Fallgropar
Download
1 / 14

Fallgropar - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

Fallgropar. Omärkta planer, ritningar och kartor Projekt som pågår och slutförs i RH00 Kommuner som har flera skiftområden Höjduppgifter vid ledningsanslutning Blanda höjduppgifter från olika system. 1. Omärkta planer, kartor mm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fallgropar' - morley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fallgropar

Fallgropar

Omärkta planer, ritningar och kartor

Projekt som pågår och slutförs i RH00

Kommuner som har flera skiftområden

Höjduppgifter vid ledningsanslutning

Blanda höjduppgifter från olika system


1 om rkta planer kartor mm
1. Omärkta planer, kartor mm

I samtliga kartor, filer och handlingar där det redovisas höjduppgifter – oavsett om det är leverans till eller från kommunen – ska det alltid via särskild märkning framgå vilket höjdsystem (RH 00 eller RH 2000) som används.

Om uppgiften om höjdsystem saknas kan allvarliga fel uppstå, eftersom det inte går att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör.

Skillnader på ca 50 cm kan vara mycket svåra att upptäcka i tid.


1 om rkta planer kartor mm1
1. Omärkta planer, kartor mm

Det är leverantörens ansvar att märka produkten med aktuellt höjdsystem. Märkningsmetod kan variera.

Men även beställaren har ett ansvar för att se till att skaffa sig ett korrekt underlag.

Om man tar emot en produkt där det inte tydligt framgår vilket höjdsystem som avses, ska man alltid begära av leverantören att detta klargörs.

Tänk på att höjduppgifter utan höjdsystemangivelse även kan förekomma i rena textdokument, t.ex. i ett bygglovs-beslut.

Fråga hellre en gång för mycket än en för lite!


…men hur vet du vilket höjdsystem dessa markhöjder, höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?


2 p g ende projekt i rh 00
2. Pågående projekt i RH 00 höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?

Samhällsbyggnad tar tid. Många pågående projekt kommer att fortsätta arbeta i gamla lokala höjdsystem (t.ex. RH 00) under flera år.I vissa projekt kan det bli så att man beslutar om att räkna om allt påbörjat material till RH 2000, i vissa kan det bli så att man byter när man går från projekteringsskede till genomförandeskede, och vissa projekt kanske slutförs helt i det äldre höjdsystemet.Man måste alltid kolla upp vad som gäller i det aktuella projektet! Allt byter inte höjd den 4 februari 2013.


2 p g ende projekt i rh 001
2. Pågående projekt i RH 00 höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?

Erfarenheter från Södertälje:

”Glasberga, som är ett stort exploateringsområde hos oss, är planerat och projekterat i höjdsystem Södertälje Lokala. Vi var lite fundersamma på hur vi skulle göra med nybyggnadskartorna där, om de skulle göras i gamla höjdsystemet eller i det nya.

Vi kontaktade mannen som företräder hela Glasbergabolaget och han hade hunnit tänka över hur vi borde hantera nybyggnadskartor. Han tyckte att hela förarbetet (dvs planering + projektering) var en sak, medan nybyggnadskartorna som upprättas efter höjdsystembytet är ett nytt skede. Någonstans måste man dra ett streck, som han uttryckte det.

Det blir naturligtvis lite bökigt för den som står med gatuhöjder i RH2000 på nbk och jämför med detaljplan eller projekteringshandling med motsvarande gatuhöjder i Södertälje Lokala. Detta är dock Glasbergabolaget införstådda med. Desto viktigare är det att i sådana här områden verkligen lyfta fram informationen om handlingens gällande höjdsystem. Den bör lysa i ögonen på betraktaren.”


3 ett skift flera skift eller restfelsmodell
3. Ett skift, flera skift, eller restfelsmodell? höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?

  • I en kommun med ett enda konstant skift är risken för misstag minst, men notera att enskilda höjdfixar ändå kan ha egna exaktare korrektioner. Kontakta kommunen.

  • I en kommun med flera skift är det viktigt att även hålla reda på var skiftesgränserna går. Kontakta kommunen.

  • I en kommun med restfelsmodell måste man ha tillgång till modellfilerna för att beräkna korrekt höjdskift i aktuell punkt.Kanske inget man bör ge sig på själv, så kontakta kommunen.


4 h jduppgifter vid ledningsanslutning
4. Höjduppgifter vid ledningsanslutning höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?

Det är viktigt att försäkra sig om att ledningsdragarna (VA, fjärrvärme) lämnar ut sina anslutningshöjder etc. i samma system som nybyggnadskartan är upprättad i.

Det som absolut inte bör få hända är att t ex VA-uppgifter lämnas ut i RH 2000 till en nbk upprättad i RH 00. Kunden ska inte behöva utsättas för denna förvirring.


5 blanda h jder fr n olika system

Det.fix höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?

52 cm

5. Blanda höjder från olika system

Exempel 1: I en kommun med ett enda skift, +52 cm.

Byggare Bob har en nybyggnadskarta där alla höjder är i gamla systemet, RH 00. T.ex. är detaljfixen han tänker utgå ifrån vid grundläggningen angiven med höjden +10.00 m.

I bygglovet står att färdigt golv ska hamna på nivån +10.7 m, men i system RH 2000.

Vad händer om Byggare Bob inte uppmärksammar att höjderna är angivna i olika system?

Om Byggare Bob tror att båda höjderna är i samma system så räknar han med att huset ska anläggas så att golvets nivå hamnar 0.7 m över detaljfixens höjd. I själva verket borde det bara ha hamnat 18 cm över detaljfixen (= 0.7 – 0.52). Huset hamnar alltså 52 cm för högt!

Höjd = 10,00 i RH00

Höjd = 10,00 i RH2000


5 blanda h jder fr n olika system1

Det.fix höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?

5. Blanda höjder från olika system

Exempel 2: I en kommun med ett enda skift, +52 cm.

Byggare Bob har en nybyggnadskarta där alla höjder är i nya systemet, RH 2000. T.ex. är detaljfixen han tänker utgå ifrån vid grundläggningen angiven med höjden +10.52 m.I bygglovet står att färdigt golv ska hamna på nivån +10.2 m, men bygglovet är så pass gammalt att höjden i lovet är angiven i det gamla systemet RH 00.

Vad händer om Byggare Bob inte uppmärksammar att höjderna är angivna i olika system?

Om Byggare Bob tror att båda höjderna är i samma system så räknar han med att huset ska anläggas så att golvets nivå hamnar 0.32 m under detaljfixens höjd. I själva verket borde det ha hamnat 20 cm över detaljfixen.

Huset hamnar alltså 52 cm för lågt!

Höjd = 10,00 i RH00

52 cm

Höjd = 10,00 i RH2000


Varnande exempel fr n knivsta
Varnande exempel från Knivsta höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?


Vriga rekommendationer
Övriga rekommendationer höjdkurvor, vattengångshöjder och golvhöjder är redovisade i?

  • Lantmäteriets geoidmodell SWEN_08 RH2000 bör användas i GNSS-mottagare för att så bra som möjligt korrigera satellitmätta punkter till höjder i RH 2000.

  • 0 = en höjd eller ”no data”?Finns det data som ej ska ha höjduppgift men ändå har höjdvärdet ”0” i basen/filen?(Ska ha gåtts igenom, men något kan ha missats)

  • Finns brickor eller andra fysiska markeringar med gamla höjduppgifter, uppsatta i terrängen, på byggnader m m, bör dessa tas bort eller slipas över. (Ska ha gjorts, men någon kan ha missats)

  • Ifrågasätt, särskilt höjduppgifter som saknar angivet referensystem!

  • Kommunen är din vän! Fråga om du är osäker.