimy od samego początku edukacji kłaść nacisk na intelektualną aktywność i samodzielność uczniów, musimy ich zachęcić do matematycznych poszukiwań i matematycznych rozumowań na miarę ich możliwości, zatem: sięgajmy w procesie kształcenia po sytuacje bliskie i zrozumiałe dla dzieci, odwołujmy się jak najczęściej do doświadczeń uczniów i ich wiedzy pozaszkolnej, í starajmy się, aby działanie i rysunek poprzedzały symbole i im towarzyszyły, np. wprowadzenie pojęcia równania- poprzedzone grafem


korzystajmy z języka potocznego, stopniowo wzbogacając go tylko o te pojęcia i symbole, których sens jest już dzieciom znany

twórzmy okazje do dziecięcych doświadczeń i eksperymentów,

zachęcajmy dzieci do budowania oraz stosowania własnych strategii í pozwólmy im rozmawiać na temat swoich spostrzeżeń i odkryć, ale także trudności i wątpliwości,

postarajmy się z treści i zadań mniej lubianych uczynić jak najwięcej zabawy - stosujmy często łamigłówki i zagadki

í zawsze bardzo uważnie ich słuchajmy, a przede wszystkim pozwólmy dzieciom myśleć!


Literatura
Literatura : tylko o te pojęcia i symbole, których sens jest już dzieciom znany

 • M.Dąbrowski „Pozwólmy dzieciom myśleć”, Warszawa 2008

 • A.Grabowski „Gry , zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia” część I i II Szczecinek WKM RACHMISTRZ

 • A.Grabowski „Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawania i odejmowania liczb” Szczecinek WKM RACHMISTRZ

 • E.Gruszczyk – Kolczyńska , E.Zielińska „Dziecięca matematyka” , Warszawa WSiP

 • E.Gruszczyk –Kolczyńska „Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?”, Warszawa WSiP

 • E.Gruszczyk – Kolczyńska „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”, Warszawa WSiP


ad