Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Тригонометричні функції PowerPoint Presentation
Download Presentation
Тригонометричні функції

Тригонометричні функції

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Тригонометричні функції

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Тригонометричні функції 10 клас "Немає науки, не зв`язаної з математикою" Л. Ейлер

 2. A a sin α = c b cos α = c a tg α = b b ctg α = a c a α С В b ПОВТОРИМО!

 3. У 1 sin α A P α O -1 1 Х -1 Синусом кута α називається ордината точки одиничного кола, яка відповідає куту α.

 4. У 1 A (cos α; sin α) P α O -1 1 Х cos α -1 Косинусом кута α називається абсциса точки одиничного кола, яка відповідає куту α.

 5. У tg α= 1 sin α A P α O -1 1 Х cos α -1 Тангенсом кута α називається відношення синуса кута α до його косинуса.

 6. У сtg α= 1 sin α A P α O -1 1 Х cos α -1 Котангенсом кута α називається відношення косинуса кута α до його синуса.

 7. Леонард Ейлер • (1707-1783) “Ейлер повів за собою наступні покоління…” М. В. Остроградський

 8. Леонард Ейлер Один з найвизначніших математиків світу. Швейцарець, багато років працював у Росії. У 16 років склав екзамен на ступінь магістра мистецтв. Написав понад 800 теоретичних праць з математики, фізики, астрономії, навігації, філософії, музики – близько 80 томів. Увів сучасніпозначення π,e, і,f(x), sin, cos,tg, ctgта ін. Його ім`ям названо десятки найважливіших теорем, формул, функцій, рівнянь, інтегралів тощо.

 9. y y - + + + - - - о x о + y y - - + + - - о о x + x + Знаки тригонометричних функцій кутіврізних координатних чвертей sin α cos α x ctg α tg α

 10. sin (-α) = - sin α соs (-α) = cos α tg (-α) = - tg α ctg (-α) = - ctg α

 11. ПЕРЕВІР себе

 12. Чому дорівнює sin (-30 )? 0 ТЕСТ №1

 13. 0 Чому дорівнює cos (-30 )? ТЕСТ №2

 14. 365 320 460 450 ТЕСТ №3 Чому дорівнює кут повороту? y x 0

 15. Чому дорівнює sin 30 ? 0 ТЕСТ №4

 16. -270 180 120 -90 ТЕСТ №5 Чому дорівнює кут повороту? y x 0

 17. 0 Чому дорівнює sin (-60 )? ТЕСТ №6

 18. 900 320 90 270 ТЕСТ №7 Чому дорівнює кут повороту? y x 0

 19. Чому дорівнює tg (-45 )? ТЕСТ №8 0

 20. Над презентацією працювали: учень 10-Б класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №28 Осмоловський Євген Вчитель: ПЕКУР О.О.

 21. Відповідь правильна

 22. ПОМИЛКА!