valvontaviranomaiset 15 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Valvontaviranomaiset 15 §

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Valvontaviranomaiset 15 § - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

Valvontaviranomaiset 15 §. Kunnan määräämä valvontaviranomainen valvoo, että kunta ja tontinomistaja täyttävät laissa säädetyt velvollisuutensa. - Valtuusto päättää johtosäännössä viranomaisen Monijäseninen toimielin, toimivallan siirto kuntalain mukaan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valvontaviranomaiset 15 §' - morgan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
valvontaviranomaiset 15
Valvontaviranomaiset 15 §

Kunnan määräämä valvontaviranomainen valvoo, että kunta ja tontinomistaja täyttävät laissa säädetyt velvollisuutensa.

- Valtuusto päättää johtosäännössä viranomaisen

 • Monijäseninen toimielin, toimivallan siirto kuntalain mukaan
 • Toimielimen alaisella viranhaltijalla puuttumisoikeus 16 § 4 mom.

Poliisi valvoo, ettei laiminlyönnistä aiheudu varaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Poliisilla myös välitön puuttumisoikeus ( 16 § 4 mom.)

AYK valvoo, että kunta täyttää sille kuuluvan kadun ja yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanpitovelvollisuu- tensa

20.8.20141

v lit n puuttumisoikeus
Välitön puuttumisoikeus
 • 16 § 4 mom.
 • Välitön vaara turvallisuudelle
 • Valvontaviranomaisen alainen viranhaltija
 • Voi ryhtyä vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin
 • Kirjallinen ilmoitus laiminlyöjälle ilman aiheetonta viivytystä + selityspyyntö
 • Asia saatettava viranomaisen käsiteltäväksi, jonka tekemä päätös tiedoksi laiminlyöjälle todisteellisesti
 • Kunta voi periä vaaran torjunnasta aiheutuneet erityiset kustannukset ( 14 § 4 mom.)

20.8.20142

hallintopakkomenettelyn vaiheet kunnossapitolaki 16 1 mom ja uhkasakkolaki
Hallintopakkomenettelyn vaiheet (kunnossapitolaki 16 § 1 mom. ja uhkasakkolaki)
 • Teko:
  • Kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten vastainen toiminta
  • Laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden laiminlyönti
 • Asian vireilletulo

-valvonta

-yksittäinen valitus; kirjallinen /puhelu

= > valvontakäynti

Jos syytä puuttua eli 16 § 1 mom. täyttyy => KEHOTUS

20.8.20143

slide4
Jos kehotusta ei noudateta asetettuun määräaikaan mennessä =>
 • Kuuleminen ennen velvoitteen asettamista:

- aina pakollinen

- kuullaan sitä, johon velvoite aiotaan kohdistaa

- kuullaan päävelvoitteen asettamisesta sekä samalla uudesta uhasta (juokseva/kiinteä uhkasakko tai teettämisuhka)

 • todisteellisesti :saantitodistus tai haastemies
 • - määräaika vastineelle

20.8.20144

slide5
Jos syytä asettaa velvoite niin päätöksen tulee sisältää:

- rikkomuksen tai laiminlyönnin yksilöinti

- velvoitetaan: täyttämään velvollisuutensa tai kielletään jotain tekemästä

- uhkasakko, juokseva uhkasakko, teettämisuhka ,

- määräaika suorittamiselle

- ilmoitus kiinnityksistä pidettävään rekisteriin + ilmoitusvelvollisuus

- päätös todisteellisesti tiedoksi

- valitusosoitus: hallinto-oikeus 30 vrk tiedoksisaannista, hallintovalitus

- kun velvoite täytetty, ilmoitus rekisteriin

 • Kun päätös on lainvoimainen ja jos velvoitetta ei ole täytetty asetettuun määräaikaan mennessä =>

20.8.20145

slide6
Kuuleminen aina ensin todisteellisesti ( kuten asettamisvaiheessa) velvoitteen tuomitsemista varten on aina suoritettava ; samalla voidaan kuulla myös uuden uhan asettamista

Sen jälkeen asetettu velvoite voidaan tuomita ja samalla voidaan asettaa uusi tuntuvampi velvoite.

Valitus hallinto-oikeuteen 30 vrk

Sakot maksetaan valtiolle

20.8.20146