Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovní úlohy řešené rovnicemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovní úlohy řešené rovnicemi

Slovní úlohy řešené rovnicemi

183 Views Download Presentation
Download Presentation

Slovní úlohy řešené rovnicemi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Slovní úlohy řešené rovnicemi Slovní úlohy o rychlosti Jedoucí proti sobě

  2. Vozidla jedoucí proti sobě: Z míst A a B vzdálených 25 km vyjeli současně dva cyklisté proti sobě. Cyklista z A jel průměrnou rychlostí 22 km/h a cyklista z B jel průměrnou rychlostí 14 km/h. Za jaký čas se setkali? Uspořádejme si co víme:

  3. Sečteme-li jejich dráhy, dosáhneme celkové vzdálenosti = 25 • s1 + s2 = 25 • s1 = 22 · t s2 = 14 · t • 22t + 14t = 25 • 36t = 25 / :36 • t = 0,694 h = 42 min Cyklisté se setkají za 42 minut.

  4. Úlohy k procvičení • Ze dvou míst A a B vzdálených 24 km vyrazí současně proti sobě chodec rychlostí 4 km/h a cyklista rychlostí 12 km/h. Za kolik hodin od okamžiku, kdy vyrazili, a v jaké vzdálenosti od místa A se setkají? • Ze dvou měst vzdálených 45 km vyjeli proti sobě v 8:40 dva vlaky. Osobní jedoucí průměrnou rychlostí 61 km/h a nákladní jedoucí průměrnou rychlostí 73 km/h. V kolik hodin se minou? • Kopcová Lhota a Mlynářov jsou vesnice vzdálené 29 km.Ve stejný čas proti sobě vyrazí chodec a cyklista. Jak daleko od Mlynářova se setká chodec, který jde ze Lhoty průměrnou rychlostí 5 km/h a cyklista jedoucí z Mlynářova průměrnou rychlostí 23 km/h?