Таврійський національний університет
Download
1 / 26

??????????? ???????????? ??????????? ????? ?.?.???????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES – HESDESPI http://www.tempus-hesdespi.eu/ Розвиток системи вищо ї осіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ???????????? ??????????? ????? ?.?.????????????' - morrie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5200767
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES – HESDESPI

http://www.tempus-hesdespi.eu/

Розвиток системи вищої осіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук

Higher Education System Development for Social Partnership Improvementand Humanity Sciences Competitiveness

15.01.2010 - 14.07.2013

Мета: створити і розвинути загальний, доступний та успішний комплекс методичних рекомендацій, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності фахівців у галузі гуманітарних наук і залученню до цього процесу соціальних партнерів

www.tempus.org.ua


5200767
Партнерство проекту Темпус університет

Українські партнери проекту (коордінатор - Мурава-Середа А.В.)

- Міністерствоосвітиі науки України(Котова О.Г.)

Таврійськийнаціональнийуніверситетім.В.І.Вернадського(Андрющенко І.О. )

- Київськийнаціональнийуніверситетім. Тараса Шевченка (Панченко В.І.)

- Східно-українськийнаціональнийуніверситетім.Володимира Даля(Воєводін О.П.)

Європейські партнери проекту Темпус

Болонський університет, Італія

Університет Міньо, Португалія

Інститут Менеджменту Інформаційних Систем, Латвія - коордінатор

Латвійський коледж культури, Латвія

www.tempus.org.ua


5200767

Результати університет (1): Методичні рекомендації з модернізації освітнього підходу та вдосконалення соціальної співпраці з підвищення конкурентоздатності фахівців гуманітарної сфери на основі аналізу досвіду ЄС

1

ЕТАП

1

ЕТАП

2

ЕТАП

3

ЕТАП

3

ЕТАП

розробка професійних стандартів

розробка освітніх галузевих стандартів

оцінка випускника роботодав-цем

модернізація та реалізація навчального процесу

складання «карти» галузі

www.tempus.org.ua


5200767
Результати університет (2):підготовка модераторів з проведення семінарів з роботодавцями

У Ризі (Латвія) проведено 2-тижневий семінарзпідготовкисертифікованихмодераторів для України, Молдови, Грузії та Вірменії, травень 2011 рікhttp://www.tempus-hesdespi.eu/news.html

www.tempus.org.ua


5200767
Результати університет (3): документація з Європейської рамці кваліфікацій (ЄРК)

Європейська рамка кваліфікацій - це ініціатива Європейського Союзу зі створення ефективного інструменту для порівняння, підтвердження та визнання академічних ступенів і інших кваліфікацій в країнах ЄС. 

Європейська рамка кваліфікацій була прийнята Європейським Парламентом 23 квітня 2008 року.

http://www.hesdespi.crimea.edu/node/3

www.tempus.org.ua


5200767
Результати університет (4):робота сертифікованих модераторів з соціальними партнерами

Лише у Сімферополі сертифікованим модератором Іриною Андрющенко протягом проекту було проведено 3 презентації для соціальних партнерів

www.tempus.org.ua


5200767

Результати університет (5): Професійний стандарт фахівцаз організації соціокультурних проектів і програм

Перший в Україні семінар з роботодавцями щодо створення Професійного стандарту «Фахівець з управління соціокультурними проектами та програмами», 1-2 грудня 2010 года )


5200767
Результати університет (6): Професійний стандарт фахівца з організації соціокультурних проектів і програм

Описспеціальності (професії)

Спеціалістзорганізаціїсоціокультурнихпроектівіпрограм - кваліфікованийпрацівниккультури, якийкеруємісцевимиаборегіональнимиустановамикультури; планує, організовує, розробляєі проводить культурні та розважальні заходи різного жанру ізмісту; розробляєтворчіпроекти, пов'язаніз культурною сферою; піклується про художньомурівнізаходів ; бере участь у здійсненнікультурнихпрограммісцевого, державного абоміжнародногозначення, контролюєвитратукоштів, відведених на ціліцихпрограм, керуєіншимитворчимиаботехнічнимиспівробітниками, можепрацювати в організаціяхбудь-якогорівня, приватнимпідприємцем (індивідуальнимкомерсантом) або бути самозайнятою персоною.

http://hesdespi.crimea.edu/node/2

www.tempus.org.ua


5200767
Результати університет (7): модернізація навчальних програм з «Менеджменту культури» на основі ЄКТС

http://hesdespi.crimea.edu/node/5

www.tempus.org.ua


5200767
Результати університет (8): створено навчальні і робочі програми та навчальні матеріали для 5 нових спец. модулів

http://hesdespi.crimea.edu/node/5

www.tempus.org.ua


Hesdespi 1
П університет ідсумки проекту HESDESPI (1)

Придбано обладнаннята навчально-методичну літературу

Професійний стандарт, розроблений під час проекту, послужив основою для істотних змін у підготовці фахівців-культурологів. Були введені більш ніж 15 нових дисциплін, спецкурсів, спрямованих на формування компетенцій, які роботодавці прописали в професійному стандарті.

Традиційно на гуманітарних спеціальностях теоретичне навчання домінує над практичним. В цьому році, на наш погляд, з’явився оптимальний баланс між теорією і практикою: студенти отримали можливість не тільки «вивчати», а й «застосовувати». Це перший подібний досвід, але ми сподіваємося, що надалі його можна буде поширити й на інші спеціальності

Проведено апробацію і незалежне експертне оцінювання 5 новіх спец. Модулів

Налагоджені контакти з міністерствами та відомствами які не тільки зацікавлени в результатах проекту, але і створюют майданчик для поширення нашого досвіду.

www.tempus.org.ua


Hesdespi 2 project manual
П університет ідсумки проекту HESDESPI (2) PROJECT MANUAL

Теорія соціального партнерства у підготовці фахівців у ВНЗ

Аналіз ринку праці та ситуації в галузі вищої гуманітарної освіти в ЄС

Аналіз ринку праці та ситуації в області гуманітарної освіти в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові

SWOT-аналіз цільових навчальних програм університетів-​​партнерів

Професійний стандарт в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові

Оцінка ефективності розроблених модулів і стандартів

Процедура та документація для включення до ЄРК

Висновки та рекомендації

Глосарій

Тренінгові модулі

Архів проекту та відгуки соціальних партнерів

www.tempus.org.ua


5200767

П університет ідсумки проекту HESDESPI (3): Методичні рекомендації з модернізації освітнього підходу та вдосконалення соціальної співпраці з підвищення конкурентоздатності фахівців гуманітарної сфери в Україні на основі аналізу досвіду ЄС з використання професійних стандартів

www.tempus.org.ua


5200767
Поширення інформації про проект та його результати (1)

Міжнародна наукова конференція «Культура народів Причорномор'я з найдавніших часів до наших днів" (квітень 2010 року, листопад 2010 р., Квітень 2011 - І. Андрющенко, З. Хайредінова, Ю. Катунін); Тези та доповіді опубліковані в науковому журналі зі списку ВАК "Культура народів Причорномор'я "(ISSN 1562-0808)

http://www.nbuv.gov.ua/Articles/ KultNar/index.html ; 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку культурного туризму в Україні і в світі» (Україна, Крим, Севастополь - 21-22 травня 2010 року); І. Андрющенко «Вища освіта в галузі гуманітарних наук та ринок праці: можливості та перспективи для діалогу»

http://umi.com.ua/stryktyra-pymi/fakyltet-menedjmenta-otelno-restorannogo-i-kryiznogo-biznesa/naychnaia-rabota-fakylteta.html;

Круглий стіл «Модернізація освітнього процесу як засіб для задоволення потреб ринку праці в галузі культурного менеджменту» (8.10.2010) - була проведена зустріч з представниками міністерств Автономної Республіки Крим та роботодавців

"Інформаційний ярмарок" міжнародних проектів на території автономії у Верховна Рада Автономної Республіки Крим (квітень 19/2011)  

www.tempus.org.ua


5200767
Поширення інформації про проект та його результати (2)

Сілютіна І.М. Ринок праці документознавців: до постановки проблеми : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (на підставі матеріалів XVI науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» 27-28 жовтня 2010 року) / І.М. Сілютіна, М.М. Чурсін; за заг. ред. проф. О. Л. Голубенка. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2010. – С. 42– 46.

Novikova O.N., Silyutina I.N. Regional labour market of graduates on specialty “Science of documents and information activity” // Materiály VI mezinárodnívědecko-praktickákonference “Zprávyvědeckěideje – 2010”. – Dil 2. Ekonomickěvědy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – p. 59-62.

Воєводін О.П. Підвищення ефективності взаємодії вищої школи, освіти, ринку праці та підприємств у підготовці та працевлаштуванні фахівців напряму «Документознавство та інформаційна діяльність» / О.П. Воєводін, І.М. Сілютіна, М.М. Чурсин //Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / редкол. : [В.М. Андрієнко, М.Г. Білопольський, М.С. Слободяник та ін.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 104 – 107.

www.tempus.org.ua


5200767
Поширення інформації про проект та його результати (3)

Міжнароднанауково-практичнаконференція (здистанційнимучастю) р. Бельци, Республіка Молдова «Інтегруванняфахівцязвищоюосвітою на ринокпраці: національні та інтернаціональніаспекти» 21-22 жовтня 2011 Доповідь: Воєводін О.П., Сілютіна І.М., Чурсін М.М. «Проблемиадаптаціїфахівців у галузідокументознавства та інформаційноїдіяльності на ринку праці в Україні» (0,5 а.л.)

XVII науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» 26-27 жовтня 2011 Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Луганськ, Україна. Повідомлення Силютін І.М. «Професійні стандарти та ринок праці випускників Спеціальності« Документознавство та інформаційна діяльність»

VI Міжнародна науково-практична конференция «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановича, Україна 10 листопада 2011. Повідомлення: Воєводін О.П., Сілютіна І.М., Чурсін М.М. «Адаптація фахівців у галузі документознавства та інформаційної діяльності на ринку праці в Україні».

www.tempus.org.ua


5200767
Поширення інформації про проект та його результати (4)

Міжнародна наукова конференція «Культура народів Причорномор'я з найдавніших часів до наших днів" (квітень 2010 року, листопад 2010 р., Квітень 2011 - І. Андрющенко, З. Хайредінова, Ю. Катунін); Тези та доповіді опубліковані в науковому журналі зі списку ВАК "Культура народів Причорномор'я "(ISSN 1562-0808)

http://www.nbuv.gov.ua/Articles/ KultNar/index.html ; 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку культурного туризму в Україні і в світі» (Україна, Крим, Севастополь - 21-22 травня 2010 року); І. Андрющенко «Вища освіта в галузі гуманітарних наук та ринок праці: можливості та перспективи для діалогу»

http://umi.com.ua/stryktyra-pymi/fakyltet-menedjmenta-otelno-restorannogo-i-kryiznogo-biznesa/naychnaia-rabota-fakylteta.html;

Круглий стіл «Модернізація освітнього процесу як засіб для задоволення потреб ринку праці в галузі культурного менеджменту» (8.10.2010) - була проведена зустріч з представниками міністерств Автономної Республіки Крим та роботодавців

"Інформаційний ярмарок" міжнародних проектів на території автономії у Верховна Рада Автономної Республіки Крим (квітень 19/2011)  

www.tempus.org.ua


5200767
Поширення інформації про проект та його результати (5)

Європейський та український досвід розробки професійного стандарту за участю роботодавців: проблеми та перспективи / / VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» (10.11.2011); керівник робочої групи проекту в ТНУ, доцент кафедри культурології філософського факультету Андрющенко І.О.

ДТРК "Крим" телепередача "Ранок", 15 лютого 2012, національний координатор проекту, начальник відділу міжнародних зв'язків ТНУ, Мурава-Середа А.В.  

ДТРК "Крим" телепередача "Ранок", 27 червня 2012, національний координатор проекту, начальник відділу міжнародних зв'язків ТНУ, Мурава-Середа А.В.

Участь у XV Ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012", національний координатор проекту, начальник відділу міжнародних зв'язків ТНУ, Мурава-Середа А.В.

Участь у III Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади 2012», національний координатор проекту, начальник відділу міжнародних зв'язків ТНУ, Мурава-Середа А.В.  

www.tempus.org.ua


5200767
Поширення інформації про проект та його результати (6)

Круглий стіл з міжнародною участю «Соціальне партнерство як інструмент регіонального розвитку» 31 травня 2012 в Таврійському національному В.І. Вернадського

Публікація в газеті «Кримські новини», «Як підготувати фахівця" (07.06.2012), http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/-i/5407-2012-06-07-06- 37-45, інтерв'ю з керівником робочої групи проекту в ТНУ, доцент кафедри культурології філософського факультету Андрющенко І.О.

Публікація в газеті «Кримська газета» - «Велосипед під назвою ПРОФСТАНДАРТ» (3.07.2012) http://www.gazeta.crimea.ua/articles/velosiped-pod-nazvaniem-profstandart-1332інтерв'ю з керівником робочої групи проекту в ТНУ, доцент кафедри культурології філософського факультету Андрющенко І.О.

VI Міжнародна науково-практична конференция «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановича, Україна. 10 листопада 2011. Повідомлення: Сілютіна І.М., Міхно О.О. «Особливості працевлаштування випускників спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

www.tempus.org.ua


5200767
Поширення інформації про проект та його результати (7)

НАЦІОНАЛЬНІ ПІДСУМКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОЕКТУ

Тбілісі (Грузія), 7-8 травня 2013

Кишинів (Молдова), 22-23 травня 2013

Київ (Україна), 5-6 червня 2013

Єреван (Вірменія), 26-28 червня 2013

www.tempus.org.ua


Web sites hesdespi
Web-sites та його результати HESDESPI

http://www.tempus-hesdespi.eu /

http://hesdespi.crimea.edu/


5200767

Web-sites та його результати HESDESPI

http://www.tempus-hesdespi.eu /

http://hesdespi.crimea.edu/


5200767
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! та його результати

Контактна інформація

АурікаВікторівна Мурава-Середа

національний коордінатор проекту HESDeSPI,

начальник відділуміжнароднихзв'язків

Таврійськогонаціональногоуніверситету

імені В.І. Вернадського

aurika.muravasereda@gmail.com

www.tempus.org.ua


ad