Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AJAX PowerPoint Presentation

AJAX

197 Views Download Presentation
Download Presentation

AJAX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AJAX een korte introductie Koen Willems & Edwin Vlieg PHPFreakz, 18-11-2006

 2. We werken conform webstandaarden!!! zie bijv. http://webrichtlijnen.overheid.nl

 3. oud nieuw Bush MB 60 (1957) Bush TR 82 (1959) Een verschil?

 4. oud: buizenradio nieuw: transistorradio Bush MB 60 (1957) Bush TR 82 (1959) Het verschil: onderhuids

 5. Makkelijk kunnen we het niet maken? Bron: www.overheid.nl/op Antwoord: […] “Windows 98 is niet geschikt voor het doen van elektronische aangifte met behulp van de voorziening die de Belastingdienst biedt voor de inkomstenbelasting (winst) en vennootschapsbelasting.” […] “In totaal gaat het naar verwachting om tussen de 5.000 en 15.000 aangiften inkomstenbelasting (winst) op een totaal van 1.000.000. Deze ondernemers kunnen alleen zelf aangifte doen als zij overstappen op een nieuwer besturingssysteem.” […]

 6. want: Groepen gebruikers ondervinden hinder bij de toegang tot informatie en diensten op internet: • Apple en Linux computers • Firefox, Mozilla, Netcape, Safari, Konqueror, Opera en andere, minder populaire browsers • PDA’s, smartphones, e.d. • Gebruikers met een functiebeperking

 7. Toegankelijkheid • Toegankelijkheid • En Toegankelijkheid • Iedereen en alles TOEGANG!!!

 8. Strikte scheiding tussen • Inhoud (XHTML) • Vorm (CSS) • Gedrag (bijv. javascript)

 9. Voordelen Van een website van de nieuwe generatie ...en van een transistorradio: • Relatieve eenvoud van het ontwerp • Lichter • Sneller • Goedkoper

 10. Goedkoper? • Bouwkosten zijn ongeveer gelijk • Exploitatie is goedkoper • Bandbreedte • Performance bij piekbelasting • Beheer • Overdraagbaarheid • Migratie

 11. Styling • Externe stylesheets • Apparaat-afhankelijk

 12. Strategiën • Gracefull degradation • Progressive enhancement

 13. Gracefull degradation <a href=”http://www.phpfreakz.nl/pagina10” onclick=“openSubmenu(); return false;”> submenu</a> (voorbeeld van een uitklapmenu)

 14. Uitgangspunt is de moderne browser • Doel is oudere browsers dezelfde functionaliteit te bieden • In oudere browsers wordt wordt de informatie beperkter, maar toegankelijk gepresenteerd. • Nodigt uit tot upgraden

 15. Progressive enhancement <a href=“http://www.phpfreakz.nl/pagina10” id=“submenu” >submenu</a>

 16. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Enhancementilityhttp://www.en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Enhancementility een strategie van webdesign, die op een gelaagde wijze de nadruk legt op toegankelijkheid, semantische opmaak en externe layout- en scripttechnologien, die iedereen toegang biedt tot de basisinhoud en basisfunctionaliteit bij iedere browser of internetverbinding, terwijl diegenen met een geavanceerder browser of een betere internetverbinding software wordt aangeboden om een betere versie van de pagina te ervaren

 17. Dus: • Iedereen dezelfde functionaliteit • Waar mogelijk iets extra’s

 18. GD: toegankelijkheid verbeteren zonder veel gebruiksvriendelijkheid in te leveren PE: niveau van gebruiksvriendelijheid verhogen zonder toegankelijkheid in te leveren

 19. <a href=“http://www.phpfreakz.nl/pagina10” id=“submenu” >submenu</a> maar dat submenu dan? • extern javascript • waarvoor het id het aanhaakpunt vormt

 20. de xhtml <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="nl" xml:lang="nl"> <head> <script type=“text/javascript” src=“/script.js”></script> </head> <body> <p> <a href=“http://www.phpfreakz.nl/pagina10” id=“submenu” >submenu</a> </p> </body> </html>

 21. script.js window.onload = function() { Listener(); } function Listener() { var Elm = document.getElementById(‘submenu’); if(window.attachEvent) { Elm.attachEvent(‘onclick’, openSubmenu); } else if(window.addEventListener) { Elm.addEventListener(‘click’,openSubmenu, false); } } function openSubmenu() { // functie }

 22. function (add) { if(document.getElementById(‘submenu’) { addEvent(document.getElementById('submenu'), 'click', openSubmenu); } } function openSubmenu() { // functie } function addEvent(obj, evType, fn) { if (obj.addEventListener) { // W3C-model obj.addEventListener(evType, fn, false); return true; } else if (obj.attachEvent) { // IE obj.attachEvent('on'+evType, fn); return true; } else { return false; } } function addLoadEvent(func) { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function() { if (oldonload) { oldonload(); } func(); } } } addLoadEvent(add);

 23. Unobtrusive javascript Ehm … dat hebben we net gemaakt! Let er wel op dat de events die je aan een element toevoegd apparaat-onafhankelijk zijn (drempelsvrij, WCAG 1.0)

 24. Device independent events • onfocus • onblur • onselect • onchange • onclick (bij een link of een formulier

 25. Device dependent events • onmouseover • onmouseout • ondblclick • onkeydown • onkeyup • Etc.

 26. Het probleem van internet internet is stateless(server weet niet wat de browser doet) World Wide Wait steeds moet de hele pagina geladen te worden Gebruikers hebben het gevoel te moeten wachten. klik – stop – klik – stop – klik - stop

 27. oplossing? • Een handjevol protocollen aanpassen • Het WWW resetten 

 28. oplossing slechts onderdelen van een pagina ophalen of verversen het probleem is zo oud als internet Andere (deel)benaderingen: • cache • iframes (+ javascript) niet doen!!! • cookies en sessions • ......... AJAX suggereert het gevoel van een desktop-applicatie

 29. Asynchronous Javascript and XMLAJAX • XHTML en CSS(presentatie) • Document Object Model(dynamisch tonen van informatie en voor interactie;) • XML en XSLT(voor de opslag, aanpassing en transport van gegevens) (niet per se nodig) • XMLHttpRequest object(voor asynchrone communicatie) • JavaScript(om alles aan elkaar te binden)

 30. Bron: http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php

 31. in gewoon Nederlands ‘we zorgen er voor dat javascript op de achtergrond gegevens van de server haalt en stoppen die gegevens in het DOM’ dat is alles

 32. een opstap hoe je dat maakt • gebaseerd op http://www.w3schools.com/ajax/ajax_example.asp

 33. de XHTML <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="nl" xml:lang="nl"> <head> <script type="text/javascript" src="ajax.js"></script> </head> <body> <form method="post" action=“index.php"> <label for=" voornaam ">Voornaam: </label> <input type="text" id=“voornaam"> </form> <p>Suggesties: <span id=“suggesties"></span></p> </body> </html>

 34. javascript: eerst twee standaardfuncties function addEvent(obj, evType, fn) { if (obj.addEventListener) { // W3C-model obj.addEventListener(evType, fn, false); return true; } else if (obj.attachEvent) { // IE obj.attachEvent('on'+evType, fn); return true; } else { return false; } } function addLoadEvent(func) { var oldonload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function() { if (oldonload) { oldonload(); } func(); } } }

 35. en een functie voor het XMLHttp-object function GetXmlHttpObject() { var objXMLHttp=null; try { objXMLHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch(e) { try { objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) { } } if (objXMLHttp==null) { objXMLHttp=new XMLHttpRequest(); } return objXMLHttp; }

 36. ajax.php <?php header('Content-type: text/html; charset=utf-8'); $sQuery = "SELECT voornaam FROM personeel WHERE voornaam LIKE '%".mysql_real_escape_string ( $_GET['voornaam'] )."%'"; if(false === ($rResult = mysql_query($sQuery,$rDBConnection))) { echo 'foutmelding'; } else { if(mysql_affected_rows() != 0) { echo '<p id="suggesties">suggesties:</p>'; echo '<select size="17" id="selectBox">'; while ($aRow = mysql_fetch_assoc($rResult)) { echo '<option value="'.$aRow['voornaam'].'">'.$aRow['voornaam'].'</option>'; } echo '</select>'; } else { echo '<div id="geen-suggestie">Geen suggestie gevonden</div>'; } } ?>

 37. en nu maken we het werkend addLoadEvent(checkInput); // we starten checkInput function checkInput() { // die een event koppelt addEvent(document.getElementById(‘voornaam'), 'keyup', showHint); }

 38. function showHint() { var str = document.getElementById(‘voornaam').value; // pak de invoer if (str.length==0) { // terug als leeg document.getElementById(“suggestie").innerHTML=""; return } xmlHttp=GetXmlHttpObject() // maak xmlHttp if (xmlHttp==null) { // terug als niet alert (“Uw browser ondersteunt deze functionaliteit niet"); mogelijk return; } var url = “ajax.php“ // url maken url = url + "?q=“ + str; url = url + "&sid=“ + Math.random(); // uniek maken xmlHttp.onreadystatechange = stateChanged ; // doe functie xmlHttp.open("GET",url,true); // open object xmlHttp.send(null); // versturen }

 39. function stateChanged() { // hebben we hem terug? if ( xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == "complete" ) { // zet de XHTML die we van ajax.php kregen in het DOM document.getElementById(‘suggesties').innerHTML = xmlHttp.responseText ; } } Noot: innerHTML is geen DOM, maar wel de snelste manier

 40. Dus: addLoadEvent(checkInput); function checkInput() { addEvent(document.getElementById(‘voornaam'), 'keyup', showHint); } function showHint() { var str = document.getElementById(‘voornaam').value; if (str.length==0) { document.getElementById(“suggestie").innerHTML=""; return } xmlHttp=GetXmlHttpObject() if (xmlHttp==null) {alert (“Uw browser ondersteunt deze functionaliteit niet"); return;} var url = “ajax.php?q=“ + str + "&sid=“ + Math.random(); xmlHttp.onreadystatechange = stateChanged ; xmlHttp.open("GET",url,true); xmlHttp.send(null); } function stateChanged() { if ( xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == "complete" ) { document.getElementById(‘voornaam').innerHTML = xmlHttp.responseText ; } } plus de standaardfuncties!!!

 41. maar: • voor iedere letter die ingetypt wordt wordt een query gedraaid • Usability kan ernstig gevaar lopen bij een trage verbinding (bijv. als je submitbuttons laat verdwijnen)

 42. Doe het altijd unobtrusive !!!

 43. Frameworks • AJAX prima ‘met de hand’ te doen, • maar Frameworks bieden een hoop comfort, • voornamelijk vanwege de browser compatibility problemen

 44. Prototype • Uitbreiding van JavaScript op gebied van DOM, array’s, events en AJAX • Te vinden op http://prototype.conio.net/ • Goede documentatie op: www.bouwkamp.com/ajax/prototype.js.html

 45. AJAX & Prototype • Ajax.Request(url, options)Laad de externe url • Ajax.Updater(container, url, options)Laad de inhoud van de externe url in de container

 46. Ajax.Request <a href=”#” id=”ajax-example”>Klik hier</a> <script type=”text/javascript”> $(‘ajax-example’).onclick = function(){ new Ajax.Request(‘/get’, { parameters: “id=1”, onComplete: function(response){ alert(response.responseText); }, }); } </script>

 47. Ajax.Updater <div id=”ajax-example”> <a href=”#”>Klik hier</a> </div> <script type=”text/javascript”> $$(‘#ajax-example a’).each(function(element){ element.onclick = function(){ new Ajax.Updater(‘ajax-example’, ‘/get’, { method: “get”, parameters: “id=1” }); } }); </script>