slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STEBLO PowerPoint Presentation
Download Presentation
STEBLO

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

STEBLO - PowerPoint PPT Presentation

more
745 Views
Download Presentation

STEBLO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STEBLO KAJ JE STEBLO? IZ ČESA SE RAZVIJE STEBLO? STEBLO JE ORGAN RASTLINE. RAZVIJE SE IZ STEBELCA, KI JE DEL ZARODKA NOVE RASTLINE.

 2. KALITEV SEMENA • iz semena prikukazarodkovo stebelce; • poganja vedno više in pokuka iz prsti; • raste naprej, se debeli, pogosto pa se tudi razrašča.

 3. PROBLEM VRSTE STEBEL

 4. VRSTE STEBEL • OLESENELO • ZELNATO • v jeseni navadno odmrejo • in se posušijo • v žilah se nahaja KAMBIJ in tako lahko olesenijo • ENOJNO • VEJNATO • DREVESA • GRMI

 5. PROBLEM SPREMENJENA STEBLA

 6. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • PRITLIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • STEBELNA VITICA • ŽIVICA • OMESENELO • STEBLO • ODEBELJENO STEBLO

 7. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • PRITLIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • STEBELNA VITICA • OMESENELO • STEBLO • ŽIVICA • ODEBELJENO STEBLO

 8. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • PRITLIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • STEBELNA VITICA • ODEBELJENO STEBLO • ŽIVICA • OMESENELO • STEBLO

 9. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • PRITLIKA • STEBELNA VITICA • ŽIVICA • OMESENELO • STEBLO • ODEBELJENO STEBLO

 10. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • PRITLIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • STEBELNA VITICA • ODEBELJENO STEBLO • OMESENELO • STEBLO • ŽIVICA

 11. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • PRITLIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • STEBELNA VITICA • ŽIVICA • OMESENELO • STEBLO • ODEBELJENO STEBLO

 12. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • PRITLIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • STEBELNA VITICA • ŽIVICA • OMESENELO • STEBLO • ODEBELJENO STEBLO

 13. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • PRITLIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • STEBELNA VITICA • ŽIVICA • OMESENELO • STEBLO • ODEBELJENO STEBLO

 14. STEBELNI GOMOLJ • STEBELNI TRN • KORENIKA • PRITLIKA • STEBELNI KROŽEC -ČEBULICA • STEBELNA VITICA • ŽIVICA • OMESENELO • STEBLO • ODEBELJENO STEBLO

 15. Ali se vsa voda, ki jo rastline črpajo s koreninami, porabi za fotosintezo? VODA IZHLAPEVA SKOZI LISTNE REŽE LISTA → TRANSPIRACIJA VPLIV POVRŠINE NA HITROST IZHLAPEVANJA VPLIV PRISOTNOSTI KORENIN IN LISTOV NA HITROST IZHLAPEVANJA

 16. ZAPIS ZAKLJUČKOV V ZVEZEK FILTRIRNI PAPIR OLJE PRIPOMOČKI: 3 epruvete, filtrirni /risalni papir, škarje, olje, voda VODA

 17. PRIPOMOČKI: 4 epruvete, rastline, olje, voda ZAPIS ZAKLJUČKOV V ZVEZEK VODA OLJE LISTI - KORENINA + LISTI + KORENINA - LISTI + KORENINA + LISTI - KORENINA -

 18. VODA Z RAZTOPLJENIMI MINERALNIMI SNOVMI

 19. VIRI slika 1 - http://www.infovisual.info/01/003_en.html slike 2,3,4,5 – http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/zorman/SN/st_zile.htm slika 6 - http://www.vrtnarija-rast.si/item/Fraxinus_excelsior_tree.jpg slika 7 -http://www.krtina.com/Hana/content/binary/lok_leskov_grm.jpg slika 8 – 13 http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/zorman/SN/st_preobraz.htm slika 14 - http://cdn1.siol.net/sn/img/10/158/634115032139140809_koleraba.jpg slika 15 - http://rastline.mojforum.si/rastline-ptopic2305.html Slika 16 – učbenik Kaj vem o rastlinah, naravoslovje 6 slike v filmu in ostale neoznačene slike –avtor Bernarda Barbo