islam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Islam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Islam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Islam - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Islam. Faktaruta. Islam har omkring 1000 milj De kallas muslimer. De flesta araber är muslimer, men endast en femtedel av alla muslimer är araber. Islam är besläktad med Judendom och kristendom Islams heliga stad och pilgrimsmål är Mekka i Saudiarabien Koranen är islams heliga skrift

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Islam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Islam

  2. Faktaruta • Islam har omkring 1000 milj De kallas muslimer. • De flesta araber är muslimer, men endast en femtedel av alla muslimer är araber. • Islam är besläktad med Judendom och kristendom • Islams heliga stad och pilgrimsmål är Mekka i Saudiarabien • Koranen är islams heliga skrift • Islams grundare Muhammed f 570, - d 632 e kr. Föddes i mekka. -

  3. I muslimskt land • Om förhållandet Islam – Judendom : • ” gud uppenbarade först för judarna och gav de Bibeln. • Men tyvärr förändrade de efter en tid det riktiga budskapet. • Därför uppenbarade sig gud för oss araber genom Muhammed” • -

  4. Muhammed - profeten • Redan vid 500 talet efter kr. var Mekka en viktig handelsstad. • Kamelkaravan kom från Egypten och även Kina. • Mekka var även en viktig pilgrimsmål. • Man samlades i tempelområdet och offrade till gudarna. • Kaban fanns även på den tiden! -

  5. Muhammed - profeten • Muhammed föddes 570 e kr. • Blev tidig föräldrarlös och växte upp hos sin farbror. • Blev kamelförare. • Gifte sig med den rika änkan Khadidja. • Blev förmögen ! • -

  6. Uppenbarelsen på berget • Muhammed var en allvarlig man med intresse för religiösa frågor • Brukade drar sig undan och bo ensam i en grotta vid berget Hira i öknen • Fick en kväll uppenbarelsen från ängeln Gabriel att han var Guds Sändebud. • Frun hjälpte honom tar det på allvar! • Uppenbarelserna fortsatt under hela hans livstid -

  7. De första anhängarna • Efter händelsen vid grottan började M berättar om sina uppenbarelser: • Det fanns bara en gud- • Alla människor måste underkasta sig honom och följa hans vilja. • När tiden ta slut, paradiset och helvete väntade. • -

  8. Ingen ny religion • Muhammeds budskap är bekant. Likt det judar och kristna berättat. • Men bara delvis riktiga • M kom med Guds sanna ord. • M ser sig själv som det största och sista av profeterna • -

  9. Flykten till Medina • M och sina anhängare gör köpmännen oroliga • De är rädda att förlora inkomsterna från pilgrimer • M hotades med döden och till slut flydde till Jatrib. Som fick namnet • Medina-Profetens stad • Utvandringen år 622 e kr. är början till Islams tidräkning • -

  10. Islam tar form • Medinas judar vägrade acceptera M som Guds profet. • Gud fördomar judarna i nya uppenbarelser. • Såsom judarna vände sig mot Jerusalem skulle Muslimer be i riktning mot Kaba i Mekka. • M blev Medinas andlig och världslig härskare. • Han skapade en väl organiserad samhälle som styrdes enl. Koranens regler. • -

  11. Mecka erövras • År 630 M anfaller och erövrar Mekka. • När M återvänder till Medina är han erkänd som härskare över hela Arabiska halvön. • Två år senare företog M en noga planerad pilgrimsfärd till Mekka. • De riter han då utförde blev bestämmande för hur miljoner pilgrimer sedan dess har utfört sin pilgrimsfärd. • -

  12. Islams utbredning • Mohammed dog år 632 • Blev begravd i Moskén i Medina • Hans uppenbarelser skrivs ner, sammanställs i Koranen. • Muhammeds efterträdare kallas Kalifer. • De var religiösa, militära och politiska ledare • Islams välde bredde ut sig snabbt. Norra Afrika och Spanien erövrad år 732. • Bokens folk respekteras och får behålla sitt tro. • -

  13. Islam 2 Fortsättningen

  14. Koranen –Guds ord • Enl. Islam kommer varje ord från Gud själv. • Ingenting i Koranen kan därför vara fel. • Ängel Gabriel läste. M lyssnade och återberättade • Texterna sammanställdes först några årtionden efter hans död. • -

  15. Koranen –Guds ord • Koranen är indelad i 114 kapital eller suror • Koranen är skrivit på Arabiska. • Bönerna läses på arabiska • Många citerar Koranen – TV, press, politiker • (Det gör vi med Bibeln också) • -

  16. Koranen –Guds ord • Koranen ger också en mängd regler och lagar som bestämmer hur vi ska leva och behandla varandra. • Vi ska vara: • Hjälpsam • Generös • Ärlig • Hederlig • -

  17. Koranen och Bibeln • Stora likheter: • Gemensam grund för för Islam, Judendom och Kristendomen i gamla testamentet. • Jesus var en profet • Född av en jungfru • Gjorde underverk • Men ej korsfäst och • Ej guds son • -

  18. En fråga om tro • För muslimer är Koranen den sista och slutliga uppenbarelsen från Gud • För oss är I, J och K syskonreligioner. • Religionerna har vuxit fram i mellanöstern. • Profeten som föredöme • Sunna = sed. • Profetens Sunna är alltid rätt • -

  19. Lära och liv • Islam = en enkel religion. • Muslimen möter sin Gud i bönen. • Fem plikter • Fem grundpelare som bär upp Islam: • -

  20. Islams fem grundpelare • 1 • Trosbekännelsen: • ”Det finns ingen Gud utom Gud. • Muhammed är hans profet” • -

  21. Islams fem grundpelare • 2 • Bönen: • Fem gånger om dagen. • Varje del utmärkas av kroppsrörelser som visa att den bedjande underkastar sig Gud. • Vänt mot Mekka. • -

  22. Islams fem grundpelare • 3 • Allmosan. • Man skänker 2,5% av sin förmögenhet till de behövande. • Kallas Zakat • -

  23. Islams fem grundpelare • 4 • Fastemånaden • Ramadan • Man varken äta eller dricka under tiden att solen är uppe. • Faller olika pga månmånaden • Stor fest vid slutet av Ramadan • -

  24. Islams fem grundpelare • 5 • Pilgrimsfärden • Hajj • Minst en gång i livet bör varje muslim som kan, besöka Mekka. • Under Hajj besöker man många olika platser och deltar i olika riter • -

  25. Moskén • Moskén är muslimernas gudstjänstlokal. • Har vanligen kupol och höga torn –Minareter. • Därifrån ropas bönestunder ut • Kvinnor har en egen avdelning • Man ska genomgå en symbolisk tvagning innan gudstjänsten • Och tar av sig skorna • -

  26. Gudstjänsten • Fredagens middagsbön är viktigaste. • Gudstjänsten leds av en imam. Han håller en kort predikan och sen ber man tillsammans. • Man kan ber överallt • Gärna på en bönematta och vänd mot Mekka, gärna fem gånger om dagen • -

  27. Har människan en fri vilja? • Ödet är viktig. • Har Gud bestämt allt? • ”Inshallah” –om Gud vill det • Människan alltid måste anstränga sig och gör sitt bästa • -

  28. Män och kvinnor • Pojkar omskärs • Kvinnlig omskärelse finns. Speciellt i Sudan och Egypten. • Seden fanns redan före Mohammeds tid och har inte stöd i Koranen. • -

  29. Män och kvinnor • Man protestera mot västerländska inflytandet • En muslimsk man kan gifta sig med en troende kvinna men inte med en ateist. • En muslimsk kvinna kan bara gifta sig med en muslimsk man • Muslimsk kvinnor ofta försvara sin kvinnoroll. • -

  30. Islam i Sverige • Idag finns omkring 60 000 muslimer i Sverige • De uppskattar friheten i Sverige • Men har svårt med anpassningen men Mat, bönetider, könsroller • Islam är en religion som växer i världen. • -

  31. Blandat Islam • Rättsregler =Sharia • Frågor om rätt och orätt som kan inte svaras av Koranen eller av sunna • De muslimsk lagar kan i detalj bestämma människors liv och • Ersätta världsliga lagar • -

  32. Sunni och Shia • Är två grupper som uppkom i tomrummet efter Muhammeds död. • Sunnimuslimer är i majoritet –90% • Shiamuslimers ledare är Ali, Muhammeds kusin. • 90 miljoner anhängare främst i Iran och Irak • -

  33. Islam och omvärlden • De flesta islamiska länder är u-länder? • Fundementalister är mest kritisk mot västerländsk inflytande. • Kan vara fanatisk i hatet mot oliktänkande • Modernister anse att massmedier och demokrati ska tillåtas. • Att Koranen och sunna ska tolkas • Sekulära muslimer finns i Sverige -

  34. Islam och politik • I början var muslimer mer civiliserad än européer • Men västvärldens utveckling kom ikapp och förbi. • Islamiska länder är viktig i världspolitik pga sina stora oljatillgångar • Många arabiska länder betraktar Israel som Islams främsta fiende • Religionen samlar motståndare mot Väst. -

  35. Slut !!!