Connect program d 1 1 1 projekt 2007
Download
1 / 32

CONNECT program D 1.1.1 projekt 2007. - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

CONNECT program D 1.1.1 projekt 2007. CONNECT program D1.1.1 projekt . A Megbízó képviselője :Dr. Gulyás András információs igazgató A Megbízó témafelelőse :Vályi Zoltán osztályvezető Megbízó szakmai konzulense :Tomaschek Tamás ( ÁAK Zrt.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CONNECT program D 1.1.1 projekt 2007.' - morgan-allen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Connect program d 1 1 1 projekt 2007
CONNECT program D 1.1.1 projekt2007.

CONNECT program D1.1.1 projekt.

 • A Megbízó képviselője :Dr. Gulyás András információs igazgató

 • A Megbízó témafelelőse :Vályi Zoltán osztályvezető

 • Megbízó szakmai konzulense :Tomaschek Tamás ( ÁAK Zrt.)

 • Projekt vezető :Dr. Makula László ügyvezető igazgató

 • Közreműködött :COWI Magyarország Kft.

  A projekt kidolgozásához hozzájárultak: Jákly Zoltán,Magyar Gábor,Tomaschek Tamás, Bitaróczky Tamás ÁAK Zrt , HÉTPONT Kft.,Keresztes Miklós , Dr. Lindenbach Ágnes

Prezentáció: 2007.03.22.


Connect program d 1 1 1 projekt 20071
CONNECT program D 1.1.1 projekt2007.

A projekt kidolgozásának szándéka abban összesíthető, hogy a javasolt monitoring színvonala olyan legyen, ami a TEMPO projektekkel és a kapcsolódó CONNECT feladatokkal összhangban van.

Ehhez mindegyikkel s a magyar valósággal tisztába kell lenni.


Euroregional monitoring expert group
Euroregional Monitoring Expert Group

Az egységes alapelven működő átfogó, integrált monitoring rendszer megvalósítása nem nélkülözheti a forgalmi monitoring adatminőség és színvonal kérdéskörének feltárását.

Felhasználtuk az „Euroregional Monitoring Expert Group” készített szakértői jelentést, melybe bele integráltuk a nemzeti sajátosságokat.

(DATA QUALITY ASPECTS IN EUROREGIONAL PROJECTS, VERSION 0.7 2006-03-10: EUROREGIONAL MONITORING EXPERT GROUP, TEMPO PROGRAMME MIP 2005.)


Monitoring rendszer kiterjeszt se
Monitoring rendszer kiterjesztése

 • A TERN hálózaton (Trans European Road Network ) a monitoring rendszer kiterjesztésének két alapvető indoka van, nevezetesen a közlekedés biztonság ( javítása ) és a forgalmi zsúfoltság ( csökkentése)

 • A monitoring főfunkciókat két alapvető , kiemelt csoportba lehetne összefoglalni:

 • Forgalmi monitoring( forgalomszámlálások, utazási idő információk, sebesség stb.)

 • Útmeteorológia monitoring( útfelület , hó, jég, szél, köd stb.)


A megk v nt szolg ltat si min s gi sz nvonal
A megkívánt szolgáltatási (minőségi) színvonal.

 • TEMPO projekt kapcsán az Euroregional Monitoring Expert Group javasolt , megkívánt szolgáltatási (minőségi) színvonal két alapkő, két változó köré csoportosítható,

 • Adat hozzáférhetőség

 • Adatpontosság


Konzisztencia gyakoris g lefedetts g
Konzisztencia, gyakoriság, lefedettség.

 • A konzisztenciával kapcsolatos igény/elvárás a megegyező minőség a gyorsforgalmi úthálózaton.

 • 2. Az eszközgyakoriság a megkívánt érzékelők elhelyezési távolsága.

 • 3. A lefedettség pedig térben és időbenegyaránt értelmezendő, mégpedig a gyorsforgalmi úthálózat hány %-a van lefedve monitoring eszközökkel ( hosszra vetített érték) , az eszközök által szolgáltatott adatok pedig milyen időtartamban állnak rendelkezésre.


Nemzeti jellegzetess gek
Nemzeti jellegzetességek.

 • A lefedettség térben és időben .

 • A térbeni lefedettség meghatározásához megítélésünk szerint javasolt figyelembe venni a nemzeti jellegzetességeket ( melyeket egyébként a CONNECT projekt hangsúlyoz is)

 • hálózat szerepkör,

 • hálózati kapcsolatok


Min s gi sk la
Minőségi skála.

Az „Euroregional Monitoring Expert Group” által készített szakértői jelentés az adatminőséggel kapcsolatos elvárásokat egy háromfokozatú skálán állapította meg , és megadta a skálák értelmezését is.

A skálát szimbolikusan az alábbiakkal jelöljük.Connect program d 1 1 1 projekt 20072
CONNECT program D 1.1.1 projekt megállapítása.2007.

 • A kiemelt forgalmi monitoring kategóriákban a már említett vélemények és tapasztalatszerzés alapján alapjaiban megtartottuk a TEMPO által javasolt minőségi kritériumokat . Két területen azonban kiemelten fontosnak tarunk és magasabb minőségi elvárást fogalmaztunk meg , ezek: real-time forgalmi állapot monitoring és az automatikus eseménykezelés.

 • A forgalmi monitoring adatminőség és színvonal kapcsán itt található a legtöbb ellentmondás, a folyamatok nem kellő konzisztenciája, jelentős fogalomzavar, korábban kialakított álláspontok felülvizsgálatának szükségessége, valamint az a nem elhanyagolható tény , hogy a legfrissebb nemzetközi példák, tapasztalatok alapján az információgyűjtés, felhasználás, elemzés, információ átadás/ továbbítás VALÓS IDEJŰ ( real – time ) alapokon nyugszik.

 • A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a legtöbb elmaradás „Utazási idő monitoring” területen észlelhető.

 • Az utolsó fejezet összegyűjti a javaslatokat ami TERVEZHETŐVÉ teszi a folyamatokat, és a TEMPO projekt forgalmi monitoring minőségi elvárásait ötvözi a hazai lehetőségekkel.

Connect d1 2 1 tapasztalatok cowi magyarorsz g
CONNECT D1.2.1 tapasztalatok. COWI Magyarország. kapcsolatok.

Az ÁAK Zrt stratégiájába illeszkedő egységes alapelven működő átfogó, integrált monitoring rendszer összefoglaló bemutatása figyelemmel a CONNECT D1.2.1 tapasztalatokra.

Az autópálya irányítás beavatkozó elemei


Connect d1 2 1 tapasztalatok cowi magyarorsz g1

 • Korlátozottan változtatható jelzésképű táblák kapcsolatok.

 • Szabadon változtatható jelzésképű táblák

 • A szabadon programozható VJT-től megkövetelhető közös jellemzők.

 • Az egyes monitoring feladatokra alkalmas megoldások, eszközök összefoglaló bemutatása

 • Induktív járműdetektorok

 • A TLS rendszer forgalmi adatgyűjtéssel kapcsolatos követelményei

 • Az üzemeltetés részéről jelentkezhetnek még általános elvárások, például hogy a detektor automatikus hangolja magát a hurok és a hozzávezető kábel konfigurációjának megfelelően. További elvárás lehet, hogy az időjárás változásai ne befolyásolják az adatgyűjtést, illetve hogy az elektronika folyamatosan ellenőrizze a szakadásra vagy rövidzárra vonatkozóan a hurkokat és – csakis definiált hiba esetén – kapcsolja magát hibaállapotba.

 • Komplex induktív járműosztályozó detektorok

 • Videó detektálás

CONNECT D1.2.1 tapasztalatok. COWI Magyarország.


Connect d1 2 1 tapasztalatok cowi magyarorsz g2

 • A független platformok/részrendszerek összevonásának szükségessége

 • Egyre több és több információt kell kezelni a forgalomirányítás, vagy eseménykezelés folyamán, miközben az erőforrások behatároltak. A technológia fejlődésével együtt a felhasználók igényei is nőnek. Ezek eredményeképpen nő a különböző alrendszerek használata, amelyek mind önálló felhasználói interfésszel rendelkeznek.

 • Ez a szituáció megköveteli egy közös interfész kialakítását ahhoz, hogy a különböző funkciók/részrendszerek összerakhatók/egymásba integrálhatók legyenek.

 • A megoldás egy olyan rendszer-független platform, amely megengedi, hogy az egyes részrendszerek összekapcsolhatók legyenek. Egy ilyen környezetben a felhasználó létre tud hozni egy közös felhasználói interfészt, amely kielégíti a karbantartási terv, a forgalomirányítás és a felügyelet összes igényét.

 • A független platform abban is segíti a felhasználót, hogy újabb bővítések/részrendszerek esetén már egy jól definiált interfészt követelhessen meg a beszállítóktól. Ez egy új rendszer beintegrálásakor alacsonyabb bekerülési és oktatási költségeket, valamint rövidebb betanulási időt jelent.

CONNECT D1.2.1 tapasztalatok. COWI Magyarország.


Connect d1 2 1 tapasztalatok cowi magyarorsz g3

A független platformok/részrendszerek összevonásának szükségessége

CONNECT D1.2.1 tapasztalatok. COWI Magyarország.


Javaslatok s megfontol sok
JAVASLATOK és MEGFONTOLÁSOK. szükségessége

 • I. TÉRBELI LEFEDETTSÉG:

 • Probléma:

 • A hálózaton térbeli adatgyűjtési hiányok vannak, különösen az un. Forgalmi monitoring folyosóban. Az autópályák mellet haladó közutak, melyek a forgalom-lebonyolítás munkamegosztásában (eseménykezelés) részt vesznek nincs monitoring tevékenység. Így az autópálya üzemeltetőnek nincs „rálátása” az eseménykezelés hatékonyságára, hatására, a cél elérése nem biztosított az információ (real-time) hiánya miatt. A komplex hálózati eseménykezelést esetleges szempontokon befolyásolják.

 • Javaslatok, megfontolások

 • MONITORING folyosó deklarációja és kijelölése szükséges. (autópálya tengelytől átalagosan 5-5 km sávba tartozó közutak, melyek a forgalom-lebonyolítás munkamegosztásában , eseménykezelésben részt vesznek.)

 • Szükséges a folyosóba tartozó monitoring kötelezett szervezet(ek) egyértelmű meghatározása és a monitoring tevékenység egyértelmű delegálása.

 • A forgalmi monitoring szempontjából elvárt, hogy minden forgalmilag homogén szakaszon (két autópálya csomópont közötti szakasz, un. szegmentált útszakasz) legyen legalább 1 mérőhely.

 • Monitoring folyosók osztályozása a forgalomnagyság és a baleseti kockázat szerint ( A1-től B2-igterjedően) a fejlesztési prioritások megállapítása végett.

 • Torlódásra hajlamos szakaszokon a detektorok gyakoriságának, besűrítésének fokozása.

 • Kiemelten torlódásos szakaszokon (ez kb. 1000-1500 m hosszúság , Budapest bevezető autópálya szakaszain ) a detektor, valamint vizuális kontrollsűrítés, szisztematikus sorképződési, sorvándorlási vizsgálatok feltételeinek megteremtése.

 • A nagysebességű adatátvitelre alkalmas hírközlési rendszer (pl.: optikai kábelek) további kiépítése, elhelyezése, a meglévő rézkábeles hálózat cseréje szükséges feltétele a hatékony monitoringnak a CONNECT folyosókban.


 • II. IDŐBELI LEFEDETTSÉG szükségessége

 • Probléma:

 • A valós idejű információk gyűjtése a közúti forgalom jellemzőiről, az eseményekről, az útmeteorológiai viszonyokról és ezek hitelesítéséről TEMPO program szerint nélkülözhetetlen a fejlett monitoring tevékenységhez. A hazai releváns információk gyűjtése döntően nem valós idejű (real-time) Az ÁAK Zrt jelenleg üzemeltet a kísérő úthálózaton is forgalomszámláló berendezéseket, de ezek nem on-line rendszerűek. Ezek üzemeltetése jelentős problémákkal jár.

 • Javaslatok, megfontolások

 • A monitoring feladatokat ellátó szenzorok valós idejű (Real time) adatgyűjtése és az adatátvitel elengedhetetlen a gyorsforgalmi utakon korszerű – hierarchikusan tagolt forgalomirányító – központrendszerhez csatlakozva.

 • A forgalmat érzékelő szenzoroktól folyamatos adatátvitel biztosítása a 6 perces adat továbbítás a valós idejű megfigyelés és esemény kezelés szempontjából nem megfelelő. Ezért ennek hardver és szoftver oldalról a módosítása szükséges

 • A monitoring folyosóban javasoljuk, hogy az autópályát kísérő úthálózat forgalomszámláló állomásait az illetékes Megyei Közútkezelő Kht-któl az ÁAK Zrt vegye át üzemeltetésre


 • III. VIZUÁLIS KONTROL. Megfigyelés és hitelesítés. szükségessége

 • Probléma:

 • Jelenleg a vizuális (megfigyelő) eszközök szerepének, feladatának pontos definíciója nem teljesen tisztázott.

 • Javaslatok, megfontolások

 • A vizuális megfigyelések funkcióját egyértelművé kell tenni , mely a forgalmi és időjárási események (az incidensek) vizuális hitelesítése.

 • Vizuális „audit” szükséges minden vizuális – eseményt, forgalmat, forgalmi viszonyokat, biztonsági szempontokat kielégítő - eszköz telepítéséhez .

 • Vizuális „audit” célja a vizuális – láthatósági, esemény-megfigyelési átfedés biztosítására. Annak megállapítása, hogy pontosan mit lásson a kamera. (Telepítés előtt kötelező a kamerakép próba.)

 • A vizuális eszközök kiválasztásának szempontrendszerét javasolt meghatározni.


 • IV. ADATOK HITELESÍTÉSE szükségessége

 • Probléma:

 • Az adatok hitelesítése és hitelessége (keletkezési helye, időbélyeg, kézi adatbevitelek – pl.: diszpécserek jelentései a központ felé - adatszolgáltatásának automatizálása) nem megoldott, túl sok az „emberi tényező” é s ebből fakadóan a szubjektív megítélés.

 • Javaslatok, megfontolások

 • Hitelesített adatok átvitele alközpont és központ - valamint a központ és más információt kérő - között szükséges.

 • Pontosan meg kell határozni az automatizált adatátviteli lehetőségeket, ahol jelenleg „emberi kéz” közbeiktatásával történik adatközlés. (Pl.: jelentés az A1 központnak, UTINFORM- nak)

 • A kézzel rögzített jelentéstételi kötelezettség tartalmát és formáját, valamint automatizálását felül kellene vizsgálni.

  (a JELENT programban bekerülhetnek inkonzisztens adatok, pl. a helyazonosítás, szelvény, az esemény, az esemény leírása, több lehetséges értékmutató egy mutatóban való kiválasztási problematikája (pl.: több, részletes hőmérséklet adatot egy értékkel kell jelenteni, stb.)


. szükségessége

 • V. ADATOK MINŐSÉGE és MEGBÍZHATÓSÁGA.

 • Probléma:

 • A monitoring oldaláról a fejlesztési, üzemeltetési, működtetési szempontok, (monitoring) kritériumok – azok mérőszámai- hosszabb távon nem kellően kiszámíthatóak a gyorsan és gyakran változó prioritások miatt. Jelentős a szerepe az inkonzisztenciának az adatkezelésben, adatátvitelben, melyet határozottan csökkenteni kell.

 • Javaslatok, megfontolások

 • Hibátlan, garantált adatátvitelt kell megcélozni. Az előforduló adatátviteli problémák (Pl: M7 diszpécserközpont és MARABU között) miatt gyakran nem jut el az információ a MARABU-ba.)

 • Az adatok minősége, megbízhatósága és konzisztenciája igazodjon a nemzetközi elvárásokhoz és vegye figyelembe a hazai lehetőségeket.

 • A monitoring infrastruktúra alapvetően mindig bővíthető legyen a nagyon gyorsan változó felhasználói igények, valamint a technológiai fejlődés, fejlesztés okán.


 • VI. MŰSZAKI FELÜGYELETI RENDSZER szükségessége

 • Probléma:

 • A műszaki felügyeleti rendszer kialakításának szükségessége nem minden döntéshozatali szinten egyértelmű.

 • Javaslatok, megfontolások

 • A műszaki felügyeleti rendszer kialakítása kötelező. Funkciója a (terepi) berendezések üzembiztos működésének biztosítása, távfelügyelete, azonnali szerviz biztosítása, a pontos hely és probléma behatárolásával. (Pl.: SAGEM: alarm Monitor V 1. 1. 5. rendszer)


VII. DISZPÉCSER FUNKCÓK szükségessége

Probléma:

A diszpécser szabályozott feladatköre, a diszpécser jelentéstételi kötelezettsége (mit jelent a központnak azt szabályzatok tartalmazzák. Viszont a jelenlegi hírközlési rendszer adottságai mellett további feltárást igényel, hogy

- mit nem jelent de kellene,

- hiteles és automatizált jelentés előáll-e?

Javaslatok, megfontolások

Ez a fejezet túlmutat a jelen tanulmány célkitűzésein.


X. ÚTMETEOROLÓGIA szükségessége

Probléma:

Alapvető eszköz, berendezés, adatátvitel, telepítés problémával nem találkoztunk és a Megbízó, az Üzemmérnökség, valamint az ÁAK Zrt munkatársai sem jeleztek ilyeneket.


 • VIII. HÁLÓZATI INFORMÁCIÓ GYÜJTÉSI ÉS MEGOSZTÁSI HIERARCHIA

 • Probléma:

 • A helyi diszpécserközpont nem kap információt a hálózatban előállt incidensekről melyek közvetve, vagy közvetlenül a saját üzemeltetési szakaszán hasznosíthatna. (Pl.: VJT táblán közölt információ a zsúfoltságról, kerülőutakról, utazási időről stb.)

 • Terepi berendezések -> helyi diszpécser központ -> {JELENT PROGRAM (jelentés kézi előállítása)}-> központi diszpécserszolgálat-> UTINFORM.

 • Javaslatok, megfontolások

 • Egy hírközlő központban javasolt az össze hálózati szemléletű adatgyűjtés, elemzés, értékelés ahonnan minden regionális mérnökség, valamint különböző, nem csak állami üzemeltető, információt közlő szervezetek hozzáférhet a saját területükön hasznosítható adattartalomhoz.

  IX. A NEMZETKÖZI- RREGIONÁLIS FORGALOMBAN RÉSZT VEVŐK INFORMÁLÁSA

 • Probléma: a nemzetközi és a regionális forgalomban részt vevő a forgalmi monitoring tevékenység hiányosságai miatt nem kap elegendő mennyiségű és minőségű információt.

 • Javaslatok, megfontolások

 • Utazási idő monitoring alkalmazási feltételeinek kialakítása a monitoring folyosókban.


 • XI. Eszközök együttműködése, megbízhatósága HIERARCHIA

 • Probléma:

 • Leggyakrabban azzal szembesül a megbízó, hogy a közbeszerzés lezárulását követően derülnek ki olyan problémák, amelyeket a kiírás alkalmával lehetett volna megkövetelni, de akkor még nem volt ismert.

 • Javaslatok, megfontolások

 • Együttműködési problémák megoldásához érdemes felmérni azokat az eszközöket, amelyeket ma alkalmaznak a hazai autópályákon, kijelölve azokat a protokollokat, amelyekkel kommunikálnak az elemek, feltéve, hogy azok nyílt és szabványos kialakításúak.

 • A rendszerfejlesztések során a magyar ITS keretszerkezetet alkalmazva feltérképezhetők azok az alrendszerek, amelyekkel a tervezett résznek kommunikálnia kell, és ezek a keretszerkezet eljárását követve már a kiírásban megadhatók.

 • Az eszközök megbízhatóságának javítására javasoljuk az előminősítéses közbeszerzések alkalmazását a mérőeszközökre.


Köszönöm mindenkinek a figyelmét. HIERARCHIA

Az előadás letölthető:

www.kvantitas.hu

webhelyen


ad